Hledání

2 911 vyhledaných výsledků
AKCE -30 % s kódem
Sleva 30 % na
fotodárky.

Bavte se s rodinou nad fotkami.
Kód: SpoluDoma
Karanténa
gape
 • 28.12.2019
 • 6 zobrazení
hompmo
 • 21.12.2019
 • 9 zobrazení
kubikjim
V prosinci, připomínající spíš duben, jsem se opatrně sklouzl ke korytu Bystřičky pro pár záběrů na plochu.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 21.12.2019
 • 22 zobrazení
capvylety
Ve čtvrtek jsme šli podél Labe z Ostré do Lysé většinou v mlze. Historická vesnice Botanicus Ostrá má otevřeno od dubna do konce září.Vedl Luděk, bylo nás 9, ušli jsme 7,5 km, foto Jarka
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 19.12.2019
 • 76 zobrazení
tosha752
Falší akční fotky od Petra Patočky - opět Praha Kbely - duben 2009 a opět Mladá Boleslav - květen 2009...
více  Zavřít popis alba 
 • 17.12.2019
 • 11 zobrazení
vithamernik
Navsteva zapomenutych oblasti jizniho Srbska,konkretne muslimskeho Sandzaku....cesta letadlem do Nise,pote presuny busem do mesta Novi Pazar a potom vylety po okoli...
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2019
 • 9 zobrazení
sdh-ceskydub
V sobotu 7.12.2019 se celá jednotka Český Dub doplněná o nové členy z jednotky Proseč pod Ještědem zúčastnila pravidelné odborné přípravy. Po nezáživné, ale nutné teorii, následovala praktická část. Nejprve si jednotka ve spolupráci s HZS Liberec vyzkoušela činnost, kterou by prováděla v dekontaminačním stanovišti v případě zásahu s výskytem nebezpečné látky. Dále jsme se seznámili s vozidlem TA-CH, které je ve výbavě HZS Liberec. Následoval dobrý oběd a druhá část praktického výcviku. Ta byla zaměřená na používání izolačních dýchacích přístrojů . Tuto činnost si hasiči vyzkoušeli hned při dalším praktickém výcviku. Ten byl zaměřený na tvoření dopravního a útočného vedení . K tomu nám posloužil areál bývalé Dubeny kde si hasiči vyzkoušeli utvoření vedení po schodišti uvnitř budovy do 5NP, utvoření hadicového vedení po nastavovacím žebříku a utvoření vedení po automobilovém žebříku až na střechu budovy. Jednotka byla rozdělena do 4 pětičlených družstev a každé družstvo si mohlo vyzkoušet všechn druhy útoků.
Poděkování patří p. Erbertovi z fi.Agrokomplet s.r.o. , který nám umožnil tento výcvik. Poděkování patří i všem členům jednotky za skvělý přístup k sobotnímu výcviku.
Po ukončení výcviku jsme ještě postavili a nazdobili ,, hasičský vánoční stromeček" u hasičské zbrojnice, který jsme slavnostně večer rozsvítili.
Všem členům a jejich rodinám přeji hezké prožití adventu a vánočních svátků.
Velitel jednotky SDH Český Dub - Olda Laufke
více  Zavřít popis alba 
 • 7.12.2019
 • 120 zobrazení
lotusesprit
Cinibulkova naučná stezka - Josef Bedřich Cinibulk (18. dubna 1876 Býkev – 14. července 1944 Mšeno) byl český učitel, vlastenec a propagátor turistiky na Kokořínsku. V roce 1946 zřídil na jeho počest mšenský odbor Klubu českých turistů 9 km dlouhou okružní stezku skalami v části přírodní rezervace Kokořínský důl severně od Mšena nazvanou „Cinibulkova stezka“ nebo též „Mšenský okruh“. Vede skalami, zalesněnými doly, labyrinty chodeb (skalní bludiště), cestou můžete spatřit i švédský val, či k němu vojáky ve skále vytesanou zásobovací cestu.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • prosinec 2019
 • 94 zobrazení
pcupr
V noci 21.2.1945 byla v oblasti Kudlovické doliny vysazena, letounem z území Sovětského svazu, paraskupina Bohuš. Skupina byla pojmenována dle svého velitele Bohuše Uličného. Mimo výše jmenovaného velitele se výsadek skládal ze Slováků Ján Valaščiaka, Jána Juráška a sovětských partyzánů Ivana Naljugy, Viktora Pantělejeviče, Fomy Ščebetareva a radistky Věry Volkovičové. Úkol skupiny byl především zpravodajský. Skupina měla sledovat provoz na trati a silnici od Přerova na Uh. Hradiště, a činnost německé armády v této oblasti. Úkryt byl v lesích nad Žlutavou. Na konci dubna byl úkryt skupiny odhalen, ale následující útok partyzáni přežili a dále pokračovali v plnění úkolu. Dnes skoro zpomenutý památník této skupiny je nedaleko nad žlutavským lomem. Na místo nás doprovodil starosta Žlutavy ing. Stanislav Kolář. Po položení kytic k památníku a salvě k poctě partyzánů,nás pan starosta zavedl k trupu sovětského transportního letounu LI 2. Je to vlastně licenčně , v tehdejším SSSR, vyráběná Dakota, se sovětskými motory Lisunov.Pokud se podaří , bude zde památník partyzánů. Poslední zastávka byla v Halenkovicích u hrobu jednoho z příslušniků skupiny Bohuš , Jána Valaščiaka, který se na Halenkovicích po válce oženil a usadil. Celou akci organizoval spolek „Vize70plus, z.s. Tento spolek se zabývá historii partyzánského boje v oblasti Jihovýchodní Moravy v období 2. světová války.
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 30.11.2019
 • 129 zobrazení
slabcice
Divadelní odpoledne pro děti - duben 2017
více  Zavřít popis alba 
 • 20.11.2019
 • 18 zobrazení
atana
Výprava na Orlickou přehradu - Vystrkov, 9.11.2019. Expedition to the Orlík Dam - Vystrkov, 9.11.2019

