Hledání: Lubeck

Pro dotaz Lubeck jsme našli 101 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
skrivanovo
NV724,Fl/Lt. Pierre Clostermann, 3. peruť, B.158 Lübeck, Německo, srpen 1945. Model Eduard 1/48 podle skutečné předlohy
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2019
 • 45 zobrazení
tomaskubar
 • duben 2019
 • 18 zobrazení
fencl-gogo
Kiel,Hamburk,Sealife Timmendorfer,Lübeck
více  Zavřít popis alba 
 • loni na jaře
 • 9 zobrazení
jenca8
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 7.12.2018
 • 40 zobrazení
frantapetra
Dovolená v severovýchodním Německu. Nejprve víkend v Hamburgu s oslavou narozenin Nici, a poté road trip po nej městech a pobřeží a ostrovech a vesničkách a UNESCO místech směrem na východ - Lübeck, Lüneburg, Schwerin, Stralsund, poloostrov Rügen, ostrov Hiddensee a další. Člověk by nevěřil, jak může být v Německu hezky! :)
více  Zavřít popis alba 
 • září 2018 až duben 2019
 • 131 zobrazení
vlastikvesely
Německo – Velký okruh

Složka č. 1
31.7. 2018
2 – 12 – Postupim – prohlídka města.
13 - 56 – Sanssouci – prohlídka zámku letního sídla německých císařů.
57 – 99 – Berlín – prohlídka hlavního města – třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz.
1.8. 2018
100 – 125 – Schwerin – město s malebnou polohou mezi jezery,pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem.
126 – 163 – Lübeck – ve středověku nejvýznamější město na Baltu. Velké množství cihlových staveb (průčelí domů,radnice,brány,kostely aj. přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky.
164 – 172 – Travemünde – výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi a restauracemi.
2.8. 2018
173 – 256 – Hamburg – prohlídka města s různými stavebními slohy, historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť Sankt Pauli.
257 – 280 – Brémy – prohlídka starého jádra s velkolepým románským dómem a radnicí s renesančním průčelím, náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.
3.8. 2018
281 – 330 – Cáchy – město korunovace římských císařů a německých králů – Dóm s trůnem Karla ǀ. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamější stavbou z karolínského období. Gotická radnice, lázeňský park.
331 – 369 – Kolín nad Rýnem – nejslavnější gotická stavba v Německu – ohromný Dóm, románské kostely, malebné domy na Fischmarktu, radnice.
370 – 411 – Bonn – bývalé hlavní město SRN – rodné město Ludvíka V. Beethovena založené Římany v roce 11 př. n. l.
4.8. 2018
412 – 466 – Údolí Mosely – město Trevír – jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek s římské doby např. monumentální brána.
467 – 509 – Bernkastel – městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi.
510 – 513 – Eltz – jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě s množstvím věží a věžiček.

Složka č. 2
5.8. 2018
1 – 67 – Koblenz – prohlídka malebného města položeného na soutoku Mosely a Rýna.
68 – 81 – Boppard nad Rýnem – prohlídka malebného města nad Rýnem.
82 – 117 – plavba na lodi po Rýně – krásné údolí s terasovitými svahy,na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady např. zámek Stolzenfels, hrady Rheinfels, skála Lorelai.
118 – 159 – Mohuč – arcibiskupské město na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina.

6.8. 2018
160 – 200 – Heilderberg – patří mezi nejkrásnější německá města – starý most, Heilderberský zámek.
201 – 211 – Maulbronn – klášter,který byl založen roku 1147 mnichy z Alsaska.
212 – 230 – Baden Baden – elegantní lázeňské středisko s kolonádou,parky,novými lázněmi i zříceninami římských lázní.

Složka č. 3
7.8. 2018
1 – 22 – Ludwigsburg – prohlídka nádherného zámku – „švábské Versailles“.

