Hledání: 1988

Pro dotaz 1988 jsme našli 1 048 výsledků.

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

johnny42
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 5.7.2020
 • 85 zobrazení
hanakzhor
Hradec nad Moravicí je usazen v kopcovitém terénu na předhůří Nízkého Jeseníku. Protéká jím řeka Moravice, která v úseku od Kružberku po Hradec nad Moravicí tvoří jedno z nejkrásnějších říčních údolí v České republice, Přírodní park Moravice. Na důležité obchodní cestě do Slezska vznikla v 8. - 9. stol slovanská osada, kterou v pol. 11. stol. nahradilo na hradecké ostrožně slovanské hradiště u kterého bylo v r. 1078 doloženo mýto. Ve 12. stol. Hradec převzal funkci správního i církevního střediska bývalé holasické provincie a střežil hranici se Slezskem. Po r. 1275 zde byl vybudován gotický hrad s velkou hlavní věží. Po r. 1280 zde žila kněžna Kunhuta, vdova po králi Přemyslu Otakaru II., která se zde tajně provdala za Záviše z Falkenštejna. V r. 1318 se Hradec stal sídelním místem opavských Přemyslovců a správním centrem opavského knížectví. Koncem 14. stol. byl vybudován zámek v Opavě a význam Hradce klesl. R. 1460 koupil část Opavska s Hradcem Jiří z Poděbrad, který je předal svým synům. V roce 1481 mu byl přiznán statut města, znak a právo trhu. Od počátku 16. stol. město bylo několikrát zastavováno a majitelé se často střídali. V roce 1585 získal Hradec do dědického majetku Kašpar Pruskovský z Pruskova, který zahájil přestavbu hradního areálu na renesanční sídlo s okrasnou zahradou a lesoparkem. Moderní kvalita bydlení ovlivnila i úroveň rodinného a společenského života v Hradci. Působila tu řada domácích hudebníků a od třetiny 18. století známá zámecká kapela, v divadelním sále byly dávány dokonce opery. V roce 1778 přešlo hradecké panství na pruskou knížecí rodinu Lichnowských z Voštic, kteří po požáru v roce 1796, zámek empírově přestavěli. V 2. pol. 19. stol. došlo k rozšíření areálu o novogotický tzv. Červený zámek ve stylu středověkého hradu s konírnami, kočárovnou a hradební zdí. Byl zrušen starý opevňovací systém, svahy vyrovnány a založen vynikající přírodně-krajinářský park. V blízkosti zahradního traktu poté přibyla poslední stavba areálu, pseudogotická Bílá věž. Knížata a hrabata Lichnowských měli mimořádné vzdělání, zájmy, schopnosti a vybrané styky. To vše napomohlo společensko-reprezentačnímu postavení hradeckého zámku i spektru a úrovni jeho sbírek. Vedle panovníků, hodnostářů evropských dvorů, politických a společenských celebrit hostil také mnohé veličiny kulturního světa. Hradec navštívil m.j. Ludvig. v. Beethoven, F. Liszt, J. Mánes. Přátelské vztahy udržovali Lichnowští s W. A. Mozartem, N. Paganinim, A. von Humboldtem, V. Hugem, R. M. Rilkem, M. Twainem, P. Picassem či O. Kokoschkou. V květnu 1945 bylo panství konfiskováno ve prospěch československého státu a zámek záhy poté otevřen veřejnosti.
Město Hradec mělo ráz spíše venkovský a zemědělský. Většímu rozvoji nepřál malý prostor na ostrohu a hlavně blízkost rušné a hospodářsky čilé Opavy. Za 30leté války přišel o status města, který záskal až za Pruskovských z Pruskova v r. 1702. V r. 1725 byl Hradec s 19 domy nejmenším ze 160 slezských měst. Po vzniku ČSR se Hradec stal do r. 1927 posádkovým městem, kde sloužil i Klement Gottwald. Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 2003. Tvoří ji historické centrum města na ostrožně nad řekou Moravicí. Součástí zóny je i zámek a rozlehlý zámecký park z 18. století, ve kterém najdete řadu památníků a obelisků. Kostel sv. Petra a Pavla byl vybudován v renesančním slohu. V roce 1780 rozšířen. Na přelomu 18. a 19. stol. byly upraveny fasády a zvýšena kostelní věž. Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavená podolskými občany na popud faráře Leiferta. Tři barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Floriána a dvě menší plastiky andělů pocházející z 18. stol., byly opraveny a vybarveny v r. 1988. Kostel sv. Jakuba byl postaven Kašparem Pruskovským současně se založením nového hřbitova. Oltář maloval opavský malíř Ignác Günter. V kapli se nachází několik náhrobních desek knížat Lichnowských. Pivovarské sklepy jsou pozůstatek knížecího pivovaru, ve kterém se vařilo pivo do roku 1882. Městské muzeum Hradce nad Moravicí nabízíme expozici předmětů z historie města, kuchyňských potřeb a papírových betlémů. Kulturním akcím dominuje mezinárodní hudební soutěž mladých interpretů Beethovenův Hradec. Její první ročník se konal v roce 1962 a v posledních letech se stala mezinárodní tribunou mladých hudebníků. Křížová cesta Slezská Kalvárie-na vrchol Kalvárie stoupá pěšina lemovaná 13 kapličkami. Zdejší křížovou cestu založila roku 1764 Anna Marie Magdaléna Thomagniniová. Vyhlídka Rondela, kamenná bašta, která dříve sloužila ke snadnějšímu průjezdu kočárů, nabízí výhled na řeku Moravici a louky pod zámeckým parkem. Vyhlídka Bellaria je vyhlídka na skalnatém výběžku, ze které je krásný pohled do údolí řeky Moravice a na Papírenský náhon. V 19. století si údajně lidé na vyhlídce šeptali bella ria, což znamená krásná řeka. Vyhlídka je také na Žimrovické skále, kousek pod vrcholem kopce zvaným Skála (348 m). Z místa je výhled na Žimrovice. Odpočinout si můžete na dvou terasách s lavičkama z přírodního kamene nebo v nedalekém altánku. Z dřevěné Bezručovy rozhledny z konce 19. stol. na místě, které bylo dříve nazýváno Výšina císaře Viléma, je z výšky 4 metrů pohled na město společně se zámkem. V bývalém dolu Slepetné se v 11. a 12. století těžilo stříbro. Dnes můžete na jeho místě vidět pozůstatky pěti důlních jam. Vedle je štola Kajlovec-nepřístupná. V místní části Kajlovec je kaple Nejsvětější Trojice zbudována v letech 1909-10 svépomocí místních občanů. V interiéru jsou původní sošky Panny Marie, sv. Barbory a sv. Josefa a vyobrazení křížové cesty. Je zde i kemp Kajlovec. Památky jsou i v dalších místních částech Hradce. Ve Filipovicích je kaple Nanebevzetí Panny Marie z poč. 20. stol., v Benkovicích kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1868. Současný zvon zakoupili občané v r. 1958, v Domoradovicích stojí kaple sv. Barbory v místě, kde v 18. stol. stála dřevěná zvonička, později nahrazena malou zděnou kapličkou. Roku 1845 byla přestavěna do dnešní podoby. Stavba v barokním slohu, věž měla původně cibulový tvar. Roku 1905 byla z důvodu borcení opravena do nynější podoby, kdy má tvar jehlanu, v Jakubčovicích je kaple Navštívení Panny Marie z let 1863-69. Kolem Hradce je i několik přístupných obranných opevnění. U Jakubčovic je šance Pod Příletem s nejzachovalejšími zbytky jednoho z několika vojenských opevnění tzv. Jakubčovických šancí z 18. století, chránící silnici Opava - Jakubčovice - Nový Jičín. Na okraji opevnění stojí rozhledna Šance. Šance je také na vrcholu kopce Hanuše, kde se nacházejí zbytky opevnění, pocházejícího z období slezských válek. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město Hradec a jeho okolí v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.6.2020
 • 18 zobrazení
jindriska61
Kousek od obce Senorady se nachází PP Kozének, která byla vyhlášena v roce 1988 na rozloze 10 ha. Důvodem ochrany jsou pastviny s přirozenými rostlinnými společenstvy.
Po cestě zpět od řeky Oslavy se sem jedeme podívat, měl by zde ještě kvést vstavač kukačka.
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 9.6.2020
 • 38 zobrazení
assaywolf
focení do časopisu Svět motorů v roce 2010
více  Zavřít popis alba 
 • 6.6.2020
 • 16 zobrazení
coloraaa
Co dodat - „Dycky Most“. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je pozdně gotický chrám, postavený v letech 1517-1550. Proslulost však získal až v roce 1975, kdy byl po kolejích přesunut o 841 metrů a 10 centimetrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Ve zlaté knize Guinesových rekordů je zapsán jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích tohoto tisíciletí. Stěhování kostela začalo 30. září roku 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Opětovného otevření se kostel dočkal 4. listopadu 1988. Kostel byl opětovně slavnostně vysvěcen ve dnech 19. a 20. června roku 1993. Svěcení kostela se ujal Mons. ThDr. Josef Koukl. Tím, že byl kostel posunut po obloukové dráze, natočila se jeho osa a církev se zdráhala jej znovuvysvětit z toho důvodu, že oltář v rozporu s tradicí nesměřuje k východu, nýbrž na jih. 2.2010 byl prohlášen za národní kulturní památku.