Výprava na Orlickou přehradu - Vystrkov, 9.11.2019. Expedition to the Orlík Dam – Vystrkov

Dnes jsme se vydali s rodinou Kupečkových na naše tábořiště a prohlédnout si vypuštěnou – tedy sníženou přehradu o deset metrů.
Více Vám prozradí obrázky. Takovýto pohled se už dlouho opakovat nebude, je to jedinečná příležitost podívat se kudy třeba vedli staré cesty, které teď vystupují z vody. Sice dopoledne trochu pršelo, ale pak se na nás usmálo i Sluníčko.
Výprava byla fajn.

Atana

Today we went with the Kupecek family to our camp and to see the empty - that is, reduced dam by ten meters.
More pictures will tell you. Such a look will not be repeated for a long time, it is a unique opportunity to see where the old paths that are now emerging from the water have led. It was raining a bit in the morning, but then Sunshine also smiled at us.
The expedition was fine.

Atana

Text from: https://www.pribram.cz/clanek/orlicka-prehrada-je-kvuli-stavbe-neoveho-vytahu-upustena-o-temer-10-metru/14793/

Orlická přehrada je kvůli stavbě nového výtahu upuštěna o téměř 10 metrů. V těchto dnech se všem zájemců nabízí netradiční pohled na Orlickou přehradu. Ta je kvůli stavbě nového lodního výtahu upuštěna téměř o 10 metrů. Současná výška hladiny je 337,8 metrů nad mořem a dále klesá. Rozšířené pláže vodní nádrže jsou tak zajímavým místem na procházku nebo hledání jindy potopených věcí. Není proto divu, že se v lokalitě pohybuje celá řada hledačů s detektory kovu. Podobný pohled na přehradu se naposledy naskytl v roce 2015, tenkrát kvůli extrémnímu suchu.
„Takto sníženou hladinu bude nezbytné udržovat do dubna 2020. V tomto termínu dojde k realizaci prací spojených s prodloužením kolejové dráhy výtahu o 12 metrů do délky a o 3 metry do hloubky a se sanací betonů na návodní straně. Termín pro dokončení celé modernizace je duben 2022 s tím, že po celou doby budou práce prováděny mimo plavební sezonu tak, aby nedošlo k omezení provozu lodního výtahu v plavební sezoně,“ sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.
Snížení hladiny komplikuje některým lodím jejich vytažení na mělčinu. Za pomoci jeřábu se z přehrady každoročně vytáhne zhruba 400 plavidel.
Přehrada byla stavebně dokončena v roce 1961. Kvůli ní muselo být zatopeno celkem 10 osad, jako například Lavičky, Radava, Podskalí a další. Maximální hloubka je 74 metrů, rozloha přehrady pak 2545 hektarů.
Ustupující voda vydala na povrch nejen zbytky původních osad, ale i škeble, které vlivem rychlého úbytku vody zůstaly na souši. Rychlé upouštění vody může mít za následek až tisícové ztráty těchto chráněných mlžů.

