(jiri-masopust)
(kamza65)
masopust
(ochotnicizdiby)
"Ochotníci Zdiby" je neformální sdružení otevřené všem, kteří považují naši obec za svůj domov, i těm, kteří zde nežijí, ale mají k obci jakékoli pouto. Každý, kdo chce věnovat trochu času i svého umu, bez nároku na honorář, pro zvýšení pocitu sounáležitosti v obci, je vítán. Svou činností nepodporuje politické strany a sdružení. Od roku 2013 je součástí Tělovýchovné jednoty Sokol Veltěž. Organizuje pravidelné akce - masopust, posvícení, zpívání koled v adventním období i na Štědrý den ve zdibském kostele.
(masopust2012)
Reklama