(autoheadspacesampler)
Headspace gas chromatography (GC) is often a technique employed for the concentration and analysis of volatile organic compounds.Time, money, easy operation, and the capacity to handle a big variety of sample matrices is the main reasons to go for headspace analysis.HTA'sheadspace autosamplers range from dedicated instruments to all-in-one autosamplers, able to hold headspace analysis besides automatic liquid sampling and SPME injection techniques: check the comparison table to judge the headspace sampler that better fits with your needs for headspace analysis.
  • 00 alb
  • 44 zobrazení
(gc)
Discover full HTA instruments range and find the one that best fits your needs Browse among Gc and LC autosamplers, sample prep workstations, software and consumables.
(samuela-gc)
(plavcik-gc)
(fst-gc)
geocaching.cz
(gc-liberec)
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
(lstadlerova)
(GC: bolivie)
(jastrn)
Fotografie zhotovené z nedávno nalezených skleněných negativů.
Soubor dokumentující cestu do USA v letech 1902 - 1903 mého dědečka a jeho vynálezy a technické novinky byly poprvé převedeny z negativů v roce 2009. První výstava byla uspořádána díky Muzeu fotografie Šechtl - Voseček v Táboře viz http://sechtl-vosecek.ucw.cz/expozice12.html. Následovala výstava v Muzeu Žamberk pod záštitou ambasády USA, dále na GK ČR v Chicagu a při ZU ve Washingtonu. V současné době má fotografie k dispozici pro výstavy Slezská univerzita - ITF v Opavě.
Dokumentace a reference na výstavu Cesta do "Nového světa" 1902 - 1903.

Soubor fotografií, videí a odkazů na YouTube z hudebních vystoupení mé vnučky Zuzany Holbeinové.
(gcpbojovka)
(gc34cq4)
Reklama