semice4
Beseda o třídění odpadů
více  Zavřít popis alba 
 • 13.10.2020
 • 22 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
danaphoto
 • 10.5.2016
 • 63 zobrazení
barthvyrobaa
 • 6.11.2018
 • 33 zobrazení
zsrybi
 • 26.5.2015
 • 46 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
zsskalicka
 • 8.12.2016
 • 39 zobrazení
msluhacovice
 • 25.4.2017
 • 113 zobrazení
chegevara
 • 16.4.2013
 • 28 zobrazení
monero
 • 31.7.2015
 • 54 zobrazení
trida-ivet
Trochu pracovně-EkoKom pro nás uspořádal přednášky na téma: "Třídíš, třídím, třídíme". Pozvala je p.uč. Votápková. Celkem si přednášky prošlo osm tříd : 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 6.B, 7.B, 8.B, 8.A . Bylo to moc pěkné(za naši třídu) a určitě se pokusíme rodiče přesvědčit, aby jsme té naší přírodě trochu ulevili a šetři -začneme třídit, kdo ještě netřídí. Škoda jen, že v interaktivní učebně se rozbil dataprojektor:-( . Mrňouskové neviděli připravené filmy. Ale pan lektor byl šikovný a zvládl vše v jiné podobě. Na druhém stupni se vše vydařilo a lektorka Zuzka byla úžasná. Moc děkujeme a určitě se k nám brzo vrátí pro další třídy...
Kategorie: práce
více  Zavřít popis alba 
 • 21.1.2010
 • 155 zobrazení
skolachp
 • 19.2.2016
 • 48 zobrazení
zsskuhrovnb
24.4.2012 - přednáška firmy ekokom o recyklaci
více  Zavřít popis alba 
 • 24.4.2012
 • 138 zobrazení
janulinkaso
výlet za mašinkami, díky EKOKOMU vstup zdarma a spousta ekodárečků :-)
více  Zavřít popis alba 
 • 31.1.2015
 • 27 zobrazení
profesordv
V prosinci 2016 se asi polovina žáků naší školy (4. - 7. třídy) zúčastnila programu firmy EKOKOM o třídění a recyklaci odpadu.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.12.2016
 • 109 zobrazení
mysticsmile
Třiďte odpad!

Čtvrtek 2. dubna 2014. Obyčejný jarní den, jenž vůbec nepřipomínal toto veselé roční období. Z oblohy se snášely provazy deště se sněhem. Počasí, že by psa ven nevyhnal.
Přesto areál firmy Sita v Boskovicích otevřel své brány veřejnosti, aby se občané mohli podívat, jak se šetrně zachází s biologickým odpadem a co všechno lze znovu zužitkovat.
Několik odvážlivců, kteří i v tomto sychravém počasí dorazilo, přivítala Ing. Michaela Kuchaříková, technicko-provozní manažerka společnosti. „Mám na starosti zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, tedy kompostárny,“ představila se úvodem. Dále seznámila s provozy firmy. Sita má v ČR osm kompostáren a jednu na Slovensku. Největší provoz je v Brně s kapacitou 70 tisíc tun odpadu, boskovická patří k těm menším. Vlastníkem je Město Boskovice, Sita provozovatelem. Areál se nachází na území bývalé skládky a má dvě oddělení. Kompostárnu a centrální sběrný dvůr. V kompostárně končí odpady z hnědých nádob a údržby zeleně. Jsou výhradně rostlinného původu. Původní kapacita 1350 tun za rok je navýšena na 1800 tun díky nové technologii. Odpad se nejprve zváží, zkontroluje se na přítomnost nevhodných příměsí, případně se dotřídí. Při kompostování je důležité perfektní promíchání, aby proces proběhl optimálně. Provádí se mobilním šnekovým zařízením (homogenizérem) poháněným traktorem. Zařízení obsahuje i hvězdicové ostré nože, aby se materiál perfektně rozmělnil. Pomocí hydraulické lžíce se jednotlivé složky zakládají v přesném poměru, stroj směs zamíchá a založí se zakládka. Dřevo se musí podrtit. Proces je aerobní – je třeba dodávat vzduch, aby mikroorganismy mohly pracovat. Provzdušnění se dociluje překopávači nebo nakladačem. V Brně na velké kompostárně se navíc používají ventilátory. Je třeba též zavlažovat, většinou stačí dešťové srážky. Pomocí tyčového teploměru se hlídá teplota cca 55 st. po dobu 21 dní. Ke konci se může zvýšit až na 75 st. Zvýšená teplota ničí semena plevelů, což je žádoucí. Není přípustná teplota nad 85 st., aby se neničily i funkční organismy. Navíc by mohlo dojít k samovznícení. Po ukončení kompostování se provádí ještě sítování pomocí mobilního vysokokapacitního zařízení, jež se přesouvá mezi jednotlivými provozovnami dle potřeby.
