Hledání: vystava

Pro dotaz vystava jsme našli 109 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
(adrianamarci)
Fotografie obrazů a reportážní fotografie z výstav výtvarnice Adriany Marci. Konkrétní umění, geometrická abstrakce, op-art.
 • 11 album
 • 4343 zobrazení
Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov plemena Kaukazský ovčiak a Moskovský strážny pes. Zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu Kaukazský ovčiak prípadne iných ruských plemien,organizovanie chovateľských akcií, výstav, a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko - športových aktivít.
 • 22 alba
 • 355355 zobrazení
(retriever-klub-cz)
Retriever klub CZ byl založen v roce 1992. Sdružuje příznivce všech plemen retrieverů, zejména jejich chovatele, vlastníky a držitele v České republice. Základním posláním klubu je především organizování chovu psů plemen retrieverů v souladu s předpisy vydanými organizací FCI.
Cílem Spolku je čistokrevný a zdravý chov všech plemen retrieverů při zachování charakteristických vloh a vlastností specifických pro konkrétní plemeno retrieverů. Spolek svým členům poskytuje chovatelský servis, pořádá svody loveckých psů – OVVR, klubové, speciální a oblastní výstavy, lovecké zkoušky, soutěže, případně jiné chovatelské akce, které jsou otevřené také pro zahraniční účastníky i pro nečleny.
 • 3131 alb
 • 46094 609 zobrazení
Mobilní pódium StageMobil je vhodné pro všechny typy akcí:

festivaly a koncerty
sportovní akce
módní přehlídky
oslavy měst a obcí
kongresy, konference, semináře
politické akce
pivní slavnosti
prezentace autosalonů
kulturní a společenské akce
výstavy
firemní akce a večírky
narozeninové oslavy
svatby
majálesy
soukromé akce
vinobraní
roadshow
zahradní párty

Více zde: https://www.temev.cz/mobilni-podium-pronajem/
 • 11 album
 • 39543 954 zobrazení
Fotografovanie je moje hobby , môj komiček , snívám o tom že raz Budem vystavovat moje fotografie v ateliérových alebo výstavách