The Orlík dam is dropped by almost 10 meters due to the construction of a new lift. These days, all interested people are offered an unconventional view of the Orlik Dam. It is dropped by almost 10 meters due to the construction of the new ship lift. The current level is 337.8 meters above sea level and further decreases. The extended beaches of the water reservoir are an interesting place for a walk or a search for other sunken things. Not surprisingly, there are a number of metal detectors in the area. A similar view of the dam was last seen in 2015, at that time due to extreme drought.
“It will be necessary to maintain such a lowered level until April 2020. At this time, work will be carried out on the extension of the lift track by 12 meters in length and 3 meters in depth and with the rehabilitation of concrete on the supply side. The deadline for completing the modernization is April 2022, with the works being carried out out of the sailing season so as not to restrict the operation of the ship lift during the sailing season, ”said Hugo Roldán, spokesman for the Vltava River Basin.
 Lowering complicates some boats being pulled aground. With the help of a crane, about 400 vessels are taken out of the dam each year.
The dam was completed in 1961. Due to it had to be flooded a total of 10 settlements, such as Benches, Radava, Podskalí and others. The maximum depth is 74 meters, the area of ​​the dam is 2545 hectares.
The retreating water brought not only the remnants of the original settlements to the surface, but also the clams that remained on land due to the rapid water loss. Rapid dropping of water can result in thousands of losses of these protected bivalve molluscs.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.11.2019
 • 129 zobrazení
jajaapajars
Dříve jsme se scházeli u hrobu V+W v únoru, kdy měl Jan Werich narozeniny. Byla vždycky zima a tak jsme se v roce 2017 sešli na Olšanech v dubnu u příležitosti 90.let premiéry Vest pocket revue, tenkrát byla stejná zima jako v únoru. Letos nás Eva svolala na Dušičky, dva dny po výročí úmrtí Jana Wericha, bylo typické dušičkové počasí, dopoledne pršelo.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.11.2019
 • 23 zobrazení
kamera-lbc
Utzův betlém a jeho tvůrce
Josef Utz se narodil 29.9.1896 v Horní Olešnici, jeho rodiče Jan a Arnoštka zde vlastnili nevelkou, zhruba pětihektarovou usedlost. Josef patřil mezi nejstarší ze sedmi sourozenců. Měl pět sester a bratra: Františku, Annu, Jana, Frídu, Marii a Týnu.

Dětství prožil asi podobně jako většina jeho vrstevníků. V roce 1902 začal navštěvovat Olešnickou obecnou školu. Po osmi letech povinné školní docházky ovlivnila jeho další život velká náhoda: v sousedství Utzových stál starodávný mlýn. V roce 1910 bylo vodní dílo přebudováno na elektrárnu. Pro mladého Josefa byly nové stroje a zařízení vyrábějící tajemnou sílu obrovským magnetem. Záhy také zjistil, že se elektrický proud dá využít i na jiné účely než na svícení. Neváhal a již před první světovou válkou si nechal v rodičovském domě instalovat dva tkalcovské stavy poháněné elektrickými motory. Vždyť ještě nedosáhl zletilosti a už pracoval na nejmodernějším zařízení v širokém okolí. Brzy přišla válka, která tkalcovskému řemeslu vůbec nepřála a většinu tkalcoven umlčela. Jak válku přežil Josef Utz? Nemáme z tohoto období zatím žádné zprávy, ale pravděpodobně byl povolán k vojsku. Další zpráva pochází z poloviny 20. let. Josef tehdy opravil malou tkalcovničku v Horní Olešnici se čtyřmi stavy poháněnými přímo vodou. Působil zde až do roku 1933 a během této doby se zřejmě také oženil. Manželka Marie rozená Matějová pocházela z nedalekého Polomu.

