Hledání: stavba dráhy

Pro dotaz stavba dráhy jsme našli 23 výsledků.

Náš tip

Objevte možnosti videa
Fotka vydá za 1 000 slov.
A co teprve video?

sdhcholina
 • září až říjen
 • 26 zobrazení
msletonice
 • duben 2018
 • 129 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
martan2002
 • květen 2016
 • 72 zobrazení
rc333
 • květen až červen 2013
 • 263 zobrazení
codysek
 • 3.4.2011
 • 101 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
sdh-cholina
Kategorie: práce
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2009
 • 118 zobrazení
msletonice
 • září 2018 až leden 2019
 • 143 zobrazení
kadlda
 • 21.4.2014
 • 53 zobrazení
everalfa
 • 17.6.2009
 • 28 zobrazení
nobody
Kategorie: práce
více  Zavřít popis alba 
 • leden až duben 2007
 • 152 zobrazení
tomarack
Fotografie z výletu seniorů z Rožnova , čekání na vlak ve Stříteži nad Bečvou 2. dubna 2008.
Budova nádraží byla v minulých letech zbourána , a nahrazena přístřeškem...
Byla to jedna z posledních budov,která se až do, svého neslavného konce dochovala
v původním stavu, tak jak byla postavena při stavbě dráhy z Valašského Meziříčí do Rožnova p.R.
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2008
 • 48 zobrazení
starepole
Klášterní barokní kostel byl vybudován na místě starého poutního místa jehož počátky sahají do 13. stol. Současná bazilika pochází z 18. stol. Stavba má půdorys kříže s postranními kaplemi, pravé příčné rameno kříže je tvořeno zbytky původního gotického kostela. Hlavní oltář je dílem sochařů J. Hájka z Mnichova Hradiště a I. Brenera z Liberce. Na oltáři se v pozlacené skříňce nachází soška Panny Marie ze druhé poloviny 14. stol., nazývaná Mater Formosa – Sličná matka. V ambitech se nachází jedna z nejstarších gotických památek v Čechách, socha Ulricha von Biebersteina. K vyhledávaným památkám patří také křížová cesta nebo Polní valdštejnský oltář.
V těsné blízkosti kostela stojí františkánský klášter z konce 17. století.
Poutníci ze všech stran od nepaměti přicházeli po tzv. Staré poutní cestě, jedné z nejkrásnějších tras vedoucích do Hejnic. Cesta je lemovaná historickými kapličkami, vede přes kopce a pastviny.

Od 1. července 2018 je poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie národní kulturní památkou.

První snahy o vybudování údolních nádrží v povodí ?izery se datují od povodně v roce 1897. Vodní dílo Souš na Černé Desné v říčním kilometru 7,250 bylo vybudováno v letech 1911 - 1915. Na zpracování projektu se podílel univerzitní profesor Ing. Otto Intze. V září 1916 došlo na nedaleké Bílé Desné k protržení přehrady, kdy průlomová vlna způsobila značné materiální škody a vyžádala si i lidské životy. Tato katastrofa měla vliv na další využití a funkci přehrady Souš a byla podnětem k její rekonstrukci provedené v letech 1924 - 1927, která spočívala především v zesílení a navýšení hráze a ve zřízení drenážního systému. Druhá rekonstrukce proběhla v letech 1971 - 1974 a jejím cílem bylo využití vodní nádrže k vodárenským účelům. Po vybudování vzdouvacího jízku a odběrného objektu na Bílé Desné je část průtoku převáděna z Bílé Desné do nádrže Souš původní štolou z roku 1915.

Stavbu viaduktu prováděla vídeňská firma Bruder Redlich & Berger. Autorem stavby dráhy je Herrmann Rosche, který se stal v roce 1897 generálním ředitelem společnosti Ústecko – teplické dráhy pro hospodárné zásobování severních Čech z Krušnohorské pánevní oblasti. Viadukt je dlouhý 202 metrů a nejvyšší pilíře dosahují výšky 27 metrů, tvořených čtrnácti poli o rozpětí 12 metrů polí šířky.

Půdorysně prochází v oblouku o poloměru 420 metrů. Na stavbu byl použit diorit, vytěžený při hloubení tunelu této trati pod Ještědským hřebenem. Obklad a parapety jsou z liberecké žuly. Vzniklo zde dílo, které vrostlé do terénu, může být příkladnou ukázkou nejen unikátní mostní konstrukce, ale i významným technickým dílem, které od svého vzniku není rušivým krajinným prvkem. Stává se obdivovaným krajinným prvkem a je dokladem tvůrčí invence člověka v zapojení technického díla do krajiny. Most je proto významnou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.
více  Zavřít popis alba 
16 komentářů
 • červenec 2019
 • 36 zobrazení
mysticsmile
Boskovický poklad – beseda druhá. Doklady dávných osídlení Malé Hané vzdělávají i vzrušují

Další doprovodnou akcí k výstavě Boskovický poklad v Muzeu Boskovicka byla beseda o archeologických nálezech v oblasti Malé Hané. Tento úrodný pás se táhne v poměrně úzkém pruhu od Boskovic na sever až za Jevíčko.
Ve čtvrtek 26. února 2015 pozvala archeoložka místního muzea Zuzana Jarůšková do Boskovic významného odborníka PhDr. Davida Vícha, člena České archeologické společnosti z regionálního muzea Vysoké Mýto. Archeolog, popularizátor a odborný publicista přednesl mnohé zkušenosti a poznatky ze svého rozsáhlého výzkumu. Vše doprovodil názornou fotografickou prezentací nálezů. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavé o použití detektorů kovů a jak se v případě jakéhokoliv nálezu předmětu nebo depotu z dávných dob zachovat, co je třeba ke správnému zdokumentování a zmapování místa.
„Detektory sehrávají při poznání dnes dost zásadní roli,“ spustil po krátkém oficiálním zahájení PhDr. David Vích. Poté uvedl do situace v Malé Hané. Je to úrodná oblast s osídlením ostře ohraničená na západě i východě zvedajícími se kopci. V dávných dobách byla vhodná pro stavbu hradišť, dobývání dřeva, rud atd. O poznání se nejvíce zasloužili „amatéři“. Ing. Arch. Jaroslav Mackerle (1913 – 1964) z Jevíčka, řídicí učitel Alois Ferulík z Knínic a PhDr. Antonín Štrof, CSc.
Starší doba kamenná (paleolit) – malé osídlení, ojedinělé nálezy kamenných nástrojů.
Mladší doba kamenná (neolit) – polovina šestého tisíciletí před Kristem – zemědělství, chov zvířat, pokrok přichází z jihovýchodu kolem Středozemního moře. Výroba keramiky z pálené hlíny, lze ji poměrně dobře datovat. Objevují se první domy z kůlů a hlíny, lze je rekonstruovat z půdorysů v začištěné krajině s odstraněnou ornicí. Jejich šířka byla cca 5,5 metru, délky různé až 90 metrů. Nástroje broušené – sekery, dláta na opracování dřeva, první zbraně.
Přelom 4. a 3. tisíciletí před Kristem, pozdní doba kamenná (eneolit) – používání mědi (sekery), objev vozu, zvířecí potah, opevněná hradiště. Kultura malované keramiky, kultura zvoncovitých pohárů, kvalitní luky a kamenné hroty šípů. Významné archeologické výzkumy z doby stavby Hitlerovy dálnice – objevena pohřebiště, nyní povrchové sběry.
Konec třetího tisíciletí před Kristem – začala starší doba bronzová, zatím málo nálezů. Několik nevykradených hrobů v Knínicích, jehlice s kolečkovitou hlavicí z Jevíčka.
Malá Haná a Východní Čechy zažívají rozkvět příchodem nového obyvatelstva v mladší době bronzové. Žárové pohřby, urny, popelnicová pole v malé hloubce – zničená orbou. Hradiště – málo prozkoumaná. Ukládání depotů, snad kvůli válkám a metalurgii spojené s dobýváním rud. Významný nález z druhé světové války u Jevíčka – bronzový meč.
Starší doba železná, 750 – 450 let před Kristem – při stavbě dráhy v Jevíčku objeveny dva komorové hroby s nádobami, železnými předměty. Železo nahrazuje bronz především u zbraní.
Keltové, polovina 5. století před Kristem – Staré hradisko u Protivanova, oděvní spony, od 2. století před Kristem vznikají sídliště městského typu - oppida. Kvalitní řemesla, ražba mincí, hrnčířský kruh.
Příchod Germánů, poslední desetiletí před Kristem až páté století n.l. – sídliště Skalice nad Svitavou, něco málo z Boskovicka, pohřebiště u Jevíčka (objev štítové puklice), kontakty s Římskou říší, římské mince.
Stěhování národů, hrob v Knínicích odkrytý za velké války, v něm náušnice, bronzová přezka z Knínic, z tohoto období pochází prezentovaná římská mince – páté století.
Středověk, 5. a 6. století, příchod Slovanů – jednoduchá zahloubená obydlí s ohništěm v rohu, nevzhledná keramika, hradiště v Maříně.
„V roce 2010 jsem objevil na okrese Prostějov hradiště z pozdní doby bronzové,“ pokračoval PhDr. David Vích, „na kopci s rozlohou cca 2,5 ha. Provedli jsme detektorový průzkum, bronz situován především v západní části, nalezen depot.“
Úvozové cesty v terénu obsahují především vybavení jezdce a koní (ostruhy, podkovy, hroty šípů), předměty osobní (ocílky, nože, přezky), militária (meče, šípy, damaskové čepele).
PhDr. David Vích zakončil přednášku povídáním o nálezech z doby zcela nedávné, jednalo se o munici z druhé světové války.
Na závěr uvedl: „Detektor mějte jako nástroj poznání minulosti a ne pro výdělek na Aukru. Pokud něco najdete, dejte nám vědět nebo třeba zde přítomné kolegyni Mgr. Zuzaně Jarůškové.“
Dotazy z publika byly poté směřovány především na nejsevernější římské nálezy a na současnou legislativu.
Mgr. Zuzana Jarůšková úplně na konec pozvala všechny na neméně zajímavou třetí přednášku k Boskovickému pokladu 5. března 2015 v 17 hodin.

Více: http://www.muzeum-myto.cz/
http://muzeum.boskovice.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 26.2.2015
 • 624 zobrazení
touskovak
 • červenec 2018
 • 43 zobrazení
rctouzim
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2007 až srpen 2010
 • 59 zobrazení
rcdobromerice
 • březen až červen 2011
 • 217 zobrazení
pitaw
 • září 2012 až květen 2019
 • 460 zobrazení
x7
 • březen 2010 až březen 2011
 • 194 zobrazení
Reklama