unokct
Dnešní vycházka pro devítku rekreačních turistek startovala na Rychnovsku - v obci Přepychy, kde nás mimo jiné zaujalo nápaditě vyzdobené okolí silnice, která vede průřezem mezi opukovými skalami (není divu, že v roce 2017 získala titul Obec roku Královehradeckého kraje). Malebnými Dřízenským údolím pokračujeme k vyhlášenému poutnímu místu uprostřed lesů s mnoha přírodními a sakrálními památkami s dominantní kaplí Panny Marie Lurdské. Po prohlídce a relaxu krátce stoupáme k rozhledně Osičina, ze které se nám otevřel úžasný pohled na celé Orlické hory i s novou rozhlednou na Velké Deštné, která se brzy stane naším dalším cílem :-) V dáli jsme zahlédly pásmo Krkonoš, na jihu zase Kunětickou horu ... Z nedalekých Vojenic se vracíme z příjemné vycházky autobusem přes Rychnov do Ústí.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 7 zobrazení
unokct
... Těžká cyklistická rachota ... přes 30 km stále do kopce ... metry převýšení raději ani nepočítáme ... nádherně členitá krajina s překrásnými výhledy ... malebná zákoutí s typickými chaloupkami ... tak vypadala páteční vyjížďka třináctky cyklistek a cyklistů. Plicní sklípky "jedinců bez pohonu" si přišly opravdu na své při stoupání z Orlice podhorskou obcí Mistrovice, horskou vesničkou Sobkovice a dále stále vzhůru z Mladkova přes Petrovičky až na samotu - do malé osady Jedlina. A poté nám už jen zbývalo "sfičet dolů", obejmout Vejdovu lípu (obvodem nejmohutnější památný strom na území ČR) a prima akci zakončit U Růženky v Písečné. Dřina, která stála za to !!! Karlíku, děkujeme !!!
více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 15 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
unokct
Cílem dobrodružné výpravy osmičky rekreačních turistek byly městečka Dolní Kounice a Ivančice, ležící jihozápadně od Brna. Již ve vlaku bylo jisté, že o dobrou náladu nebude nouze, což se nesetkalo s pochopením jedné spolucestující starší "dámy", ale to nám na náladě neubralo :-) Ve starobylých Dolních Kounicích nás čekala komentovaná prohlídka impozantní zříceniny kláštera ROSA COELI (Růže nebeská), kterým nás provedla velmi fundovaná průvodkyně, od které jsme se dozvěděly řadu zajímavých informací z bohaté historie tohoto úžasného místa. Po výborném obědě se busem přesouváme o několik kilometrů dál - do Ivančic, rodného místa herce Vladimíra Menšíka. Ve zdejším muzeu jsme si prohlédly stálou expozici této významné herecké osobnosti, která představuje jeho život a tvorbu. Jen škoda, že významu neodpovídá prostor, který mu je věnován. Samozřejmě nechybělo naše zastavení před rodným domem či školou, která nese jeho jméno. Se spoustou zážitků, dojmů a v dobré náladě opouštíme jižní Moravu a naprosto spokojeni se vracíme domů. Hanko, výlet se nám moc líbil a děkujeme !!!
více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 2 zobrazení
bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 122 zobrazení
jerry014
Podzimní cour Jeseníky.Počasí ušlo jen na DS nebylo vidět nic.Jelen troubil jen první noc kdesi v dáli jinak žádné zvíře.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 38 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
provencu
Spolužák Ondra Procházka + jeho děti: dali dohromady Bunkr čili betonovou pohraniční pevnost z r.1938 a proběhlo slavnostní otevření. Na konci alba video: Ovce-penzion v Krompachu. Po cestě menší výlety: Mimoň - pískovcová jeskyně a kostel na náměstí čsl.armády, Jablonné v podleštědí + Heřmanice: pramen+vodopád+potok-procházka lesem, Krompach-ovce + česko-německé pomezí. Večer jsem zahrál na kytaru stylové písně, patřící k historii bunkru.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 28 zobrazení
kvetoslav56
Report z výšlapu TK Qitečka.
V úterý 28.9.2021 se uskutečnil výšlap z Černovíru kolem písníku Poděbrady a nazpět do Černovíru a zahájili jsme oficiálně podzimní a zimní část turistické sezóny roku 2021.
Trasa:
Olomouc, Černovír - Písník Poděbrady - FORT XXII, Lazce - Olomouc, Černovír
Mapa: https://1url.cz/VKsu0
Výšlapu se zúčastnilo 11 turistek a turistů. Ušli jsme cca 11 km.
Na start v Černovíru na zastávku na Frajtovém náměstí jsme dorazili autobusem č. 21, kde nás čekali Ivanka s Pavlem a doběla i Andrejka, která přijela autem.
Po přivítání a ochutnávce trnkového, ořechového a zázvorového "čaje" jsme v 11 h. vyrazili na stanovenou trasu.
Cca za 1,5 h. jsme dorazili k písníku Poděbrady. Byli jsme my, kteří jsme zde byli poprvé, příjemně překvapeni krásou areálu. Zastavili jsme zde v restauraci na pivko a občerstvili se z vlastních zdrojů. Děvčata zase nezklamala a přinesla, co napekla. Bylo to krátké, ale moc příjemné sladko - hořké (buchty a pivo) zastavení.
Po tomto zastavění jsme vyrazili kolem písníku Poděbrady, moc pěkná procházka, kde jsme potkali rybáře (jeden mladý rybář chytil na přívlač malou štiku), ale i plavkyně a plavce (jak říkal jeden z nás - Petr, že je voda teplá. Do vody však nevlezl).
Dalším zastavením byla pevnost FORT XXII, Lazecký, která však byla zavřená, tak jsme nakukovali přes vrata, ale nic jsme neviděli.
Pak už jsme vyrazili do cíle našeho putování k Ivance S., která bydlí v Černovíru a která nás pozvala na opekání buřtu a příjemnému posezení s přáteli. Každý dal něco do placu, co přinesl, např. rybí salát (ani nevím kdo ho donesl), dojedli jsme koláče nějaké oplatky, atd.. Petr rozdělal oheň, díky. Opekli jsme si buřtíky, zapili jsme je pivkem z plechovek..., zkrátka kdo si co přinesl.
No a po tomto příjemném zastavení jsme se zase autobusem přepravili do Olomouce na Hl. nádraží ČD a odtud jsme se rozjeli k domovům.
Přátelé děkuju. Byl to moc fajn výšlap a už teď se těším na podzimní a zimní výšlapy.
Na dokreslení pár fotografií.
Fotili: Simonka P., Katka Ch. Vlasta S., Honza M. a moje maličkost.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 29.9.2021
 • 146 zobrazení
tenjemuj
Na prodloužený víkend, tedy pro Hanku, já už na to nehraju, jsme si vyjeli do Beskyd. Já tam byl jen okrajově a Hanka vůbec. Jako dopravní prostředek jsme zvolili vlak a byla to dobrá volba jen pro cestu sem (návrat byl ve znamení objížděk na trase, zpoždění a ujetých přípojů - však to znáte). Ubytování v Ostravici bylo na strategickém místě, ale dalo by se zhodnotit, že bylo hlavně kde přespat. Příjezd a ubytování ve 2 hodiny odpoledne už nedává prostor k nějaké větší aktivitě a tak jdeme na procházku k nedaleké přehradě s vodní nádrží Šance. Už zde dostáváme jasný vzkaz, že začíná prodloužený víkend s počasím na úrovni babího léta, a že přes konec září bude rojení nejen turistů, ale i ostatních.
více  Zavřít popis alba 
31 komentářů
 • 29.9.2021
 • 152 zobrazení
suof
Kamarád Kinda mi přeposlal zvadlo na 28. výroční oheň T.O. Oblhůt, jelikož se sám pro nemoc nemohl zúčastnit. Takže jsem byl takový jeho vyslanec. Jelikož to mám na osadu kousek, tak neváhám, po šesté večerní sedám do vlaku a i s dvěma přestupy na autobus vystupuji po hodině půldruhého kilometru od osady. Přicházím už za tmy. Přivítám se s několika přítomnými kamarády a usedám u ohně. Celý večer se hraje a zpívá, dokonce ještě dlouho po půlnoci, kdy se už snažím usnou pod oknem Oblhůtské boudy.