K zakládkám se vede výrobní dokumentace s veškerými důležitými údaji a daty procesů. Na závěr se provádí rozbory vzorků. Musí splňovat normy legislativy. Produkty podléhají Zákonu o hnojivech, registraci provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Teprve pak mohou být produkty použity v rostlinné výrobě.
Kompostárny vyrábějí též rekultivační kompost dle Vyhlášky 341, kdy není nutná registrace. Produkt se nevyužívá k pěstování plodin. Lze je aplikovat například v parcích.
Registrovanými produkty jsou: Kompost – hnojivo do půdy a substrát s přídavkem zeminy, minerální hmoty nebo písku.
„A nyní si vše projdeme a podíváme se na běh strojů v praxi,“ zakončila poutavé vyprávění Ing. Michaela Kuchařová.
Ve 13 hodin dorazila delegace Města Boskovice tvořená místostarostkou Ing. Jaromírou Vítkovou, místostarostou Petrem Malachem, DiS, referentkou regionálního rozvoje Ing. Anetou Sedláčkovou a ředitelkou Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalovou. A právě v době, kdy se znovu silně rozpršelo. I když počasí opět ukázalo, že se zima jen tak vzdát nechce, prošli si pozorně celý areál a se zájmem sledovali odborný výklad doprovázený bubnováním kapek do deštníků rozvinutých nad hlavami.
Zastupitelka Jihomoravského kraje a místostarostka Ing. Jaromíra Vítková upřesnila: „Zařízení v Doubravách vzniklo na bývalé skládce komunálního odpadu. Odpad se zde sládkoval neřízeným způsobem od konce druhé světové války. Počátkem 90 tých let zde byly dokonce kalové laguny, jež bylo nutné obehnat plotem, aby do nich nespadly děti, které často do neoplocené lokality chodily. Po roce 1990 docházelo k nápravě. Skládka byla uzavřena, vzniklo překladiště, kde se z „kuka“ vozů předával odpad do velkých kontejnerů a odvážel do Březinky na skládku. Na začátku nového milénia jsme zpracovali Plán odpadového hospodářství. V roce 2005 jsme díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí pořídili kontejnerovou kompostárnu. Výroba kompostu podléhá požadavkům ÚZUSu, musí získat jejich certifikáty, není to nic jednoduchého.“
Zpočátku vznikala řada problémů především s velikostmi částic. Takto zpracovaná hmota se nemohla vrátit do městské zeleně, byla využívána k biologické rekultivaci tělesa skládky po rekultivaci technické. Pokračuje opět místostarostka Ing. Jaromíra Vítková:
„V současné době proběhla další modernizace díky dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 25 milionů korun. Celý sběrný dvůr byl rekonstruován. Moderní buňky, asfaltový povrch, přemístěna váha, nové kontejnery na separovaný odpad. Z dotace jsme v roce 2014 pořídili traktor a homogenizátor, čímž se kompost zkvalitnil. Bohužel o něj není velký zájem kvůli snížení rostlinné výroby a ceně dopravy pro zemědělce. Biologický odpad však musíme likvidovat tímto způsobem, dle legislativy se nesmí objevit v komunálním odpadu. Proto jsou v ulicích u ostatních nádob i hnědé na biologický odpad. Jeho zpracování ve vlastní kompostárně vyjde levněji než odvoz do spalovny v Brně nebo na skládku do Březinky.“
