Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 2 242 výsledků (0,0221 sekund)

reklama
201 fotek, březen až květen 2013, 1 591 zobrazení | zvířata
GALERIE PSÍHO SALONU DINGO
98 fotek, červenec 2014 až leden 2015, 216 zobrazení
- GRAND Champion SK 2014, Champion SK 2014, Champion CZ 2014, Champion PL 2014,
- Club Champion KCHCH-CZ 2014
- Junior Champion CZ 2013 , Junior Champion SK 2013
- our web site - naše web. str.: http://sarahfareh.majestat.cz/
49 fotek, leden až prosinec 2005, 44 zobrazení
Vernisáž obrazů, fotografií - Rosky v Ostravě, která slaví 25. narozeniny, 25 úspěšných let - se konala v Galerii Mlejn za velkého množství příznivců i vystavujících 5.12.2012.
Všechno nejlepší a děkujeme vám, jste skvělí.

ww.aktivnizivot.czseparatorRoztroušená skleróza

Není na světě mnoho nemocí, kolem kterých by panovalo takové množství mýt a pověr, jako je roztroušená skleróza mozkomíšní (RS). Někteří lidé se mylně domnívají, že je to choroba nakažlivá, jiní si myslí, že nemocní mají v nepořádku nervy, proto „blázní“. Nebo díky nemoci zapomínají.

Nemoc s nenápadným začátkem a nepředvídatelným průběhem. Tak lze charakterizovat „eresku“. Nemocní mohou mít v počáteční fázi RS pocit, že neovládají své tělo, pociťují únavu, obtížně se pohybují, mají potíže se zrakem, inkontinencí. Typický nemocný vlastně neexistuje. Proto je někdy těžké nemoc diagnostikovat. U někoho se nemoc postupně zhoršuje tak, že nemůže chodit, jiný je na tom mezi prudkými záchvaty (ataky) choroby dobře. Nemoc je velmi individuální, u každého probíhá jinak, ale v žádném případě neplatí, že musí mít hrozný závěr.

Roztroušená skleróza není zhoubná choroba. Jestliže je objevena brzy, včas nasazena nejmodernější léčba a rehabilitace, lze s ní žít bez větších omezení po desetiletí. V naší zeměpisné šířce trpí RS přibližně jedna osoba z 900. A to není malé číslo. Proto je důležité, naučit se s ní žít. A toto platí nejen pro osoby s RS, ale hlavně pro jejich okolí.

Roska Ostrava, region. org. Unie Roska v ČR
Markova 34, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Kontaktní osoba: N. Nováková
Tel.: 728 348 058
E-mail: roska.ostrava@seznam.cz
Web: http://www.roska-czmss.cz/regiony/ostrava/ostrava.html
IČ: 65469097
BÚ: 1646837349/0800
Lékařská poradní komise: prim. MUDr. O. Zapletalová
4 fotky, leden 2012 až listopad 2013, 38 zobrazení
Posílám pár fotek - bohužel nejsou v původním rozlišení, protože svůj archiv mám v rádiu a nikoli doma, odkud toto momentálně řeším. Postahoval jsem to z FB a rozhlasového webu. Foceno je to všechno na automat - Lumix nebo Fujifilm (ještě jsem fotil na Nikon, ale toho moc nebylo a myslím, že vybraných obrázků se to netýká).
Portréty prakticky nefotím (neumím), v interiéru výjimečně (moc mi to nejde), nejvíce exteriéry - spíš ilustrační fotografie všeho možného, které pak využívám na webu ke zpravodajským příspěvkům (když nejsou fota přímo k akci či z akce). Nejraději fotím kytičky na makro - to jsou moje portréty :)
Díky, těším se, hezký den a (s)mějte se krásně!

