soutěže | soutěž o 40 lístků na Majáles 2012 | čtvrtek 12. 4. 2012 - čtvrtek 26. 4. 2012

 

Přihlášená alba

Informace o soutěži

Rajče.net ve spolupráci s projektem Majáles 2012 vyhlašují soutěž na téma: Ukaž, co jsi ochoten udělat pro lístky na Majáles 2012. Natoč video nebo nafoť fotoalbum a přidej je Rajče.net. Ten, kdo získá nejvíce hlasů, vyhrává lístky na Majáles 2012 ve městě, které si vybere.
 
Majáles 2012 je oslava jara a studentského života. Koná se ve čtyřech krajských městech: 27. 4. Hradec Králové, 27. až 28.4. Plzeň, 4. 5. Praha a 11. 5. Brno.

Jak se zúčastnit soutěže Majáles 2012

 • vyfoťte nebo natoč, co jsi ochoten udělat pro lístky na Majáles
  • pokud ještě nemáš účet, tak si ho založ
  • vytvoř videoalbum nebo fotoalbum
  • u nahrávaného videa nebo fotoalba nezapomeňte vyplnit město, ve kterém bys chtěl/a získat lístky na Majáles 2012
 • přiřaď neomezený počet fotoalb do kategorie "soutěž: Majáles 2012"
 • tvoje fotografie a videa budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net.

Jak hlasovat

 • od čtvrtka 12. dubna do čtvrtka 26. dubna 2012 klikni u příslušného fotoalba na tlačítko "hlasovat"
 • každý může dát pouze 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže v průběhu celého hlasování. Pokud chceš hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování".

Trvání soutěže

 • 12. 4. - 26. 4. 2012 – vkládání soutěžních fotografií a videí na stránky Rajče.net
 • 12. 4. - 26. 4. 2012 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie a videa
 • 27. 4.  – vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

Vítězové a ceny

1. - 5. místo: 2 VIP vstupenky na vybraný Majáles 2012 + 2 Majálesová trička (pánské nebo dámské - dle výběru) + propagační balíček od Rajče.net

VIP vstupenka umožňuje vstup do backstage, kde mají lidé možnost potkat jednotlivé interprety a další známé osobnosti. Výhodou je také samozřejmě více prostoru, více míst k sezení a celkově větší komfort.

6. - 20. místo: 2 vstupenky na vybraný Majáles 2012 + propagační balíček od Rajče.net

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od čtvrtka 12. 4. 2012 do čtvrtka 26. 4. 2012
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba a videoalba.
 3. Soutěžní fotoalbum nebo videoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "soutěž: Majáles 2012".
 4. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 6. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 7. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek Rajce.net.
 8. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací e-mailové adresy daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry bude výherce ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 9. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 12. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").
 13. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 14. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 15. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 16. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.