Sobotní ráno je pěkné počasí, kamarádi zavěšují nad oheň měděný kotel v němž se budou vařit vepřová kolena. Po poledni se vydávám na krátký výšlap ke studánce Červené blato, kterou už mám pár měsíců v merku, protože jsem ji ještě neviděl. Přecházím louku s ocúny u chaty Jantar a zabočuji vzhůru k Vranovým žlebům. U studánky su poměrně rychle. Je pěkně upravená, i když stříška už se naklání. Od studánky stoupám žlebem na jehož horním konci se nachází skála Pilařka. Tady se obracím zpět na osadu, kličkuji nezpevněnými cestami, protože nechci jít po upravené lesní cestě. Na Osadu se vracím včas, ještě před zahájením soutěží. Které se opozdily, protože v soutěžním koltu se zapříčilo olovo. Ale vše je zažehnáno a už se střílí na 4 plechové úhelníky, které tvoří cíle. Většina střelců není příliš úspěšná. Ale najdou se jedinci, kteří soutěž vyhrávají. Následuje opět střelba, tentokrát z praku na zavěšenou láhev. Jako střelivo slouží kruhové odpadové výstřižky ze silného plechu. Je zajímavé sledovat různé, až podivuhodné styly střelby. Zásahy jsou spíše dílem náhody, takže trefují i ty, které nedržely prak v životě v ruce. Poslední soutěží jsou přírodní ruské kuželky o pěti špalcích. Opět se najdou borci i borky, kterým se daří. Pomalu přichází večer a blíží se zapálení ohně. Vedení se ujímá Ruda, volá oheň, kamarádi zapalují pochodněmi pagodu. Následuje samozřejmě zpěv Vlajky, hymny trampů. Ruda žádá o minutu ticha za nebohé kamarády, které k sobě povolal trampský bůh Pajda. Hranice hoří, díky ohnivákovi Kryštofovi. Předávají se placky vítězům soutěží. Muzikanti se pěkně rozparádili. Přispěla k tomu pestrost nástrojů, kromě kytar nechybí bendžo, kontrabas a dokonce ani housle. Jsou slyšet i písně z dob první republiky a tehdy populárních Setlerů. Nastává ovšem problém s naražením bečky, jelikož se nedaří ji narazit. Zasekl se ventil. Po několika pokusech o nápravu nezbývá, než místo pípy používat nalévání náklonem přes zaseknutý ventil. Ale hlavně, že teče. Zábava je v plném proudu, i když množství kamarádů by možná nezaplnilo ani celý autobus. Hraje se, požívají se pochutiny vařená kolena, vývar, pečené maso z alobalu a nějaké sladkosti, které dovezli někteří kamarádi. Zapíjí se pivem i něčím ostřejším, aby lépe trávilo. Na obloze září hvězdy a svítí měsíc, je to krásný večer i noc. Uléhám někdy kolo jedné po půlnoci na jiném fleku na stráni pod babykou.
Nedělní ráno, budí mne hřejivé paprsky slunce vystupující nad korunami stromů. Je skoro půl desáté, to jsem si tedy pospal. Sbalím spaní a scházím k boudě, kde si na užitkáči vařím snídani. Ruda vytahuje ze ztuhlé polévky zbylé maso z kolen a peče na roštu. Někteří kamarádi už odjeli, jiní se chystají. I já se loučím a vycházím na 15 km cestu vandrem k domovu. První zastávku mám naplánovánu v Ježovském lomu. Trošku jsem v poli kufruji, lom jsem přešel. Vysokými bylinami nad houštinami se vracím. Konečně je u rybníku místo, kde končí houštiny a scházím na silnici. Lom už je kousek. V něm usedám pod obnaženými pískovcovými skalisky do stínu keře a rozbaluji kuřecí paličky, které jsem si dopoledne upekl. Před tím ještě zouvám boty plné semen ze suchých bylin, kterými jsem se ploužil. Po gáblíku se vydávám na krátkou obhlídku skalisk. Je to zajímavá chráněná lokalita stepního charakteru. Nahazuji batoh na záda a vydávám se přes silnici jediným lesíkem na cestě chránícím před pálícím sluncem do svahu, na jehož vrcholu za lesem je kaplička sv. Antonínka nad Žeravicemi, jehož okrajovou zástavbou projdu do vinohradů plných šťavnatých hroznů. Minu odbočku a ocitám se na kraji pole. Beru to zkratkou, což nebyl dobrý nápad. Je to asi dvě stě metrů houštím zarostlých teras. Konečně su venku, na rukou pár šrámů od trnů. Dál se vydávám přímo k Fibingerovu mlýnu polem. Těmice obcházím polní cestou, přede mnou už jen poslední vesnice a za kopcem už su okolo páté odpolední doma.
