Soutěže | Přihlášená alba | Vítězné fotografie

Soutěž „McDonald's Cup v objektivu“ pořádáme již popáté!

Vyhrajte fotoaparát Nikon za snímek z fotbalové soutěže McDonald's Cup!

Fotbalový turnaj McDonald's Cup se letos koná již po devatenácté. Organizátoři a tým Rajče.net i tento rok vyhlašují doprovodnou soutěž pro všechny nadšené fotografy. Stačí vyfotografovat hráče turnaje žáků McDonald's Cup v herním zápalu, vybrat nejlepší fotografii a tu nám poslat!

Na jaké se můžete těšit ceny?

 • 1. místo: Absolutní vítěz v "McDonald's Cupu v objektivu" získá fotoaparát značky Nikon a voucher na občerstvení u McDonald's. Autorovi nejlepšího snímku navíc zveřejníme jeho fotoreportáže na oficiálních stránkách turnaje a na blogu. Podívejte se již nyní na www.mcdonaldscup.cz a www.rajce.net/mcdonaldscup!

 • 2. - 7. místo: Další výherci se mohou těšit na fotoaparáty Nikon.

 • 8. - 10. místo: Umístíte-li se na těchto příčkách, užijete si občerstvení v McDonald's v hodnotě 1000 Kč.

 

Jaký je harmonogram soutěže?

 • 1. 9. 2015 – 3. 6. 2016 vkládejte soutěžní fotografie na stránky Rajče.net.
 • 23. 5. 2016 – 12. 6. 2016 se bude konat veřejné hlasování o fotografiích.
 • 20. 6. 2016 – 5. 7. 2016 bude o fotografiích hlasovat odborná porota.
 • 7. 7. 2016 vyhlásíme vítěze fotosoutěže.

 

Jak se zúčastnit?

 • vyberte svou nejlepší fotografii pořízenou při 19. ročníku McDonald's Cupu

 • pokud ještě nemáte účet na Rajče.net, založte si ho

 • vytvořte fotoalbum s maximálně 1 fotografií

 • u fotografie uveďte, v jakém kraji byla pořízena

 • každý uživatel může vložit maximálně 5 fotoalb

 • všechna alba přiřaďte do kategorie "soutěž: McDonald's Cup"

 • o vašich fotografiích bude nejprve hlasovat veřejnost přímo na stránkách Rajče.net a následně také porota

 

Jak hlasovat?

stačí kliknout na tlačítko "hlasovat" u příslušného alba v termínu od 23. května 2016 do 12. června 2016

 • pro každé album můžete hlasovat víckrát, maximálně však jedenkrát denně pro každé

 • svůj hlas můžete zrušit výběrem možnosti "zrušit hlasování"

 • svým hlasováním rozhodnete o tom, kterých TOP 30 fotografií bude posuzovat porota

 • tříčlenná porota vybere deset vítězných alb

 

Jak hlasuje porota?

Porotci zvolí vítěze ze třiceti fotografií nominovaných ve veřejném hlasování. Určí pořadí nejlepších deseti alb včetně výběru absolutního vítěze. Podívejte se, kdo zasedne v porotě:

 • Zuzana Svobodová - ředitelka PR a komunikace společnosti McDonald's ČR

 • Pavel Marek - ředitel společnosti Nikon ČR a SR

 • Michal Růžička - vedoucí foto oddělení MF DNES

 

Rozšířená pravidla

 1. Soutěž probíhá od 1. 9. 2015 do 7. 7. 2016.

 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba. Fotoalbum může obsahovat pouze 1 fotografii.

 3. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "soutěž: McDonald's Cup" a musí obsahovat popisek, v jakém kraji byla fotografie pořízena, jinak nebude album do soutěže zahrnuto.

 4. Jeden uživatel může přihlásit maximálně pět fotoalb.

 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.

 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.

 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.

 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek Rajče.net a odborné poroty.

 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry, bude výherce ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.

 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby Rajče.net.

 11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

 13. Organizátorem soutěže je společnost IMA Production s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8, IČ: 25736990 a DIČ: CZ25736990 a společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").

 14. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.

 15. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

 16. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.