Slavnostní předávání ocenění Blanický rytíř a Zvláštní ceny blanických rytířů v roce 2024

Title

Slavnostní předávání ocenění Blanický rytíř a Zvláštní ceny blanických rytířů v roce 2024

Description

Neziskové organizace Podblanicka ocenily čestným titulem Blanický rytíř tři další osobnosti, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi Pavel Hoza, Věra Kapková a Jiří Šesták. Podruhé byla také udělena Zvláštní cena blanických rytířů za mimořádný čin k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, kterou získal Jindřich Nusek. V letošním roce porota vybírala ze čtyřiceti jedna osobností nominovaných na Blanické rytíře a ze tří počinů nominovaných na Zvláštní cenu blanických rytířů.

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění Blanický rytíř již sedmdesát čtyři osobností. V letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny Blanický rytíř těmto osobnostem (uváděni dle abecedy).
• Pavel Hoza, za celoživotní dílo, zejména za významnou literární a kulturní činnost na Podblanicku,
• Věra Kapková, za celoživotní dílo, zejména za významný přínos k uchování historické paměti o životě v Sedlci-Prčici,
• Jiří Šesták, za celoživotní dílo, zejména za mnohaletou kronikářskou činnost v obci Postupice.

Letos porota udělila podruhé cenu za zajímavé a inspirativní počiny v ochraně přírodního a kulturního dědictví Podblanicka pod názvem Zvláštní cena blanických rytířů. Porota letos vybírala ze tří nominací, ze kterých byl oceněn Jindřich Nusek, konkrétně za sestavení jedinečné monografie „Budování knížecího snu. Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století“.
Blaničtí rytíři obdrželi kromě diplomu a odznaku Blanického rytíře jedinečnou hodnotnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář Bohumil Hrubeš. Držitel Zvláštní ceny blanických rytířů si odnášel mimo diplomu také originální obraz Mgr. Stanislava Příhody, regionálního výtvarníka a rovněž nositele ocenění Blanický rytíř.
Slavnostního udělování, které proběhlo na Velký pátek v obřadním sále vlašimského zámku, se účastnili hosté kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijala řada zástupců měst a obcí Podblanicka i mnoho dalších hostů. Ve Vlašimi je přivítal starosta Města Vlašim Mgr. Luděk Jeništa a za Středočeský kraj se slova ujala radní pro životní prostředí a zemědělství Mgr. Jana Skopalíková. Za starostky a starosty Podblanicka k rytířům promluvila starostka Města Sedlec–Prčice Miroslava Jeřábková. Generálním sponzorem udělování ocenění Blanický rytíř je akciová společnost RABBIT Trhový Štěpánov.
Vyhlášením letošních cen se zároveň otevírá příjem nominací nových Blanických rytířů a počinů, které si zaslouží Zvláštní cenu blanických rytířů. Další ocenění budou vyhlášeni na Velký pátek, což bude 18. dubna 2025.

Foto: Jakub Joachim
https://jakubjoachim.cz/

Period

Statistics

  • 94 photos
  • 0 likes

Gear

Nikon D750

Settings

Report album
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Slavnostní předávání ocenění Blanický rytíř a Zvláštní ceny blanických rytířů v roce 2024
Comments Add