Kategorie: krajinakultura
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 29.9.2021
 • 303 zobrazení
wasse
Trasa vedla z Moravského Krumlova do Vanglu , Oslavan nazpět do Vanglu a dále na Hlínu a cíl byl ve Střelicích.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 50 zobrazení
demmark
Kolínský Deník CZ - 28. 9 . 2021
Český Brod selhal v koncovce. V předehrávce padl na Meteoru.
FK Meteor Praha VIII vs SK Český Brod 1 - 0

Český Brod: Přibyl – Poběrežský, Nekolný, Kejha (88. Malina), Václavík – Kubiš, Medek (75. Moravec), Begič (84. Palečko), Štětina – Fikejz.

Pomýšleli na zisk bodů, ale museli si nechat zajít chuť. Fotbalisté Českého Brodu nezvládli utkání na pražském Meteoru a v předehrávce 15. kola divizní skupiny B prohráli 0:1.

Zápas začal velkou šancí hostů, Nekolný ale hlavičkoval z osmi metrů těsně mimo. Pak se o slovo přihlásil Meteor a dlouho Brodu zatápěl. Největší šanci měl Ezeala, ale brankář Přibyl se vyznamenal a jeho lob vytlačil na břevno.

Poté se hra vyrovnala, dlouho se však hrálo bez šancí. Skóre mohl změnit opět Nekolný, jeho druhý hlavičkový pokus zneškodnil gólman Toma.

Druhý poločas začal pro Brod nešťastně. V jeho úvodu přišla velmi přísná, ne-li sporná penalta, kdy se Ezeala protahoval mezi dvěma obránci, upadl a sudí nařídil pokutový kop. Kostka ho proměnil.

Pak přišel festival neproměněných šancí českobrodských fotbalistů. Kubiš běžel sám na brankáře, dal těsně mimo. O chvíli později Begič pálil z deseti metrů, ale hradbu těl neprostřelil. Zanedlouho Kejha hlavou minul branku o pár centimetrů. Následně se dostal Sklenička do malého vápna na centr od Medka, ale v jasné pozici přestřelil.

„Meteor si za druhý poločas vypracoval jedinou pološanci , kterou měl Ezeala, ale ten dal vedle a již zmíněnou penaltu, takže v Libni bylo minimálně na bod,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Branka: 48. Kostka z PK. Poločas: 1:0.
Divize B / 9. kolo / 28. 9. 2021

Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/fotbal-divize/cesky-brod-selhal-v-koncovce-v-predehravce-padl-na-meteoru-20210928.html

Záznam ze zápasu zde: https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Fotbal/Soutez-Divize-B/Pohlavi-Muzi/Sezona-2021-2022/199598-FK-Meteor-Praha-VIII-SK-Cesky-Brod.htm
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 10 zobrazení
smecka2012
Nedělní krušnohorský výlet s mými psy. Letní vedro nám všem dalo zabrat a absolutně nic netušíc jsme se cca třetinu trasy přimotali do Masakr Predator Race, jsem nechápala - měla jsem pocit, že vypustím duši a proti mně běžci. Takřka všichni pozdravili, i poděkovali, že jsem psy měla u nohy, aby se nepletli, pro mě samozřejmost. Později jsem se podívala na stránky závodu a trvaly dokonce 2 dny, takže za mě účastníci byli borci a smekám pomyslný klobouk. #příroda#krajina
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 7 zobrazení
zaba-007
V pátek jsme instalovali pomníček, aby na sobotní vzpomínkovou akci bylo vše připraveno. S drobným časovým posunem vše probíhalo dle plánu - 50ti kilový podstavec připevněn ke zdvihacímu vaku, žulová deska s fotografii i my v "plné polní". Jirka zapřáhl skútr a nás oba vzal do vleku a po hladině jsme se přemístili na druhou stranu lomu. Michal šel vybójkovat vyhlédnuté místo na valu. Při zanořování se nám na vaku vytrhl vypouštěcí ventil a podstavec spadl naštěstí jen do 5 metru. Vak se nám nepodařilo opravit, tak se Michal vydal na skútru do auta pro náhradní. Po připevnění vaku k podstavci Jirka pokračoval po provizorní lince po svahu dolů na vybrané místo. Přeci jen nasbírat kameny jako závaží k bojce a nasměrování podstavce a vložení desky se neobešlo bez zvíření dna. Instalace probíhala za nulové viditelnosti, pohmatem. Původně jsem měla fotit, ale nakonec jsem byla ráda, že jsem zvrchu nad neviditelností mohla pozorovat míhat se na dně alespoň Jirkovo světlo. Vynořovali jsme se za tmy.
