Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 28 výsledků (0,0546 sekund)

reklama
129 fotek a 1 video, říjen 2014 až říjen 2015, 1 074 zobrazení
36 fotek, jaro 2014, 36 zobrazení | ostatní, vesnice, zvířata
přestavba bývalého zemědělského objektu na útulek pro psy - průběh rekonstrukce
18 fotek, 29.10.2013, 30 zobrazení | ostatní, vesnice, zvířata
přestavba bývalého zemědělského objektu na útulek pro psy - začátek rekonstrukce
288 fotek, duben až srpen 2015, 188 zobrazení | dokumenty
Zemský hřebčinec Tlumačov procházel od podzimu loňského roku rekonstrukcemi a opravami objektů. Byla provedena generální oprava stáje pro tažné a chladnokrevné koně a vybudovala se nová kočárovna. Nejnáročnější byla rekonstrukce centrálního dvora, kdy během oprav docházelo k nečekaným komplikacím způsobených zastaralými kanalizacemi a podobně. Časosběrná foto galerie nám připomíná postup prací od dubna do července letošního roku.
33 fotek, 18.4.2015, 29 zobrazení | architektura, města
Praha 9 - Horní Počernice
Chvaly jako vesnice jsou zmiňovány kolem roku 1088 a pak v roce 1130 v listině knížete Soběslava I. jako majetek Vyšehradské kapituly. První zmínka o gotické tvrzi je z roku 1428. V roce 1734 tvrz vyhořela a byla upravena do zámecké podoby. Po válce objekt zdevastovaly Československé státní statky. Za pomocí evropských fondů byla rekonstrukce areálu dokončena v roce 2008.
23 fotek, 29.5.2015, 39 zobrazení | dokumenty, kultura, ostatní
ALB779 fotodokument z výstavy v galerii Vinum Missae - Svět drátů Stanislava Bittermana a květen 1945 v Havlíčkově Brodě
VINUM MISSAE
- vinárna, restaurace, galerie
Havlíčkobrodské středisko Vinum Missae je nejen galerií, ale předevšími dostatečně známým centrem kvalitních mešních vín v kraji Vysočina.
Dodavatelem vín, vyráběných podle tradičních vatikánských receptur, je společnost Arcibiskupské vinné sklepy Hovorany.
Vinum Missae najdete v historicky cenném objektu městské památkové zóny centra Havlíčkova Brodu. Někdejší „Lučákovský“, po změně majitele Plynhofrovský dům, postavený kolem roku 1660, je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek (rejstříkové číslo 25007/6-4). Cenné jsou nejen jeho křížové klenby, ale i zaklenuté sklepy, které připomínají moravské vinné sklípky. Pocházejí pravděpodobně z druhé poloviny XVIII. století, tedy z doby pozdně barokní rekonstrukce domu.
Více na:
http://www.vinummissae.wbs.cz/
45 fotek, 30.10.2015, 73 zobrazení
Vila Stiassni byla postavena podle návrhu architekta Ernsta Wiesnera v roce 1929 pro brněnského textilního továrníka Alfreda Stiassného a jeho ženu Hermine. Nachází se v rezidenční Masarykově čtvrti, kde v meziválečné době vznikla řada významných realizací moderní architektury. Za komunistického režimu byl dům v rozlehlé zahradě využíván jako vládní vila, nyní je pod správou Národního památkového ústavu v Brně. Po dokončení rekonstrukce v roce 2015 byl objekt i s přilehlým parkem zpřístupněn veřejnosti. Jeho součástí je také badatelské zázemí Metodického centra moderní architektury.
Plné vstupné mě stálo 190,- Kč.
46 fotek, 6.11.2015, 53 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty
Vranová Lhota patřila ve 14. století k panství hradu Vraní Hora pánů z Boskovic. Roku 1389 byl hrad při vojenské kampani markraběte Jošta zničen a panství bylo zkonfiskováno. Markrabě, který byl neustále ve finanční tísni, jej poté zastavoval různým držitelům, kteří brzy ve Vranové Lhotě náhradou za zničený hrad postavili v záhybu říčky Třebůvky novou tvrz poprvé připomínanou roku 1406, kdy zástavu získali páni z Vildenberka.
Na přelomu 15. a 16. století některý z často se střídajících zástavních držitelů starou tvrz výrazně přestavěl a rozšířil. Nejvážnějšími kandidáty jsou Jiří Lhotský z Ptení a jeho syn Vítek, kteří Lhotu drželi v letech 1507-16. Souvislost lze snad hledat i s obnovou města po ničivém požáru roku 1509. Koncem 16. století byly za Dětřicha Lhotského z Ptení nebo za Jana Kobylky z Kobylího prováděny další úpravy převážně v interiérech. Po celé 17. století na tvrzi sídlili Drahanovští z Pěnčína, poté, co byla roku 1714 Libštejnskými z Kolovrat připojena k biskupickému panství sloužila již jen k provozu hospodářského dvora a tomu odpovídala i péče, které se objektu dostávalo.
V letech 1874-1945 patřily Biskupice spolu s Vranovou Lhotou Thurn-Taxisům, kterým byly Benešovými dekrety zkonfiskovány.Vranovský zámek převzala obec, které sloužil kulturním účelům (tělocvična, kinosál atd.) a přilehlý poplužní dvůr potřebám zemědělského družstva. Nedostatek péče však pokračoval a dnes je celý areál ve velmi zanedbaném stavu. Jistou naději skýtá nedávné převedení objektu do soukromých rukou, nová majitelka již zahájila postupnou rekonstrukci hodnotného objektu.
32 fotek, červenec 2015, 36 zobrazení | cestování
Objekty Staré huti jsou umístněny v Josefovském údolí u Křtinského potoka přibližně 3 kilometry východně od Adamova. Jsou pozůstatkem hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina. Vysoká pec byla vystavěna v roce 1746, koncem 18. století pak byla přestavěna. Podnik se zaměřoval na výrobu pro armádu. Koncem 19. století však byl pro nerentabilnost uzavřen. V roce 1971 byla zahájena rekonstrukce areálu, který později převzalo TMB. Po dokončení v roce 1984 byla otevřena i expozice.

Památkový areál státní technické rezervace Stará huť se rozkládá na ploše téměř 12 hektarů. Dominantou celého areálu je vysoká dřevouhelná železářská pec, jejíž mohutná stavba o základně 12 x 12 metrů dosahuje desetimetrové výše. Expozici doplňují dvě menší pece na pálení vápna, rampy, bývalá modelárna nazývaná Kameňák a obytná budova. V budově bývalé modelárny je instalována expozice Železářství střední části Moravského krasu. Přízemí budovy je věnováno počátkům metalurgie železa, v poschodí je pozornost zaměřena na vysoké pece, které byly v Moravském krasu budovány od poloviny 17. století, a zvláště pak vlastnímu objektu a provozu hutě.
20 fotek, červenec 2012 až březen 2015, 1 249 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura, příroda
23 Brdská zajímavost je: Třemšínská bouda - Její původ sahá až do doby arcibiskupa Salm-Salma, kdy plnila roli útulku při oblíbené cestě na Třemšín. Poprvé byla opravena v polovině 19. století původně byla postavena jako kaple. Později byla upravena jako útulna a byl jí vestavěn komín. Dlouhá léta byla spíše považována za obyčejný lesnický objekt. V roce 2007 byla dokončena její rekonstrukce, která odhalila původní klenbu a okenní výklenky, dala jí kompletně novou vizáž a otevřela ji v novém stavu pro veřejnost. Byla opravena Lesy České republiky, závodem Dobříš do její původní historické podoby.
20 fotek, 26.9.2015, 47 zobrazení | dokumenty, koníčky, města, rodina-přátelé, události
ALB 392 - Navštívili jsme v Krumlově výstavu loutek. Moc se mi nelíbila, protože mne loutky od dětství děsí. Z toho tísnivého pocitu jsem se vzpamatovala při pohledu vzhůru. Nad námi byly už jen krovy, krásné trámy, vzpěry, krokve a vše, co se skrývá pod taškami střech …
A vlastně tady bylo opravdu znát, že se nacházíme v neobyčejném domě. Dovolím si tedy k tomuto albu použít text přímo z půdního prostoru, ve kterém se výstava loutek a marionet nacházela:

Na tomto místě stál původně kostelík sv. Jošta, založený před rokem 1334 Petrem I. Z Rožmberka. Roku 1596 zahájil Petr Vok renesanční přestavbu, již vedl Domenico Benedetto Cometta. Roku 1598 byl kostel nově zasvěcený sv. Trojici a věnovaný protestantům. Po odchodu Rožmberků z Českého Krumlova byl roku 1602 předán jezuitům pro německé kázání a roku 1615 resp. 1621 opět zasvěcen sv. Joštu. Za josefínských reforem byl pak chrám roku 1787 zrušen a uzavřen a od konce 18. století se stal postupně měšťanským domem s várečným právem, kasínem a tanečním sálem či skladem kol a motocyklů. Po roce 1900 byl objekt výhradně používán jako obytný dům. Poslední jeho rekonstrukce proběhla v roce 1997.
24 fotek, 16.5.2015, 25 zobrazení
Město Horní Cerekev se nachází v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina, o datu založení Horní Cerekve se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. První zachovaný písemný doklad o městě je z roku 1361, kdy byla postavena na břehu největšího rybníka vodní tvrz s příkopy
Zámek při Zámeckém rybníku vznikl renesanční přestavbou původní tvrze ve 2. polovině 16.století. Dnešní vzhled získal při přestavbě dokončené roku 1734. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví, objekt je po rekonstrukci, zámecké interiéry nejsou běžně dostupné veřejnosti
Nejstarší zmínka o kostele Zvěstování Panny Marie v Horní Cerekvi je z roku 1384, kdy byl kostel již uváděn jako farní
27 fotek, 15.8.2015, 167 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Počátky jeho historie sahají do 11. století, kdy byl v místech dnešního zámku po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek.
Dnešní podobu dostal zámek na počátku 19. století, kdy Lichtenštejnové budovali Lednicko - valtický areál. V roce 1945 se stal zámek majetkem československého státu, v dnešní době je ve správě města.
Značně zchátralý objekt i okolív současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Letos byla například zpřístupněna vyhlídka ze zámecké věže.
více obrazků z Břeclavi na :http://simontimingeriu.rajce.idnes.cz/Breclav
21 fotek, 4.10.2015, 110 zobrazení | cestování, krajina, příroda
Rozhledna na vrcholu Libína (1096m) nad Prachaticemi pochází již z roku 1883 a u jejího vzniku stál Šumavský klub turistů (zal. v Prachaticích v r. 1880 jako odnož Rakouského turistického klubu). Jeho členové byli většinou němečtí obyvatelé širokého okolí.
Ti také na své první výroční schůzi (leden 1881) rozhodli o stavbě rozhledny na Libíně. Zároveň byl schválen návrh vídeňského architekta Vyskočila (jiné prameny uvádí jako architekta lesního správce W. Suska), náklady ve výši 2 tisíce korun a jméno nové věže: Rudolfova věž (v tomto roce se slavily zásnuby habsburského prince Rudolfa a princezny Štefánie).
Stavba byla financována z členských příspěvků klubu, darů a výnosů z divadelních vystoupení a koncertů. Velkou finanční podporu získal klub od spořitelny, Schwarzenbargská lesní správa darovala 100 centů vápna z vápenky v Českém Krumlově, majitelé koňských potahů zajistily zdarma dopravu. Celkem stavba trvala dva roky. Jejím stavitelem byl prachatický měšťan Adalbert Reichart. Otevření se konalo 16. září 1883. Turisté, kteří na Libín zavítali, se krom rozhledů z nové věže mohli občerstvit i v blízké chatě, která zde byla postavena společně s hájenkou o dva roky dříve.
V roce 1935 přešla 27 metrů vysoká rozhledna a turistická chata pod správu KČT. Objekty spravovali až do 2. sv. války manželé Bílkovi. Příchod nacistů také zcela zhatil tehdejší plány na zastřešení ochozu. Věž začala sloužit jako vojenská pozorovatelna. KČT tehdy uvedlo, že z objektů se podařilo zachránit pouze ložní prádlo a státní vlajka. Po válce byla rozhledna a chata opuštěny a postupně chátrala.
Naštěstí proběhla v roce 1964 za správcovství paní Tokárové celková oprava věže (výměna schodiště a oken, nové vnitřní i vnější omítky). Novodobá rekonstrukce pak byla provedena roku 1994. V roce 2007 by vyhlídkový ochoz obohacen o nové panoramatické tabule s popisem výhledu. Samotný vrch Libín pak získal v roce 2008 lanové centrum. O rok později byla zcela opravena přístupová cesta.
Rozhledna je v současné době majetkem města Prachatice. Turistickou chatu vlastní společnost Libín - Oase s.r.o.
52 fotek, 18.4.2015, 217 zobrazení | architektura, cestování
Tmaň - Barokní zámek vznikl postupnou přestavbou středověké tvrze, která je poprvé písemně doložena k roku 1540. Tmaň sama je uváděna již roku 1170 jako sídlo bratří Havla a Budislava. V roce 1315 se podle dobového zápisu obec skládá z části východní, patřící církvi, a části západní, kde stál dvorec s tvrzí. Tu v roce 1380 vlastnil vladyka Albert. Není však jisté, zda se jednalo tvrz, ze které později vznikl zámek, či zda to bylo jiné sídlo, které později zaniklo. Další z místních pánů, Bohuslav z Tmaně, který se v písemných pramenech objevuje v polovině 15. století, je uváděn „seděním v Dobře“. Na přelomu 16. a 17. století tmaňskou tvrz vlastnila Anna Trmalová z Losu a její syn Zdeněk z Losu. Ač Zdeněk z Losu zemřel v roce 1619, tvrz byla pro rebelství zkonfiskována v roce 1622 jeho synovi Vladimírovi. V 18. století byla tvrz přestavěna na barokní zámek. K drobným stavebním úpravám došlo ještě v 19. století. Na počátku 21. století byl zámek nevyužitý, zarůstající zelení a spolu s rozsáhlými hospodářskými objekty kolem chátral. Barokní zámek stojí na okraji rozsáhlého, leč chátrajícího hospodářského dvora. Objekt má téměř čtvercový půdorys, nad dvorním průčelím je barokní věžička. Nejstarší část, pozůstatek zdiva tvrze, je začleněna ve dvorním traktu severního křídla. V přízemí se dochovaly zaklenuté prostory hlavní síně paláce a pozdně gotický sedlový portálek. Vstupní síň byla zaklenuta v renesanci, většina ostatních prostor je barokních. Současný stav je po nedokončené rekonstrukci a opět chátrá. Z interierů není dochováno takřka nic, vše vybetonováno a i všechny stropy jsou nedávno předělané.
17 fotek, 1.1.2015, 87 zobrazení | cestování, krajina, příroda
Trasa: Pivoň - Lysá hora - pramen Radbuzy - Starý Herštejn - Pivoň

Augustiniánský klášter v Pivoni vybudovali mniši řádu augustiniánů, kteří se v Pivoni usídlili krátce po založení svého řádu – kolem roku 1260. Klášter byl vybudován na místě bývalé poustevny. Jednalo se o jednu z prvních plně gotických staveb na našem území.O založení kláštera se údaje různí, některé prameny udávají rok 1147. První písemná zmínka o klášteře však pochází až z roku 1379.
V roce 1420 či 1421 byl klášter zpustošen husity, následně roku 1595 obnoven, načež byl v letech 1641 a 1648 vypleněn Švédy. V roce 1773 pak byl v době josefínských reforem zrušen. Poté byl přestavěn na zámek a z chrámu se stal farní kostel.Po roce 1945 užívala budovy bývalého kláštera nejprve armáda a poté státní statek.Od roku 1989 je klášter postupně obnovován.
Zdejší původně raně gotický farní kostel Zvěstování Páně z 2. poloviny 13. století patřící k nejstarším stavbám rané gotiky v Čechách byl roku 1686 částečně barokizován. Zachoval se raně gotický pravoúhlý presbytář s křížovou klenbou. Z lodi, jež měla původně valenou klenbu s lunetami, se dochovaly pouze obvodové zdi. Také z hranolovité věže na jižní straně presbytáře je dnes politováníhodná ruina.
Celý zchátralý objekt prochází momentálně rozsáhlou rekonstrukcí.

První písemná zmínka o hradu Starý Herštejn pochází z roku 1272 v predikátu Protivce z Herštejna. V roce 1328 hrad koupil Jindřich Bavorský, falckrabě rýnský, který jej brzy poté věnoval českému králi. V roce 1331 jej Jan Lucemburský prodal pražskému biskupovi Janu IV. z Dražice, jenž vlastnil Horšovský Týn. Za husitských válek jej dobylo vojsko Domažlic. Roku 1510 hrad oblehl loupeživý rytíř Zdeněk Dobrohost z Ronšperka a následně jej nechal rozbořit.
14 fotek, 16.1.2015, 601 zobrazení
ŘEPORYJE - Vápenka Biskup, Kvis, Kotrba

Bývalá vápenka s pozdně klasicistní správní budovou a secesními halami je z počátku 20. století. Její stav je dnes velmi žalostný. Budovy jsou neobyvatelné, na části staveb jsou patrné následky požáru, který zde vypukl v roce 2000. Záchrana celého komplexu již dnes nejspíš není možná, přesto by alespoň část budov měla být zachována, aby připomínala průmyslovou minulost této lokality.

Firma Biskup, Kvis & Kotrba byla založená roku 1895. Tentýž rok začala v Řeporyjích s těžbou vápence a vápno pálila nejprve v jedné malé komorové peci. Díky značným ziskům mohla záhy vybudovat novou, tentokrát už dvacetikomorovou kruhovou pec. Kolem ní pak vyrostly další tovární objekty. Po první světové válce vznikla ještě druhá moderní pec a vrtání v lomech se zmechanizovalo. Vznikla nová strojovna, drtírna štěrku i mlýnice vápna. Lomy, obě kruhové pece i výsypky byly propojeny rozsáhlým systémem úzkokolejných drah o rozchodu 600 milimetrů. K dopravě se používaly dokonce motorové lokomotivy, které tahaly různé druhy výklopných vozíků. Výkonnost vápenky byla ve 30. letech minulého století více než tisíc vagonů vápna ročně. Produkce se přitom zvyšovala až do druhé světové války. Po válce byla firma znárodněna a stala se součástí národního podniku Pragocement. Ještě v roce 1959 se s výrobou zde počítalo, protože došlo k částečné rekonstrukci mlýnice a třídírny, roku 1968 byl však provoz vápenky definitivně ukončen. V následujících letech začal areál postupně chátrat, opuštěn ale úplně nebyl. Ještě v roce 1989 zde žilo několik rodin a probíhala tu dokonce výroba polyetylenových sáčků. Po revoluci byl ale majetek vrácen rodině továrníka Biskupa, která začala zvyšovat nájemné a obyvatelé továrny proto odešli. Od 90. let je komplex zcela prázdný. Biskupovi chtěli objekty prodat, ale to se jim nepodařilo. Nyní se současný majitel Jaroslav Biskup k celé věci odmítá vyjadřovat. Areál přitom velice rychle chátrá a zřejmě ho čekají už jen buldozery.

Pro lokalitu, kde se točila například Vontská válka ze seriálu Rychlé šípy v roce 1968, je to smutná vizitka.
91 fotek, květen 2011 až duben 2015, 166 zobrazení
V souvislosti se zpřístupněním areálu jako autoparkoviště na přelomu roku 2014/15, zmiňovaném v tomto článku ( http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/misto-uredniku-poslou-do-kasaren-auta-20150206.html ), vyvstaly mezi zájemci o českobudějovickou vojenskou historii obavy, že by se scénář likvidace mohl opět opakovat (viz. případ kasáren ve Č. Dvorech a části areálu kasáren dělostřeleckých).
citujme z článku:
"Co přesně by se s jednotlivými objekty nyní mohlo dít, ještě není určeno. Na rozsáhlém nádvoří by například podle náměstka primátora Františka Konečného bylo možné část přízemních nevyužívaných starých objektů zbourat, aby se získal další prostor pro automobily. Jedna část bývalých kasáren, směrem k autobusovému nádraží, je celkem v pořádku a mohla by být podle primátora Jiřího Svobody dál pronajímána. U části obrácené směrem k ulici primátor nevyloučil případnou demolici."
Proto jsem se rozhodl zdokumentovat současný stav areálu (únor 2015), aby pak nebylo již opět pozdě (galerie bude průběžně doplňována). Již v první polovině února 2015 se zřejmě začaly bourat poválečné objekty uvnitř areálu.
Bohužel, zájmové subjekty v ČB nemají stamiliony na smysluplné využití objektů (např. vojenské muzeum, kanceláře, ubytovna apod.) a situace v ČB je momentálně taková, že tyto aktivity by zřejmě město nepodpořilo (viz. laxní přístup k 750. výročí města).
Zbude nám v ČB vůbec nějaká stará zástavba ? Bourat a stavět multikomplexy je jednodušší než renovovat. Před nedávnem šla zpráva o smysluplném využití areálu MMČB a dneska už se uvažuje o zbourání valné části areálu ? Resp. "počkáme, až budovy zchátrají, aby je bylo možné prohlásit za hodné demolice". Co bude dál ? Hlavní nádraží ? To ostatně mnoho Budějčáků považuje za ostudu města, tak co s ním že...
-------------------------

více k historii objektu zde: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/stripky-historie---cs.-branna-moc-a-lehke-opevneni-na-jihu-cech/vojenske-objekty-posadky-ceske-budejovice.html

křížové odkazy
Kasárna Čtyři Dvory http://peterth.rajce.idnes.cz/Kasarna_Ctyri_Dvory_a_Sady_svobody_-_stav_konec_brezna_2012
Dělostřelecká kasárna http://peterth.rajce.idnes.cz/Delostrelecka_kasarna_na_Prazske_ul._v_C.B._VII._2014/

AKTUALIZACE
první fotografie ukazují stav z 10. 2. 2015, panorama je z prosince 2012
přidány fotografie Milana Wölfla (http://www.jihoceske-rody.eu/) z konce III./2015 - likvidace komopřístaveb uvnitř, jak bylo avizováno v článcích kvůli zvýšení plochy parkoviště
foto stav pol. IV/2015 - již zlikvidované komopřístavby, detail vrat

články

stav ze září 2013 http://www.budejckadrbna.cz/files/drbna/images/page/1000x1000-1380043724-modre-uzemi-bude-od-noveho-roku-patrit-mestu-ceske-budejovice.jpg
24. září 2013 http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/cast-zizkovych-kasaren-bude-od-noveho-roku-patrit-mestu.html
28. prosince 2013 http://budejovice.idnes.cz/ceske-budejovice-dostanou-budovy-v-zizkovych-kasarnach-pj8-/budejovice-zpravy.aspx?c=A131227_2015412_budejovice-zpravy_jkr
21. 2. 2014 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/263787-budejovice-prevzaly-zizkova-kasarna-ted-resi-co-s-nimi/
""Podle odborné studie by rekonstrukce prostor stála přibližně 80 milionů korun," poznamenal náměstek. Podle technika Karla Kalouse je budova v dobrém technickém stavu. "Je zde ústřední topení napojené na teplárenskou síť, voda je zrekonstruovaná," vyjmenoval pozitiva stavby Kalous."
27.2.2014 http://regiony.impuls.cz/jihocesky-kraj/budejovice-prevzaly-dalsi-kasarna-20140222-yyjh-9845.html
29. 4. 2014 http://www.miroslavjoch.cz/galerie/projekt-kasarna-j-zizky
22. 9. 2014 http://www.jihocesi2012.cz/clanky/248/nastehuji-se-do-zizkovskych-kasaren-urednici-radnice.html
http://budejovice.idnes.cz/vyuziti-zizkovych-kasaren-v-budejovicich-fil-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140922_165427_budejovice-zpravy_khr
7. 10. 2014 http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/o-kasarnach-v-zizkove-ulici-rozhodnou-volby-20141007.html
12. 11. 2014 http://www.czregion.cz/konec-stresu-z-parkovani-budejovicti-vymeni-kasarna-za-obri-plac-pro-auta
"Náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD) upřesnil, že bourání čeká pět zděných objektů s drobnými přístavbami, dva lehké ocelové přístřešky a zděné oplocení."
29. 1. 2015 http://www.jcted.cz/zizkovy-kasarny-budou-nakonec-slouzit-pro-parkovani/
28.2.2015 http://jihoceskykraj.svobodni.cz/2015/02/tz-byvala-kasarna-jana-zizky-v-blizkosti-centra-jsou-dobrym-mistem-pro-parkoviste/
51 fotek, jaro 2015, 160 zobrazení | architektura, dokumenty, města, ostatní
Synagoga v Brandýse nad Labem v ulici Na Potoce č. p. 140 byla postavena v letech 1827–1829 na místě předešlé synagogy, zničené požárem v roce 1827. Bylo přitom částečně využito starších základů a obvodového zdiva. V synagóze bylo nejprve pódium (bima) umístěno uprostřed sálu. Koncem 19. století bylo nahrazeno pódiem se zábradlím u svatostánku ve východní stěně. Budova má dochovaný barokní svatostánek z 18. století, přičemž modlitební sál byl ze tří stran obklopován klasicistně-empírovou dvoupatrovou ženskou galerií. Archeologický průzkum břed rekonstrukcí stavby odhalil základy starší oválné galerie. Ve druhé části byl byt rabína a školní třída.Synagoga sloužila svému účelu do druhé světové války. Po roce 1945 nebyla židovská obec v Brandýse obnovena. V roce 1962 byl objekt přestavěn na sklad léčiv. Dřevěné galerie byly strženy a prostor chrámu byl přepatrován. Dále byl vestavěn nákladní výtah. V roce 1995 dostala objekt do vlastnictví Židovská obec Praha a využívala jej jako depozitář. V letech 2010 - 2014 byla zrekonstruována.
Židovský hřbitov, založený roku 1568, je situován severozápadně od Masarykova náměstí v Kostelecké ulici vedle základní školy. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Byl několikrát rozšířen a do současnosti se dochovalo až 1500 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší je datován 1572. Areál obsahuje několik zajímavých náhrobků a tumbu, na několika novějších se lze dočíst o životě pohřbených skončeném násilně v Osvětimi. Stojí zde také obřadní síň s vozovnou a hrobnickým domem sloužícím k obývání a pohřebním vozem. V roce 2002 zde byla otevřena expozice o židovských dějinách v kraji.

Synagoga v Brandýse nad Labem je přístupná od 1.5. do 31.10. denně od 10:00 do 17:00 hod.
V období od 1.11. do 30.4. jsou možné prohlídky pro zájemce na základě předchozí domluvy na Informačním centru.
Klíče od židovského hřbitova jsou k dispozici oproti záloze v synagoze, mimo sezónu v Informačním centru.

zdroj: http://www.brandysko.cz/zidovsky-hrbitov-a-brandyska-synagoga/d-25480/p1=28035

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Brand%C3%BDse_nad_Labem
92 fotek, 18.7.2015, 55 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Kostelní stavbu nechal v letech 1597-1604 postavit majitel březenského zámku Rudolf z Bünau (příslušník saského rodu, který vlastnil statky na Ústecku a Děčínsku), a to jako rodinnou kapli dedikovanou Panně Marii. Stavitelem byl Hans Bog z Pirny. Sv.Floriánovi byl kostel zasvěcen až roku 1897, kdy byla u kostela zřízena samostatná farnost. Kostel je unikátní památkou tzv.saské renesance, a do dnešních dnů se v tomto stavebním slohu dochoval téměř beze změn. Architektonické ztvárnění interiéru, stejně jako exteriéru, zcela odpovídá slohu saské renesance, ať už se jedná o žebrovou síťovou klenbu s hřeby či diamantové portály. Unikátní patrové empory odkazují k luteránskému vyznání stavitele. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní původní hlavní oltář s alabastrovými reliéfy z počátku 17.století, ústředním motivem je nezvykle rodokmen Ježíše Krista.
Zámek Krásné Březno je čtyřkřídlý renesanční objekt se čtyřmi nárožními věžemi. Stavebníkem byl Rudolf z Bünau (1547–1622), syn Jindřicha staršího z Bünau, pán na Weesensteinu a v Blansku. Rodina luteránského vyznání po Bílé Hoře opustila Čechy. Panství pak v letech 1650–1669 získali Althanové, po nich hrabě Cavriani roku 1730 přestavěl průčelí v barokním slohu do dnešní podoby. Dále se v držení sídla vystřídali Hartigové, Ledebourové a Kolowrati-Krakovští. Po generální rekonstrukci se objekt stal sídlem Národního památkového ústavu, územní pracoviště severní Čechy.

Zdroj: NPÚ Ústí nad Labem + https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A9_B%C5%99ezno

Něco by se našlo i mezi uživateli...

rekonstrukce

1 642 zobrazení, 37 alb

vasicci-rekonstrukce

388 zobrazení, 4 alba

Miroslav Kurnik | mk-rekonstrukce

321 zobrazení, 1 album

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron