Hledání: Srpen 2016

Pro dotaz Srpen 2016 jsme našli 3 401 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
bohemak
 • srpen 2017
 • 36 zobrazení
1m-m
2 komentáře
 • 20.12.2016
 • 31 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
lotusesprit
Stolpen (D) - Hrad, jehož historie sahá až do ranného středověku, se postupem doby změnil v pohodlný zámek, který později částečně ustoupil přestavbě na barokní pevnost. Prominentní obyvatelkou hradu byla hraběnka Cosel slavná milenka saského knížete, později polského krále Augusta II. Silného, uváděného jako Tlustý. Poté, co se krásná, nápadná a inteligentní hraběnka začala míchat do státních záležitostí, byla r. 1716 na hradě uvězněna a po 49 letech vězení jako 84 stařena r. 1764 umírá. V místní prostorné kapli se nachází její hrob krytý pískovcovou deskou s nápisem, objevený až r. 1881. Kromě ní tu zemřeli také dva biskupové z Míšně.

První opevnění na hradním návrší vzniklo již kolem r. 1100, jednalo se pravděpodobně pouze o dřevohlinitou konstrukci. Biskup Bruno II. z Porstendorfu přebírá léno Stolpen od svého mana Moyka de Stulpen. V následujících letech je cíleně budováno rodové panství. Z r. 1222 pochází první průkazná zmínka o hradu Stolpen, který se kolem r. 1320 stal centrem správy nově vytvořeného úřadu Stolpen. Počátkem 15. stol. vzniklo na severní straně hradu předsunuté osídlení, které se rychle vyvinulo ve město, neboť míšeňský biskup přenesl svou rezidenci do Stolpenu. Hrad byl z velké části postaven z místního čediče. V době husitských válek byl hrad poprvé obléhán, husitské obležení trvalo osm týdnů a bylo nakonec neúspěšné. Wettinský kurfiřt August Saský poznal strategickou polohu hradu a přiměl biskupa, aby s ním vyměnil toto důležité opevnění a město. Tím bylo 340 let biskupské vlády ve Stolpenu u konce. Ihned po převzetí hradu začal kurfiřt s rozsáhlou stavební činností v renesančním slohu, čímž byl hrad přestavěn od obranyschopné podoby. Obytné prostory byly nádherně vymalovány a u jižního boku hradního návrší byl založen sad a pěstována různá zvířena. Ve třicetileté válce byl hrad r. 1632 obléhán císařskými oddíly Chorvatů a úspěšně bráněn stolpenskými měšťany. Avšak velké části hradu byly při požáru 1. srpna 1632 zničeny. Po rychlé rekonstrukci dispozice se mohli obránci při dalším obléhání Švédy v r. 1639 ubránit. Wolf Kašpar z Klengelu dokončil r. 1675 výstavbu pevnosti a tím zvětšil vojenský význam Stolpenu. Při požáru města r. 1723 byla zničena také část hradu. Po předání hradu pruské armádě v r. 1756 byla pevnost o rok později srovnána se zemí. Krátce poté r. 1758, se hrad mohl vrátit zpět Sasku. Na konci vlády kurfiřta Augusta byla v pevnosti umístěna posádka, jenž byla r. 1764 rozpuštěna a pevnost přenechána svému osudu. V následujících letech nastal přirozený úpadek zanedbané stavby, takže již v r. 1773 musela být část budov z bezpečnostních důvodů zbourána, protože hrozilo jejich zřícení. V r. 1806 se Sasko zúčastnilo po boku Pruska války proti napoleonské Francii. V dvojité bitvě u Jeny a Auerstedtu v říjnu 1806, kde bojovalo také 22 000 saských vojáků, skončila pro Prusko a jeho spojence katastrofální porážkou. Sasko bylo dokonce krátkodobě okupováno francouzskou armádou, jenž nechala Stolpen znovu opevnit, také studna byla opět vyčištěna. Po ztroskotání Napoleonova válečného tažení do Ruska, byla pevnost v průběhu jejich návratu do vlasti 25. září 1813 ostřelována francouzskou armádou a rozsáhlé části hradní dispozice byly zničeny a studna znovu zasypána. Při zpětném tažení Francouzů ze Saska ztratil hrad opět svůj vojenský význam. V průběhu romantismu a idealizování středověku v polovině 19.stol. získal hrad na významu. Od r. 1859 nechal provádět král Jan Saský rozsáhlé restaurační práce a tak mohla být památka otevřena pro návštěvníky 1. června 1877. Na popud Královského saského spolku byla v r. 1883 studna vylámaná v čedičové skále znovu vyklizena. Také ve 20. stol. pokračovalo turistické užívání hradu. Po II. sv. válce bylo kulturní využití stále rozsáhlejší.