V sobotu Radek přivezl stan a lavice, pípu. Potápělo se i připravovalo na večerní promítání. Každý něčím přispěl: zajištění dřeva na oheň, koláče, jednohubky i nezapomenutelné cibulové chutney, zapíjelo se Rebelem. Večer se panákovaly nejen rumy, které si Tomáš přivezl ze svých cest. Vzpomínalo na jeho hlášky a slova, kterými Tomáš obohatil nás slovník.
Tímto bych chtěla moc poděkovat Radkovi, že nám umožnil zorganizovat tuto sešlost a umístit pamětní desku. Jindře Kurfiřtové, která přijela a postarala se o naši řádnou hydrataci, Michalovi Kučerovi za organizaci sešlosti. A v neposlední řadě Jirkovi Soukupovi bez něj a jeho CCR "bedny" a skútru bychom instalaci nedali. Velký dík vám všem, co jste přijeli, třeba jen na otočku, zavzpomínali, dali si panáka na Toma i přispěli na pamětní desku. Díky, sešla se skvělá parta lachoutů!!!!
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 28.9.2021
 • 57 zobrazení
voroshagyma
Přestože jsem měla auto spravené provizorně,daly jsme to tam i zpět a ještě s odbočkou na naši oblíbenou Hartu a Kružberk.
Co se samotné výstavy týká,tak zázemí,občerstvení i parking na jedničku s hvězdičkou.
Atmosféra ....tož já mám vždycky s kým pokecat .Posuzování takové,že se v tom nevyznal nikdo.Ani po staru,ani po novu....holt každý má jiný styl.Co se mi ovšem líbilo,že pan rozhodčí od loveckých psů zachoval dekórum a stejně tak jako na jejich akcích,tak i zde každému podal ruku,což samozřejmost nebývá.
S Hromčiným výkonem jsme byla ovšem nadmíru spokojená,byť se vůbec neumístila.Místo toho si ale užila blbnutí s malým "Kikim" -Kristiánkem od paní Nepožitkové z Krnova,která pro změnu při řeči s mámou zmínila Cvilínské schody,což mě zaujalo.
Prostě vždy se najde někdo,s kým se dá bavit a dovědět se o zajímavých akcích.
Taky s paní Nohejl jsem prohodila pár slov,neboť se známe z Frýdku.Jiní přátelé byli jinde,nebo doma.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 24 zobrazení
h4a-1962
Je zajímavé, že když se sejdeme, tak humor nás neopouští. Takže jsme opět posrandovali, dali pivko a snad se příště zase sejdeme. / 23.9.2021
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 13 zobrazení
sangri-la
I v nezadržitelně a citelně chátrajícím těle zůstávají v mysli podoby, zážitky a vzpomínky, které časem snad trochu blednou, nebo se i maličko idealizují, ale trvají. Jednou z nich je nezapomenutelné tradiční podzimní zavírání hospůdek. Chodilo ze zpravidla z Kravař. Vzácně z Dubičné od Šneka. "Zavíraly" se hospůdky v Konojedech, Mukařově, Dolním Týnci, Čeřeništi (ty vzácně), ale i v Levíně, Lovečkovicích, Třebušíně, Rýdči a Tašově (tam většinou). Přespalo se na Záhořově loži na Bíbru. Ráno jsme se pak potkali s našima holkama, které přijely do Čeřeniště autobusem a sešli do údolí. Kde ty loňské sněhy, spíš podzimy, jsou! Ale právě tak i listopaďáci, první máje, silvestry.... Protože na předchozí víkend slibovali možná poslední letošní počasí při kterém by se dalo v pohodě využít pohostinství hospodské zahrádky, padlo na Vídru rozhodnutí zkusit takové šidítko a nedokonalou náhražku tehdejšího zavírání a zavřít aspoň pár zahrádek v okolí. 4 km místo tehdejších 20 - 25! Nakonec jsme ušli celou trasu v pohodě, jen Dědek si troufl až na poslední třetinu.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 41 zobrazení
janmaz
Vážení a milí spolužáci, kamarádi mého Honzy,
s dojetím jsem se letos pustila do vytvoření Vašeho alba ze setkání ve Stráži. Focení bylo Honzovo velkým koníčkem a mě potěšilo, že Vám mohu být ke vzniku vzpomínkových alb dál nápomocna.
