Hledání: obraz a socha

Pro dotaz obraz a socha jsme našli 37 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
janfen
Trochu mokré putování po německých historických městečkách.
bavorské město DINKELSBÜHL obehnané hradbami s řadou malebných barevných domů .
SCHWÄBISCH HALL, historické město z hrázděných domů, výstavný chrám se středověkými obrazy a sochami.
Vánoční město ROTHENBURG - zcela středověké a renesanční městečko celé obklopené hradbami s mohutnými branami a barbakánem.Legendární vánoční trh Reiterlesmarkt s tradicí 500 let, světoznámé obchody s vánočním zbožím Käthe Wohlfahrt .
NÖRDLINGEN, další pěkné středověké město s výstavnými barevnými domy a veselé adventní trhy na hlavních ulicích
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2018
 • 36 zobrazení
sunkacek
Římov jsme navštívily kvůli unikátní křížové cestě, vzniklé mezi léty 1658-1702. Přidávám info z wikipedie.
"Pašijová cesta – křížová cesta rozšířená na 25 zastavení. Unikátní pašijová cesta je v rámci České republiky co do rozsahu naprosto výjimečnou ukázkou projevu barokní katolické zbožnosti. V krajině kolem obce umístěná zastavení začínají kaplí Loučení a končí kaplí Božího hrobu. Obsahovala obrazy a sochy, z nichž bylo mnoho po roce 1989 odcizeno."
více  Zavřít popis alba 
 • 22.10.2018
 • 34 zobrazení
defenger
2018 09 26 - ROZHOVORY Břeclavských výtvarníků, vernisáž:
V areálu břeclavského pivovaru se nachází i vcelku nenápadná vila, kolem které denně proudí
desítky turistů i obyvatel města. Je ovšem architektonicky velmi hodnotná, a její novobarokní
sloh pochází z roku 1901. Nedávno se v ní uskutečníla vernisáž výstavy Sdružení břeclavských
výtvarníků. A téměř všichni byli také přítomni Ivan Hodonský, Milan Bruchter, Eva Černohorská,
Pavel Doležal, Jaroslava Garšicová, Jiří Holásek, Oldřich Hutter, Pavla Chládková, Libor Juřena,
Karel Křivánek, Miroslav M. Mráz, Lenka Neuhauserová, František Schulz, František Šulák,
Božena Uhrová, Martina Sanollová). K dobré náladě zahrál Vlastimil Cigáň, který je také
známým umělcem, také vína a občerstvení byla hojnost. K vidění byli obrazy, plastiky, sochy...
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2018
 • 158 zobrazení
jackal001
Orange je francouzské město v departmentu Vaucluse na řece Eygues v údolí Rhôny v jihovýchodní Francii. Město se nachází 21 km severně od Avignonu a čítá zhruba 30 000 obyvatel. Počátky města sahají až do přelomu letopočtu pod jménem Arausio. Pro svou historickou hodnotu bylo město v roce 1981 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Historie
Roku 105 př. n. l. v krvavé bitvě u Orange porazili Kimbrové a Teutoni římské vojsko. Od roku 350 do roku 1801 bylo Orange sídlem biskupství a roku 529 se zde uskutečnila Oranžská synoda. V 16. století připadlo Oranžské knížectví vlámskému rodu Nasavských a odtud se jmenoval i Vilém I. Oranžský a další. Roku 1713 připadlo Orange po Utrechtském míru Francii.
Pamětihodnosti
-V centru města stojí římské divadlo z 1. století, které se považuje za nejlépe zachované na světě, protože se zde zachovala i budova scény (scaena), dlouhá 103 m a vysoká 38 m. Z ekonomických a statických důvodů bylo divadlo postaveno do svahu kopce. Za tímto účelem musely být některé chodby vyraženy přímo do skály. Po pádu Římské říše byla budova, jako většina antických budov, využívána jako kamenolom. Během Francouzské revoluce sloužily části divadla jako vězení, kde byli uvězněni nepřátelé revoluce. Roku 1824 zde započaly restaurátorské práce a od roku 1869 je divadlo využíváno ke koncertům a divadelním představením. V současnosti se do divadla vejde 7 000 diváků, v římské době je však mohlo navštívit až 10 000 diváků. Z původního římského hlediště se zachovaly první tři řady sedadel pro diváky. Byly také zrestaurovány trosky 3,55 m vysoké sochy císaře Augusta, jejíž kopie zdobí stěnu jeviště.
-Římský kamenný oblouk, mylně označovaný jako "vítězný", je také z doby císaře Augusta a byl podle nápisů postaven při založení města. Je 19 metrů široký a 18 m vysoký se třemi branami a zbytky bohaté sochařské výzdoby.
-Zříceniny římského gymnázia z 1. století ve starém městě severně od divadla.
-Katedrála P. Marie Nazaretské z let 1083-1126 je románská jednolodní stavba s věží, za náboženských válek silně poškozená a potom přestavěná.
-Muzeum umění a historie stojí naproti římskému divadlu a vystavuje archeologické nálezy i obrazy a sochy.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.6.2018
 • 47 zobrazení
slonik-kata
Hora Kannon
Západně od středu města na vrcholu hory Kannon se nachází socha bohyně milosrdenství Kannon Sama. Je oděna do bílého roucha.
Socha měří 41, 8 metrů a její váha je 6000 tun. Ve spodní části duté betonové konstrukce lze vstoupit dovnitř a vystoupit po kruhovém schodišti až k ramenům sochy, odkud se Vám naskytne nádherný pohled na město Takasaki a jeho okolí.
Bohyně Kannon Sama se dívá se soucitným výrazem ve tváři a ochraňuje město.
S příchodem jara zde rozkvete asi 3000 různých druhů sakur. Ty jsme bohužel propásli, neboť odkvetly dřív, než jsme přijeli.
I tak to byla velice krásná procházka s úžasnou sochou, vyzdobenou i uvnitř obrazy a sochami. Největší překvapení se nám ale naskytlo po přečtení cedule, kde byly, mimo jiné i české nápisy. Tady, v Japonsku. Hned jsme to nafotili a zjišťovali, jak je to možné. Příčina je jednoduchá. V roce 1990 se partnerským městem stala Plzeň. :-)
více  Zavřít popis alba 
 • 3.5.2018
 • 33 zobrazení
loboso
Zelený čtvrtek v Miroslavi. Prohlídka zámeckých expozic (např. kompletní Muchova Slovanská epopej ve formě puzzle, výstava kraslic, soubor plastik, soch a obrazů ak. soch. Pavla Krbálka, přehlídka architektonických modelů Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka, modely z Lega sestavené Danielem Sterzikem) a malá procházka městem...
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2018
 • 291 zobrazení
bele
ALB 1143
Jaroslav Róna slaví letos, v roce 2017 šedesátiny a v domě U Kamenného zvonu bilancuje uplynulých 20 roků. Poslední takto souhrnnou výstavu uspořádal v roce 1997, letos v tomto rozsahu druhou po 20 letech. Je zde k nahlédnutí jeho tvorba kreseb z cest, ilustrace ke knize s názvem * 1984 - Georg ORWELL*, dále velkorozměrná plátna i objekty z kovu.

Vyrůstal v česko-židovské rodině a výchova byla striktně světská. Uvádí to s anglickým humorem - otec byl celý život energetikem a na stará kolena se stal spisovatelem. Matka byla celý život úřednicí a na stará kolena se stala důchodkyní

Podobné názvy jsou i na jeho drobných kresbách, nejvíce se mi líbil zmítající se pejsek na laně za raketou s názvem Nebohý psík, nebo obrázek kde Salvádor Dalí odprošuje proletariát. Na konci 80. let spoluzaložil slavnou výtvarnou skupinu Tvrdohlaví, sám je autorem mnoha obrazů a soch, např. pomníku Franze Kafky před pražskou synagogou nebo Dítěte z Marsu na Ještědu.

Spolu se zástupci Brna odhalili na Moravském náměstí jezdeckou sochu Jošta Lucemburského, synovce Karla IV.. Panovník na koni má symbolizovat odvahu, jeho pojetí ale vyvolává rozdílné reakce. Řada lidí kritizuje hlavně neproporčně dlouhé nohy zvířete. Když se ale podíváte na video a slyšíte to hledání i důvody vedoucí k tomuto výsledku, potom tu sochu začnete mít rádi. :-)
více  Zavřít popis alba 
149 komentářů
 • prosinec 2017
 • 162 zobrazení
mariobambulino
Jednoho krásného sobotního odpoledne jsme se jeli podívat na výstavu obrazů a soch v Lincolnu, kde vystavovala spolužačka od Jiřinky- měla tam krásné, ručně dělané čajové misky. A hned vedle Town Hall bylo obrovské hřiště se skejt parkem- paráda!
více  Zavřít popis alba 
 • 1.4.2017
 • 330 zobrazení
delfinka13
Prohlížení pro dlouhé zimní večery.200 lidí , pokud překoná nástrahy při rezervaci, může 2 hodiny strávit ve společnosti děl Berniniho, Caravagia, Tiziana, Perugina, Andrey del Sarta a dalších, jejichž jména mi nic neříkala, ale obrazy a sochy to byly nádherné. Vydržela bych tam mnohem déle.
více  Zavřít popis alba 
 • 31.10.2016
 • 24 zobrazení
jaropet
Kostel svaté Maří Magdalény stojí na místě původního kostela, který shořel roku 1548. Jedná se o kamennou stavbu z roku 1673. Obnoven byl po požáru z roku 1906. Dochovalo se barokní vybavení z doby kolem roku 1740 - obraz patronky, sochy sv. Víta a Jeronýma, boční oltáře a kazatelna.

Zdroj a bližší info o Bartošovicích: https://cs.wikipedia.org/wiki/Barto%C5%A1ovice_v_Orlick%C3%BDch_hor%C3%A1ch
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 28.8.2016
 • 104 zobrazení
hajenas
Raně barokní poutní kostel sv. Barbory stojí na místě staršího patrně dřevěného kostela. Autorství je připisováno J.B. Matheyovi. Kostel byl vybaven hodnotnými obrazy a sochami. Petr Brandl vytvořil pro kostel soubor tří obrazů, které po restaurování jsou zapůjčeny muzeu v Mariánské Týnici. Unikátní jsou varhany od pražského varhanáře Leopolda Spiegla. Jsou jeho jediným dílem, které se zachovalo v původní podobě. Kostel je v havarijním stavu, přístupný je pouze příležitostně. Dílčí opravy kostela probíhají.
více  Zavřít popis alba 
78 komentářů
 • červen 2016
 • 146 zobrazení
klt
Castelvecchio a Ponte Scaligero
V letech 1354 - 1356 nechal postavit vládce Verony Cangranda II. della Scala hrad Castelvecchio na řece Adige, který je s cimbuřím na opevněném mostu Ponte Scaligero architektonicky mistrovským dílem. Účelem pevnosti a mostu bylo zajistit únikovou cestu pro rodinu Scaligerů na druhý břeh řeky Adige.
Most se třemi oblouky měl v době svého dokončení v roce 1356 hlavním rozpětí téměř 49 metrů, a byl toho času největším obloukovým mostem na světě. V následujících stoletích byla stavba několikrát změněna benátskými, francouzskými a rakouskými majiteli. V období 1958 až 1964 byla přestavěna italským architektem Carlo Scarpem. Od roku 1923 Castelvecchio slouží jako muzeum, kde jsou vystaveny veronské obrazy a sochy ze středověku.
Severoitalské město Verona je po Benátkách druhou neoblíbenější turistickou lokalitou ve zdejší oblasti a její centrum bylo zapsáno na seznam UNESCO.
Původní osídlení lokality spadá do doby římské a město se může pochlubit mnoha památkami na tyto slavné časy. Těmi nejznámějšími je Aréna, nacházející se v samém srdci města. Amfiteátr, který pojal až 20 000 diváků a byl částečně poškozen zemětřesením, je třetí největší ze všech římských arén a dnes se zde odehrávají četná operní představení. Dalším římským pozůstatkem je brána Porta dei Brosari či most Ponte Pietra. V raném středověku byla Verona dokonce po jistou dobu sídlem franského krále a císaře Pipina. Poté zde vládla rodina Scaligieriů, po nichž se u řeky Arno, která městem protéká, zachoval most Ponte Scaligero a impozantní pevnost Castelvecchio, kde se dnes nachází městské muzeum s úctyhodnou sbírkou uměleckých děl předních světových velikánů jako byli Pisanello, Bellini, Tintoretto či Veronese. Verona je pokladnicí skvělé italské architektury a tak zde můžete vidět románský kostel Basilica di San Zeno Maggiore, románsko-gotický dóm či největší veronský kostel Sant´ Anastasia.