Stolpenský hradní areál o přibližné délce 220 m se člení na předhradí (1. hradní nádvoří ), horní předhradí (2. hradní nádvoří) a na jádro hradu, které je dále děleno na spodní (3. hradní nádvoří) a horní jádro hradu (4. hradní nádvoří). Na 1. hradním nádvoří je umístěn vstup do kasemat, jakož i 3 m hluboká cisterna. Nádvoří je zakončeno špýcharem vystavěným v r. 1518, v němž byly uskladněny naturální dávky rolníků v úředním obvodu Stolpen. Průjezd špýcharem představuje jediný příjezd do hradního jádra a současně sloužil jako obydlí hlavní stráže. Proti strážnici stála původně stáj, která byla propojená s mučírnou hradu. Horní předhradí vzniklo výstavbou špýcharu, který rozdělil předhradí na dvě části. Nad další cisternou vede kamenný most do jádra hradu. Kamenný most byl vybudován po Sedmileté válce a nahradil původní dřevěný zvedací most, který byl v době války zničen. Do jádra hradu se vstupuje portálem, který zdobí erb saského kurfiřta. Přímo vedle portálu stojí věž, která byla vystavěna mezi lety 1476 až 1487 a dříve byla sídlem výběrčího daní. Výběrčí věž je zakončena velkou vlašskou zvonovou bání, její současná podoba pochází z rekonstrukce v r. 1936. Tehdy byla jen částečně opravena, ovšem již bez druhého patra, které bylo v r. 1787 pro nebezpečí zřícení odstraněno. Ve věži výběrčího daní se nalézaly kromě úřadovny výběrčího ještě dvě vězení, jenž v době reformace jsou připomínány pod jménem „Kacířská díra“ a „Mnišská díra“. Mezi touto věží a Janovou věží (Johannisturm, též věž Cosel), je umístěn parkán. Strážní a obranná Janova věž, získala svou proslulost díky hraběnce z Coselu, pro kterou byla přestavěna k obývání, když jí sloužila jako vězení. Z tohoto důvodu byla v lidovém podání dříve známá jako Coselturm. Na horní poschodí vede točité schodiště situované v boční věži, která byla přistavěna v době renesance. Sousední obranný ochoz byl koncem 18. stol. odstraněn a další části byly odstřeleny v r. 1813. Třetí hradní nádvoří plnilo úlohu obrany jádra hradního areálu, proto se také jmenuje Dělové nádvoří. Na jižní straně nádvoří ještě dnes lze spatřit pravé dělo ze 17. stol., které stojí před pětibokou střílnou. Kromě toho plnilo 3. nádvoří také hospodářskou funkci hradního areálu, zde byla vystavěna pekárna, kovárna, stáje, jatky a lázeňský dům. Protože bývalý dvoupodlažní obranný ochoz již dávno neexistuje, stojí dnes Janova věž a Seigerturm samostatně. Věž Seigerturm byla vystavěna kolem r. 1455 a za kurfiřta Augusta byla r. 1560 zvýšena. Její jméno pochází z r. 1562, kdy byly do věže vestavěny velké věžní hodiny, jejichž jediný číselník byl umístěn ve směru k městu a jenž měly pouze jednu ručičku. Čtvrté hradní nádvoří bylo dříve přístupné jen přes pohyblivý most, ten se bohužel dodnes nezachoval, také cisterna byla zasypána. Na všech stranách nádvoří stály reprezentační stavby, většina byla současně obytnými budovami. Z pověření kurfiřta Augusta byla velká část budov nádherně vybavena. K severní hradní zdi byla r. 1559 přistavěna palírna, kromě toho byla součástí horního hradu důležitá hospodářská stavení, kuchyně, jídelna, ale i zbrojnice a zajisté hradní kaple. Po těchto budovách zůstaly zachovány jen základy zdí. Hradní kaple, která byla v dřívějších dobách nádherně vybavena, byla přístupná k bohoslužbám i stolpenským měšťanům. Další součástí hradního jádra je 82 m hluboká čedičová studna, jenž byla hloubena v první pol. 17. stol. freiberskými horníky po dobu 22 let nepřetržitě pomocí ohně a vody. Pokud se pracovalo, byla každý den tehdy prohloubena o pouhých 15 mm. U západního konce hradního areálu stávala budova zámku, v jejíž interiérech se nacházely reprezentační místnosti míšeňských biskupů a později saských kurfiřtů. Zámek byl postaven a přepychově vybaven koncem 15. stol., ale již po r. 1750 byl zanedbáván, začal se postupem času rozpadat, až byly jeho zbytky r. 1773 odstřeleny. Ve stejnou dobu jako zámek byla postavena i věž zvaná Siebenspitzenturm, založená na čtvercovém půdorysu, jejíž horní část je však šestiboká. V úrovni střechy měla v každém rohu malou věžičku, takže dohromady s centrální kuželovou střechou měla sedm „špiček“. Konstrukce střechy věže vzala za své již r. 1632, kdy ve městě vypukl požár, později byla zastřešena jen jednoduchou helmovou střechou, ovšem „7 špiček“ v názvu jí zůstalo až dodnes.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.12.2016
 • 118 zobrazení
tesies
Thor, narozen cca v srpnu 2016, kříženec (vypadá trochu jako kříženec československého vlčáka)
Je v dočasné péči pod spolkem Pes nejvěrnější přítel z.s.
Nachází se v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj).
Je očkovaný, odčervený a čipovaný.
_____________________________________________________________
5.12.2016 jsem vzala do dočasné péče Thora. Z rodinných důvodů hledal nový domov. Bohužel už musel akutně pryč, aby se nedostal do špatných rukou, vzal ho pod ochranná křídla spolek Pes nejvěrnější přítel z.s. a Míša ze spolku pro Thora zajela a převezla ho k nám. Byli jsme s ním na veterině, kde dostal čip a očkování, vážil 13,5 kg. V dočasce je zvyklý mít psí parťáky a seznámil se i s kočkou. Thor je zvědavé štěně, které poznává svět. Je společenský a radostí si občas ještě učůrne. Má tendenci tahat na vodítku, ale není to nic, co by se nedalo odnaučit. Ovládá povel sedni a ví, co znamená povel ne. Hodí se k aktivním lidem, kteří s ním budou dále pracovat a učit ho novým věcem.
• Do nového domova půjde na adopční smlouvu s uhrazením adopčního poplatku 1500 Kč a podmínkou kastrace v dospělosti.
Spolek Pes nejvěrnější přítel z.s. (PNP): http://www.pesnejvernejsipritel.cz/

•• 17.12.2016 Thor odjel do nového domova v Praze. Bude milovaným psím jedináčkem. Jeho nová rodina z něho byla nadšená a on z nich také! :)
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2016
 • 146 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
kcikcao
Nový Zéland, ostrov dlouhého bílého oblaku. …

Christchurch (maorsky: ?tautahi) je největší město na Jižním ostrově na Novém Zélandu. Ve městě žije 359 900 obyvatel.

Nedaleko města leží hlavní přístav Jižního ostrova v přístavním městečku Lyttelton.
Mírné oceánské podnebí. Protože je Christchurch na jižní polokouli, tak má léto od prosince do února a zimu od června do srpna. Mráz bývá jen v zimních měsících a sníh se vyskytuje ale většinou nevydrží ve městě více jak jeden týden. Kvůli své poloze je Christchurch v zimě náchylnější k smogu.
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • listopad 2016
 • 281 zobrazení
satorlink
 • 24.11.2016
 • 333 zobrazení
capvylety
Pražská osma pořádala další z pohodových výletů za hranice osmičky, tentokrát na jih Čech. Holašovice jsou zapsané na seznamu UNESCO pro zachovalé jihočeské selské baroko, ale nově vstoupily do povědomí holašovickým Stonehenge. Kamenný kruh postavila na 2,5 ha svých pozemků v srpnu 2008 rodina Jílkových, Jihobrik v.o.s., za spolupráce psychotronika Ing. Pavla Kozáka. Kruh je energeticky funkční. V Holašovicích jsme se naobědvali a pak jeli na zámek Hluboká. V pátek i v neděli bylo hezky, jen v sobotu od rána do večera pršelo po celém území republiky. V ceně zájezdu 300 Kč byla cesta autobusem, oběd a vstupy. Vedl Zdeněk Šír, bylo nás 52, foto Jarka.
fotky Pražské osmy: http://prazskaosma.rajce.idnes.cz/20161119_Vylet_09_-_Holasovicke_Stonehenge_a_zamek_Hluboka
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 19.11.2016
 • 118 zobrazení
prevodzgmailu
 • 14.11.2016
 • 25 zobrazení
tereza822
 • 13.11.2016
 • 1 499 zobrazení
polinkova
ZOObotánica de Belo Horizonte (založená 1959) je jedna ze 2 brazilských
ZOO, kde chovají gorily. Jak na foto uvidíte, mají tu opravdu krásný
výběh :-): v daném klimatu je pro návštěvníky pouze venkovní, je
ponořený pod úroveň okolního terénu (to je příznačné i pro další výběhy)
a je natolik členitý, že má gorilí rodinka možnost se zde dokonale zašít
:-)! Naštěstí je výběh uprostřed ZOO, takže jsem při kroužení areálem
přece postupně přistihla mohutného tátu Leona (* 1998), dva kluky Sawidi
(*srpen 2014) a Jahari (*září 2014) a jednu mámu - buď Imbi (*2000)
nebo Loulou (*2004). Kluci jsou bezva dvojka a po vzoru rodičů je nejvíc
zajímaly jakési plody z keře uprostřed, který jsem žel neidentiikovala =
určitě by chutnaly i "našim" :-)!

Zoo má ráz rozlehlého parku, kam je minimální vstupné, lze sem vject i
autem a v sobotu (15.10) to bylo místo rodinných pikniků pestrého vzorku
domorodců. Pozoruhodná je i skladba "chovanců" - logicky převládají
zástupci teplých kontinentů (zejm. afričtí sloni, šimpíci, nororožec,
zebry), ale zajímavá je kolekce místní fauny - zejm. rozmanitých opiček
v čele s vřešťany :-)!

Vlasta
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • 6.11.2016
 • 154 zobrazení
kouba05
Béčko Tatranu hostilo Hlavici a mělo po srpnovém zápase co oplácet. Přesto začátek nebyl jednoduchý, jelikož Hlavice rychle vedla. Tatran ale postupně vyvíjel tlak a do poločasu srovnal. Nakonec i před koncem zápasu strhl vítězství na svou tranu.
Muschle Jr. tentokrát jen zahříval lavičku, takže si pražská klaka jeho hry neužila.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2016
 • 32 zobrazení
diverwinka
 • říjen 2016
 • 144 zobrazení
ajakobuska
 • 23.10.2016
 • 1 353 zobrazení
nykarmon
 • 22.10.2016
 • 18 zobrazení
knihovnavesela
 • 17.10.2016
 • 10 zobrazení
hadholesov
 • 17.10.2016
 • 55 zobrazení
peteraci
moje narozeniny Vinotéka u Soudu 2016
více  Zavřít popis alba 
 • 17.10.2016
 • 30 zobrazení
khborovsky
Havlíčkův základní kámen

Roku 1906 byl dne 5. srpna konán velký tábor lidu na Mačkovské Hůrce (474 m n.m.). Zde byl při příležitosti 50. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského položen základní kámen k jeho pomníku. Byly proneseny slavnostní projevy a byla konána lidová zábava. Avšak v Blatenských listech se ještě z roku 1937 konstatuje, že vlastní pomník dosud nebyl postaven.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.10.2016
 • 124 zobrazení
nasezem
Třetí den v jizerkách patřil návštěvě města Jablonec nad Nisou.
První kroky mě dovedli ke staré radnici, ve které nyní sídlí městká knihovna. Od ní pak na mírové
náměstí s novou radnicí. Jablonec oplývá také řadou církevních památek, ať už je to
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Dr. Farského nebo sv. Anny. Za zmínku stojí jistě také
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, kde našlo své útočitě městské infocentrum.
Nejvíc je ale Jablonec známý svojí sklářskou výrobou s velkou tradicí. Její historii a
podobu můžete najít ve zdejším muzeu Skla a Bižuterie.
V nádherné secesní budově představuje muzeum své stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a
Čarovná zahrada – České sklo sedmi století.
Pod názvy Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada –
České sklo sedmi století zde vznikly otevřené a vstřícné nové stálé expozice,
kde jsou informace návštěvníkům podávány v několika rovinách.
Umožňují nahlédnout do hlubších souvislostí, ale poskytují i možnost pouze meditovat nebo si
jen s částmi expozic pohrát.
Nová stálá expozice Nekonečný příběh bižuterie byla doplněna o unikátní soubor historických šperků a
oděvních doplňků ze sbírky Waldes, z nichž některé jsou staré téměř tři tísíce let.
Sbírka prezentuje historický vývoj zdobení člověka a ukazuje pradávné spojení účelu a krásy.
Exkluzivní šperky a doplňky jsou uspořádané podle jednotlivých evropských uměleckých stylů od doby
železné po secesi.
Expozice byla také obohacena o stovky nových exponátů,
interaktivních prvků a dalších zajímavostí. Nově rozšířena kolekce knoflíků obsahuje přes 2000
jedinečných vzorů. Muzeum dalo také více prostoru bižuterii z plastu a dřeva a vystavuje i
v minulosti populární céčka a korálkové závěsy.
Částečných změn doznala i expozice skla, která je největší stálou výstavou svého typu u nás.
Novinkami ve vitrínách jsou například set navržený v roce 1913 pro následníka rakouského trůnu
Františka Ferdinanda d´Este, toaletní lisované a broušené sklo z meziválečného období či výběr
z produkce luxusní rakouské značky Riedel, která má své kořeny v Jizerských horách.
Známými jsou také půllitry Kozel, ceny Český Lev či Zlatý Slavík a medaile vytvořené k loňskému
mistrovství světa v hokeji, které se konalo v České republice.

Dalším pěkným místem je pak zdejší muzeum hraček. To sice může svým usídlením v soukromém bytě
pana majitele vypadat malé, rozhodně to ale není pravda. I na malém prostoru je tu spousta věcí,
které našim rodičům či babičkám připomenou nostalgický návrat do dětsví a nám už asi jen pousmání.
Nechybí Igráčci, stavebnice Merkur, různé modely autíček.... Prostě škoda nenavštívit.

Okolo poledne jsem se za sílícího deště vydal k rozhledně Proseč. Ta na místě prosečského vrcholu
stojí od 21.srpna 1932. Věž čtvercového půdorysu má ve výšce 26 metrů vyhlídkovou plošinu.
Za příznivějšího počasí jde vidět Černou Horu, Jizerku, nebo nedaleký Ještěd.

Zbytek dne mi pak vyplnil fotbalový zápas FK Jablonec-FC Zbrojovka Brno, který jsme dokázali vyhrát
1:2 a cesta zpět do Josefova dolu byla o to příjemnější. :-)
více  Zavřít popis alba 
 • 15.10.2016
 • 67 zobrazení
fotoanetka
 • 14.10.2016
 • 395 zobrazení
Reklama