Soutěž na téma Karlovy Vary

soutěže | fotografická soutěž na téma Karlovy Vary | pátek 1. 7. 2011 - pondělí 1. 8. 2011 | Výsledky

Přihlášená alba

Informace o soutěži

Rajče.net vyhlašuje u příležitosti výstavy fotografií blogerů a čtenářů iDNES.cz v Karlových Varech soutěž o poukázku na focení v hodnotě 10.000 Kč. Přidejte Vaše fotky z Karlových Varů na Rajče.net a vyhrajte právě Vy!

Karlovy Vary

Pravidla soutěže (stručně)

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fotografie pořízené ve městě Karlovy Vary, je možné využít také fotografie pořízené v průběhu výstavy fotografií blogerů a čtenářů iDNES.cz či pořízené v rámci letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Výstava fotografií blogerů a čtenářů iDNES.cz

I vy můžete být naše hvězda

Mezi blogery iDNES.cz a uživateli fotoalba Rajče.net (rovněž patřícího do rodiny iDNES.cz) se za poslední roky objevila řada talentovaných fotografů. O tom, že jejich fotografie stojí za pozornost, se mohou přesvědčit návštěvníci jejich společné výstavy v Galerii Na ochozu na Vřídelní kolonádě.

Svoje práce zde vystavují Michal Josephy, Břetislav Olšer, Anna Bednaříková-Lešková, Richard Horák, Radek Mikuláš, Peter Čunderlík, Marián Béreš, Marta Černická, Rudolf Havlík, Tomáš Vocelka, Martin Zvolský, Jiří Tvrdý, Petra KučerováKamil Stus.

Umístění výstavy: Galerie NA OCHOZU v 1. patře Vřídelní kolonády

Délka trvání výstavy: 3. 7. až 31. 7. 2011.

Jak se zúčastnit

 • vyberte svou nejlepší fotografii či nejlepší fotoalbum pořízené ve městě Karlovy Vary
 • přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "*soutěž: Karlovy Vary"
 • vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net

Jak hlasovat

 • od pondělí 25. července do pondělí 1. srpna 2011 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
 • každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování"
 • hodnoceno je vždy celé fotoalbum, nikoliv jednotlivé fotky. Hlasováním pro fotoalbum tak lze ocenit jednu vydařenou fotografii v albu nebo celou sadu fotografií v daném album.

Trvání soutěže

1. 7. 2011 – 24. 7. 2011 – vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net

25. 7. 2011 – 1. 8. 2011 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie

2. 8. 2011 - vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

Vítězové a ceny

1. místo: Dárkový certifikát na produkty a služby IDIFu v celkové hodnotě 10.000 Kč a propagační balíček od Rajče.net

iDIF 10000

2. místo: Dárkový certifikát na produkty a služby IDIFu v celkové hodnotě 2.000 Kč a propagační balíček od Rajče.net

3. místo: Propagační balíček od Rajče.net

4. místo: Propagační balíček od Rajče.net

5. místo: Propagační balíček od Rajče.net

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od pátku 1. 7. 2011 do pondělí 1. 8. 2011.
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba. Fotoalbum může obsahovat libovolný počet fotografií. Celé fotoalbum tak může být hodnoceno na základě jedné skutečné vydařené fotografie nebo na základě všech fotografií.
 3. Jedno soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: Karlovy Vary".
 4. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené album, ostatní alba jednoho uživatele budou vyřazena ze soutěže.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net,k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek Rajce.net.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
 11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 13. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").  Spoluorganizátorem soutěže je Česká rada dětí a mládeže se sídlem Senovážné náměstí 24, 116 41 Praha 1, IČ: 68379439 a DIČ: CZ68379439.
 14. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 15. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 16. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.