Počasí: +19°C, Slunečno, mírný severní vítr.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
více  Zavřít popis alba 
 • 3.6.2020
 • 179 zobrazení
haranti1
V neděli jsme se šli podívat na Bílou skálu v Libni za nemocnicí Bulovka, kam umístil Eduard Štorch děj knížky Lovci mamutů. Skalnatý ostroh nad Vltavou pojmenoval Eduard Štorch Bílá skála, název se zachoval a v roce 1988 byla Bílá skála vyhlášena přírodní památkou. Šli jsme od Bulovky na Kuchyňku, jsou to bývalé usedlosti, Bulovka je zaniklá zemědělská usedlost, Kuchyňka je zrekonstruovaná viniční usedlost.
Koronavirus: 8932 potvrzených, 315 úmrtí, 6063 zotavených.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 24.5.2020
 • 55 zobrazení
jiricerny
Po výšlapu za humna, jsem spočinul v sousední vsi Únětice. Byl příjemný den, tak jsem jej využil k hezké procházce a foťák samozřejmě nesměl chybět. Malé přiblížení obce, první zmínka o ní pochází z roku 1125. Obec se nachází v okrese Praha západ, v údolí únětického potoka, severozápadně od Prahy. V roce 1710 zde byl založen pivovar, kde se vařilo pivo až do jeho znárodnění v roce 1949. V roce 2011 bylo vaření piva obnoveno a stalo se i místní turistickou atrakcí, kde zájemci najdou příjemné osvěžení. Údolí únětického potoka bylo vyhlášeno roku 1988 přírodní rezervací.
více  Zavřít popis alba 
526 komentářů
 • 15.5.2020
 • 1 216 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem ve Svitavské pahorkatině na důležité obchodní cestě z Prahy do Olomouce. První zprávy o osadě na tzv. Trstěnické stezce při brodu přes Svitavu je z poloviny 12. stol. Osada pojmenovaná po řece Svitavě (čistá, průzračná) je z r. 1200, kdy byli povolání také osídlenci z Německa. Dlouhou dobu byla předmětem sporu mezi litomyšlským premonstrátským klášterem a olomouckým biskupstvím, kterému nakonec náležela dlouhá staletí. V r. 1256 byla obec olomouckým biskupem Brunem povýšena na město. Ke konci 14. stol. bylo město opevněno hradbami se třemi branami, Horní, Prosgtřední tzv. Lanškrounskou a Dolní - Brněnskou, z té doby se zachovaly části hradeb a bašta. Pro svoji strategickou polohu na průchodu z Čech na Moravu bylo město často napadáno procházejícími vojsky, jak husitskými, tak za 30leté války, napoleonskými i pruskými. V r. 1800 zde nocoval ruský generál Suvorov. V r. 1866 se tu odehrála menší bitva. K rozvoji města a vybudování textilního průmyslu přispělo především vybudování železnice Praha-Česká Třebová-Brno a Vídeň. Svitavy dostaly přezdívku moravský Manchester. Po mnichovském diktátu bylo město odtrženo od ČSR a v jeho válečném průmyslu se zde vyráběly součástky pro rakety V1 a V2, nasazením několika tisíc cizinců, zejména Francouzů. Střed města si zachoval středověký ráz, ve středu s prodlouhlým náměstím s historickými domy, převážně renesančního původu s podloubími. Renesanční radnice z r. 1538, byla v letech 1781-87 po požáru barokně upravena a dostala osmibokou věž. V sousedství radnice je renesanční dům U mořenínů z r. 1590, ve kterém v r. 1776 přenocoval císař František II., využíván jako dům purkmistrů, do r. 1927 zájezdní hostinec, v současné době Infocentrum. Mariánský sloup je z r. 1703. Ottendorferův dům s koncertním sálem, původně knihovna z let 1891-92, po Vídni druhá největší v Rakousku-Uhersku, byla opravena v letech 1989-92. Občan města O. Ottendorfer musel po porážce revoluce r. 1848 uprchnout do Ameriky a finančně potom podporoval své rodné město. Novoklasicistní Langrova vila z let 1890-92 je od r. 1933 užívána jako radnice. Městské muzeum s galerií v bývalé vile Maxe Budiga, bylo založeno r. 1947. Ve Svitavách je první muzeum pohlednic v ČR. Romanský kostel Navštívení Panny Marie byl v r. 1781 barokně přestavěn a opraven v letech 1993-94. Romanský kostel sv. Jiljí z původní osady je nyní hřbitovní kostel po barokní úpravě z let 1679-1683. u něj kostnice z r. 1646. V místní části Čtyřicet Lánů stojí novogotický kostel sv. Josefa s klášterem redemptoristů z let 1894-96, nyní nemocnice. Významnou památkou je barokní sloup Nejsvětější Trojice z r. 1734, přenesen r. 1988 z části Moravský Lačnov. Reálna škola je z r. 1897. Barokní sochy sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Nepomuckého a Piety jsou z počátku 18. stol. Barokní kašna se sochou sv. Floriána je z r. 1783. Sochy Mateřské lásky z r. 1893, J. W. Goetha z r. 1932 a Osvobození z r. 1948. Svitavy jsou rodištěm hrdiny oscarového filmu Schindlerův seznam, podnikatele Oskara Schindlera (1908-1974), zachránce více jak 1200 Židů před deportací za 2. světové války. Pamětní deska je z r. 1994. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu několika desetiletí.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 20.4.2020
 • 34 zobrazení
kalic2
 • 16.4.2020
 • 45 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání lázněmi a jeho okolím pod hanáckým Řípem-Velkým Kosířem (442 m). První zmínka o obci je z r. 1207, další zmínka o Zlatině Maior je z r. 1249 v listině moravského markraběte Přemysla Otakara II. Obec byla součástí plumlovského panství, patřícího nejprve Pernštejnům a od r. 1599 Lichtenštejnům, kteří je drželi až do r. 1848. Mohutný Lichtenštejnský dvůr je z r. 1618, dnes sídlo OÚ. Před budovou OÚ byla v r. 2006 umístěna plastika otevřené knihy. Nedaleko dvora při cestě k nádraží jsou boží muka a smírčí kříž s uraženým pravým ramenem, v předu s vyrytým symbolem kříže a meče. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Panny Marie je z let 1769-70 a fara z r. 1771. Kaplička Panny Marie vedle kostela je z počátku 19. stol., upravená z bývalé márnice. Architektonicky hodnotný je mlýn z r. 1919, který je po obnově i dnes v provozu. Za 7leté války měl ve Slatinicích hlavní stan pruský král Fridrich II. Sirnato-železité lázně pro léčbu pohybového ústrojí jsou známy od r. 1545. Jejich účinek popsal r. 1580 moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenberku. K léčení se používají sírovodíkové prameny o teplotě 15°C ohřáté na 36- 37°C ke koupelím a cvičení v krytém bazénu. Praktikují sen i další procedury, jako elektroléčba, plynové injekce, parafinové zábaly, masáže a léčebný tělocvik. Z počátku primitivní léčba se po r. 1685 začala vanovými koupelemi v jednom pro tyto účely upravených barokních statků. Na jeho místě nechal v r. 1733 postavit Jan Adam z Lichtenštejna první lázeňská budovu, upravenou r. 1792 a v letech 1930 a 1942, dnes LD Morava. Léčil se tu hlavně revmatismus, dna, obrna, ischias, v menší míře chodoby kožní a ženské. Stávající zařízení pro velký zájem již nestačilo a tak byly v letech 1939 a 1942 vystavěny dvě nové budovy, ke kterým přibyla v r. 1980 třetí budova. Vše je posazené v malém lázeňském parku s pramenem, fontánou a sochou Františka Palackého z 19. stol., objevenou při výkopových pracích v areálu lázní v r. 1988. Na území obce je několik kamenných a litinových křížů z 19. stol. a sochy sv. Cyrila a Metoděje. V renovovaném statku z r. 1850 je umístěno Muzeum veteránů. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout lázeňskou obec a okolí v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.4.2020
 • 34 zobrazení
hancijaro
RUDKA ROK 1988
Kategorie: umělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 28.3.2020
 • 8 zobrazení
superfotograf
Nabízím k výměně nebo k prodeji přebytky ze své sbírky.
Ceník: Číslo na konci je orientační cena v € (1€=25,-Kč)
Větší odběr = sleva nebo poštovné zdarma. (10 a více kusů)
Poštovné: www.cpost.cz (tři až pět vinylů 80,-Kč, šest až deset vinylů 130,-Kč, jedno až pět CD 70,-Kč.)
Osobní odběr možný po platbě na účet. Brno, Vídeňská, OC Futurum.
Pouze platba na účet 197661477/5500. Žádná dobírka, žádná platba při předání.
V případě zájmu jednoduše zkopírujte o co máte zájem a pošlete to na email 33.45@seznam.cz spolu s vaší poštovní adresou, a můžete to rovnou i zaplatit.
Do zprávy pro příjemce napište svůj email.
Pokud se sejde více zájemců, rozhoduje příchod platby. Pokud by se náhodou stalo, že se mezitím nějaká deska vyprodá, dostanete ihned peníze zpět, takže nic neriskujete.

LP: (Desky jsou většinou málo hrané a vyprané v pračce na vinyly)
ABRAXAS - BOX 7
ABRAXAS - MANÉŽ 7
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - WELCOME TO THE PLEASUREDOME (2LP) (NM) 20
KATAPULT - POZOR, ROCK! 7
KERN - OD NAROZENÍ 6
KREYSON - ANDĚL NA ÚTĚKU (obal trošku horší, deska perfekt) 10
KREYSON - KŘIŽÁCI (LP S PODPISY) obal i deska používané, cenu nabídněte
METALINDA - SVETLO NA DRUHOM BREHU (vinyl top stav, obal viz foto) cenu nabídněte
MICHAEL JACKSON - THRILLER (DESKA OK, bez obalu) 7
OLYMPIC - ULICE (jako nová) 7
OLYMPIC - PRÁZDNINY NA ZEMI 5
OLYMPIC - LABORATOŘ (dost hraná, ale zvukově v pohodě) 3
PUHDYS - ROCK N ROLL MUSIC (ohraná) 1
RAVEN - THE PACK IS BACK (Deska perfekt, obal viz foto) 12
RISK - DAILY HORROR NEWS (1988) VG+, HRAJE SUPER! 25
ROCKMAPA 2 (KABÁT, PANIKA, DUX, ŘETĚZ, MERLIN...) NOVÁ 8
SAXON - SAXON (1979, VG+)12
SAXON - STRONG ARM OF THE LAW (1980 NM) 12
TANGO - ELEKTRICKÝ BÁL 7
TANGO ´87 7
TEAM (1988) (drobné škrábance A1,A2,) 3
TEAM - 3 (bez obalu) 4
WEATHER REPORT - HEAVY WATER (CBS-SUPRAPHON 1979) nová 10
ŽENTOUR 001 (1986 sbírkový stav) 10

CD ALBA:
AC/DC - IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT pěkný stav, původní vydání 6
AC/DC - BLACK ICE (LIMITED, modré logo) VG, 6
AC/DC - BACK IN BLACK (NM) 8
AC/DC - BALLBREAKER (vg+, HRANÉ) 5
AC/DC - FOR THOSE ABOUT TO ROCK (NOVÉ) 8
AC/CD - LET THERE BE ROCK (nové) 6
AC/CD - POWERAGE (NOVÉ) 8
ACCEPT - DEATH ROW (Nové) 8
ANTHRAX - SPREADING THE KORONA VIRUS (NOVÉ) 6
APOCALYPTICA - PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS nové 6
ASIA - THEN & NOW NM, 5
BLACK SABBATH - LIVE EVIL (NOVÉ) 6
BLIND GUARDIAN -TOKYO TALES lehké vlásečnice 5
BLIND GUARDIAN -TOKYO TALES (VG+) 7
BON JOVI - KEEP THE FAITH (mint) 6
COLDPLAY - X & Y (MINT) 6
DEEP PURPLE - FIREBALL (NM) 6
DEEP PURPLE - HOUSE OF THE BLUE LIGHT (NOVÉ) 6
DEEP PURPLE - MADE IN JAPAN VG+, 5
DEEP PURPLE - IN ROCK + BONUSY, NM, 6
DEEP PURPLE - SHADES OF DEEP PURPLE (Ruské vydání) 3
DEEP PURPLE - DEEPEST PURPLE (VG+) 6
DEEP PURPLE - MACHINE HEAD (NOVÉ VE FOLII) 8
DEEP PURPLE - GREATEST HITS 1975-90 VG+, 4
DEF LEPPARD - ADRENALIZE (Popron 1992) vlásečnice, 15
DIRE STRAITS - ON THE NIGHT (NOVÉ) 6
DIRE STRAITS - COMMUNIQUE + MAKING MOVIES nové, 6
ETERNAL TEARS OF SORROW - CHAOTIC BEAUTY (nové) 6
EXTREME - THE BEST OF EXTREME (1998 A&M, NM) 4
FIGHT - WAR OF WORDS (NOVÉ) 6
GAMMA RAY - INSANITY AND GENIUS původní vydání 7
GAMMA RAY - LAND OF THE FREE jako nové 7
GARY MOORE - WE WANT MOORE, G+, 3
GONE IS GONE - ECHOLOGATION (NOVÉ) 6
GRAVE DIGGER - KNIGHTS OF THE CROSS (NM) 6
GREEN DAY - AMERICAN IDIOT, MINT, 6
HELLOWEEN - MASTER OF THE RINGS (NM) 6
CHRIS REA - YOU CAN GO YOUR OWN WAY (singl) VG+ 2
IMT SMILE - DIAMANT 2CD jako nové 12
IRON MAIDEN - THE NUMBER OF THE BEAST (NM) 8
IRON MAIDEN - PIECE OF MIND (VG+) 6
IRON MAIDEN - PIECE OF MIND (MINT 1987) 19
IRON MAIDEN - LIVE AFTER DEATH (2CD) NM 12
IRON MAIDEN - DANCE OF DEATH (JEN KRABIČKA A BOOKLET) ZDARMA
IRON MAIDEN - NO PRAYER FOR THE DYING (PŮVODNÍ VYDÁNÍ, NOVÉ) 10
IRON MAIDEN - SEVENTH SON OF A SEVENTH SON (NOVÉ) 8
JOE COCKER - COCKER 3 (Máte někdo CD z roku 1986? Asi ne :D) NM, 4
JUDAS PRIEST - TURBO 5
JUDAS PRIEST - TURBO (REMASTER + BONUSY) nové 7
JUDAS PRIEST - DEFENDERS OF THE FAITH 5
JUDAS PRIEST - DEFENDERS OF THE FAITH (REMASTER + BONUSY) nové 7
JUDAS PRIEST - STAINED CLASS + RAM IT DOWN (2CD) 8
JUDAS PRIEST - METAL WORKS 73-92 2CD Výběr NM, 12
JUDAS PRIEST - NOSTRADAMUS (2CD) 12
KABÁT - MÁ JI MOTOROVOU 10
KISS - CREATURES OF THE NIGHT NM, 7
KISS - ALIVE II 1978/1996 2CD jako nové 12
KISS - ALIVE III 1993 (vlásečnice) 5
KORN - TAKE A LOOK IN THE MIRROR, NM, 6
KORN - FOLLOW THE LEADER (LIMITED EDITION 2CD) NM, 9
KORN - LIFE IS PEACHY, NM, 6
LED ZEPPELIN - PHYSICAL GRAFFITI (2CD) nové 12
LED ZEPPELIN - 4 (nové) 6
LED ZEPPELIN - REMASTERS (2CD, NOVÉ) 12
LORDI - DEADACHE, MINT, 6
LYNYRD SKYNYRD - GREATEST HITS (2CD) NM, 12
MANOWAR - LOUDER THAN HELL (MOON RECORDS UKRAINE, NOVÉ) 5
MANOWAR - KINGS OF METAL 8
MANOWAR - KINGS OF METAL + THE TRIUMPH OF STEEL (2CD) 12
MANOWAR - FIGHTING THE WORLD (JAKO NOVÉ) 8
MANOWAR - HAIL TO ENGLAND (NOVÉ) 8
MANOWAR - INTO GLORY RIDE (2006 Moon Records Ukraine, NM) 6
METALLICA - MASTER OF PUPPETS VG+ 6
METALLICA - METALLICA (zatavené pův. evropské vydání) 12
MOTLEY CRUE - SHOUT AT THE DEVIL (RUSKO) 5
NAZARETH - THE BEST OF (jako nové) 6
NIRVANA - IN UTERO, VG+, 5
NIRVANA - NEVERMIND, VG+, 6
PINK FLOYD - THE WALL (2 CD, TLUSTÁ KRABICE, vlásečnice) 6
PINK FLOYD - THE WALL (2CD, ROZKLÁDACÍ OBAL, NM) 8
PINK FLOYD - WISH YOU WERE HERE (1994 EMI, NM) 6
PINK FLOYD - IS THERE ANYBODY OUT THERE? (THE WALL LIVE 80-81)( 2CD EMI 2000, NM) 15
PINK FLOYD - PULSE (1995 2CD DIGIBOOK) knížka rozlepená, CD poškrabaná ale hrají 100%.) 5
QUEEN - THE WORKS (NM) 6
QUEEN - THE WORKS (2011) 6
QUEENSRYCHE - RAGE FOR ORDER + bonusy (nové) 6
QUEENSRYCHE - THE WARNING (NOVÉ) 6
RAINBOW - POT OF GOLD (NOVÉ) 6
RAINBOW - CLASSIC (NM) 6
RITCHIE BLACKMORE´S RAINBOW - ARIEL singl MINT 15
RAMMSTEIN - REISE REISE (VG+) 6
ROGER WATERS - AMUSED TO DEATH (1992 Columbia) NM, 6
SAVATAGE - HANDFUL OF RAIN (DIGIPAK NOVÉ) 6
SAVATAGE - POWER OF THE NIGHT (NOVÉ) 8
SAXON - METALHEAD ((NM) 6
SAXON - CHAMPIONS OF ROCK (NM) 7
SCORPIONS - WORLD WIDE LIVE (VG+)
SLIPKNOT - ALL HOPE IS GONE, MINT, 6
SYNKOPY 61 - VÁLKA JE VŮL (NEVYDANÉ HITY & RARITY) NM cena dohodou
SYNKOPY 61 - VÁLKA JE VŮL (HITY 1967-1979) NM cena dohodou
TŘI SESTRY - ŠVÉDSKÁ TROJKA (nové) 8
TWISTED SISTER- BIG HITS AND NASTY CUTS, NM, 6
URIAH HEEP - SALISBURY (NOVÉ) 6
WHITESNAKE - SLIP OF THE TONGUE (původní vydání 1989, NM) 6
WHITESNAKE - BEST OF (nové) 6
ZZ TOP - AFTERBURNER NM, 6
METAL HEART (VÝBĚROVKA) ACCEPT PRETTY MAIDS, EUROPE, OZZY, U.D.O., SCORPIONS, LITA FORD atd. NM, 6

RŮZNÉ CD ALBA:
KUSCHEL ROCK 1 (2CD výběr - viz foto bookletu) 6
KUSCHEL ROCK 2 (2CD výběr - viz foto bookletu) 6
SMOKIE - THE BEST OF, NM, 3
ELTON JOHN - ROCKET MAN - THE DEFINITIVE HITS, NM, 3
NEDVĚDI - 44 SLAVNÝCH PÍSNIČEK (2CD) (Sorry já znám tak dvě, tři...) NM, 5
FRANTIŠEK NEDVĚD - PÁTÁ NM, 3
PETR SPÁLENÝ - JACKPOT (jako nové) 7

CD SINGLY:
CARMEN – CESTY cenu nabídněte
DANIEL LANDA - JÓ, ULICE 25
EDGUY - PAINTING ON THE WALL (s podpisy) cenu nabídněte
METALLICA - Live In London cenu nabídněte
MORAVA - Dětství /promo/ cenu nabídněte
RAGE - Full Moon /promo CD/ 10
ROGER WATERS - The Wall 10
SEX PISTOLS - Anarchy In The UK 5
VAMPIRE - Doteky (promo) cenu nabídněte
Kategorie: koníčkykultura
více  Zavřít popis alba 
 • 8.3.2020
 • 1 093 zobrazení
kanta1
pre damu a povodny stav
více  Zavřít popis alba 
 • 28.2.2020
 • 17 zobrazení
bo-berka
Hřbitov se nachází na severním okraji města na ulici Prokopa Holého ve směru do Třebenic poblíž rybníka U Cihelny.
Hřbitov byl založen v roce 1890.
Na ploše 1372 m2 se dochovalo 100 náhrobků. Orientace náhrobků je tradiční, tedy jihovýchodní (směrem k Jeruzalému).
V letech 1988-89 byl hřbitov zmenšen kvůli rozšíření silnice a byla postavena replika původní kamenné brány zdobené letopočtem 1891. Z márnice jsou patrné pouze základy. V areálu stojí památník věnovaný obětem holocaustu. Poslední obřad zde proběhl v roce 1941.
Židovské osídlení je doloženo od poloviny 14. století, ale až do poloviny 19. století zde smělo bydlet jen ojediněle několik rodin (patrně tři rodiny).
V roce 1890 zde bydlelo 153 a v roce 1900 to bylo 152 Židů, v roce 1930 zde žilo 69 Židů.
Náboženská obec ustanovena v roce 1873.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.2.2020
 • 21 zobrazení
lotusesprit
Hermsdorf (D) - Zámek stojí na místě bývalého opevněného sídla. Rod von Carlowitz dostala majetek v roce 1461 a za Otta von Carlowitze bylo založeno panství. Zámek byl postaven v letech 1553 až 1579 a v roce 1603 jej koupil kurfiřt Christian II. V roce 1630 proběhla renovace když byl zámek v majetku kurfiřta Johanna Georga II. V roce 1638 zámek vyhořel. V letech 1656/1657 byl ponechán Georgi Freiherrovi z Rechenbergu a v roce 1699 prodán Adamu Heinrichovi von Flemmingovi. Pod vedením George Bähra byl zámek v roce 1730 přestavěn poté co roku 1729 vyhořel. V roce 1730 také vznikla přilehlá zámecká zahrada ve francouzském stylu. V roce 1756 koupila zámek hraběnka Charlotte Sophie von, který pak v roce 1808 zdědil purkrabí Heinrich Ludwig von Dohna. V roce 1865 přešel zámek do rodiny von Schönburg-Waldenburg. V roce 1890 byl upraven taneční sál v rokokovém stylu. Poté, co v roce 1943 zemřel poslední majitel zámku Hermann von Schönburg-Waldburg, vlastnictví přešlo na obec. V roce 1946 byl na zámku zřízen domov důchodců. V roce 1988 byla obnovena lobby, taneční sál a palácová kaple. Od roku 1991 následovala postupná obnova zámku a parku. V roce 1999 byl domov pro seniory přemístěn do Ottendorf-Okrilla. Od roku 2002 se zámek využívá pro kulturní akce.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.2.2020
 • 35 zobrazení
lotusesprit
Zuschendorf (D) - Zámek stojí na místě který původního šlechtické sídla z 11. století. V roce 1403 markrabě Wilhelm I. udělil toto panství jako léno Kunigunde von Carlowitz, a tak se Zusendorf stal nejstarším rodovým domem rodu von Carlowitzů až do roku 1695. Hans von Carlowitz postavil v roce 1553 zámek v renesančním slohu, a poté v roce 1560 bezprostředně sousedící kostel jeho přestavba proběhla v letech 1680 – 1682. Kromě kostela byl také zámek opakovaně přestavován a po roce 1695 měnil často majitele. Roku 1793 získal zámek Heinrich von Bünau, ale po těžkém poškození v sedmileté válce byl nucen jej v roce 1760 prodat. Již v následujících desetiletích začal postupný úpadek zámku a ekonomiky, což bylo podporováno dalšími škodami během války za nezávislost a i dalšími změnami vlastníků. Po druhé světové válce byly některé přístavby zbořeny. Během období NDR byl stavební komplex využíván jako školka a skladovací komplex. V 70. letech bylo plánována přestavba na obchodní centrum. Plánovaná demolice v roce 1988 byla zrušena a zámek zachráněn. U zámku se nachází významná botanická sbírka hortenzií, bonsají, břečťanu, kamélií a pomerančovníků, která byla po pádu berlínské zdi obnovena a patří k největším sbírkám v Evropě.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.2.2020
 • 26 zobrazení
kajdule
