Prezident Václav Klaus slaví 19. června sedmdesátiny

Máte s ním společnou fotografii? Zachytili jste prezidenta v zajímavé situaci? Pochlubte se svými snímky na serveru Rajče.net. Nejzajímavější fotografie zveřejní portál iDNES.cz.

 

Přihlášená fotoalba

Informace o soutěži

Rajče.net a redakce iDNES.cz uvádí fotografickou soutěž u příležitosti 70 narozenin prezidenta Václava Klause.

Soutěž probíhá od pátku 10. června do úterý 14. června 2011 do 12 hodin.

Pravidla soutěže (stručně)

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fotografie pořízené s Václavem Klausem.

Jak se zúčastnit

 • vyberte svou nejlepší fotografii s prezidentem Václavem Klausem
 • přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "*soutěž: 70 narozeniny Václava Klause"
 • vaše fotografie bude zařazena do hlasování redakce iDNES.cz a vybrané fotografie budou uveřejněny na zpravodajském serveru iDNES.cz.
 • Každá uveřejněná fotografie na serveru iDNES.cz bude ohodnocena honorářem ve výši 200 Kč.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od pátku 10. 6. 2011 do úterý 14. 6. 2011 do 12 hodin.
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba. Fotoalbum může obsahovat libovolný počet fotografií. Celé fotoalbum tak může být hodnoceno na základě jedné skutečné vydařené fotografie nebo na základě všech fotografií.
 3. Jedno soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: 70 narozeniny Václava Klause".
 4. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené album, ostatní alba jednoho uživatele budou vyřazena ze soutěže.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net,k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování redakce iDNES.cz.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net. A dále k výstavním a publikačním účelům České rady dětí a mládeže jako spoluorganizátora soutěže.
 11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 13. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA"). 
 14. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 15. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 16. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.