Soutěž na téma Láska pro techniku

soutěže | Soutěž na téma: "Jak máte rádi techniku!" | pondělí 12. 3. 2012 - pondělí 16. 4. 2012

 

Přihlášená alba

 

Informace o soutěži

Technet.cz vyhlašuje soutěž na téma: "Jak máte rádi techniku!"  Můžete získat jednu ze dvou LED televizí Samsung nebo Blu-Ray přehrávač Samsung.
1. kolo soutěže se koná v týdnu 12. až 25. 3. Pochlubte se fotografiemi, které dokazují, jak máte rádi techniku.
2. kolo soutěže se koná v týdnu 26. 3. až 8. 4. Přidejte video, které dokazuje, jak máte rádi techniku.
Vítěze obou kol vybere redakce Technet.cz.
 

Jak se zúčastnit soutěže

 

Trvání soutěže

 • 12. 3. - 25. 3. 2012 – vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net
 • 26. 3. - 8. 4. 2012 – vkládání soutěžních videí na stránky Rajče.net
 • 9. 4. – 15. 4. 2012 –  hodnocení přihlášených alb redakcí Technet.cz
 • 16. 4. 2012 – vyhlášení a zveřejnění 3 vítězů soutěže

 

Výběr vítězů redakcí Technet.cz

Redaktoři magazínu Technet.cz vyberou první tři vítěze soutěže, kteří dostanou jednu z hlavních cen. A navíc vyberou další 4 alba za každé kolo, tj. dohromady 12 alb, jejichž autoři budou odměněni dárky od redakce Technet.cz.

 

Vítězové a ceny

1. cena - vítěz 1. kola: Samsung LED TV UE40D5500

 

2. cena - vítěz 2. kola: Samsung LED TV UE32D5500

 

3. cena - Blu-Ray přehrávač DB-D5500

 

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od pondělí 12. 3. 2012 do pondělí 16. 4. 2012.
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba a videoalba.
 3. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*Soutěž: Láska pro techniku".
 4. Jeden uživatel může přihlásit max. jedno fotoalbum a jedno videoalbum.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni redakcí Technet.cz.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací e-mailové adresy daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry bude výherce ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
 11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 13. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA"). Ceny do soutěže dodává partner soutěže, společnost Samsung.
 14. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 15. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 16. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.