Luhačovicko info- nezávislý informační portál, na kterém najdete aktuální informace z Luhačovicka.
Sledujte web http://luhacovicko.info/ rajce.idnes.cz je pouze fotoarchiv
(klokanekhorice)
Klub Klokánek je …
nestátní nezisková organizace- občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou a jednou z členských organizací celorepublikové ARPZPD v ČR.Náš klub vznikl 12. 3. 2001 a působí převážně v regionu Hořice.

Poslání klubu je…
sdružit rodiny, které pečují o dítě se zdravotním problémem.Pomoci těmto rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné situaci.Posilovat pocit sounáležitosti a organizovat nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost zajímavé akce.Pořádat odborné přednášky a semináře.Zajistit aktuální informace o platných zákonech, o sociálním zabezpečení pro rodiny se ZP dětmi a informace, týkající se vhodných kompenzačních pomůcek.

Cílem klubu je…
Prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí a mládeže a řešit jejich integraci do společnosti zdravých vrstevníků. Zmírňovat důsledky zdravotního postižení na život dítěte i rodiny a prosazovat jejich právo žít plnohodnotný život.Pro rodiny je velmi důležité být spolu v kontaktu, mít společné zážitky a nebýt se svými problémy sami.
(icmjh)
Hlavní činností ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnosti v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, formální i neformální vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

1. Podporujeme participaci mládeže aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a děti a mládež podporují k jejich aktivní účasti na společenském dění.

2. Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci poskytuje komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež.

3.Evropský vzdělávací program ERASMUS+ - účast, příprava a realizace projektů . Erasmus+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.
Vítejte!
»»»» ZDE JE ONLINE FOTOARCHIV AKCÍ 96.ODDÍLU ŠIPKA PRAHA ««««
• Jsme skautský chlapecký oddíl z Prahy 13
• Pořádáme pravidelné schůzky, výpravy, tábory i jiné akce
Aktuality:
• Pro aktuální informaci o náboru nováčků klikněte zde
Reklama