Tématická soutěž o nejlepší fotoalbum

Soutěže | Ve spolupráci s firmou Piklio.cz | Archiv předchozích kol soutěže

 

Přihlášená alba | Výsledky hlasování

 

Informace o soutěži

Společně se serverem Piklio.cz jsme pro vás připravili sérii měsíčních soutěží o nejlepší fotoalbum na předem vyhlášená témata. Následujících 12 měsíců můžete soutěžit o fotoknihy od společnosti Piklio.cz.

Pro únorové kolo jsme pro Vás připravili dlouho očekávané téma prvních sněhových vloček a zasněžených krajin.

 

Čtvrté téma "Zasněžená krajina"

 • Pochlubte se fotografiemi ze sněhobílých svahů. Jak se Vám podařilo vyfotit první sněhové vločky? Zasněžené hory? Či jiné úkazy ze sněhu?

 

Pravidla soutěže (stručně)

 • Soutěž s daným tématem probíhá od středy 1.2.2012 do středy 29.2.2012. Výsledky hlasování budou zveřejněny ve čtvrtek 1.3.2012.
 • Do soutěže mohou být přihlášené fotografie týkající se sněhu, sněhových vloček a sněhových úkazů.
 • Album musí být zařazeno do soutěžní kategorie *Soutěž: Zasněžená krajina.
 • Doporučená velikost alba je přibližně 30 fotografií.
 • jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum

 

Jak se zúčastnit

 • vyberte své nejlepší fotografie týkající se sněhu:
 • přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "*Soutěž: Zasněžená krajina"
 • doporučená velikost fotoalba je přibližně 30 fotografií
 • vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net

 

Jak hlasovat

 • v průběhu konání soutěže klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
 • každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování"

 

Vítězové a ceny

1.místo: Fotokniha A4 v hodnotě 599,- Kč.

2. místo: Fotokniha 20x20 cm v hodnotě 479,- Kč

3. místo: Fotokniha A5 v hodnotě 359,- Kč

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá dle bližší specifikace daného tématu.
 2. Fotoalbum může obsahovat pouze jednu nebo více fotografií dle blížší specifikace daného tématu.
 3. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*Soutěž: Zasněžená krajina".
 4. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené album, ostatní alba jednoho uživatele budou vyřazena ze soutěže.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek Rajce.net.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí. Výhry do soutěže vyjma propagačních balíčků Rajče.net dodává firma Piklio.cz.
 10. Organizátor neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace, včetně omezené možnosti ověření doručení zprávy.
 11. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich zpřístupnění na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
 12. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 13. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 14. Organizátorem soutěže je společnost obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA") a společnost Piklio s.r.o., se sídlem Křížová 2601, Praha 5, PSČ 15000, IČO: 28499654, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146100, (dále jen "Piklio.cz").
 15. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora.
 16. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 17. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 18. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.