Složka č. 4
7.8. 2018
1 – 99 – Regensburg – prohlídka malebného centra s řadou gotických i renesančních městkých dómů,kostelů. Významné historické město na Dunaji,jehož Dóm je nejvyznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2018
 • 45 zobrazení
hstrn
 • 13.7.2018
 • 25 zobrazení
barazitkova
Město Lübeck vzniklo ze slovanské osady Ljubice na ostrově u ústí řeky Trave. Velmi rychle začalo bohatnout na obchodu s východním pobřežím Baltu. Kvůli ochraně před piráty a také kvůli zlepšení své vyjednávací pozice spolu s Kolínem nad Rýnem a Hamburkem založilo Hansu a později se stalo sídelním městem spolku. Dnes Hansu připomíná m.j. interaktivní Muzeum Hansy.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 4.7.2018
 • 50 zobrazení
mh2007
Druhý den jsme projeli další části ostrova (národní park Königsstuhl) až na nejsevernější bod Kap Arkona, což byl nejsevernější bod tehdejší DDR. Den jsme končili ve městě Lübeck.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.5.2018
 • 59 zobrazení
anickababicka
NĚMECKO
více  Zavřít popis alba 
 • 4.5.2018
 • 13 zobrazení
jackal001
Lübeck (česky Lubek) je přístavní a kdysi hanzovní město a městský okres na severu Německa. Leží na jihovýchodě spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, při pobřeží Baltského moře. Po hlavním městě Kielu má v této spolkové zemi největší počet obyvatel a rozlohou jde o největší město Šlesvicka-Holštýnska. Středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Roku 1987 byly zachované středověké části města prohlášeny za součást kulturního dědictví UNESCO. Rozhodující pro to byl především příkladný charakter města vyjadřující středověký městský rozvoj, markantní silueta se sedmi věžemi pěti hlavních kostelů a zachovalá zástavba z předindustriální doby.
Centrum města je turistický cíl, zajímavá je hlavně nejstarší část Lübecku. Ta leží z větší části na ostrově mezi řekou Trávou a Wakenitzem. Ostrov se rozprostírá asi kilometr od severu na jih a 1,5 km od západu na východ. Některé budovy jako například Holštýnská brána (Holstentor) leží mimo ostrov. Okruh chráněný UNESCEM zahrnuje ty nejdůležitější stavby Lübecku: radnici, klášter, Koberg (úplně zachovalá čtvrť ze 13. století) Kostel sv. Jakuba, Špitál sv. Ducha, čtvrť patricijských domů 15. a 16. století mezi kostelem sv. Petra a Holštýnskou branou (Holstentor) a solné špýchary (sklady) na levém břehu Trávy.
S Lübeckem je spojen slavný německý spisovatel Thomas Mann, který sem umístil děj svého románu Buddendrookovi, za který získal Nobelovu cenu za literaturu.