V současné době se ekonomičnost kompostárny v hojné míře projevuje, její vybudování bylo správné rozhodnutí. Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková závěrem popsala historii od roku 1990:
„Zpočátku neměli někteří lidé přihlášeny popelnice, nebyl povinný poplatek. Nyní již každý občan musí poplatek uhradit, diky tomu ubylo divokých skládek v okolí města. Lidé se naučili třídit, vše evidujeme a na základě dobrých výsledků můžeme podat žádost na EkoKom o finanční odměnu. Vzhledem ke zvyšující se propagaci environmentální výchovy se situace neustále zlepšuje. V rámci Zdravého města a Dne Země každoročně pořádáme osvětové akce, zajíždějí sem firmy zabývající se například ekologickou likvidací vysloužilých elektrických zařízení. Tak občanům vštěpujeme výhodnost a potřebnost ekologického zpracování odpadů. Šetrné chováni k přírodě je naší povinností kvůli jejímu zdravému zachování pro budoucí generace.“
Škoda jen toho nevydařeného počasí. Jistě by přišlo více občanů zhlédnout, že odpad může být dále užitečný a že třídit jej má opravdu smysl.

Více: www.boskovice.cz
http://www.sita.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 2.4.2015
 • 351 zobrazení
mysticsmile
Památku Terryho Foxe uctili rekreačním běháním i v Boskovicích

Park před zámeckým skleníkem v Boskovicích zněl ve středu 16. září 2015 mnoha dětskými hlasy. Do toho se mísily instrukce a povely, které vydával pan Erik Řezník. V rámci Evropského týdne mobility zde probíhal druhý ročník běhu na památku kanadského atleta Terryho Foxe – sportovce, jenž zemřel na rakovinu v roce 1981. Od té doby na jeho počest probíhají běhy proti rakovině. Po roce 1989 se přenesly i k nám.
Letošní ročník běhu oficiálně zahájila zastupitelka JMK, místostarostka a politik Zdravého města Boskovice Ing. Jaromíra Vítková: „Akce se koná v řadě zemí celého světa. Svým během přes celé Spojené státy tento chlapec s amputovanou nohou přilákal ke sportu mnoho lidí, výtěžek věnoval na léčbu této zákeřné nemoci, v očích mnohých se stal hrdinou. Jsem ráda, že jste se připojili, děkuji všem.“
„Pět, čtyři, tři, dva, jedna,“ znělo pokaždé sborové odpočítávání a děti se i s učitelkami po skupinách vydaly okružní trasou zámeckého parku lemovanou kužely. Pak strmým stoupáním do schodů letního kina, aby kolem zámku seběhly opět k jezírku před skleníkem. Někteří to vzali opravdu důsledně a cílovou rovinkou proběhli v rychlém sprintu, i když se o žádný závod nejednalo. Každý účastník pak obdržel sladkou odměnu. Zvítězili úplně všichni, protože, jak praví klasik, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Zastupitelka JMK a místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková po doběhu s dětmi z MŠ doplnila: „Město Boskovice se dnes připojilo k celosvětové akci Běh Terryho Foxe. Nejde o závod, výkony se neměří. Sportovní dopoledne připravilo Zdravé město Boskovice ve spolupráci s Erikem Řezníkem z firmy O.K.Bag, s.r.o., se Státním zdravotním ústavem, pracovníky Střediska volného času a firmou EKOKOM, a.s. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.
