Staň se Ladičem roku a vyhraj iPhone 4!

soutěže | Soutěž s Óčkem o Ladiče roku | 3.9. 2012 - 30. 9. 2012

 

Přihlášená alba

                                                                                                          

Máš už ve svý telce naladěný Óčko, maj ho i tvý kámoši, sourozenci, babička nebo v tvý oblíbený hospůdce, baru nebo fitku? Pokud ne, tak jim ho nalaď a vyfoť telku, na který hraje Óčko. Šest z vás, který pošlete nejvíc fotek různých televizí s naladěným Óčkem vyhraje iPhone 4!

Fotky můžeš blejsknout přes Óčko aplikaci ve tvém chytrém telefonu nebo je nahraj na www.rajce.net/ladic

Jak se zúčastnit

Vyfoť co nejvíc obrazovek televize na níž hraje Óčko ve formátu jpg (jedná se pouze o obrazovky, nikoli monitor počítače, telefon či tablet) přes funkci Blejsknout v aplikaci Óčka pro iPhone a Android nebo ho nahraj na stránky www.rajce.net/ladic.

 

            

Jak zařadit fotky do soutěže?

 

Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 3.9. 2012 do 30. 9. 2012

 

Výhry v soutěži

Šest autorů, kteří zašlou největší počet fotek získají iPhone 4 od Óčka. Výhercem se stane ten soutěžící, který zašle největší počet fotek z různých prostředí.

Výherci budou nejpozději 5.10.2012 kontaktováni emailem nebo telefonicky o své výhře zástupcem stanice Óčko. Výherce se zavazuje potvrdit předávací protokol, který mu bude zaslán poštou a po potvrzení ho zaslat zpět stanici Óčko. Poté, co Óčko obdrží potvrzený předávací protokol, mu bude zaslána výhra.

 

Pravidla soutěže

1.   Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s platnou adresou pro doručování na  území České republiky, nebo fyzická osoba mladší 18 let, za kterou výhru převezme zákonný zástupce starší 18 let

2.   Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

3.   Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatelé neodpovídají za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.

4.   Ze soutěže budou vyřazeny fotky, které budou zobrazovat nevhodný obsah nebo obsah, který je v rozporu se zákonem.

5.   Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

6.   Pravidla budou uvedena na stránkách www.ocko.tv nebo budou zaslána po vyžádání soutěžícího. Tato pravidla jsou považována za jediná, úplná a konečná. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech.

7.   Soutěžící odesláním soutěžní fotky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje společnosti Stanice O za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní fotky.

8.   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatelů, všichni zaměstnanci společnosti, která soutěž technicky zajišťuje a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii.

9.   Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat peněžité plnění za soutěžní ceny. Ceny nelze vymáhat soudní cestou.

10. Pořadatelé si vyhrazují právo v odůvodněných případech akci zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.