František Tichý  
webeditor
Český rozhlas Ostrava
tel.: 596 203 181 | mobil: 606700638
e-mail: frantisek.tichy@rozhlas.cz
43 fotek, 5.7.2018, 70 zobrazení | krajina, příroda
Pomezní Boudy - Rottrovy Boudy - Malá Úpa, kostel - Spálený Mlýn - Emmina cesta - Pod Starou horou - Křížová cesta - Temný Důl (12 km)

Mapa: https://mapy.cz/s/2TUGH

Měl to být výlet do míst, kam jsme velmi často chodívaly v dětství - chtěly jsme jít po Jelením potoce na bývalou Vasovu louku (tedy Lvím dolem), a ještě se cestou podívat na Šimovy Chalupy. I s vědomím, že to, co kdysi byla krásná zelená pěšina do přísné přírodní rezervace, je dnes asfaltová cyklostezka, svahy vykácené po polomu a potok částečně zregulovaný. Přesto jsme to chtěly vidět.

Ale - v Krkonoších v letošním létě probíhá oprava mnoha cest, na webových stránkách národního parku je údajně aktuální přehled všech omezení a uzavírek, s vyznačením, zda "průchod zcela uzavřen", "průchod na vlastní nebezpečí" či jen "omezení z důvodu probíhající stavby". Pro tuto cestu tehdy platilo to nejmírnější. Jenže KRNAP píše jedno a stavba si to řeší po svém ... přísný zákaz, jen s přilbou atd. a viditelně se tam, i ve státní svátek, pracovalo, náklaďáky tam sypaly těžké kameny. Tam se opravdu jít nedalo. Výlet se nám dost nepovedl, náhradní trasa nebyla nic moc. Tak aspoň ta Křížová cesta ...
A mimochodem - v těch dnech měl být zcela uzavřen chodník od Luční Boudy přes Úpské rašeliniště. Tak to tedy nebyl. Takže asi tak se dá tomu přehledu na webu KRNAP věřit.
60 fotek, jaro 2005, 687 zobrazení
Vycházka do kostela
Sv..Ducha v Ostravě-Zábřehu s prohlídkou a výkladem P.V.Řehulky pro seniory CHS Gabriel v Ostravě - Zábřehu a seniory charitního domu Sv. Alžběty v Ostravě
.
Farnost - Ostrava- Zábřeh / webové stránky /:

Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.

Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.

Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.

S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.

Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.

Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Přístup do objektu je řešen schodištěm i bezbariérově, přístup do pastoračního centra je řešen i vnitřní výtahovou plošinou.

Ještě pár slov k vlastní architektuře, jak ji autor projektu ing. Arch. Marek Štěpán navrhl:

Tělo, ticho a světlo

Vnitřek kostela je prostorem ztišení. Je od okolí chráněn několika vrstvami soustředných prstenců. Vnější vlivy (světlo, zvuk, chlad apod.) jsou tak filtrovány stejně jako vnímání vstupujícího. Vlastní tělo kostela je od okolí odděleno příkopem – do kostela se vchází po mostcích. Jasně je tak odděleno jádro celého areálu – kostel. Vstupování do tohoto kostela je stylizovanou duchovní cestou od vnějšího – profánního k vnitřnímu – sakrálnímu. Uvnitř kostela jsou všichni na jedné shodné základně - dlažba v lodi i presbytáři a vlastně i všech přilehlých prostorech je stejná. Barevnost dlažby je inspirována za tepla válcovaným ocelovým plechem, který je typickým produktem zdejších železáren a válcoven. Její spárořez je však různorodý. Z této základny jako země vyrůstají hranolové hmoty liturgického inventáře - menzy, křtitelnice, ambonu a sedes. Ty jsou v kontrastu k temné podlaze-zemi ze světlého Dunajského vápence, vždy z jednoho monolitního kusu. Jejich tvarování je abstraktně symbolické. Např. hmota menzy je zraňována pěti výřezy obdobně jako Tělo Kristovo na Golgotě. Čtyři výřezy jsou po obvodu, pátý v samém jejím jádru – v něm budou uloženy ostatky Jana Pavla II. Povrch menzy je vyleštěný, kubické výřezy jsou hrubě opracovány. Imaginární prázdný prostor výřezů je naznačen stejným vápencem na podlaze. V celé koncepci vnitřního prostoru chrámu hraje primární roli světlo, které zdůrazňuje symboliku – VY JSTE SVĚTLO SVĚTA (Matouš 5,13-16). Světlo tím modeluje celý vnitřní prostor proraženými otvory v obvodových stěnách.

