Hledání: 23.12.2018 Evangelický kostel - Vánoční představení "Rytířstvo nebeské" Foto: Hannah Bartíková

Pro dotaz 23.12.2018 Evangelický kostel - Vánoční představení "Rytířstvo nebeské" Foto: Hannah Bartíková jsme našli 372 výsledků.
AKCE -35 % s kódem
Vytvářejte
fotodárky v akci!

Akce trvá do 30. 11.
Kód: BLACKFRIDAY2020
BLACKFRIDAY2020
monikash
Červená středa v Boskovicích
Ve středu 25. listopadu proběhl před evangelickým kostelem krátký happening, který připomněl, že se v mnohých částech světa lidé nemohou svobodně hlásit ke své víře a náboženství. Kostel se při té příležitosti symbolicky zahalil do červeného světla a několik členů farnosti přečetlo texty, upozorňující na náboženské pronásledování. I Boskovice se tak spolu s dalšími kostely a místy v ČR a ve světě připojily k Červené středě, která je mezinárodním dnem svobody víry.
Text Jiří Bureš, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Kategorie: lidéudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • ve středu
 • 49 zobrazení
monikash
Protože počasí se už naladilo do podzimních mlh a dešťů, držela jsem se víceméně uvnitř města. Napřed jsem minula starý hřbitov a evangelický kostel a zamířila spodní cestou pod letním kinem do parku, kde roste snad nejfotografovanější strom v Boskovicích. Ano, je to jinan u skleníku. Když jsem ho obešla ze všech stran, pokračovala jsem podél zdi oddělující nás poddané od podzámeckého parku. Protože ráno vydatně pršelo a podle kalužin nad touto částí města o něco víc, než jinde nad městem jsem došla jen na vyhlídkovou plošinu odkud je druhé panorama. A cestou přes „židy“ jsem se vrátila. Na posledních fotografiích jsem zachytila původní dlažbu, na kterou vzpomínala paní Janíková při provázení turistů a účastníků festivalů.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • 24.10.2020
 • 83 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
kouba05
Den 4 - Kluky (zámek, kostel sv. Jana Křtitele a úřad), Žáky (zámek a tvrz), Čáslav (synagoga, muzeum, opevnění, kostel sv. Petra a Pavla, evangelický kostel, husův sbor, věž Otakarka a náměstí), Žleby (zámek a park), Ronov nad Doubravou (náměstí, kaple sv. Zdislavy, zámek a barokní domy), Lichtenburk (zřícenina) a Podhradí (chalupa).
více  Zavřít popis alba 
 • 22.9.2020
 • 20 zobrazení
plazik02
V neděli sváteční varhanní koncert u příležitosti kolaudace varhan v evangelickém kostele na Kladně a hlavně při vernisáži fotografií Páji Sirůčkové "Příběh varhan". Přítomni byli vedle přátel i restaurátor varhan Josef Poukar, varhaník Ladislav Moravetz, ex-prímátor Kladna Dan Jiránek a MUDr. Zdeněk Susa - primář a evangelický farář.
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 20.9.2020
 • 61 zobrazení
handysto
Zámek v Novém Městě na Moravě nechal na místě původní tvrze vystavět Vilém Dubský z Třebomyslic v roce 1589. Z této stavby se dodnes dochoval půdorys a klenby v přízemí. Z půdorysu je zřejmé, že se jednalo o obdélníkovou stavbu s věží uprostřed. V roce 1643, když byl zámek v majetku Šimona Kratzera ze Schönsperka, ho vyloupili Švédové. Po jejich odchodu byl zámek přizpůsoben hospodářským účelům. V roce 1723 jej těžce poškodil požár a postupně pustl, až jej v roce 1745 dala představená správy nadace Miniati di Campoli přebudovat v barokním slohu. Zachován zůstal obdélníkový půdorys, ale areál byl zvětšen a rozšířen, takže vznikl čtyřkřídlý zámek. Také interiér byl zbarokizován a v předním traktu byla zřízena kaple. Přední část sloužila příležitostným pobytům představených správy nadace, zadní část se stala sídlem patrimoniálních úřadů a po roce 1848 správy velkostatku. V roce 1874 došlo k další přestavbě zámku, tentokrát ve stylu neorenesance. Tím se výrazně změnil vzhled průčelí a interiérů a střecha byla pokryta břidlicí.