Konec slibného rozvoje drobných tkalcoven ukončila světová hospodářská krize. V této době si manželé Utzovi koupili budovu, kde si zřídili byt a tkalcovnu s osmi stavy. Ale ani v nové budově se tkalcování příliš nedařilo a doléhala na ně hospodářská krize.

Někdy v této neveselé době zřejmě začal Josef Utz spřádat plány na sestavení velkého mechanického betlému. Je možné, že v této práci hledal nějaký únik od smutné reality - tkalcování příliš nevynášelo a jeho manželství stále zůstávalo bezdětné. O inspiraci v té době nebyla nouze. Dosti velký, ale zřejmě mechanický betlém měli v olešnickém mlýně u Černých již v době Utzova dětství.

Svůj beltém začal hotovit v prvním patře svého domu. Místnost byla vybavena transmisí - Utz tedy neměl problémy s pohonem betlému a se zkouškami celého mechanismu. Ke stavbě přistupoval s rozvahou a veškeré své nápady nosil v hlavě, tudíž se nedochovala žádná dokumentace. Poměrně primitivní prvky dokázal mistrně prostorový přenos rotačního posuvného i kyvného pohybu do jemných a citlivě řešených viditelných částí betlému. Místem příliš nešetřil, půdorys této konstrukce činil zhruba pět krát dva metry. Poblíž zadního trámu běží po celé délce betlému jeho základní pohonná součást, kovový transmisní hřídel začínající dřevěnou řemenicí. Tento princip Utz "opsal" z obvyklého uspořádání tehdejších výrobních prostorů a zřejmě i použil díly tovární výroby určené pro tkalcovské či jiné výrobní stroje. Výsledkem je neobvykle robustní část s mohutnými železnými šnekovými převody a kuličkovými ložisky působícími v betlému trochu neobvykle. Transmise pohání prostřednictvím hřídelí a dalších dřevěných řemenic dva horizontálně se otáčející kožené řemeny s nanýtovanými kovovými trny. Jde o pohon "daráků", postav kráčejících k ústřednímu prostoru betlému, které Utz pojal natolik specifickým způsobem, že je považuji za nejtypičtější jeho práce. Utz chtěl "trumfnout" konkurenci a rozhodl se, že jeho daráci budou skutečně kráčet. Nepojedou strnule na páse, jako bylo obvyklé u jiných tvůrců, jeho postavy budou hýbat hlavou, rukama i nohama, dokonce se v některých případech budou i vzájemně přibližovat či vzdalovat. Prostě vytvoří dokonalou iluzi průvodu přicházejícího oslavovat narození Ježíška.

Aby se figury mohly pohybovat, je každá umístěna na samostatném čtyřkolovém vozíku s jednou nápravou se tvaru dvojdílného klikového hřídele. Pákový mechanismus převádí otáčení hřídele při pohybu vozíku vpřed na kyvný pohyb nohou postavy. Není to nijak snadné a nejjednodušší "darák" nemá méně než třicet součástí. U nejsložitějších dochovaných uskupení je počet dílů asi dvojnásobný. Sta a sta součástí a dílků musel Utz zhotovit jenom pro tento průvod. Bohužel jsou mnohé zajímavé a atraktivní části souboru dnes ztraceny, zůstalo nám pouze dvaatřicet funkčních vozíků. Plné obsazení obou pásů jich přitom vyžaduje třicet šest. Pomalu se dostáváme k ústřední části betlému, k jeho jesličkám. Utz je pojal velkoryse, bez bázně se pustil do řešení tohoto mechanického oříšku, korunovaného asi nejkvalitnějším řezbářským provedením postav. Tradiční scéna se svatou rodinou, domácími zvířaty v pozadí a třemi pastýři vítajícími novorozeně je oživena více než desítkou pohyblivých dílů jednotlivých figur. Navíc se autorovi podařilo vložit do této konstrukce malou lahůdku - mechanismus gramofonu se dvěma talíři a přenoskou, která střídavě přehrávala první a druhou desku. Tady Utz asi dosáhl vrcholu svého umu a konstrukční odvahy, došel k místu, kterým dal zřetelně najevo své schopnosti. Možná by dokázal víc, ale nebylo mu souzeno, aby celé dílo dokončil. Zcela náhle, uprostřed práce se stal obětí tragické nehody. V osudovou sobotu. listopadu 1944 cosi potřeboval uříznout na cirkulárce, snad nějaký další díl kulis k beltému. Řezaný špalek se však vymrštil, zasáhl jej do hlavy a na následky zranění zemřel. Betlém zůstal rozpracovaný tak, jak jej Utz opustil. Funkční jesličky a dva proudy daráků s exoticky vyhlížejícími kulisami ještě několik let těšily oči mnohých zvaných i nezvaných příchozích. Bohužel zcela pustá zůstala horní etáž betlému a bez pohybu zřejmě setrvávala i stupňovitá krajina připravovaná pro zasazení mnoha drobných statických a pohyblivých figur. Hrob na olešnickém hřbitově, ve kterém spočinuly ostatky Josefa Utze, ještě dýchal čerstvou hlínou, když nadešla doba, která změnila takřka vše, co se změnit dalo. Květnový konec války v sudetských obcích radikálně změnil dosavadní běh života.