výlet v Prahe som nafotil cez 1400fotografie nie všetky sú uplne top
 • 77 alb
 • 817817 zobrazení
Jsem vyučený cukrář a sběratel a udělal jsem cukrářskou výstavu v národopisném muzeu Plzeňska z názvem Život je sladký Cukráři jedou perníky vezou, sbírám jakékoli věci po cukrářích a cukrárnách např. Ráfky na korpusy ,rostirací nože ,trubičky na krémy , trubičky na stříkání špiček ,fotky cukrářů,cukráren cukrářských dílen , pracovníků, cukrářské normy,recepty,a vše co pochází po vyučených cukrářích .A takové věci sháním a kupuji. PS Dělám i akce ve spolupráci s národopisným muzeem Plzeňska např. pečení perníku v historických formách, Prodejní prezentace starých cukrářských když mě budutete chtít něco prodat tak mě prosím napište na nachtigal.v@post.cz
 • 44 alba
 • 318318 zobrazení
(ondratomia)
Dobrý den, zde budu přidávat mykologické příspěvky z výstav a sběru hub.
 • 22 alba
 • 122122 zobrazení
KAB ČR je zájmový spolek chovatelů a přátel anglických buldoků.
Pořádáme každoročně klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový vítěz,
udělovaním CAC a také speciální výstavy plemene anglický buldok / bulldog.
Zde je fotogalerie klubu KAB ČR, fotografií z výstav a společných akcí.
 • 99 alb
 • 23182 318 zobrazení
(mulacova)
Jaromíra Mulačová byla jednou z žen, které, ač narozeny koncem 19. století, dokázaly o své životní kariéře rozhodovat samostatně, bez ohledu na tehdejší stereotypy.
Otec Václav Mulač pocházel z Buštěhradu ze ševcovské rodiny a byl vojákem pražského dělostřeleckého pluku, matka Eleonora rozená Strnadová byla z Jindřichova Hradce, rovněž z rodiny obuvníků. Rodina žila od roku 1872 na Smíchově, později, v roce 1892, získal otec místo domovníka v Praze Na příkopě 957-1 s temným bytem, jehož okno ústilo do rušné pasáže, kde v těch dobách byl tak zvaný Velký bazar.
Rodiče měli dvě dcery. Je udivující, že se jim podařilo i při nepříliš dobrých majetkových poměrech dopřát oběma dcerám pro tu dobu nadstandardního vzdělání.
Starší, Marie, se narodila v roce 1879, maturovala na Minervě a vystudovala filosofickou fakultu, obor čeština a němčina. Učila na dívčím lyceu v Českých Budějovicích. Provdala se za Václava Šlosara a celý život zasvětila péči o rodinu a podpoře činnosti svého manžela, profesora a ředitele učitelských ústavů v Čechách i na Slovensku, spisovatele a překladatele s uměleckým jménem Václav Šlosar Doubravský, rodem z Újezda u Hořovic.
Jaromíra se narodila na Smíchově 14. 5. 1881.
V době, kdy nebylo zvykem, aby ženy studovaly, nebo byla tato výsada spíše přístupna dívkám z bohatých rodin, dokázaly i některé méně situované dívky dosáhnout vzdělání, mnohdy za pomoci stipendií. Jaromíra zaměřila své úsilí ke studiu malířství, ovšem obdařena byla i talentem literárním. Po ukončení docházky do měšťanské školy nastoupila do druhého ročníku Dívčí školy průmyslové v Praze, zároveň absolvovala odborné kurzy umělého vyšívání, paličkování krajek, přípravný kurz pro industriální učitelky a v roce 1900 složila zkoušku způsobilosti z ženských ručních prací pro školy obecné a měšťanské. Soukromě studovala gymnaziální látku. Výtvarné vzdělání získávala soukromým studiem u akad. malířky M. Urbanové – Zahradnické, později u profesora Ferdinanda Herčíka. Jejím rádcem byl i malíř Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský. V roce 1904 zahájila studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, totiž na nedlouho předtím otevřené Všeobecné dámské škole pro kreslení a malbu, kde byli jejími učiteli např. Václav Dědek, Jiří Stibral i Jakub Schikaneder. V letech 1908 – 9 tam pokračovala na Speciální škole pro výzdobu plošnou. V té době už pracovala jako bezplatná asistentka (hospitantka) kreslení při městské průmyslové škole dívčí v Praze, jako výpomoc u ředitele Vildvalda na 6 hod. týdně. V letech 1909 – 10 byla asistentkou kreslení při dívčím lyceu král. města Plzně, od roku 1910 začala pracovat jako zatímní učitelka kreslení při dívčí průmyslové škole spolku Ludmila v Č. Budějovicích, kde pokračovala její učitelská kariéra až do roku 1917. V roce 1911 podstoupila maturitní zkoušku na dívčím lyceu a vydala brožuru O harmonii barev se zvláštním zřetelem k oboru oděvnímu. V roce 2013 absolvovala cestu po Itálii (Římu a Florencii) zřejmě se skupinou či spolkem dívek. Začala pracovat na rukopise učebnice Nauka o krojích, kterou dokončila roku 1914 a předala jej po schválení Ministerstvem kultu a vyučování nakladateli O. Kyprovi v Pardubicích. Po odchodu nakladatele do války se však rukopis ztratil, a tak začala na učebnici pracovat znovu, zatím se však publikaci ani rukopis nepodařilo nalézt. V knihovně muzea v Polné se však nachází její drobná bohatě ilustrovaná publikace bez uvedení data vydání s názvem Ženský kroj všech věků.