Evangelický kostel
Za dobu své existence bylo v kostele celkem 10 různých zvonů.
První čtyři byly na věž kostela vyzvednuty 29. června 1898. Tuto událost popisuje i zápis v kronice:
„Zvony přivezeny od firmy Hiller v tichém průvodu z Brna na dvou vozech, tažených celkem devíti koňmi. Za účasti více než 2000 lidí byly zvony po předcházející nábožnosti, při níž případně promluvil místní farář Josef Dobeš, slavnostně na věž vytaženy a po jejich zavěšení zazvoněno nejprve každým zvonem zvlášť, potom všemi dohromady.“
V roce 1917 byly 3 zvony zabaveny kvůli válečným účelům (kvůli kovu, ze kterého byly ulity). Zůstal tak pouze jeden, zvaný Hrnčířův, který na věži zůstal dodnes.
Na nové nebylo dostatek financí. Až v roce 1938 se prostředky našly a v brněnské firmě Matoušek a spol. byly odlity Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský a Tomáš Garrigue Masaryk. Vyzdviženy byly v říjnu. Za ani ne 4 roky byly tři nové zvony, stejně jako před 25 lety, zabaveny kvůli válce. Zůstal opět pouze zvon nejmenší – Hrnčířův.
Po válce se tehdejší farář, dr. Václav Kejř (dříve působil v Daňkovicích[7]), doslechl, že na nedalekém statku jsou nějaké zvony, které Němci nestihli odvézt. S nadějí, že se jedná o zabavené zvony, se na místo vydal. Zjistil avšak, že se jde pouze o zvon Kunhuta z novoměstského katolického kostela, bustu Tomáše Garriguea Masaryka a plaketu z rodného domu Jana Štursy. Všechny tři nálezy se do Nového Města vrátily a jsou k vidění i slyšení dodnes.
Peníze na zvony nové (ani vůle ze strany státních a městských orgánů) po válce nebyly. To ani po roce 1989. Nicméně i přes tento fakt se zdejší věřící rozhodli využít aktuálně příznivějších cen mědi a cínu a v roce 1990 tři nové zvony na dluh objednali u Dytrychových z Brodku u Přerova.
Kvůli nedostatku financí byly nejdřív ulity 2 menší zvony: Víra a Naděje. Dlouho čekali v kostele na poslední, na Lásku. Vyzdviženy byly společně s ní až po slavnostní bohoslužbě 24. června 1992. Každý z nich má na sobě vyryto: „Ke 400. výročí narození Jana Amose Komenského“.
Tyto zvony jsou k slyšení z kostelní věže až dodnes.
více  Zavřít popis alba 
20 komentářů
 • letos v srpnu
 • 36 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
marcopolo11
Zámek Libá (dříve též Liebenstein) stojí na vyvýšenině nad Libským potokem v jihovýchodní části obce Libá, nedaleko Františkových Lázní v západních Čechách. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského ministeriálního rodu pánu z Liebesteina v době kolem poloviny 13. století. Na počátku 18. století byl středověký hrad za Zedwitzů přestavěn na pohodlný reprezentativní barokní zámek. Během druhé poloviny 20. století však nevyužívaný zámecký areál postupně zchátral a proměnil se ve zříceniny. Zkázu dokonal velký požár v 80. letech 20. století. O roku 1991 je objekt v soukromých rukou a probíhá jeho celkové rekonstrukce.
Jedním z nejzajímavějších míst v ašském výběžku je obec Podhradí. Původní název místa byl Neuburg a tímto názvem se někdy označuje zřícenina zdejšího hradu ze 13. století. I když z něho zbyla pouze věž, jednalo se o první stavbu v celé oblasti. Kromě hradu se zde nacházejí torza budov velkého zámeckého areálu a starý evangelický kostel Dobrého pastýře. Ze samotné obce toho také moc nezbylo. V minulosti zde žilo vždy mezi 1900 až 3000 obyvateli a to až do roku 1945. Dnes jich tu žije pouze 190. Po roce 1948 zde bylo zbouráno více jak 100 domů.
