Statistiky DSA

Povinně zveřejňované informace

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU, nařízení o digitálních službách, informujeme, že průměrný měsíční počet aktivních příjemců naší služby za období 1. 7. 202331. 12. 2023 činil 554 304 uživatelů měsíčně.