V roce 1915 se podle údajů z disertační práce Krajina s nábytkem (M. Suchomelová) účastnila přípravy výstavy svérázu v Praze. V té době už přispívala do časopisu Ženský obzor odbornými články z oboru uměleckého a uměleckoprůmyslového. V roce 1917 založila v Č. Budějovicích časopis Album českého svérázu a redigovala jej do r.1919, později časopis vycházel pod názvem Československý svéráz.
Po přestěhování do Prahy v roce 1917 pracovala v závodě Hospodářské družstvo pro svéráz krojový a bytový v Praze jako vedoucí obchodu a dílny po dobu 10 měsíců, později si v Praze zřídila vlastní umělecko-průmyslový ateliér pro výrobu krojů, dekoračních výšivek a výzdobu oděvní na základě vydaného živnostenského listu.
Od začátku školního roku 1919 pracovala jako učitelka kreslení a vedlejších předmětů na Městské dívčí průmyslové škole ve Slezské Ostravě. Zabývala se též výukou v dětských dílnách zavedených Okresní péčí o mládež: lepenkářství, šití loutek, vyšívání a výzdobné malbě drobných předmětů. V roce 1920 byla jmenována definitivní profesorkou v IX. hodn. třídě a po onemocnění ředitelky školy byla zvolena správkyní této školy. Její současnou činností byla i výuka vyšívání a výchovných prací v doplňovacím kursu industriálních učitelek okresu slezsko-ostravského. Dokončila rukopis Nauky o umění (asi učebnice pro školy) a předložila jej ke schválení. Publikaci ani rukopis se zatím nepodařilo nalézt.
Mezi lety 1922 a 1931 učila na Státním reálném gymnáziu Hviezdoslavově v Dolném Kubíně. Seznámila se s neblahou sociální situací v regionu a pokoušela se řešit problémy žáků, kteří do školy dojížděli nebo docházeli ze vzdálenějších obcí. Zjistila, že mnohé děti nemají vzhledem k chudobě možnost se po celý den strávený ve škole najíst. Sháněla sponzory a vybudovala systém společného stravování pro žáky z nemajetných rodin. Studovala místní etnografii a folkloristiku. S žáky podnikala školní výlety, na příklad do Tater. Přátelila se s vdovou po básníku Hviezdoslavovi, stýkala se s významnými osobnostmi města, např. s Jégé Nádašim. Publikovala články zabývající se sociální tématikou území.
Období mezi léty 1931 až 1935 není zmapováno. Zřejmě ještě existovalo nějaké spojení se Slovenskem, ale zřejmě již byla Jaromíra Mulačová vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu v invalidním důchodu.
V roce 1931 zakoupila dům č. p. 404 v Dobropolské ulici v Kouřimi , součást bloku tří domů postavených podle návrhu Dušana Jurkoviče. Obydlí mělo specifickou atmosféru danou osobitým Jurkovičovým stylem, navazujícím na Arts and Crafts, s typickou halou s dřevěným schodištěm do podkroví, štíty s bosáží a verandou. Ovšem osobnost Jaromíry Mulačové doplnila ráz interiéru praktickým nábytkem a množstvím děl lidového umění včetně vyřezávaných madon či keramiky, sbírkou pocházející ze Slovenska. Ze sbírky se bohužel nic nedochovalo a dům, ač v oblasti s památkovou ochranou, byl po roce 89 k nepoznání nevkusně přestavěn.
V Kouřimi se Jaromíra pozvolna začala zúčastňovat veřejného života. Byla členkou bytové komise, iniciátorkou založení Osvobozené domácnosti. Díky jejím snahám vznikla v Kouřimi veřejná prádelna, jejíž byla potom dlouhá léta jednatelkou. Dokázala sehnat peníze na její vybudování a zakoupení vybavení, ušetřit na stavbu nové budovy. Až do pozdního věku jezdila vyřizovat agendu do Prahy. V tehdejší době byla existence prádelny velkou pomocí pro domácnosti, praní prádla bývalo velkou zátěží pro ženy.
Z dobové kroniky je možno se dozvědět o její účasti ve volbách do národního výboru v roce 1946. Jako kandidátka za Československou stranu národně socialistickou ve volbách uspěla.
Během celého života byla literárně činná, ať už publikacemi z oblasti užitého umění, tak i články se sociální tématikou. Byla stálou přispěvatelkou do Národních listů a Ženských obzorů. Do jakési soutěže zaslala později dvě humoresky ze života prostých lidí na Slovensku a získala čestné uznání. V její pozůstalosti se podle tvrzení její přítelkyně kouřimské spisovatelky Žofie Pohorecké vyskytoval i rozepsaný detektivní román.
Pokoušela se i o komponování. Její vánoční ukolébavka byla v roce 1959 provedena s neobvyklým doprovodem v kouřimském kostele a po jejím úmrtí opět o Vánocích v roce 1960.
Jaromíra Mulačová zemřela 22. 12. 1960. Je pochována v Chrudimi v rodinném hrobě.

