Statistiky DSA

Povinně zveřejňované informace

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU, nařízení o digitálních službách, informujeme, že průměrný měsíční počet aktivních příjemců naší služby za období 1. 5. 202331. 10. 2023 činil 627 484 uživatelů měsíčně.