Bismarckova rozhledna u Chebu - kamenná rozhledna nacházející se na vrcholu Zelené hory (637 m) pojmenovaná po německém kancléři Otto von Bismarckovi byla postavena roku 1909. V období existence železné opony se rozhledna nacházela v zakázaném hraničním pásmu, stala pozorovatelnou pohraničníků a proto byla pozapomenuta.
Rozhledna Zámeček - původně nesla název „děkovná vyhlídka - Dankwarte“ ale také „Strážní věž“. V letech první světové války ji postavil městský okrašlovací spolek. Objekt slavnostně zpřístupněný 16 dubna 1916, plnil několik funkcí. V přízemí se nalézala skromná restaurace, v patře bydlel hlídač, který se zároveň staral o údržbu parku a umožňoval přístup na vyhlídkovou věž. Na podzim roku 2005 byla provedena rekonstrukce celého objektu. V současné době je pro hosty k dispozici v přízemí – Café Nostalgie a 20 míst v I. patře Alchymistic Club Restaurant, II. patro skrývá zámecké ubytování.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 101 zobrazení
jura1972
Výjezd do Ašského výběžku, po přestupu v Chebu pěší postup ze stanice Hazlov přírodním parkem Halštrov kolem rybníku Dolní Ovčín a golfového hřiště do vesničky Výhledy s hrázděnými domky a dále přes rozcestí U Buku k upravenému pramenu Bílého Halštrova (německy Weisse Elster, který po 11 kilometrech průtokem našeho území pokračuje dále oblastí Vogtlandu (Fojtska) a Saskem a po 257 km se vlévá u Halle do Sály), po krátké přestávce v altánku sestup na rozcestí U Marty a další postup do Vernéřova, kde nám však přízeň nebyla nakloněna, jelikož výletní hostinec U Kašparů otvíral pouze v neděli, a tak jsme pokračovali dále na Dolní Paseky s upraveným pramenem minerální vody a kolem soukromé přehrady (!) Bílý Halštrov s hlídajícím psiskem do Podhradí, kde jsme po průchodu kolem kostela Dobrého pastýře, nejstaršího evangelického kostela u nás, chtěli vystoupat na zrekonstruovanou věž Neuberg, ovšem nemile nás překvapil odkaz, že je tak možné pouze s průvodcem s uvedením čísla obecního úřadu. Prošli jsme si tedy (já, Peťa Čajka, Tonda Mikl, Pavel Horák) celý areál se zříceninami Dolního a Horního zámku a pokračovali dále pozvolným výstupem na Háj (758 m), kam Jožka Jaroš přešel přímo z Dolních Pasek, a dopřáli si nádherné výhledy s tzv. Bismarckovy rozhledny, otevřené roku 1904, podobných kamenných staveb se dochovalo po světě do dneška 173. Z Háje jsme na závěr seběhli do Aše ke kostelu svatého Mikuláše a zámečku, na Goethovo náměstí a vystoupali po Hlavní ulici centrem na návrší, kde nás mile překvapila restaurace Lidový dům skutečně s lidovými cenami, neboť za plzeňskou dvanáctku požadovali neskutečných 35 Kč. No a po zahnání žízně jsme krátce seběhli na ašské nádraží a vrátili se přes Cheb zase do Mariánských Lázní, celkem 27 km. Ostatní si udělali lázeňský okruh po mariánských Lázních s výstupem na rozhlednu Melanika a ke Krakonošovi s Boheminiem, odpoledne se pak zašli koupat na Lido za Hamrníky, přičemž Zdeněk pojal pobyt u koupaliště tradičně po svém – naturisticky (celkem 19 km).
Mapa: https://mapy.cz/s/hapevunova
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2020
 • 65 zobrazení
strouhalovajana
Po třicetileté válce, ve které zvítězili katolíci, neměli evangelíci lehkou pozici. Jedním ze tří kostelů ve Slezsku, které jim byly povolené postavit jako gesto dobré vůle katolíků, byl Kostel Míru sv. Trojice (Kościół Pokoju pw. św. Trójcy) ve Świdnici (stavba dalších dvou kostelů byla povolená v městech Głogow a Jawor).
