Tvoje fotka ve znělce TV Óčko?

Pošli nám pohodovou nebo bláznivou fotku sebe nebo svých kamarádů a my nejlepší z nich umístíme do znělky TV Óčko!
 1. Vyfoť sebe nebo své kamarády
 2. Ulož fotku na Rajče.net do kategorie "soutěž: Óčko"
 3. Nejoriginálnější fotky umístíme do znělky na TV Óčko

znělka TV Óčko

Jak se zúčastnit

pokud ještě nemáš účet na Rajčeti, tak si ho založ 
vytvoř si fotoalbum
přiřaď fotoalbum do kategorie "soutěž: Óčko
nejlepší fotky uvidíte na TV Óčko
 

Zařazením fotky do soutěže souhlasíte s užitím fotky ve vysílání TV Óčko

1. Zasláním fotografie účastník potvrzuje, že:

a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,

b) zařazením fotografie do vysílání Óčka v podobě pozadí upoutávky na následující pořady Óčka nevznikne Stanici O, a.s. žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob), tzn. že účastník získal od třetích osob, které jsou zachyceny na fotografii souhlas ke shora uvedenému užití ve vysílání Óčka,

c) zařazením fotografie do vysílání Óčka dle písm. b) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,

d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dniodeslání  fotografie účastníkem uspokojeny.

2. Zasláním fotografie účastník uděluje Stanici O, a.s. bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ve vysílání Óčka jako pozadí upoutávky na následující pořady Óčka. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je Stanice O, a.s. oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie; k tomu účelu je Stanice O, a.s. oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od pondělí 5. 3. 2012 do 2. 12. 2012.
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fototoalba. Fotoalbum může obsahovat  max. 5 fotografií.
 3. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "soutěž: Óčko".
 4. Jeden uživatel může přihlásit max. jedno fotoalbum.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování odborné poroty z televice Óčko.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací e-mailové adresy daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry bude výherce ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
 11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 13. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").
 14. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 15. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 16. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.