zdroje: http://www.italie-malta-web.cz/clanky/verona-2-cast

http://italie.tripzone.cz/verona
více  Zavřít popis alba 
121 komentářů
 • říjen 2015
 • 154 zobrazení
klt
Castelvecchio a Ponte Scaligero
V letech 1354 - 1356 nechal postavit vládce Verony Cangranda II. della Scala hrad Castelvecchio na řece Adige, který je s cimbuřím na opevněném mostu Ponte Scaligero architektonicky mistrovským dílem. Účelem pevnosti a mostu bylo zajistit únikovou cestu pro rodinu Scaligerů na druhý břeh řeky Adige.
Most se třemi oblouky měl v době svého dokončení v roce 1356 hlavním rozpětí téměř 49 metrů, a byl toho času největším obloukovým mostem na světě. V následujících stoletích byla stavba několikrát změněna benátskými, francouzskými a rakouskými majiteli. V období 1958 až 1964 byla přestavěna italským architektem Carlo Scarpem. Od roku 1923 Castelvecchio slouží jako muzeum, kde jsou vystaveny veronské obrazy a sochy ze středověku.

zdroj: http://www.italie-malta-web.cz/clanky/verona-2-cast
více  Zavřít popis alba 
169 komentářů
 • 10.10.2015
 • 202 zobrazení
brestaci
Poslední album z letošní letní dovolené v Klatovech je album o městě samém. Klatovy pro mne jsou milým objevem, městem do kterého jsem se na druhý pohled zamilovala. Na trocha seznámení jsem měla pouze jeden den a to jsem zjistila, že zdaleka neobsáhnu vše, co toto západočeské městečko nabízí. Nejenom bohatou historickou tradici s Černou věží, Radnicí, Katakombami pod jezuitským kostelem, s poutním Arciděkanským kostelem Narození P.Marie se zázračným obrazem Panny Marie Klatovské - obrazem který ronil krev, ale nabízí také bohatou kulturní současnost, například nově rekonstruovanou budovou pavilonu skla PASK se stálou expozicí skla zapůjčenou soukromým sběratelem světoznámé firmy Lotz nebo expozici obrazů a soch v Galerii Klatovy - Klenová, upravené a udržované veřejné prostory. Nestihla jsem prohlídku barokní lékárny U Bílého jednorožce, Vlastivědné muzeum dr. Hostaše, neprošla jsem všechny ty parky a zahrady a spoustu dalších zajímavostí.Tohle album si dávám sama sobě pro milou vzpomínku na bohatě kulturně prožitý jeden den.
více  Zavřít popis alba 
23 komentářů
 • srpen 2015
 • 186 zobrazení
karelkafka5
Vernisáž moc hezké výstavy obrazů a soch v Galerii u sv. Jakuba v Novém Bydžově na Metličanech. Příjemno: milí lidé,kultura,chládek,hezká hudba.
Galerie sídlí v odsvěceném,krajinně dominantním,kostele na vrchu nad městem.
více  Zavřít popis alba 
50 komentářů
 • 8.8.2015
 • 188 zobrazení
jiri1946
Jindřišská ulice, Praha 1
Kostel postavil řád křížovníků s červenou hvězdou, vysvěcen byl v únoru 1351 arcibiskupem Arnoštem. V letech 1472 - 1476 byla založena nová zvonice (dnes Jindřišská věž), která by unesla nové těžké zvony. V době baroka byl kostel vyzdoben obrazy a sochami Václava Vavřince Reinera, Karla Škréty, Jana Jiřího Heinsche a Jana Jiřího Bendla. Původní gotické vybavení se nedochovalo. V roce 1879 byl kostel regotizován pod dohledem Josefa Mockera. U vstupu se nachází socha Jana Nepomuckého (vlevo), napravo je socha sv. Judy Tadeáše.
Kostel je zasvěcen králi a císaři Jindřichu II., který žil v letech 978 - 1024 a jeho ženě Kunhutě. Oba byli kanonizováni jen několik let po své smrti. Jindřich zřejmě za to, že byl velkým příznivcem katolické církve, Kunhuta pak za to, že se zřekla pohlavního života. Traduje se pověst, že byla obviněna z nevěry a musela se podrobit Božímu soudu (musela přejít po rozžhavených radlicích). Kunhutu Bůh před popálením ochránil. Proto je často zobrazována s kostelem a radlicí v ruce.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2015
 • 176 zobrazení
bele
ALB 662 - kaple sv. Jana Nepomuckého Nymburk

