Dominikánský klášter

Title

Dominikánský klášter

Description

25. března jsme navštívili nejstarší a nejcennější historickou památkou Českých Budějovic - Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie. Klášter byl vystavěn při zakládání města a stal se součástí městského opevnění. Zajímavostí je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly.
My jsme si mohli mimo jiné prohlédnout nově restaurovanou křížovou chodbu, kde donedávna probíhaly podrobné archeologické a restaurátorské průzkumy, které přinesly řadu jedinečných objevů. Mimo jiné byl ve východním křídle chodby nalezen pod mladšími zazdívkami monumentální portál do zaniklé kapitulní síně kláštera z konce 13. století. Dále restaurátoři odkryly středověké nástěnné malby představující například výjevy ze života sv. Augustina, obraz Smrti Panny Marie nebo zcela jedinečnou malbu z roku 1378, představující císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV. pod ochranou Panny Marie. Restaurována byla také původní středověká barevnost kamenných architektonických prvků.
No a k tomu jsme se dozvěděli mnohé z historie a tradic Velikonoc, dostali jsme od naší průvodkyně kočičky a osení. Víte, že velikonoční osení není žádná obyčejná tráva, ale ve skutečnosti je to mladý ječmen nebo jiné obilí, které má krásně pevné a jásavě zelené oddenky? A perfektně v něm vyniknou naše vlastnoručně vytvořené kraslice 😊
Třída 6.B a Mgr. Eva Pánková

Period

Statistics

  • 5 photos
  • 0 likes

Settings

Report album
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Dominikánský klášter
Comments Add