Stavba kostela však byla omezená několika podmínkami. Musela být postavená dál od hradeb, než byl dostřel z děla. Nesměla mít zvon, ani církevní školu. Doba výstavby nesměla překročit jeden rok. A hlavně kostel musel být postavený z netrvanlivých materiálů, aby se pro evangelíky nestal dlouhodobým svatostánkem. Jako stavební materiál bylo povolené dřevo, hlína, sláma a písek.
V roce 2001 byl Kostel Míru sv. Trojice zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
A pokud vás zajímá historie zbylých dvou kostelů, tak ten ve městě Głogow byl postavený v roce 1652. O dva roky později spadnul. Následně byl přestavěný. V roce 1758 ho však zničil požár. Dnes už ho neuvidíte. Kostel v Jaworu byl postavený v letech 1654 až 1655. Stojí dodnes a je rovněž zapsán na seznamu UNESCO.
Kostel Míru sv. Trojice je postavený jako hrázděná stavba na půdorysu kříže o délce 44 m a šířce 30,5 m. Kostel je konstruovaný tak, aby pojal co nejvíce věřících. Těch může být na bohoslužbě až 7.500. Z toho 3.000 věřících má místo k sezení, 4.500 se musí spokojit s místem ke stání. Kostel má i svůj primariát. Je největší dřevěnou církevní památkou v Evropě.
Uvnitř kostela je čtyřpatrová galerie. Cenné jsou kazatelna a oltář od Gotfrieda Augusta Hoffmanna. Barokní kazatelna je z roku 1729. Schody k ní jsou zdobené biblickými výjevy, zábradlí potom vyřezávanými alegoriemi víry, naděje a lásky. Nade dveřmi do kazatelny je umístěná socha Ježíše. Hlavní oltář je z roku 1752 až 1753.
Zachovalé barokní varhany jsou z let 1666 až 1669. Zhotovil je Gottfried Klos z Brzegu. Nad oltářem se nacházejí ještě menší varhany z roku 1695 od Zikmunda Ebersbacha.
Na Evangelické kostely je až nezvykle bohatá výzdoba interiéru. Je důkazem zručnosti barokních mistrů a jejich smyslu pro detail.
Stropy kostela jsou vyzdobené obrazy z let 1694 až 1696. Jejich autory jsou místní malíři Chrystian Sussenbach a Chrystian Kolitschek.
více  Zavřít popis alba 
54 komentářů
 • 30.6.2020
 • 53 zobrazení
mbkfish
Evangelický kostel byl vysvěcen v r.1786. V r.1862 byla dostavěna věž a r.1867 přibyly 3 zvony. Ty padly za 1.s.v... Od r.1948 kostel chátral a v 60.letech již byl zcela devastován. Zdivo rozebíráno na stavební materiál. V r.1991 byl z bezpečnostních důvodů sňat krov věže.
Nicméně genius loci stále přítomen!
více  Zavřít popis alba 
55 komentářů
 • 30.6.2020
 • 137 zobrazení
dvakacovice-evangelici
Velmi zajímavá a poučná přednáška se 12. června 2020 uskutečnila v evangelickém kostele ve Dvakačovicích. Kdo přednášel? Profesor RNDr. TOMÁŠ CAJTHAML Ph.D. ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědné fakulty UK a vedoucí laboratoře Environmentální biotechnologie Mikrobiologického ústavu AV ČR na téma: Znečištění životního prostředí v postmoderní době.
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • 12.6.2020
 • 71 zobrazení
monikash
Consonare zpestřil důchodcům odpoledne
Ve čtvrtek 11.6.2020 zpestřil komorní dechový orchestr Consonare při Evangelickém sboru Boskovice, řízený farářem Jiřím Burešem, kterého znáte jako uvaděče Adventních koncertů v evangelickém kostele, obyvatelům Domova pro seniory na Havlíčkové a Sadové uliti, provozovaným Městskou správou sociálních služeb Boskovice čtvrteční odpoledne několika skladbami ze svého repertoáru. V rámci tohoto odpoledne se jedna z babiček dočkala setkání se svými vnoučaty, která neviděla od doby zavedení karantény.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.6.2020
 • 36 zobrazení
mira18
masivní barokní kamenný most s jediným obloukem o rozpětí 3,25 metru, délce 9,75 metru a celkové šířce 4,6 metru. Most byl postaven v roce 1724 při rozšiřování hřbitova.
