Kaple Máří Magdaleny 21.7.2018

Title

Kaple Máří Magdaleny 21.7.2018

Description

Toho dne proběhla připomínka slavných poutí na tomto posvátném místě. Vlašimský
Podblanický spolek zahrál a zazpíval staré duchovní písně pod vedením Jiřího Volka. Koncertu se zúčastnilo asi 250 poutníků.
Byla rovněž přednesena
píseň od pátera Václava Oktábce, louňovického kněze, který zde i v době hluboké totality
pořádal mše svaté.
Na svátek Máří Magdaleny na tamní poutě jezdili poutníci z celých Čech. Hrávala zde
kapela, sjeli se stánkaři z širokého okolí. Cesta k Býkovicům bývala jejich stánků plná.

V Matoušově evangeliu šla v neděli Máří Magdaléna spolu s dalšími ženami k Ježíšově hrobu, aby pomazaly jeho mrtvé tělo, ale tam se jim zjevil anděl, který jim pověděl, že tu Ježíš není, vstal z mrtvých. Šly se ještě podívat, kde spočíval, potom se vydaly na cestu zpátky, poněvadž jim anděl řekl pokyn, aby o všem informovaly učedníky. Cestou od hrobu potkaly vzkříšeného Ježíše a hovořily s ním.

Marek o Máří Magdaléně hovoří jen krátce. Ženy přicházely již časně z rána. Kámen od hrobu byl odvalen. Vešly a zjistily, že Ježíš je vzkříšen. Anděl jim řekl, ať jdou a o všem spraví apoštoly, ale ženy se bály. Ježíš se ale jako první zjevil Máří Magdaléně, osmělila se a řekla učedníkům o jeho zmrtvýchvstání, ale oni jí nevěřili.

Podle Lukášova evangelia byla Magdalena oddanou a stálou Ježíšovou průvodkyní, která ho poslouchala a podporovala. Den po sobotě, když šla s dalšími dvěma ženami jeho mrtvé tělo pomazat, jeho hrob nalezly prázdný, podaly o tom první zprávu apoštolům.[8]

Podle Janova evangelia šla ke hrobu Magdalena sama, přiběhla k apoštolům se zprávou o prázdném hrobě. S Petrem a Janem pak zřejmě běželi k prázdnému hrobu a oba apoštolové se vrátili do města. Marie zůstala před hrobem a setkala se s Ježíšem, kterého zprvu nepoznala. Když se jí dal poznat, vykřikla aramejsky Rabbuni! (Mistře), ale Ježíš ji varoval, aby se ho nedotýkala (lat. noli me tangere) a všechno oznámila apoštolům.[ Tím biblické zprávy o Marii Magdalské končí.

Period

Statistics

  • 7 photos
  • 3 videos
  • 1 like

Settings

Report album
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Kaple Máří Magdaleny 21.7.2018
Comments Add