Profil spravuje Eva Zemanová, praneteř Jaromíry Mulačové, evaze@centrum.cz.
Fotografie převážně z akcí (výstav) pořádaných základní organizací Českého svazu chovatelů v Chodově u Karlových Varů (okres Sokolov).
(obrazyforstova)
Malování obrazů je mým koníčkem. Maluji převážně olejovými barvami reálné náměty z přírody a ze života kolem nás, které mě zaujmou obsahem, nebo barvami. Navtěvuji různé malířské kurzy, kde se učím technice malování.

V roce 2013 jsem oslovila pražskou malířku Jolanu Čechovou, kde se doposud stále zdokonaluji v technice malování.

Zúčastnila jsem se kurzu malování tužkou pod vedením malíře Zdeňka Trse a u malíře Ing. Jana Matějáka-kurz vrstvená technika.

Dosud jsem vystavovala v Červené galerii Mělník, v galerii Templ Mladá Boleslav 2016, 2017, dále na výstavě Letňany 2016, 2017 . V současné době vystavuji obrazy v kostele Českých bratří v Mladá Boleslavi.
 • 22 alba
 • 412412 zobrazení
23.7.2017 NEJSEM SBĚRATELEM OBLÍBENCŮ A KOMENTÁŘŮ. Jsem členem SKP Ostrava (dříve RH Ostrava) od 1972 až dosud, byl jsem členem TJ Turista a OKČT VOKD Ostrava-Poruba v letech 2001-2010 a jsem členem KČT Třinec od 2009 až dosud. Budu vystavovat pro přátele dokumentační a památeční fotky z jednodenních akcí, příležitostných událostí, panorama Ostravy a MS Beskyd z našeho bytu, západů či východů slunce za období 2006-2011 BEZ OHLEDU NA KVALITU. Na http://tuzr1.rajce.idnes.cz/ jsem vystavil všechny VÍCEDENNÍ turistické pobyty od r. 2005 do r. 2010. Nyní budu vystavovat panoramata z našeho bytu v 11.p. na kopci v Ostravě-Porubě na Ostravu a okolí, MS Beskydy, Veřovické vrchy a do Polska, občasné východy slunce a časté pěkné západy slunce. Na http://tuzr.rajce.idnes.cz mám alba z jednodenních i vícedenních turistických akcí od 2011 (dopracuji do současnosti) a také nějaká panorama z našeho bytu a západy či východy slunce od r. 2011.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
(milano41)
Jmenuje se Milan Junek (nar. 17. ledna 1976 v Chomutově) a v současnosti žije a tvoří v Teplicích. Jedná se o jednoho z mála cikánských umělců, o kterých se mluví. Vedle houslového mistra Ivana Heráka, prozaičky Ireny Eliášové nebo kupříkladu malíře Pakly Paštiky je Junek romský umělecký fotograf s životním příběhem, který by vydal na napínavý román. Náš však především zajímá jeho kumštýřská kariéra.
Ředitel úctyhodné instituce zvané České centrum fotografie (ČCF), která se již dvacet let zabývá nejenom pořádáním specializovaných výstav, aukcí a publikační činností, ale i vyhledáváním a podporou nových umělců, Dr. Jiří Jaskmanický, je přesvědčen, že takovýto talent, jakým Junek bezesporu je, se rodí jednou za pár desítek let. Po jeho mimořádněobalka_junek úspěšné prezentaci na souborné výstavě špiček české fotografie Akta Erotika v létě letošního roku, se o jeho dílo začala zajímat i zahraniční média, včetně amerických. Není tudíž žádným tajemstvím, že se chystá v některém z měsíců 2018 dobít New Yorskou fotoscénu. A to pod patronací ČCF, které tohoto autora zastupuje. České centrum fotografie též Junkovi vydalo jako svůj dvaadvacátý knižní počin katalog, který se ihned stal i sběratelskou záležitostí milovníků fotografie.
Galerie D je galerie se vším všudy, to jest s vernisážemi, výstavami, doprovodnými kulturními vystoupeními. V prostorách Galerie D umístěné v prostorách domova pro seniory jsou vystavovány výtvarné práce klientů i zaměstnanců domova z oblasti linorytu, malby, kresby, koláží, instalací...
 • 55 alb
 • 35513 551 zobrazení
Informační centrum a městská knihovna je zařízením, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby. Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, jako jsou výstavy v galerii, besedy, knihovnické lekce, hudební vystoupení, vzdělávací akce, soutěže.

SLUŽBY KNIHOVNY:

- Absenční i prezenční půjčování knih a periodik.
- Prezenční půjčování společenských her.
- Zajišťování odborné literatury i knih žádající čtenářem, které nemáme ve svém knihovním fondu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).
- Internet pro veřejnost.

SLUŽBY IC:

Informační centrum poskytuje návštěvníkům bezplatně, informace o dopravních spojích, o turistických zajímavostech, o službách v regionu, o kulturních akcích, o ubytování, sportu i jiných informacích volně přístupných na internetu. Nabízíme zdarma brožurky, letáčky a mapy bruntálska i moravskoslezského kraje. A služby:

- Kopírování, tisk.
- Svázání dokumentů do kroužkové plastové vazby.
- Laminování.
- Skenování.
- Odesílání e-mailu.
- Telefonování.
- Obalení knih.
- Inzerce, ztráty nálezy.
- Výlep plakátů na vývěsky Města Horní Benešov.
- Distribuce Hornobenešovského zpravodaje.
- Vystavování průkazek na slevu jízdného (dopravní společnosti ARRIVA MORAVA a.s.
- Vydávání rybářských známek a povolenek.

PRODEJ IC:

- Upomínkové předměty (hrnky, přívěsky, dřevěné záložky a magnetky, deštníky, propisky, pohledy…).

- Publikace o Horním Benešově.
- Nealkoholické nápoje (káva, balená voda 0,5l).
 • 3232 alb
 • 2426024 260 zobrazení
(ruskamodrazesuche)
Ruské modré kočky mne doslova učarovaly a jejích chov se stal mým koníčkem od roku 2000. Název chovatelská stanice Ze Suché.cz vznikl podle části města, odkud pocházím. Doteď se jim stále věnuji a jsou součástí mého života a rodiny. Za ta léta jsem společně s nimi sjížděla různé výstavy, nabývala zkušenosti a každé získané ocenění či tituly mne potěšilo. K tomu všemu patří i těšení se na koťátka. Za takovou dobu jsem do světa vypravila spousta koťátek a k jejich narození a výchově přistupuji zodpovědně.
Zde najdete spousta alb....chovám už 16 let a fotek je fakt spousta a jsou to moje momentky, zkušenosti, ......až jednou příjde čas, kdy už nebudu moci chovat......tahleta sbírka alb bude pro mne velmi stěžejní a vypovídat o mně jako o osobě, která se určitě v příštím životě narodí jako kočka čtyřnohá.............
(betlemy-neubuz)
Valašská výstava betlémů
akce: výstava, od, rodina, boys, girls
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
FOTOMONTÁŽE na přání - www.SEY.jex.cz - sey.mon@seznam.cz - www.SEYMON.rajce.idnes.cz
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
akcemon@seznam.cz
Právě jste otevřeli novou stránku trempského řezbářského clubu KTŘ.Je založena pro lepší přístup nejen členům,ale také i široké veřejnosti.Zřejmě tu budete nacházet alba z výstav,ale i by tu mohly být profily samotných řezbářů,jejich výstavy a také fota z jejich akcí od nich samotných a i jiných příznivců,kterým rádi dáme prostor.Stačí mě kontaktovat ( Profajvp@centrum.cz ) a určitě se domluvíme.Všem přeji dobré pokoukání a dobré světlo na focení.Profa PS..Alba určená pouze členům budou pod klíčem,to je pochopitelné.
(narodopisnemuzeum)
Klasicistní Letohrádek Kinských v Kinského zahradě na rozhraní Smíchova a Malé Strany byl postaven v letech 1827 – 1831 architektem Heinrichem Kochem. Od roku 1901 je sídlem národopisného muzea zaměřeného na tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska. Stálá expozice, v roce 2007 nominovaná na cenu Evropské muzeum roku, představuje každodennost venkova i sváteční chvíle tradiční vesnice 19. a 1. poloviny 20. století.

Národopisné muzeum nabízí výstavy představující unikáty lidové kultury českých zemí i Evropy, vystoupení folklorních souborů, kurzy tradičních řemesel a rukodělných technik, kurzy lidových tanců, výtvarné dílny, folklorní slavnosti, koncerty, semináře a odborné prezentace.
Expozici spravuje Etnografické oddělení Národního muzea, které také v Národopisném muzeu sídlí.
(galeriegchsg)
Galerie G CHSG v Ostravě - Zábřehu - výstavy, besedy, mini vernisáže.
 • 77 alb
 • 800800 zobrazení
(pavel-vanek)
Naleznete zde fotografie děl žáků výtvarného oboru a fotografie z výstav a vernisáží výtvarného oboru ZUŠ Soběslav.
 • 2424 alb
 • 18011 801 zobrazení
Akce "365" spočívá v tom, že každý den roku 2016 uděláte minimálně jednu fotografii. Je jedno odkud bude, jestli z výletu, dovolený nebo z koupelny a je jedno zda použijete foťák, mobil nebo jiné zařízení. Zkrátka na každý den musíte mít fotografii, která ten daný den vznikla. Zde za každý měsíc přibude jedno album, do kterého každý účastník vybere za jeden měsíc jednu fotografii. Na konci roku tak budeme mít dvanáct alb a v každém z nich bude mít každý účastník po jedné fotografii. V půlce roku 2016 a začátkem roku 2017 proběhne výstava nejlepších/nejzajímavějších/nejujetějších fotek a následná diskuze.
V této chvíli máme 18 účastníků a kdokoli se může přidat.
Výstava pejsků kříženců, pejsků bez průkazu původu a pejsků s průkazem původu. Pro všechny pejsky a majitelé. Okres Břeclav, Křepice
 • 44 alba
 • 19441 944 zobrazení
Reklama