(etsmalynarod)
Bruntálský chlapecký oddíl
(icamk-hbenesov)
Informační centrum a městská knihovna je zařízením, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby. Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, jako jsou výstavy v galerii, besedy, knihovnické lekce, hudební vystoupení, vzdělávací akce, soutěže.

SLUŽBY KNIHOVNY:

- Absenční i prezenční půjčování knih a periodik.
- Prezenční půjčování společenských her.
- Zajišťování odborné literatury i knih žádající čtenářem, které nemáme ve svém knihovním fondu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).
- Internet pro veřejnost.

SLUŽBY IC:

Informační centrum poskytuje návštěvníkům bezplatně, informace o dopravních spojích, o turistických zajímavostech, o službách v regionu, o kulturních akcích, o ubytování, sportu i jiných informacích volně přístupných na internetu. Nabízíme zdarma brožurky, letáčky a mapy bruntálska i moravskoslezského kraje. A služby:

- Kopírování, tisk.
- Svázání dokumentů do kroužkové plastové vazby.
- Laminování.
- Skenování.
- Odesílání e-mailu.
- Telefonování.
- Obalení knih.
- Inzerce, ztráty nálezy.
- Výlep plakátů na vývěsky Města Horní Benešov.
- Distribuce Hornobenešovského zpravodaje.
- Vystavování průkazek na slevu jízdného (dopravní společnosti ARRIVA MORAVA a.s.
- Vydávání rybářských známek a povolenek.

PRODEJ IC:

- Upomínkové předměty (hrnky, přívěsky, dřevěné záložky a magnetky, deštníky, propisky, pohledy…).

- Publikace o Horním Benešově.
- Nealkoholické nápoje (káva, balená voda 0,5l).
Reklama