Soutěž ke Zlínskému filmovému festivalu na téma Nejzajímavější momentky dne

soutěže | fotografická soutěž na téma Nejzajímavější momentky dne MFF Zlín | neděle 29.5.2011 - sobota 4. 6.2011

 

Přihlášená alba

Informace o soutěži

Rajče.net a redakce serveru Kultura.iDNES.cz uvádí fotografickou soutěž u příležitosti Mezinárodního filmového festivalu dětských filmů ve Zlíně.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni návštěvníci letošního ročníku Zlínského filmového festivalu, kteří nám pošlou momentku dne z průběhu festivalu.

Soutěž probíhá od neděle 29. května do sobota 4. června 2011.

Na přelomu května a června 2011 se bude Zlín Film Festival konat již po jednapadesáté! Do nové padesátky své existence hodlá jedna z nejvýznamnějších českých kulturních událostí vstoupit s mladickým elánem, dynamikou i kreativitou. Nápaditá dramaturgie filmového i doprovodného programu, jakož i neopakovatelná atmosféra celého festivalu by měly být zárukou, že zlínská přehlídka bude i nadále lídrem mezi festivaly svého druhu v celosvětovém měřítku.
Programová struktura festivalu se nesoustředí jen na cílovou skupinu dětí a mládeže, v poslední době Zlín Film Festival přináší mnoho zajímavých zážitků z oblasti kultury a především filmu též dospělému publiku. Hlavní soutěžní sekce jsou zaměřeny na hrané filmy pro děti a mládež, animované filmy pro děti, pozornost je věnována také začínajícím evropským filmařům v sekci celovečerních evropských debutů. Hlavní cenou Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín je Zlatý střevíček.

Více informací o festivalu naleznete na: www.zlinfest.cz

Pravidla soutěže (stručně)

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fotografie pořízené v rámci letošního ročníku festivalu dětský filmů ve Zlíně.

Jak se zúčastnit

 • vyberte svou nejlepší fotografii z letošního ročníku festivalu
 • přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "*soutěž: MFF Zlín - Momentky"
 • fotoalbum může obsahovat maximálně 5 fotografií
 • vaše fotografie bude zařazena do hlasování odborné poroty a vybrané fotografie budou uveřejněny v deníku MF DNES

Hlasování odborné poroty

Odborná porota stanoví vítězné pořadí a bude průběžně uveřejňovat vybrané fotografie v průběhu konání festivalu v regionální příloze MF DNES. Absolutního vítěze určí do 5. 6. 2011 do 12 hodin.

Složení odborné poroty

 • Rajče.net – Petra Hanzelková
 • Za Kultura.iDNES.cz - Jana Záhorková
 • Za Kultura.iDNES.cz - Tereza Spáčilová

Trvání soutěže

29. 5. 2011 – 4. 6. 2011 – vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net

Vítězové a ceny

1. místo: Vstup pro 2 osoby na finálový galavečer festivalu, dárkový balíček MF DNES a iDNES.cz.

2. místo: dárkový balíček MF DNES a iDNES.cz

3. místo: dárkový balíček MF DNES a iDNES.cz

4. místo: dárkový balíček MF DNES a iDNES.cz

5. místo: dárkový balíček MF DNES a iDNES.cz

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od neděle 29. 5. 2011 do soboty 5. 6. 2011.
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba. Fotoalbum může obsahovat libovolný počet fotografií. Celé fotoalbum tak může být hodnoceno na základě jedné skutečné vydařené fotografie nebo na základě všech fotografií.
 3. Jedno soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: MFF Zlín - Momentky".
 4. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené album, ostatní alba jednoho uživatele budou vyřazena ze soutěže.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net,k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování odborné poroty.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net. A dále k výstavním a publikačním účelům České rady dětí a mládeže jako spoluorganizátora soutěže.
 11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 13. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").  Spoluorganizátorem soutěže je Česká rada dětí a mládeže se sídlem Senovážné náměstí 24, 116 41 Praha 1, IČ: 68379439 a DIČ: CZ68379439.
 14. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 15. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 16. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.