Pro zájemce z řad dospělých je připraven stánek měření zdravotního stavu. Všichni absolventi trati dostanou sladkou odměnu pořízenou z prostředků Města Boskovice.“
Erik Řezník: „Letos jsme se z prostředí areálu Červené zahrady přesunuli ke skleníku a připravili trať dlouhou asi pět set metrů. Je členitá, část nahoru po schodech. Kromě vzpomínky na Terryho Foxe je úkolem naučit děti pohybu v přírodě a navázat na tradici Boskovických běhů. Máme zde cykloškolu, prezentujeme závody horských kol.“
Byly připravená též cyklistická překážková dráha, tu si děti dosytnosti vyzkoušely i bez kol.
Akci doprovázely zajímavé a poučné programy. Státní zdravotní ústav Praha, pracoviště Brno měřil zdarma tuk, cukr v krvi a choresterol, což bylo určené především dospělým. U stolku před skleníkem měla připravena zajímavou prezentaci Mgr. Petra Nekvapilová. Zde se mohli zájemci dozvědět něco o strašáku moderní doby – Alzhaimerově chorobě, jež postihuje především seniory, ale čím dál více i lidi v produktivním věku.
Mgr. Petra Nekvapilová přiblížila: „Světový den této choroby připadá každoročně na 21. září. Proto zde přibližujeme prevenci Alzheimerovy choroby, její projevy a léčbu. Pomocí letáčků s obrázky si může veřejnost otestovat svou paměť. Dobrou prevencí je heslo – Buďte aktivní fyzicky i mentálně a sociální. Včasná diagnóza a léčba může nástup a projevy onemocnění výrazně zpomalit, prodloužit soběstačnost pacienta v zajištění každodenních potřeb.“
Pokračovala MUDr. Michaela Trnková: “Měřili jsme dospělým hladinu cholesterolu, cukr v krvi, krevní tlak, tuk v těle. Se zájemci jsme si povídali o zdravé stravě, pohybu a důležitosti preventivních prohlídek u praktického lékaře. Rozdávali jsme tiskové materiály o zdravotnických zařízeních. Všechna měření absolvovalo jen šestnáct lidí vzhledem k malému časovému prostoru. Více jsme opravdu nestihli. Nejstarší seniorce bylo osmdesát roků, bylo zde i hodně zájemců střední generace.“
Na dotaz o životním stylu MUDr. Michaela Trnková odpověděla: „Nejdůležitější je běžný denní pohyb, relaxační chůze. Je třeba pravidelnost v jídle, vynechání i jednoho během dne působí negativně v podobě zvýšeného cukru, tuků. Objevuje se nadváha, cholesterol, poškození cév, srdce.“
Závěrem se MUDr. Michaela Trnková věnovala školnímu stravováni: “U nás je na vysoké úrovni, hygienické zásady a pestrost stravy jsou pečlivě sledovány. Tolik v poslední době kritizované automaty by mohly být, ale třeba s mlékem, ovocem. Cukrovinky a sladké nápoje jsou pro děti naprosto nevhodné, uvidíme, jak se tímto fenoménem školy v budoucnosti poperou.“
Ve stínu stromů vedle pískové plochy se děti učily poutavou hříčkou, jak správně třídit odpady. Zde měla firma EKO-KOM připraveny malé barevné popelnice, do nichž bylo potřeba vkládat správný odpad v podobě přehledně pokreslených a popsaných kartiček. Zatímco děti si hrály na sběrný dvůr a kolem probíhali další malí sportovci, popsal dění na trávníku Bc. Martin Gregor: „Zde učíme děti třídit odpady a seznamujeme je s recyklačními procesy. Nejmenší na základě rozlišování barev. Když se jim zadaří, dostanou drobnou odměnu. Starší se od nás dozvědí, jak se recyklují plasty, papíry. Vedeme je v šetrném chování k přírodě.“
Středeční sportovní dopoledne se i díky pěknému počasí vydařilo.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2015
 • 183 zobrazení
Reklama