Křtitelnice stojí uprostřed kostela i celého společenství věřících. Její hmota je napříč proražena paprskem Ducha svatého s odkazem na křest Ježíše v Jordánu. V místě průrazu zde utkvěla nádoba s křestní vodou. Po straně křtitelnice je leštěným kamenem řeka Jordán vyznačena.

Svatostánek není spjat se zemí, „levituje“ na konzole opět ze stejného vápence. Vlastní tělo svatostánku je z tlustého v žáru fůzovaného skla. Na jeho kubické hmotě je na pravé větší části znázorněn Starý Zákon, na levé otvíravé Nový Zákon. Starý Zákon je znázorněn barevným hořícím keřem, ze kterého se ozývá Hospodin slovy „Jsem, který jsem“. Strana Nového Zákona je v přirozených barvách skla s velkými pozlacenými písmeny A a W. Mezi oběmi částmi je modrá spojnice, znázorňující jejich kontinuitu. Za posuvnými dveřmi Nového zákona je trvale umístěna Eucharistie. V místě svatostánku je celá hmota kostela proražena svislým průrazem pro jasné vyznačení jeho polohy.

V čele eliptického prostoru se vznáší obrazový svatodušní triptych Jakuba Špaňhela. Jednotlivá témata triptychu jsou křest vodou, křest duchem a posvěcení kříže.

V adorační kapli po levé straně lodi je umístěno ve své Božské osamocenosti Jezulátko a křehké Placzkovy dřevořezby křížové cesty. Práce na křížové cestě probíhala po dobu 23 měsíců. Je z dubového masivu a nerezové oceli.

V Mariánské kapli na opačné straně kostela je obraz Panny Marie Guadalupské z Mexika ukotvený v pozemsky ocelovém rámu stylizované louky. Tento obraz jsme dostali darem od Mexické malířky Laury Morales a byl požehnán otcem biskupem 8. 9. 2005.

Ostatní mobiliář kostela je dřevěný – dubový. Lavice tvoří jakési horizontální přízemní trámce.

Kostel je zasvěcen Duchu Svatému, který osvěcuje, posiluje a naplňuje každého z nás.

V současnosti máme hotovy dvě vitráže. První v sobě nese biblický příběh Jákobova žebříku. Toto téma předznamenal tvar okna, který je úzký a vysoký. Vitráž je společným dílem firmy Vitral servis ze Zábřehu na Moravě a Jakuba Špaňhela, autora oltářního obrazu. Biblický verš najdeme v 1. knize Mojžíšově 28 kap., 10-19 verš. Celá vitráž jakoby podpořila oltářní obraz.

