Hlídejte své děti i na Rajčeti 

Až budete ukládat své fotografie na Rajčete, myslete při tom i na své děti. Fotografie na Rajčeti jsou přístupné každému, tedy i cizí lidé mohou vidět vaše děti hrající si na pláži či v bazénu. V případě nahrávání nahých dětí na internet je vystavujete zrakům nejenom vašim a vaší babičky či kamarádky, ale všem lidem, kteří mají internet. Chraňte je proto před nezvanými návštěvníky vašich alb! Jednoduše album s nahými dětmi opatřete heslem. Myslete také na to, komu toto heslo poskytnete a zvažte, zda po určité době heslo nezměnit či album nesmazat, zejména pokud hrozí, že se heslo dostalo do nepovolaných rukou. Upozorňujeme, že nahráváním fotek nahých dětí do veřejných alb porušujete bod 16 našich pravidel.

 

Která alba doporučujeme opatřit heslem?

  1. Pokud je dítě zcela nahé, je nutné album zaheslovat.
  2. I pokud je dítě jen částečně nahé, tedy v horních partiích, zvažte podle okolností, zda není vhodné album zaheslovat.
  3. Je vhodné zvážit případné zaheslování i jiných alb s dětmi.
 

Své fotografie můžete zaheslovat více způsoby

  1. Při nahrávání fotografií na Rajče do nového alba zvolte možnost "přístup s heslem", kterou najdete vedle kolonky pro název nového alba. 
  2. Pokud chcete zaheslovat již nahráté album, klikněte na možnost "upravit", která se vám zobrazí, když najedete kurzorem na své stávající album. Vaše fotografie tak uvidí opravdu pouze lidé, pro něž jsou určené!
 

Ne dětské pornografii!

V žádném případě nelze tolerovat šíření dětské pornografie (týká se zobrazení osob mladších 18let nebo osob, jež se jeví jako mladší 18ti let).

Upozorňujeme, že šíření a nakládání s dětskou pornografií je trestným činem podle § 192 Trestního zákoníku:

§ 192

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.

(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3

a) jako člen organizované skupiny,

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

Děkujeme vám za vaši důvěru a využívání našich služeb. 

Tým Rajče