mslidicka
Pracovnice naší školky připravily pro děti a rodiče zajímavé aktivity pro zpříjemnění dlouhé doby odloučení v době uzavření .
Kamínkovou poštu, Čtyřlístkovou stezku a Velikonoční stezku - Svatý týden den po dni. Zde pár fotografií.......
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 4 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
verastrnadkova
adonín je malá vesnice, část okresního města Žďár nad Sázavou. Nachází se asi 2 km na jih od Žďáru nad Sázavou. Prochází zde silnice II/353.
Radonín leží v katastrálním území Město Žďár o výměře 19,84 km2.

Historie
První písemné zmínky o Radoníně máme z r. 1353, ale název se vztahoval k lesu, patřícímu žďárskému cisterciáckému klášteru. V roce 1521 stál v tomto území grunt a stavěl se rybník. V 18. stol. zde vznikl klášterský panský dvůr, tzv. Hamrmýlský dvůr a ten byl postupně prodáván soukromým majitelům. Nejdříve v r. 1771 mlýn a po zrušení kláštera další části jako lázeň, hostinec, administrativní budova, koželužna, palírna aj. Samotný vrchnostenský dvůr byl rozdělen v r. 1788 a vzniklo tak 12 samostatných jednotek. Obec byla nazvána původně jménem Hamrmýl, ale zakrátko byla už oficiálně jmenována jako Radonín.

Současnost
Radonín je osadou města Žďár nad Sázavou. Zástavba je tvořena dvěma řadami souvisle uspořádaných usedlostí, které obklopují malou podlouhlou náves s kaplí uprostřed. Několik novějších rodinných domků stojí kolem spojovací cesty směrem k silnici II/353.
Pouť se slaví na svátek Narození Panny Marie na začátku září.
V r. 1930 zde bylo 16 domů a 23 bytových jednotek, žilo zde 98 obyvatel. V roce 2009 zde bylo evidováno 23 adres.V roce 2001 zde trvale žilo 71 obyvatel.
Služby jsou dostupné v nedalekém Žďáře nad Sázavou. Autobusové spojení se Žďárem nad Sázavou, Jihlavou, Měřínem.

KŘÍŽ
GPS : 49.5493306N, 15.9305483E

RADONÍNSKÝ RYBNÍK
GPS : 49.5472747N, 15.9327672E

KŘÍŽ
GPS : 49.5445589N, 15.9322944E

KAPLE
GPS : 49.5447064N, 15.9327367E

ČERNÝ RYBNÍK (ČERNÁ VETLA)
GPS : 49.5384061N, 15.9471839E

Budeč je obec v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Žije zde 186 obyvatel.

Historie
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1377.
Ve druhé polovině 19. století byla u obce těžena železná ruda magnetit. V 50. letech 20. století zde probíhal průzkum ložiska, ukončený roku 1961 výpočtem zásob, těžba nebyla zahájena. Zbytky byly zcela zahlazeny do roku 1970.
V letech 1997–2010 působil jako starosta František Fabík, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. Jiří Chalupa.

Pamětihodnosti
• Boží muka
• Kaple P. Marie Sněžné z roku 2008 (původní stavba z 19. století byla zbořena) na návsi obce

Kaple Panny Marie Sněžné
Kaple leží na volném prostranství v centrální části návsi. V roce 2004 a 2005 probíhalo projektovaní její stavby, na jejíž realizaci se začalo pracovat v roce 2006. Stavba byla ukončena v srpnu roku 2008. Kaple byla navržena architektem Karlem Roseckým a o její výstavbu se postaral projektant Milan Pelikán. Kaple se stala stavbou roku kraje Vysočina 2008 v kategorii "Stavby občanské vybavenost".

Osobnosti
• Josef Sobotka (1836–1906), advokát a politik, starosta Telče, zemský poslanec

KŘÍŽ (BUDEČ, OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
GPS : 49.5407200N, 15.9221669E

RYBNÍK PLAČEK
GPS : 49.5410947N, 15.9073469E

Vatín je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde 322 obyvatel.

Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353.
Při rekatolizaci (doba temna) obyvatel Vatína byl vězněn a později pranýřován před katolickým kostelem mlynář Štěpán (nar. 1651). V rukou muset držet kacířské knihy, jež u něj byly nalezeny, protože číst nebo vlastnit mj. bratrskou Bibli kralickou, která byla na indexu, bylo trestné. Mlynář Štěpán byl z obce jenom vyhnán a jeho mlýn ve Vatíně spálen. Štěpán dál tajně působil v kraji jako neordinovaný kazatel, ale ve svých sedmdesáti letech byl znovu zatčen ve včelíně mlynáře Jakuba Špinara ze vsi Sázava. Jeho první výslech proběhl dne 21. dubna 1721. Po měsíci krutých výslechů byl starý muž zlomen a evangelickou víru uznal za bludnou.
Od 1. července 1980 do 31. prosince 1991 byla obec součástí města Žďár nad Sázavou.

Školství
• Mateřská škola Vatín

Pamětihodnosti
• Kaple Panny Marie Bolestné
• Kaplička za vesnicí
• Boží muka

RYBNÍK NÁVESNÍK
GPS : 49.5242817N, 15.9667778E

KAPLE PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
Kaple byla postavena v letech 1888-91 Tomášem Polachem z Velkého Meziříčí. Jedná se o jednolodní stavbu v průčelí s představenou užší věží s vysokou jehlancovou střechou.
GPS : 49.5239936N, 15.9670158E

RYBNÍK KŘÍBEK
GPS : 49.5271972N, 15.9665033E

Matějov je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde 202 obyvatel. Leží v CHKO Žďárské vrchy, 800 metrů od historické česko-moravské hranice, na moravské straně.

Historie
První písemná zmínka pochází z roku 1366. V roce 1892 místní založili sbor dobrovolných hasičů.
Obec Matějov v roce 2008 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, konkrétně získala ocenění modrý diplom, tj. diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Pamětihodnosti
• Matějovský rybník – čítá 68,9 ha, je významnou přírodní rezervací, vede okolo něj naučná stezka Babín
• Boží muka z roku 1759 stojí při silnici na Nové Veselí.
• Nachází se zde několik křížů – Chlubnů (1819), Flesarů kříž (1820), Blažíčků (1828), Řezníků (1887), Pavlíčků (1895),
• Polákova lípa
• Pomník padlým z roku 1924 stojí u kaple Navštívení Panny Marie.
• Původně dřevěná bývalá rychta v roce 1891 vyhořela.
• Kaple Navštívení Panny Marie byla postavena v letech1907–1908 v novobarokním styl s barokními vitrážemi, vysvěcení proběhlo v roce 1910

MATĚJOVSKÝ RYBNÍK
Krásný rybník se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Je napájen řekou Oslavou. Hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva. Do roku 1970 se zde těžila rašelina.
GPS : 49.5378047N, 15.8831067E

TURISTICKÝ PRAMEN ŘEKY OSLAVY
Pěkně upravený pramen s lavičkou se nachází u rybníka Velký Babín, kousek od naučné stezky Babín. Jedná se pouze o turistický pramen řeky Oslavy, ten skutečný se nachází v lese severozápadním směrem.
GPS : 49.5447022N, 15.9008794E

RAŠELINIŠTĚ BABÍNSKÝ RYBNÍK
Oblast je díky fragmentům rašeliniště evropsky významnou lokalitou, jedná se o jedno ze dvou míst výskytu vážky jasnoskvrnné v CHKO Žďárské vrchy. Rašelina pod hrází rybníka Babín byla vytěžena v letech 1958-70. Mezi nejvýznamnější rostliny patří puchýřka útlá, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá a vrbina kytkokvětá. Z živočichů se zde vyskytují např. skokan krátkonohý, rosnička zelená, užovka obojková nebo čolek obecný.
GPS : 49.5447811N, 15.8989889E

RYBNÍK VELKÝ BABÍN
Rybník o rozloze 11,7 ha je součástí Babínské přírodní rezervace. V rašeliništích v jeho blízkém okolí pramení řeka Oslava. Pro výskyt velkého počtu vodních ptáků a dalších živočišných a rostlinných druhů, patří mezi vzácné přírodní lokality.
Je zařazen do seznamu NATURA 2000.
GPS : 49.5434342N, 15.8977136E

Česká Mez, historicky též Čechomez nebo Čehomez, je malá vesnice, katastrální území o rozloze 0,37 km2 a část obce Sázava v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se na moravské straně historické zemské hranice Čech a Moravy asi 1 km na jihovýchod od Sázavy. V roce 2009 zde bylo evidováno 22 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 40 obyvatel. Česká Mez byla původně částí obce Matějova.

Historický přehled
Česká Mez, dříve zvaná též Čechomez, lidově označovaná jako Babín, vznikla roku 1616 a až do roku 1980 náležela vždy k Matějovu. Na mapách císařských otisků stabilního katastru má samostatný katastr, který však zahrnoval pouze část současného katastru; zbytek náležel ke katastru Matějova. Později byly oba katastry sloučeny do nového k. ú. Matějov-Česká Mez. K obnovení samostatného katastru došlo rozhodnutím ONV Žďár nad Sázavou č.j. 293/60 k 1. červenci 1960. K obci Sázava byla Česká Mez připojena k 1. červenci 1980.

KŘÍŽ
GPS : 49.5462864N, 15.8682161E

KŘÍŽ
GPS : 49.5488753N, 15.8739311E

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
GPS : 49.5488972N, 15.8738408E
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 2 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
monikash
2. kovidové Velikonoce v Boskovicích
Již loňské velikonoční svátky proběhly za přísných karanténních nařízení. Bohužel i ty letošní kvůli pokračující kovidové epidemii se odehrávají v přísných vládních omezeních, kdy je doporučováno, aby se lidé neshlukovali a nechodili po pomlázce. Aby letošní Velikonoce nebyly tak smutné, vyzdobili si opět obyvatelé Boskovic svoje zápraží, dveře a okna velikonoční výzdobou. Můžete vidět různé velikonoční zajíčky, vajíčka, slepičky a ptáčky. Někdo přidal i vrbové proti či kočičky. Do výzdoby se zapojily i některé obchody. Svoje okna si rozveselila například Dětská léčebna pohybových chorob nebo Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.4.2021
 • 80 zobrazení
mim-jince
Městys Jince věnuje škole a jejímu nejbližšímu okolí velkou pozornost. Ve střešní nástavbě byly vybudovány další čtyři nové učebny s kabinety a příslušenstvím. Kolem chodníku před školou bylo zhotoveno další nové zábradlí. Nyní vede až k výjezu u autobusové zastávky. Byla provedena kompletní rekostrukce hromosvodů na budovách školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.3.2021
 • 43 zobrazení
monikash
Zima pominula, a tak děti z Mateřské školy, pracoviště Komenského odstrojily od sněhu své modely boskovických historických domů, které jste mohli vidět v prosinci loňského roku ve výloze Zdravé výživy naproti Pedagogické škole, a navíc k nim přidaly další domy, ba přímo celé náměstí a vystavily je ve výloze prodejny Elektro Ryšávka na dolní straně Masarykova náměstí. Za to patří rodině Ryšávkových dík. Na výrobě modelů v rámci projektu Máme rádi naše krásné město Boskovice se podílely děti ze všech tříd, samozřejmě za pomoci paní a slečen učitelek. Děti si nejdříve v rámci procházek prohlédly jednotlivé domy, dospělý doprovod udělal fotky budov a pak již stačilo vytvořit předlohy, které se přemalovaly na dřevo. Pak už zbývalo jednotlivé díly vyřezat, nabarvit a slepit.
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 16.3.2021
 • 59 zobrazení
dumdeti
V době uzavření mateřských škol byl DDM Kralovice určen hejtmanou Plzeňského kraje k péči o děti předškolního vzdělávání - děti rodičů IZS.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.3.2021
 • 484 zobrazení
msmastov
Ještě před uzavřením mateřský škol měly děti v MŠ karneval - náramně si to užily i když jich bylo v MŠ méně. Posílám fotky. Bude nám bez dětí smutno, ale hlavně buďte zdraví.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.3.2021
 • 46 zobrazení
ondrdedek
Letošní únor byl rekoerdně teplý, vleky nejezdily, ale děti ještě chodily do mateřské školy, která byla až dokonce února v provozu.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.3.2021
 • 30 zobrazení
ondrdedek
Na letošní únor budeme vzpomínat jednak jako rekordně teplý zimní měsíc (bez lyžování), ale také poslední měsíc s Kovidem, kdy ještě chodily děti do mateřské školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.3.2021
 • 29 zobrazení
patrosi
 • 4.2.2021
 • 169 zobrazení
fotkymachova
Tak jsme se zimy konečně dočkali, nejenom v mateřské škole, kde jsme si dopluli na kajaku do Grónské země, ale i na zahradě. Poslechli jsme si písničku Jaroslava Nohavici- "Grónská zem", zahráli jsme si na Eskymáky, postavili jsme si kajak, lovili jsme rybičky, vytvářeli jsme íglů z papíru, prohlíželi si mapy, seznamovali jsme se se zvířaty, která žijí na jižní a severní polokouli. Děti vystřihovaly, lepily, kreslily a malovaly. Nejvíce je zaujala hra na Grónskou zem a v ídlů ve třídě.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.1.2021
 • 57 zobrazení
zsamskacov
 • 13.1.2021
 • 163 zobrazení
fotkykomenska
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁS PŘIŠLI NAVŠTÍVIT TŘI KRÁLOVÉ. DĚTI SI POSLECHLY JEJICH PŘÍBĚH A POVOZILY SE NA KONÍCH.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.1.2021
 • 159 zobrazení
patrosi
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2021
 • 126 zobrazení
msmastov
I do naší mateřské školy zavítal Ježíšek a přinesl dětem nové hračky, se kterými si zde budou hrát. Nálada byla výborná, hračky se dětem líbily a moc je potěšily.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.12.2020
 • 119 zobrazení
Reklama