Druhá vitráž - okno z fúzovaného skla váží necelé dvě tuny a řadí se k největším na světě zpracované touto technologií. Ústředním motivem je beránek. Ve vitráži se odrážejí všechna biblická témata spojená s beránkem.
36 fotek, září 2012, 403 zobrazení | moje fotozprávy
Víceúčelový sál Městského úřadu v Boskovicích slouží převážně jako obřadní síň, k jednání zastupitelstva a schůzím s občany. Jedno takové shromáždění s obyvateli sídliště na Hybešově ulici se konalo tuto středu odpoledne. A proč přišli lidé právě z této lokality? Jednalo se totiž o jejich budoucnost, tedy přesněji, jak bude vypadat jejich sídliště a životní prostředí ve kterém bydlí v následujících letech. Protože městský úřad v Boskovicích není zvyklý jednat o „nás bez nás“, svolali představitelé města veřejnou schůzi.
I přes pěkné počasí byl o besedu ve středu 5. září velký zájem. S občany přišel celou problematiku probrat odborník Ing. architekt Jiljí Kučera, v jehož konstrukční kanceláři se celý projekt nové podoby sídliště vytváří. Je třeba připomenout, že tato městská část se budovala na počátku sedmdesátých let a dnes již mnohé dosluhuje a také nevyhovuje současným požadavkům. Z toho důvodu je třeba provést zásadní změny. Město má jistou představu dle návrhu Ing. architekta Kučery, ale bez úzké spolupráce s tamními občany taková rozsáhlá akce uskutečnit nelze.
„Vážené dámy, vážení pánové,“ uklidnila prozatím volnou besedu místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. „Zahajuji dnešní v pořadí druhé setkání k řešení prostoru sídliště Hybešova. Ing. architekt Jiljí Kučera reagoval na připomínky, které zde zazněly na prvním setkání s občany 20. června tohoto roku. Ve spolupráci s Ing. architektem Petrem Zouharem projekt upravili a zohlednili zde Vaše připomínky v návaznosti na požadavky Odboru životního prostředí. Současně Vám představím jeho vedoucího Ing. Vladimíra Henka, jenž je zde přítomen a jeho spolupracovníky Ing. Leonu Fialovou, Jaroslavu Klíčovou. Za odbor majetkový je zde Ing. Petr Vychodil a Ing. Milan Sivera za odbor tajemníka. Všichni zmiňovaní na projektu spolupracovali. Nyní prosím o představení nové verze Ing. architekta Kučeru.“ „Já jen stručně zopakuji, že vzniknul takzvaný problémový výkres, kde je vše potřebné zaneseno a podle něj se vychází. Jsou zde zásadní věci se týkají chodníků, silnic a zeleně.“ Ing. Architekt Kučera pak podrobně rozebral jednotlivé problémy. Vzhledem k současnému rozvoji bylo hned v první variantě pamatováno na rozšíření a doplnění parkovacích míst asi o 36 ve vhodných částech sídliště, rozmístění kontejnerů na odpady a snadný přístup k nim. Velká pozornost byla věnována doplnění chodníků a ramp do míst, kde lidé svévolně ničí trávníky a prošlapávají si tam cestičky. Varianta druhá je již dokonalejší, především zvyšuje počet parkovacích ploch, doplňuje zeleň stromořadím podél hlavního pěšího tahu, počítá s hracími plochami, pískovišti pro děti a lavičkami. Nejnovější třetí varianta, kvůli které se schůze konala, je v podstatě upravená verze dvě. Došlo k odebrání parkovacích míst, kde je kvalitní zeleň a ta má přednost. Je doplněno osvětlení a u posledního domu se již nepočítá s rampou pro pěší. „Kvůli vzácnému stromu jsme ubrali dvě parkovací stání a na konci bloku museli ustoupit teplovodu. Ubylo tedy šest parkovacích míst, pokračoval ve výkladu Ing. architekt Kučera.“ Ve třetí variantě se řešil důležitý bod a tím je odpadové hospodářství pro vysoký dům lidově zvaný „věžák“. Poté Ing. architekt Kučera ještě ukázal pro představu několik reálných obrázků, jak by vše mělo ve skutečnosti vypadat. Například rampy a kryté prostory pro kontejnery. V tomto textu nemá smysl zabíhat do podrobností, až bude vše definitivně uzavřeno, mapy a náhledy budou zveřejněny na webu města.