Koncem letošního června byla zahájena významná rekonstrukce pokladu města Nymburk - kaple sv. Jana Nepomuckého. Leží v Tyršově ulici - 100 metrů západně od Náměstí Přemyslovců a je pozůstatkem rozlehlého dominikánského kláštera zároveň se založením města, někdy kolem roku 1275. Král Přemysl Otakar II. povolil výstavbu kláštera s podmínkou, že jeho vnější strana bude součástí hradebního zdiva a bude tak doplňovat opevnění města směrem k Labi. Klášterní budovy a kostel byly stavěny koncem 13. století z režného cihlového zdiva, stejně tak jako kostel sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí) a hradby. Tuto stavební techniku přinesli s sebou holandští kolonisté, kteří tím vyřešili nedostatek kvalitního stavebního kamene v Polabí

Za husitské reformace byl klášter zrušen a dominikáni byli roku 1424 z města vyhnáni. Klášter byl vydrancován a pobořen. Zůstal pustý až do roku 1667, kdy byl obnoven. Bývalý dominikánský chrám Nanebevzetí Panny Marie Růžencové byl na konci 17.století také obnoven a jeho velikost byla srovnatelná s chrámem sv.Jiljí.

V roce 1786 císař Josef II. nymburský klášter zrušil. Po roce 1820 byla v klášterních prostorách zřízena škola, z presbytáře vznikla kaple sv.Jana Nepomuckého (1857 - školní kaple) a z chrámové lodi vznikla radnice a divadlo.Město se chovalo k prostoru více než macešsky, byl zde mimo jiné obecní sklad obilí, sena a slámy. Do varhan se i střílelo – proč ne.

No a ono tajemství? Jsou vlastně dvě

1) Pod kobercem naleznete maltézskou hvězdu - jeden čas byla stavba ve vlastnictví Maltézských rytířů a byl zde v 17. Století zřízen hospic
2) 17-ti letou studentkou gymnazia Petrou Šukovou z Vlkavy byl vytvořen a adjustován oltářní obraz. Je na něm vyobrazen svatý Jan Nepomucký, starý znak Nymburka, andělé a pohled na Nymburk dávných let

Pod vedením galeristky Marcely Pachmanové, se rozeběhly výstavy obrazů a soch, které jsem v jednou aktuálním střihu zde i nabídl.