Hustý.... Úžasné poklady, úžasná atmosféra.. Doporučuji nejen sběratelům.. A jak fotogenické! Nakoupila jsem za 80 Kč: turistický zápisník z roku 1988 se zajímavými turistickými údaji, 2 svetry a jedny džíny. Příště se vrhnu na knihy.. Byla velká zima, ale bylo to super..:) Vezmu Tě tam, ségruško, hned zjara, jak začne sluníčko trochu víc hřát a můžeme listovat těmi všemi knihami, které nám přijdou pod ruku.. Tátovi vyberu jistojistě nějakou LP desku a kdybys viděla Adama, ten tam pořídil starou kalkulačku, rádio funkční z roku 1990 a taktéž funkční osciloskop Tesla. Esterka si vybrala jednu skleněnku. Tolik radosti na jednom place..:)
více  Zavřít popis alba 
 • 26.1.2020
 • 28 zobrazení
ckhm
Za devět let jsme projeli na Jawách celé Alpy, Dolomity, podívali se do Rumunska. Nastal čas na změnu a chuť podívat se trochu dál. K tomu jsem si pořídil Transalpa z r.1988 + kompletní repase. Renáta má TA650 r.2004. Kluci na to šli jinak, koupili 3 nové KTM 1290 Super Adventure R. Ve dnech 21.6.až 12.7.2019 jsme podnikli výlet na sever, za polární kruh. Nahoru přes Petrohrad, Murmansk, Nordkapp a pak dolů kolem Finsko-Ruské hranice do Helsinek. Trajektem z Helsinek do Tallinu a pobaltím domů. Spoustu kilometrů, spousta zážitků při jízdě v horku i při devíti dnech jízdy v dešti.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.1.2020
 • 75 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání po městě, středisku severočeského hnědouhelného revíru. Původní město bylo vybudováno na místě osady Hněvín most, která byla pojmenována podle plťového mostu přes bývalé bažiny pod hradem Hněvín. O osadě se zmiňuje k r. 1041 ve své kronice Kosmas . Před r. 1257 zde bylo založeno královské město. Město stálo na důležité cestě z Prahy do hornických měst v Sasku. Ve městě byl minoritský klášter s kostelem sv. Vavřince a městský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Opevněné město mělo čtyři brány :Pražskou, Špitalskou, Vodní a Jezerní. Zároveň s městem založil Václav I. na kopci Hněvíně hrad s názvem Landeswarte. Za 30leté války byl kraj pleněn švédskými vojsky, kteří hrad v r. 1678 dobyli a r. 1651 dal císař zbytky hradu zbořit. Zbytky hradu byly využity v r. 1902 při budování restaurace a rozhledny vybudované z bývalé hradní věže. O těžbě uhlí se poprvé mluví v pramenech r. 1613. Intenzivní dolování započalo v 19. stol. a ustoupilo mu v letech 1967-1982 i staré město, které bylo nahrazeno jižněji, stavbou nového města. Do nového města byl přemístěn děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie z r. 1517. Jeho přesun o 841 m v r. 1975 získal světovou proslulost, od r. 1988 je v něm muzejní expozice. Přestěhován byl i barokní špitál z r. 1723, kostel sv. Ducha z r. 1350 a barokní sloup a sousoší sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí nového města byla přenesena kašna z r. 1587, morový sloup z r. 1681 a socha Prokopa z r. 1723. Barokní sousoší čtyř živlů bylo umístěno před budovu magistrátu. Byl zachován i Mezinárodní památník obětem 2. světové války, křížová cesta, secesní vily v Zahražanech pod Hněvotínem a statek na Resslu, původně dvůr z r. 1290. Na bývalých důlních výsypkách byl vybudován moderní autodrom a hipodrom. V Mostě se narodili mimo jiné také zpěvačka Judita Čeřovská (1629-2001), herec Raul Schránil (1910-1998) i šachový mistr Karel Opočenský (1892-1975). Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho vývoj v průběhu několika desetiletí.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.1.2020
 • 48 zobrazení
tvkubko
výkendový pobyt s manželkou a návšteva kasární,kde som slúžil Základnú vojenskú službu na letisku Planá v rokoch 1988-1990
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2020
 • 18 zobrazení
Reklama