Hlavní pamětihodnosti
- Radnice původně ze 13. století, byla 1435 a 1590 rozšířena. Je to cihlová gotická stavba, jedna z nejvýznamnějších radnic v Německu.
-Dóm sv. Jana Křtitele na jižním okraji historického města byl založen jako katedrála 1173 Jindřichem Lvem, vysvěcen 1247 a ve 14. století prodloužen gotickým chórem na délku 130 m. Za války byl těžce poškozen, části vnitřního zařízení se však podařilo zachránit.
-Farní kostel Panny Marie (za radnicí) je trojlodní gotická stavba se dvěma věžemi z let 1250–1350 a platí za vzor severoněmecké cihlové gotiky (Backsteingotik). Klenba hlavní lodi sahá do výšky 38,5 m, věže dosahují téměř 125 m.
-Kostel sv. Jakuba (kostel rybářů a námořníků) je gotická trojlodní hala, vysvěcená 1335. Za války nebyl poškozen, takže má poměrně bohaté zařízení, zejména dvoje historické varhany.
-Kostel sv. Petra blízko Holstentor je gotická trojlodní hala z 15. století, která při náletu zcela vyhořela. Z věže vysoké 108 m s vyhlídkovou galerií, kam lze vyjet výtahem, je krásný pohled na město.
-Dvě městské brány, slavná Holstentor a Burgtor na severu.
-Mnoho historických měšťanských domů z 15.–18. století, včetně domu Buddenbrookových.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2017
 • 76 zobrazení
tranges
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
41 komentářů
 • léto 2017
 • 83 zobrazení
klt
Wismar (česky zastarale Vesmiř[1]) je bývalé hanzovní město, dnes důležitý přístav a okresní město v severním Německu. V období do 3. 9. 2011 město tvořilo samostatný městský okres.
Leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko na pobřeží Baltského moře asi 45 kilometrů východně od Lübecku a 30 kilometrů severně od Schwerinu. Podle údajů z roku 2005 má 45 000 obyvatel, více než dvojnásobek počtu z roku 1905.
V roce 2002 bylo centrum města společně s centrem Stralsundu jako centry hanzovní ligy přidáno organizací UNESCO na seznam světového kulturního dědictví. V centru těchto měst se nachází mnoho významných cihlových budov, typických pro tuto část Německa a dřívější bohatá hanzovní městaPůvodně zde byla slovanská osada Wyszomir. Wismar je poprvé zmiňován v roce 1229, kdy obdržel některá městská práva. V letech 1257 až 1358 byl sídlem Meklenburských knížat. V roce 1259 se s městy Lübeck a Rostock spojila proti četným útokům baltských pirátů. Připojením dalších a k dalším městům vznikla Hanzovní liga. Během 13. a 14. století byl Wismar vzkvétajícím hanzovním městem, kde také působilo mnoho dílen, například na zpracování vlny. Rozkvět i přes odliv obyvatel trval až do 16. století.Po uzavření vestfálského míru v roce 1648 připadl Wismar Švédsku. Od roku 1653 v městě zasedal nejvyšší soud švédských území v Německu. V roce 1803 Švédové zastavili město i s panstvím Meklenburkům, s právem zpětného vykoupení po sto letech. V roce 1903 se Švédsko svých nároků vzdalo. Na přelomu 19. století bylo ve Wismaru mnoho důležitých manufaktur na zpracování železa, asfaltu, ale i papírny a výroba strojů. Rozvinutý byl zejména námořní obchod. Dováželo se uhlí, dřevo a železo. Naopak vyváželo se odtud obilí, máslo a olejniny. Přístav byl však dostupný jen pro lodě s ponorem do 5 metrů a tak s nástupem velkých parních lodí význam obchodu upadal.
V centru města se nachází největší severoněmecké náměstí o rozměrech 100 krát 100 metrů, obklopené elegantními stavbami všech stylů. Na severní straně náměstí stojí klasicistní radnice, postavená v letech 1817 až 1819. Ve středu náměstí stojí Wassserkunst s propracovanou kovanou fontánou dovezenou v roce 1602 z Holandska. Další zajímavostí je gotické skladiště z roku 1380 známé jako Alter Schwede.
Osmdesát metrů vysoká věž chrámu svaté Marie je pouze zbytkem původní impozantní gotické stavby. Cihlový chrám z 13. století byl těžce poškozen během druhé světové války a poté úmyslně zničen východoněmeckým komunistickým režimem v roce 1960.
Wismar je dnes také důležitou obchodní křižovatkou s přístavem a velkou loděnicí pro stavbu velkých lodí.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wismar

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmale_in_Wismar

https://de.wikipedia.org/wiki/Wismar#Kultur_und_Sehenswürdigkeiten
více  Zavřít popis alba 
27 komentářů
 • 3.2.2017
 • 68 zobrazení
kristynahridelova
Hamburg, Lübeck, Severní moře
více  Zavřít popis alba 
 • září 2016
 • 153 zobrazení
klepeto
Sladká oslava výročí svatby v marcipánovém městě & drsný severní vítr
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 18.9.2016
 • 117 zobrazení
levici
Büsum, St. Peter-Ording, Flensburg, Kappeln, Hamburg, Lübeck
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2016
 • 74 zobrazení
cihelka
 • 4.7.2016
 • 104 zobrazení
svetobeznik7
více  Zavřít popis alba 
 • 1.7.2016
 • 40 zobrazení
pafka16
11 komentářů
 • 9.6.2016
 • 158 zobrazení
orlika
 • 9.6.2016
 • 39 zobrazení
companeros
 • 9.6.2016
 • 29 zobrazení
Reklama