Těším se na další a přeji tomu místu kulturní růst :-)
více  Zavřít popis alba 
120 komentářů
 • září až listopad 2014
 • 289 zobrazení
evalida
Obraz (fotografie) od Milana Hargaše "Životní energie V" - květ kaktusu http://www.hargas.cz/ a díla "Mateřství" a "Směřování" od Petra Borečka http://www.sca-art.cz/artists/list/1184.htm
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2014
 • 51 zobrazení
hindiansokolik
Bohumil Sokol - mořená lípa | Robert Fürbacher - kombinovaná technika | Bohumil Sokol ml. - olej na plátně
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2013/2014
 • 146 zobrazení
kalamityd
Jsme napřed a to je dobře až nato, že budou jen tři jablka - pro štěstí:-)K.......Đ
Mikuláš byl sestaven ze tří zlatých jableuk, z uhlí, čokoládového Mikuláše nebo čerta a pobožným svatým obrázkem Sv. Mikuláše. Vše uvázáno zlatavou pentlou.
Fany club:
Podpořit nás přišli svými hlasy Kamila a Hugo

Téma dne

Proč přijde Mikuláš?

Milí Slimové a Žíznivci,

chodí k vám také každý rok na začátku prosince Mikuláš?

Myslím, že většina z vás tohoto muže s plnovousem, který hodným Slimům rozdává dárky, dobře zná. Víte ale také, kdo to byl svatý Mikuláš a proč vznikl tento zvyk s rozdáváním dárků?

Kdysi dávno žil muž jménem Mikuláš, který velmi miloval Boha a toužil se stát Ježíšovým následovníkem.

Pro svoji lásku k Bohu miloval také lidi a snažil se jim pomáhat.

Byl známý svým dobrým životem a velikou vírou v Boha a proto byl vybrán za biskupa, aby řídil církev v okolí města Myra (dnešní Turecko). Proto také bývá někdy nazýván Mikuláš z Myry.

Mikuláš byl velmi štědrý a veškerý svůj majetek rozdal chudým.

Kdo ho potkal, ať se přihlásí!

Jedna legenda o jeho životě vypráví, jak jeden šlechtic, který měl tři dcery, přišel o majetek a velmi se zadlužil, takže mu hrozilo vězení a jeho dcerám velmi těžký život.

Máte tři dcery?!

Bez věna se nemohly vdát a kdyby byl jejich otec ve vězení, jen těžko by se samy uživily.

Biskup Mikuláš se o této rodině dověděl a tajně jim v noci otevřeným oknem hodil do pokoje tři váčky s penězi.

Máte otevřené okno v prosinci?

Bylo to tolik peněz, že rodina zaplatila všechny dluhy a ještě zbylo i dcerám na věno.

Jako připomínku tohoto dobrého skutku mívá svatý Mikuláš u sebe na obrazech nebo sochách tři zlatá jablka - jako tři zachráněné dívky.

Zprávy o Mikulášově dobrosrdečné povaze se šířily i po jeho smrti a časem vznikl zvyk, že večer před svátkem svatého Mikuláše dostávají Slimové a děti dárečky.

Mikuláš chodí v bílém šatu (albě) a červeném plášti, na hlavě má biskupskou mitru a v ruce biskupskou hůl (berlu).
více  Zavřít popis alba 
 • 8.11.2013
 • 69 zobrazení
rover
ALB764 další "zachráněné album", tentokrát ze zámku ve Světlé nad Sázavou
Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy.
V roce 1429 připadlo světelské panství rodu Trčků z Lípy a roku 1567 nechal Burian III. Trčka z Lípy přestavět stávající tvrz na lovecký zámek a to již v renesančním stylu. Z této doby pochází dochovaný latinský nápis, nad portálem na jižním průčelí zámku, který v českém jazyce zní: „Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, první komoří císařský, 1567." Trčkové tu sídlili až do roku 1636, kdy byl jejich majetek zkonfiskován a připadl královské komoře.
Po třicetileté válce se zde vystřídalo několik majitelů. Důležitým byl od roku 1668 Jan Bartoloměj z Vernieru, neboť světelský zámek rozšířil o dnešní východní křídlo.
V roce 1722 se stal zámek majetkem rodu Černínů. František Antonín Černín pokračoval v dalších úpravách zámku v duchu baroka. Východní křídlo bylo obohaceno o sochařskou výzdobu, arkády v prvním patře a rodové erby. Stavební úpravou prošel i zámecký park.
Další přestavba proběhla v letech 1774-1775, kdy na zámku působil rod Kolovratů Krakovských. V roce 1809 přestal zámek sloužit svému původnímu účelu, a na nějaký čas se proměnil ve vojenskou nemocnici.
Novým majitelem zámku se stal v roce 1817 hrabě František Josef Zichy, který uzavřel zámecké nádvoří a provedl stavební úpravy v empírovém stylu. Rytířský sál a ostatní místnosti v prvním patře nechal vyzdobit štuky.
V roce 1821 přešel zámek do majetku rodu Salm-Reifferscheidtů. Ti si v roce 1869 přizvali k přestavbě svého sídla vídeňského architekta Svatoše, jehož úkolem bylo upravit zámek s ohledem na původní umělecké slohy. Pouze k západnímu křídlu přistavěl v novorenesančním slohu věžičku, balkon nad hlavním vstupem a na nádvoří uzavřel arkády řadou oken.
Svatošovou přestavbou tehdy zámek získal svou dnešní podobu. Vznikla jednopatrová historizující budova o čtyřech křídlech, která uzavírají obdélné nádvoří s kašnou. Na stavbě jsou jasné renesanční, barokní, empírové a novorenesanční prvky.
Na počátku 20. století se na zámku usídlila Pozemková banka. Brzy na to se zámek stal majetkem továrníka Richarda Morawetze. Ten však musel ještě před válkou opustit Čechy a tak zámek využila ke svým účelům německá posádka. Od roku 1949 se na zámku usídlila střední zemědělská škola, která zde zůstala až do roku 2011 a od léta 2007 bylo ve východním křídle zámku provozováno Muzeum Světelska.
V roce 2013 zámek ve Světlé nad Sázavou změnil majitele a jejich hlavním cílem se stala záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti. První okruh, věnovaný Epozici historického evropského skla, byl zpřístupněn již v červnu 2014. V letní sezóně byly také otevřeny expozice Království panenek a dětský okruh Na Sázavě. Druhý okruh, Expozice historických hodin a zbraní, obrazů a soch, je složen ze tří částí a nabízí k prohlédnutí další zrekonstruované prostory zámku.
Text převzat z www stránek:
http://www.zameksvetla.cz/historie-zamku/
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • 28.7.2012
 • 100 zobrazení
zdenkaveronika
Třída 1. OA z Obchodni akademie a SOŠZE navštívila klášter bratří premonstrátů na Strahově. Dvouhodinová exkurse začala v Teologickém sálu, kde se natáčely záběry z filmu Princ a já. Bratr Zikmund ukázal žákům několik Biblí, psaných v několika jazycích i různými písmy. Na soše měli možnost poznat starý způsob vázání knih - ukládání v sáčku. Prohlédli si skříně s 16 000 svazky, zajímavé glóby i fresky. Třída prošla i nově zrekonstruovaným Filosofickým sálem s desítkami tisíců knižních svazků. Mohla si prohlédnout mnohé kuriozity, které bratři na svých cestách posbírali a dovezli - mušle, obrázky ze semen, podivná zvířata. K vidění byla i kopie Strahovského evangeliáře. Dále prošli strahovskou obrazárnou, kde byla vystavena Madona strahovská (originál), kopie Dürerovy Růženové slavnosti a jiné vzácné obrazy a sochy. Podívat se mohli také do kostela, který prošel mnohými přestavbami, kde kromě fresek mohli obdivovat i varhany, na nichž hrál i W. A. Mozart. Prohlédli si barokní oltáře a kapli s ostatky sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů. Na závěr prohlídky mohli žáci projít i klášterní zahradou s krásným výhledem na Prahu. Za průvodní slovo děkujeme Václavu M. Sojkovi a bratru Zikmundovi.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.6.2012
 • 182 zobrazení
Reklama