„Děkuji za představení varianty tři,“ pokračovala v besedě místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a nyní otevírám diskusi.“ Podnětné připomínky k zamyšlení přednesli právě tamní obyvatelé, kteří nejlépe vědí, co je pálí. Nejvíce je trápí pohyb lidí mimo chodníky, kdy ničí trávník. Tomu by právě měly zabránit uvažované živé ploty. Ovšem než vyrostou, měly by tam být nějaké zábrany. Pak lidem hodně vadí tma v bytech od starých bohatě rozvětvených borovic. Nejhorší situace je do ulice Hybešovy v přízemních bytech, kde i přes den je někdy potřeba svítit. V plánu se uvažuje likvidace přestárlých porostů. Jejich prořezání nic neřeší, muselo by se každé dva roky opakovat. Stromy lze i vykácet a vysadit nové. Jenže než dorostou, půjde hluk z ulice a prach přímo do oken. Velmi diskutované byly rampy a schody. V zimě jsou šikmé plochy se zábradlím bezpečnější než neudržovaná namrzlá schodiště. A též maminky s kočárky se tudy snáze dostanou. Velkým problémem je pohyb lidí z jiných sídlišť a noční hulákání rozjařené mládeže. Lidé často též ničí svody ze střech. V projektu by se mělo uvažovat, aby lokalita nebyla snadno průchozí, spíše se jevila uzavřeně. Nyní se tam prohánějí cyklisté, u třetího domu, skáčou po schodišti a vznikají nebezpečné situace. Byl by nejlepší samostatný přístup k projednávaným třem domům a nic víc. Uvažovaná dětská hřiště by bylo vhodné doplnit dráhou pro kola a odrážedla, aby se děti zdržovaly tam a neproháněly se po všech chodnících. A také vysadit další vyšší zeleň od východu a jihu jako stínění. Severní nízké stromky budou oddělovat hřiště od domů. Hodně diskutované byly druhy stromů. Uvažuje se o listnatých na jaře bohatě kvetoucích. Vypadají hezky, ovšem nevýhodou je podzimní opad plodů, listí a jejich úklid. Velkým problémem je parkování žáků střední a vyšší odborné školy před „věžákem“ a zabírání místa tamním obyvatelům. Škola by si měla vybudovat parkoviště své. V současné době se řeší Hybešova ulice v samostatném projektu. Hlavním problémem je úzká silnice.
O revitalizaci sídliště by se dalo jednat dlouhé hodiny. Ovšem je třeba si uvědomit, že varianta tři je pouze ideová studie pro Město, aby se nastínilo, co v dané lokalitě bude. Kolik to asi bude stát a samozřejmě plán slouží též pro připomínky vlastníků tamních domů. Projekt se nebude realizovat tento, ani příští rok, to už by musel být zahrnutý v rozpočtu 2013.
Protože již další dotazy nebyly, besedu ukončil tajemník Městského úřadu Boskovice JUDr. David Škvařil: „Děkuji za Vaši pozornost, připomínky a návrhy. Kolegové si je podrobně zaznamenali a budou zaneseny do již finální verze, která se objeví na našich webových stránkách. Přeji hezký zbytek dne. Nashledanou na některém příštím shromáždění.“
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková k tomu poznamenala: „Celou akci jsme zahájili koncem roku 2011, protože s ohledem na stáří sídliště Hybešova hodláme tuto lokalitu regenerovat podobně jako část města Pod Oborou. Tam jsme dostali dotaci a za naší finanční spolupráce sídliště ve třech etapách opravovali. Sídliště Hybešova nejsou paneláky, tam dotaci žádat nemůžeme. I přes to chceme tuto lokalitu zregenerovat, sídliště má za sebou několik desítek let. Je třeba obnovit zeleň, přizpůsobit parkování moderním požadavkům, opravit chodníky. Odbor majetkový dal do rady návrh na přípravu projektové dokumentace. Na základě výběrového řízení získal zakázku Ing. architekt Jiljí Kučera z Velkého Meziříčí. Nyní proběhlo druhé jednání s občany. Dle mých zkušeností nemá smysl něco chystat a žádat o případné dotace bez jejich připomínek. Před prázdninami na první schůzce byla vznesena spousta požadavků a toto druhé shromáždění bylo potvrzením, jak byly náměty zástupců tamních obyvatel zaneseny do plánů před dokončením projektu.“
Více: www.boskovice.cz
44 fotek, 3.4.2018, 25 zobrazení
web  0 | marna
6 fotek, duben 2004 až srpen 2016, 20 zobrazení
57 fotek, 3.7.2017, 21 zobrazení
web  0 | m-kmilling
261 fotek, květen 2015 až červen 2017, 97 zobrazení
WEB  0 | bezvamax
4 fotky, leden až duben 2017, 15 zobrazení
1 fotka, 23.3.2017, 12 zobrazení
web  0 | saphija
20 fotek, srpen 2014 až leden 2017, 26 zobrazení
28 fotek, květen 2009 až září 2016, 18 zobrazení
web  0 | lukasmucka
67 fotek, březen 2007 až červen 2012, 12 zobrazení
web  1 | vmlejnek
20 fotek, květen 2015 až prosinec 2016, 11 zobrazení
web  0 | jakubtocon
9 fotek, leden až prosinec 2016, 16 zobrazení
web  0 | nikamix
1 fotka, 28.11.2016, 36 zobrazení

Něco by se našlo i mezi uživateli...

web

1 655 zobrazení, 29 alb

Intro | jenifer-web

435 zobrazení, 1 album

bertik-web

875 zobrazení, 2 alba

pivni-web

1 470 zobrazení, 1 album

cislo-web

578 zobrazení, 1 album

Zobrazit další výsledky mezi uživateli.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron