Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice
(sdprodlouzenapce)
Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice

vedoucí vychovatelka: Bc. Eliška Pechová
pechovae@zsprodlouzenapce.cz
606 702 816
(welsanekjizbice)
Welšánek, Jezdecký spolek
Jizbice 72
288 02 Nymburk

Volnočasové centrum,
Hipoterapie,
Fyzioterapie a masáže,
Školička - hlídání dětí NONSTOP - koňská školka,
Letní dětské tábory s koňmi v Polabí,
Další akce pro děti i rodiče
Dětský folklórní soubor Šáteček vznikl v roce 1985 při Základní škole v Semicích z iniciativy pana Ing. Oldřicha Kusovského. K původnímu se přidružil Dům dětí a mládeže Nymburk, neboť členy souboru už nejsou jen žáci semické školy, ale děti z mnoha míst regionu. Organizaci všech akcí souboru a financování zajišťuje Občanské sdružení rodičů a přátel souboru Šáteček.

Soubor nyní pracuje ve třech složkách. Dvě složky taneční, z toho jedna s obsazením mladších žáků, druhá s obsazením mládežníků a složka muzikantská. Všechny tyto části souboru se podílejí na společných vystoupeních nejen v České republice, ale i v zahraničí. Hlavním tématickým zaměřením souboru je folklór středního Polabí. Motivací jeho činnosti je uchování lidové písně, tanců a zvyků našich předků a snaha pěstovat, jak u aktivních členů souboru, tak i v divácích, kultivovaný vztah k české národní kultuře.
(pernicekpardubice)
Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 120 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika. Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí, a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje „jak žily naše prabáby“ během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tématicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení s Perníčkem a Marcipánkem). Během těchto pořadů divák získá ucelenou představu o již dávno zapomenutých tradicích. Proto je soubor s oblibou uvádí i ve formě výchovných koncertů pro ZŠ a MŠ. Za léta svého působení se soubor Perníček již právem řadí mezi českou špičku. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (např. MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…). Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.
 • 0žádné album
 • 295295 zobrazení
(polabky)
 • 11 album
 • 260260 zobrazení
 • 0žádné album
 • 388388 zobrazení
 • 1515 alb
 • 11771 177 zobrazení
 • 99 alb
 • 12031 203 zobrazení
 • 0žádné album
 • 578578 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
 • 22 alba
 • 13391 339 zobrazení
(polabanb)
29.10.2006
 • 2424 alb
 • 36833 683 zobrazení
 • 44 alba
 • 12401 240 zobrazení
 • 11 album
 • 839839 zobrazení
 • 33 alba
 • 269269 zobrazení
 • 11 album
 • 15501 550 zobrazení
 • 22 alba
 • 568568 zobrazení
 • 0žádné album
 • 185185 zobrazení
 • 11 album
 • 216216 zobrazení
 • 0žádné album
 • 715715 zobrazení
Obrázky z expozic, akcí a výstav Polabského muzea v Poděbradech
 • 1515 alb
 • 36873 687 zobrazení
Reklama