Betlém se stal národním majetkem spolu s tkalcovnou a se vším, co se v ní nacházelo. Majetek byl přidělen národnímu správci. Marie Utzová nadále bydlela v domě se svou matkou. Po smrti své matky v roce 1951 se u Marie začala projevovat její dlouho potlačovaná duševní nemoc. Marie Utzová zemřela v březnu roku 1953, když předtím odkázala majetek své pražské sestře Růženě Vlčkové.

Olešnická tkalcovna s betlémem osiřela a stala se, tak jako desítky podobných opuštěných stavení ve vesnici, předmětem zájmu nevítaných návštěvníků. Paní Vlčková někdy v té době vyhledala Klárovi, své známé, kteří jako jedni z mála starousedlíků zůstali v Olešnici a požádala je o úschovu betlému. Tak se rozebraný betlém dostal na půdu a paní Vlčková hledala způsob, jak s ním naložit. Na podzim roku 1967 byl převezen do rychnovského Okresního muzea. V depozitáři muzea přečkal bezmála třicet let. Jeho cesta k návratu začala až po roce 1990, kdy se spojeným úsilím rodiny Vlčkovy, olešnické kronikářky paní Lemfeldové, ředitelky rychnovského muzea paní Mgr. Ivany Krejčí a pracovníků muzea vrátil zpět do místa, kde byl vytvořen.

Znovu sestavený a provozuschopný Utzův betlém byl zpřístupněn veřejnosti v neděli 30. dubna 2000 k příležitosti olešnického majálesu.

V letech 2013 až 2016 byl betlém odborně restaurován panem Kamilem Andresem z Třebechovic, byla vytvořena dokumentace pro další restaurátory.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.10.2019
 • 24 zobrazení
jaroslavburda
Bázlivec vratičový (Galeruca tanaceti) - Na prosluněné, posekané louce, lze v těchto dnech objevit řadu zajímavých brouků. Různé malé střevlíčky, schovávající se pod listím a v hrabance a také například bázlivce, běžného brouka z čeledi mandelinkovitých (Chrysomelidae). Na snímcích je zachycena samice, připravená k podzimní snůšce vajíček. Bázlivec vratičový má velmi zajímavý životní cyklus. Larva se líhne někdy v dubnu a brouk dokončí svůj vývoj už v červenci či srpnu. Za letních veder prodělává imago (dospělec) v úkrytech pod kameny jakousi diapauzu, tehdy je jen málo aktivní. Skutečně aktivní začne být bázlivec až v pozdním, chladnějším podzimu, kdy v říjnu klade svá vajíčka.
Vynikající průzkum a text bázlivců sepsal pan Jiří Švábík na svém blogu: https://svabblog.wordpress.com/2013/…/01/bazlivec-vraticovy/

Jablonec nad Nisou, louka, spadané listí
Mapovací čtverec: 5257
Nikon D7200 + Nikkor 105 mm + Raynox DCR-250 + dvojitý difuzér + odrazka (foceno z ruky)

Foto 2019 Jaroslav Burda
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 25.10.2019
 • 16 zobrazení