Say It Loud!: Jak malé děti komunikují

soutěže | Fotografická soutěž na podporu Dětského centra na Praze 4 | po 11.8.2008 - ne 31.8.2008

 

 

Přihlášená fotoalba, English version

 

 

Informace o soutěži

Téma soutěže: Jak malé děti komunikují.

Fotografická soutěž s názvem Say It Loud! je součástí dobročinného projektu firem ze skupiny Omnicom Group, jehož cílem je podpořit Dětské centrum na Praze 4 při Fakultní Thomayerově nemocnici a jeho nadační fond Dětský úsměv. Dětské centrum poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči nejmenším dětem ohroženým prostředím (drogy, nikotinismus atd.), dětem s postižením, kojícím matkám, těhotným i nezletilým, které se akutně ocitly v krizové situaci.

Více informací naleznete zde.

Výherci

Výherci, které vybrala odborná porota soutěže:

*soutěž: Say It Loud

 • vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net a také do hodnocení odborné poroty
 • nejlepší fotografie v obou soutěžích budou oceněny
 • nejlepší fotografie vybrané odbornou porotou budou navíc nabídnuty v dobročinné aukci společně s fotografiemi známého fotografa na stejné téma a výtěžek z této aukce poputuje právě na podporu Dětského centra na Praze 4

Jak hlasovat

 • od po 11.8.2008 do ne 31.8.2008 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
 • každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování"
 • způsob určování podvodných hlasů zveřejňovat nebudeme, zabráníme tak jeho zneužití.

   

Komu je soutěž určena

Všem milovníkům fotografování, kteří chtějí pomoci dobré věci.

Trvání soutěže

11.8. – 31.8.2008 – vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net a veřejné hlasování o nejlepší fotografie

1.9. – 4.9. – hodnocení odborné poroty

14.9.2008 – dobročinná aukce fotografií vybraných odbornou porotou spojená s dražbou fotografií známého fotografa ve Starém purkrabství na Vyšehradě v Praze 2

Soutěžní ceny

Autoři tří nejlepších fotografií vybraných odbornou porotou získají digitální zrcadlovku značky Sony.

Vítěz veřejného hlasování získá předplatné časopisu Digitální foto na rok 2009.

Pravidla soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Soutěž probíhá od pondělí 11.8. do neděle 31.8.2008.
 2. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: Say It Loud.
 3. Do soutěže mohou budou zařazena pouze soutěžní fotoalba tématicky související s "jak malé děti komunikují" (libovolně volná asociace, originalitě se meze nekladou).

   

 4. V době konání soutěže je možné vkládat soutěžní fotoalba s fotografiemi na téma „Jak malé děti komunikují“ do soutěžní kategorie Say It Loud! - hodnocena budou pouze fotoalba na toto téma.
 5. Fotoalbum může obsahovat více fotografií na výše uvedené téma. Originál fotografie musí splňovat minimální technické požadavky: musí a mít rozlišení minimálně 3000x2000 bodů.
 6. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net.
 7. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.Soutěže se mohou účastnit také zaměstnanci pořádajících společností.
 8. Fotalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál. Jeden soutěžící může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené fotoalbum, ostatní alba téhož soutěžícího budou vyřazena ze soutěže.
 9. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování dvou na sobě nezávislých porot. První porota je odborná a tvoří ji tři profesionálové z oboru fotografie: fotografka Anna Mrázek Kovačič, fotograf Tomáš Třeštík a Miroslav Buček z Rajče.net. Druhou porotu tvoří hlasující veřejnost – návštěvníci webových stránek rajce.net.
 10. Do soutěže jsou jako výhry vloženy 3 fotoaparáty značky Sony pro vítěze vybrané odbornou porotou a předplatné časopisu Digitální foto na rok 2009, které získá vítěz hlasování návštěvníků Rajče.net.
 11. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí. Ceny budou výhercům předány v průběhu aukce dne 14.9. 2008 v Praze 2, ve Starém purkrabství na Vyšehradě.
 12. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 13. Fotografie vybrané odbornou porotou budou nabídnuty do dobročinné aukce. Společně s těmito fotografiemi budou také draženy fotografie známého fotografa na stejné téma. Dobročinná aukce proběhne 14.9.2008 ve Starém purkrabství na Vyšehradě v Praze 2.
 14. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci projektu Say It Loud! a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích (TV, kinoatd.) , bez omezení území, času a množství a služby rajce.net. Také souhlasí s tím, že fotografie budou vydraženy v dobročinné aukci, jejíž výtěžek bude věnován Dětskému centru na Praze 4. Soutěžící se pro případ výběru jeho fotografií do aukce zavazuje uzavřít s pořadatelem soutěže nebo jím učenou osobou písemnou licenční smlouvu, jejímž obsahem bude udělení bezplatné licence pořadateli nebo jím určené osobě k prodeji hmotného substrátu fotografií a k dalšímu užití fotografií dle těchto pravidel, to vše bez omezení území, času a množství.
 15. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli na dobu nutnou k níže uvedeným účelům svůj souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním osobních údajů jím v rámci soutěže poskytnutých za účelem realizace soutěže a dalších marketingových akcí pořadatele, jakož i k předání těchto údajů dalším osobám. Údaje jsou soutěžícím poskytovány dobrovolně. Soutěžící má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracovávání údajů došlo k porušení povinností pořadatele. Údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel, případně jiná osoba pověřená pořadatelem způsobem obvyklým pro zpracovávání údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcí pořadatele, případně osobě, které pořadatel údaje předá.
 16. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 18. Pořadatelem soutěže je společnost Omnicom Media Group, s.r.o., IČ 275 66 242 ve spolupráci s dalšími firmami ze sítě Omnicom. Omnicom Group (www.omnicomgroup.com) je holdingová společnost, která sdružuje a řídí přední světové firmy z oblasti reklamy, mediálního plánování, public relations, marketingových služeb, interaktivní a speciální komunikace. V České republice je zastoupena prostřednictvím společností Attention! Media, DDB, Fleishman-Hillard, MARK BBDO, OMD, PHD a TBWA.
 19. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

Pořadatel

Soutěž pořádá společnost Omnicom Media Group, s.r.o., IČ 275 66 242 ve spolupráci s dalšími firmami ze sítě Omnicom. Omnicom Group (www.omnicomgroup.com) je holdingová společnost, která sdružuje a řídí přední světové firmy z oblasti reklamy, mediálního plánování, public relations, marketingových služeb, interaktivní a speciální komunikace. V České republice je zastoupena prostřednictvím společností Attention! Media, DDB, Fleishman-Hillard, MARK BBDO, OMD, PHD a TBWA.