• {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
mikim
#Rumpál
Všeobecná charakteristika
Kraj: #Plzeňský kraj
Okres(y): #Rokycany
Katastrální území: #Sklená Huť
Mapové listy: 1233, 12334
Geologická správní oblast:# Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
#Lokalizace: Opuštěný stěnový #lom, asi 300 m VJV. od kóty 638 m.n.m. (Rumpál) a svah J. od uvedené kóty.
Přístup k lokalitě: - schůdná #cesta (turistická) - od #silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy v lomové stěně a kamenitá až balvanitá suť ve svahu J. od vrcholové kóty hory Rumpál. Celková výměra 6 ha.
Technický objekt: lom
Geologická charakteristika: #Chráněné území se skládá ze dvou navzájem nesouvisejících částí. 1) Západní, plošně rozsáhlejší část je situována na jižním svahu vrcholu Rumpál, těsně pod vrcholovou kótou. Její povrch je pokryt kamennitou až balvanitou sutí, tvořenou žlutavými nebo šedými pevnými křemenci libeňského souvrství (ordovik). Některé úlomky obsahují bohatou fragmentárně zachovanou faunu. Při horní hraně svahu jsou stopy po dávno opuštěné těžbě kamene. Na malých haldách odpadového materiálu se rovněž vyskytují křemence s faunou. 2) Východní, plošně menší část chráněného území zahrnuje opuštěný lom, situovaný asi 350 m JV. od vrcholové kóty vrchu Rumpál.
Regionální členění: #Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) -# Barrandien
Stratigrafie: #paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: výchoz, #zkameněliny - #fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: #křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
více  Zavřít popis alba 
  • zima 2019/2020
  • 52 zobrazení
mikim
Závírka Ordovik 530 000 000 let přírodní pamaátka Svojkovice-Holoubkov více na Wikiípedii pro zájemce o geologii, faunu a floru pořád podle potoka pod silnicí na levé straně proudu, bacha houština v meandru, nejbohatší naleziště v Evropě (prý)
#geologie
#zkameněliny
#fosilie
Důvodem ochrany je významné naleziště fosilií fauny v klabavském souvrství českého ordoviku. Ze stratigrafického hlediska se jedná o okolí hranice biozón Corymbograptus v-similis a Holograptus tardibrachiatus, přičemž je tato lokalita jedním z nejbohatších nalezišť fauny biozóny Corymbograptus v-similis. Přírodní památka Zavírka je zároveň typickou lokalitou s výskytem druhu Corymbograptus holubi.[2]
Popis lokality
Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 396–408 metrů přibližně jeden kilometr severovýchodně od obce Svojkovice na levém břehu potoka Chejlava,[3] zvaného též Chýlava, Těškovský potok, Úzký potok nebo Vydřidušský potok. Z geomorfologického hlediska je toto území součástí okrsku Holoubkovská kotlina, která náleží do podcelku Hořovická brázda.[2] Chráněná lokalita leží na pozemcích, které jsou majetkem soukromého vlastníka.[2]
Chráněné území tvoří částečně odhalený strmý, téměř kolmý svah, vysoký 2–3 metry. Nad horní hranou srázu pokračuje toto území sklonitým terénem – suťovým svahem porostlým smrkovou houštinou – s nalezištěm ordovické fauny. Hlavními horninami zde jsou prvohorní jílovité břidlice spolu se čtvrtohorními sedimenty.[2]
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
  • 10.12.2019
  • 115 zobrazení
Reklama