Poté, co zdejší evangelický kostel vyhořel (1960) a následně byl zbořen a hřbitov zrušen, přestal být most funkční.
#barokní#kamenný#most#baroko#kámen#Aš#cestazměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 2.5.2020
 • 16 zobrazení
nanyjana
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • 27.4.2020
 • 58 zobrazení
skajik
novoroční procházka po Praze na trase: Vyšehrad - bazilika sv. Petra a Pavla - Slavín - Náplavka u Vltavy - Mánes - Národní divadlo - Betlémská kaple - Divadlo na Zábradlí - Pražská křižovatka - kostel sv. Salvatora - Klementinum - Staroměstské náměstí - evangelický kostel sv. Mikuláše
více  Zavřít popis alba 
 • 1.1.2020
 • 81 zobrazení
monikash
3. Adventní koncert patřil sborovým zpěvům
O třetí adventní neděli se konaly v evangelickém kostele hned dva koncerty po sobě. Jako vždy je zahájil pan farář Českobratrské církve evangelické Jiří Bureš a zapálil svíčku „Radosti“ neboť předznamenává příchod Krista.
Pak již se ujala taktovky Alena Honzáková, která vede smíšený dětský pěvecký sbor Malá Nota. Děti zpívaly české, latinské, německé a španělské vánočně laděné písně. Rozloučily se s diváky francouzskou písní Andělé nám nad dědinou. Jejich zpěv doplňovala Lydie Kotrlová na klavír a Emily Olivares Aquilar a Monika Kratěnová na flétny.
Jako další vystoupil pěvecký sbor Novocantus z Nového Města na Moravě, který se zaměřuje na duchovní hudbu. Tentokrát pod taktovkou Františka Ostrého, který je doprovodil na tamburínu, na claves a na kytaru, zazpívali několik skladeb z Jistebnického kancionálu, Vzhůru Valaši nebo Podvečer tvá čeládka.
Na závěr vystoupila Nota, kterou řídí Martin Nerud. Jde o pěvecký smíšený sbor, který tvoří studenti Boskovického Gymnázia. Zazpívali například Ave Maria od Jacoba Arceadelta, Vánoční roztomilost od Adama Michny, Otčenáš Petra Iljiče Čajkovského nebo spirituál Marie má děťátko. Jako přídavek si pak spolu s návštěvníky koncertu zazpívali Narodil se Kristus Pán. Všechny tři sbory byly odměněny velkým potleskem. Škoda jen, že koncert ostatním kazily některé žákyně z Malé Noty svým chováním na galerii.
Příští neděli 22.12. se koná poslední adventní koncert, na kterém vystoupí komorní orchestr Opera Diversa společně s pěveckým sborem Ensemble Versus, který se věnuje duchovní hudbě z období renesance, raného baroka, ale i hudbě soudobé.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.12.2019
 • 89 zobrazení
monikash
2. adventní koncert vzpomněl klasiky
Na 2. adventní neděli se konal další adventní koncert v evangelickém kostele. Opět proběhl rituál zapálení svíčky, svíčky betlémské, kterého se tentokrát ujal farář Československé církve evangelické Jiří Bureš, který i uvedl mladého pianistu Pavla Zemena, který ve svých sedmadvaceti letech již koncertoval na Pražském jaru nebo v Rudolfínu.
Kostelem zazněly skladby J. S. Bacha, F. Chopina, J. Brahmse a A. N. Skrjabina. Mladý umělec byl odměněn krásnou kyticí a potleskem posluchačů. Jako dík přidal Frýdeckou pannu Marii od Leoše Janáčka.
Další koncert proběhne 15.12. a vystoupí na něm smíšené pěvecké sbory Nota a Malá Nota.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.12.2019
 • 52 zobrazení
Reklama