Soutěže | Přihlášená alba | Výsledky soutěže

Svatební soutěž: „Vyhrajte svatební knihu a vstupenky na svatební veletrh“

 

pondělí 30. 12. 2013 - čtvrtek 9. 1. 2014

Našli jste toho pravého? Budete se letos brát? Pak určitě budete potřebovat nasbírat inspiraci a hlavně si pak uchovat tyto jedinečné okamžiky.

 

Rajče.net a veletrh Svatební dny.cz 2014 pro vás připravili svatební soutěž. Vyhrát můžete 3x luxusní fotoknihu v hodnotě  1 500 Kč a 7x 2 vstupenky na veletrh Svatební dny.cz, které se konají 10.-11.1.2014 Clarion Congress Hotel Prague.

Jak se zúčastnit

  • Vyberte svou nejlepší fotku ze svých zásnub nebo poslední romantické dovolené se svým nastávajícím nebo nastávající. Pokud ještě nemáte účet, tak si ho založte.
  • Vytvořte fotoalbum.
  • Přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "soutěž: Svatba". 

Fotoalbum může obsahovat maximálně 1 fotografii.

 

Jak hlasovat

Vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net.

Od 30. prosince 2013 do 9. ledna 2014 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat". 

Každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování".

 

Trvání soutěže

30. 12. - 9. 1. 2014 - vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net

30. 12. - 9. 1. 2014 - veřejné hlasování o nejlepší fotografie

10. 1. 2014 - vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

 

Vítězové a ceny

1 - 3. místo:

Výherci získají luxusní fotoknihu v hodnotě 1500 Kč a 2 vstupenky na veletrh Svatební dny.cz

 

4. - 10. místo:

Výherci získají 2 vstupenky na veletrh Svatební dny.cz, které se konají 10. - 11. 1. 2014 v Clarion Congress Hotel Prague.

 

Rozšířená pravidla

• Organizátorem soutěže je MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5,  IČ: 45313351 (dále jen „organizátor“).

• Soutěž probíhá v termínu od 30. 12. 2013 do 9. 1. 2014.

• Soutěž probíhá na území České republiky.

• Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let, která nahraje fotku do fotoalba www.rajce.net/soutezsvatba

• Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora.

• Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

• Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

• Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže namísto výhry nárokovat plnění v penězích.

• Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

• Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.rajce.net/soutezsvatba

• Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátoři soutěže jsou oprávněni užít jména, příjmení, místa bydliště a podobizny výherce ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich zvukové nebo obrazové anebo zvukově obrazové záznamy.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů:

• Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním soutěžní SMS výslovný souhlas s tím, aby organizátor účastníkem poskytnuté osobní údaje (tj. mobilní telefonní číslo) zpracoval ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

• Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

• Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním odpovědi organizátorovi výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou organizátorem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu, bude kontaktován nevyžádaným direct mailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb organizátorů. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adresesídla organizátora MAFRA, a.s., v servisních centrech organizátora, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách www.mafra.cz, nebo e-mailem zaslaným na adresu odhlaseni@mafra.cz.

• Za soutěžícího se považuje osoba, která nahraje fotky na www.rajce.net/soutezsvatba.