Katedra robototechniky, fakultra strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (robot.vsb.cz)
(socped-pdfbrno)
Katedra sociální pedagogiky PdF MU
(psifotky)
fotky z akcí študentíků katedry politologie v Olomouci :D
(kokr2)
Dne 27.6.2010 se uskutečnila první procházka fotografů v rámci projektu přítomnost Bránika a Podolí. Tato první procházka vedla Podolím a poutavý výklad měl známý kunsthistorik PhDr. Vladimír Czumalo z Katedry
kulturologie FF UK a FAMU.
(expedicepresbar)
Projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit při FTK UP v Olomouci.

Umožňujeme lidem se zdravotním postižením zažívat nevšední cestovatelské a sportovní zážitky, překonáváme bariéry, hranice, sami sebe a vedeme lidi k aktivnímu trávení volného času.
(teleworking-manak)
Klíčová slova:
Areál – arterapie - Atelier Svatopluk, o.p.s. - Berounsko – COMTEL - cykloturistika - Čech, Svatopluk – České vysoké učení technické v Praze – fakulta elektrotechnická - Digitus Mise, o.p.s. - ergoterapie - chráněná pracovní místa – Karlštejnsko – katedra telekomunikační techniky - Klinika rehabilitačního lékařství - Liteň – mentoring – Městys Liteň - mikroregion – Nadace Vodafone – Nadace O2 - praktická výuka – osoby s disabilitou – osoby zdravotně postižené - pracovní rehabilitace – rehabilitace - středoškolská odborná činnost - studenti – terapie – terénní cvičení – turistika - univerzity - vysoké školy – workshopy – zdraví – zdravotní rehabilitace.

Katedra telekomunikační techniky Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické (http://comtel.cz) se kromě výuky a výzkumu ve studijním programu "Komunikace - multimédia - elektrotechnika" zaměřuje i na celoživotní učení. Navazuje na projekt "TRAININGPOINT" ve vzdělávacím centru ve Velflíkově ulici v Paze 6 Dejvicích.

Návazně na dlouholetý výzkum aplikace informačních a komunikačních technologií pro podporu osob s disabilitou zahájila realizaci kurzů zvolené rekvalifikace ve spolupráci s poskytovateli služeb osob se zdravotním postižením a jejich místně příslušnými úřady práce.

Navazuje také na projekt ELEPHANT, ve kterém byl zpracován kurz "Teleworking pro zdravotně postižené".

Jako pilotní projekt je po dobu 2 let ověřován kurz digitální fotografie, informačních a komunikačních technologií a teleworkingu pro RNDr Jana Maňáka, pacienta Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlov v Praze. Společnost Atelier Svatopluk, o. p. s Liteň pro něj vytvořila chráněné pracovní místo podle § 75 zák. čís. 435/04 Sb. o zaměstananosti a dlouhodobě je připravován pro terénní dokumentační a reportážní fotografii a její využití pro výuku na středních školách, turistiku a prezentaci míst ve Středočeském kraji.
http://jan-manak.zonerama.com
http://areal-liten.zonerama.com
Českomoravská lyžařská a snowboardová škola Karviná, o.s. je nezávislé občanské sdruženími fyzických a právnických osob za účelem rozvoje rekreačních, výkonnostních a závodních aktivit.

Široká členská základna nám umožňuje lépe organizovat společné akce s dostatečným předstihem, využívat a nakupovat efektivně sportovní potřeby, pomůcky a výstroj. Díky dostatečnému počtu kvalifikovaných lyžařských pedagogů pak můžeme rozdělovat děti do výkonnostních skupin.

Našim cílem je vytvořit podmínky pro výuku lyžování a snowboardingu dětí a mládeže, a to ve všech stupních dovedností od základů až po dokonalé zvládnutí techniky. Škola je určena pro děti od 4 let a výše.

Systém výuky je celoroční suchá příprava v tělocvičnách, letní, zimní soustředění a tréninky na sněhu. Výuku vedou zkušení instruktoři a trenéři. V oblasti suché přípravy úzce spolupracujeme s kolegy z Katedry tělesné výchovy Slezské univerzity v Karviné a katedrou TV Pedagogické University Ostrava.

Výuka lyžování a snowboardingu v naší škole je zaměřena na základní lyžování tak, aby děti dokonale zvládly techniku lyžování a snowboardingu. Pro pokročilé děti organizujeme přípravu závodního lyžování včetně účasti na závodech.

Naše školy jsou členy Svazu Lyžařů České Republiky, úseku základního lyžování, a přebírají metodiku výuky svazu a metodiku MŠMT ČR.

Českomoravská lyžařská a snowboardová škola je akreditačním zařízením Ministerstva školství ČR pro výuku „Instruktor školního lyžování” a „Cvičitel lyžování".

Hlavním cílem suché přípravy je vše-sportovní pohybová příprava dětí a mládeže se zaměřením na pohybové návyky využitelné při lyžování a snowboardingu.
(katedrala30)
(katedrafilosofie)
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
(hamupantomima)
foto ze školních představení a ostatních akcí
(kamvsb)
(farnostplzenkatedrala)
(kvvpfju)
Reklama