Díky nadšenému fotografovi Františkovi Pekařovi a za přispění Jiřiny, Šárky a Dáši máte k pokoukání stovku fotek.
Moc Vám děkuji za vzpomínku na Honzu.
Mirka Mazáčová
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 84 zobrazení
hofi01
V pátek odpoledne jsme vyrazili na ( pro nás čtvrtý ) 16. ročník srazu časopisu MotoRoute do rekreačního střediska drak v Křižanově. První zastávka byla hned v Lesné u Želetavy, kde mi padlo 110 tisíc kilometrů na tachometru, cestou jsme si naplánovali zastávku v Netíně, kde je hrobka rodu Lobkowiczů a měli jsme ude sraz s Michalem a Evčou. Ještě před Netínem nás ale zaujalo obrovské množství racků poletujících za vláčejícím traktorem. Po setkání s Michalem a Evčou jsme zdárně dorazili na místo srazu, rozbili stan a zahájili. Užili jsme si večer s přednáškami, pokecali s kamarády, atd. V sobotu jsme si udělali výlet na blízký Pernštejn, rozhlednu Karasín, kostel Vítochov, v Bystřici nad Pernštejneme jsme si dali výborný oběd a vrátili se opět na sraz, kde pokračovaly přednášky a zábava. V neděli ráno jsme se postupně rozloučili s některými kamarády a kolem poledne vyrazili k domovu. Tentokrát nám počasí vyšlo parádně, přes den sluníčko, v noci kolem 10°C. Byl to opět parádní víkend !
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 352 zobrazení
jura1972
Tradiční nedělní vyjížďka v rámci KČT Hodonín, tentokrát po okresních stezkách s krátkým přejezdem jihozápadním cípem Uherskohradišťska v okolí Uherského Ostrohu. Z Hodonína přejezd proti proudu Moravy a Baťova kanálu okolo skalického přístaviště, přes Výklopník a petrovský přístav do Strážnice, následně přehup přes Doubravu (227 m) do Tvarožné Lhoty a sjezd do Kněždubu, kde jsme si udělali přestávku na svačinku, zastavili u rodného domu bratří Úprků a na Slováckém Slavíně u kostela sv. Jana Křtitele. Z Kněždubu pokračování přes Hroznovou Lhotu a Tasov do Lipova, kde jsme zastavili na místním hřbitově a u hrobu zavzpomínali na skvělého kamaráda Mirka Maňáka. Z Lipova jsme pak přejeli pod železničním viaduktem do Louky, z které se přehoupli do Blatničky, sjeli do Blatnice, projeli kolem místních sklepů a vyšvihli se na poutní místo ke Svatému Antonínku. Po přestávce s prohlídkou kaple jsme si vychutnali sjezd do Ostrožské Lhoty a přejeli po Uherskohradišťské cyklostezce do Uherského Ostrohu, kde jsme si dopřáli kafíčko v oblíbeném podniku Relax 21. Dále už to byla klasika přes Moravský Písek, Bzenec a Přívoz s průjezdem Bzeneckým borem a kolem Rúdníku do Ratíškovic, kam jsme se těšili na jubilejní 40. ročník výstavy hub, pořádaný zdejšími mykology pod vedením Vaška Koplíka v hasičské zbrojnici. Organizace byl opět skvělá včetně topinek s houbovou směsí, a tak jsme po 97 kilometrech dorazili zpět do Hodonína velmi spokojeni, byl to pravděpodobně letošní poslední nádherný den s teplotami přes 25 stupňů.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 109 zobrazení
oazadopo
foto Pavel Průcha

Bitva o Dolní Počernice
Sobotní den se probouzel do slunečného rána a okolo desáté dopolední se začali první zvědavci trousit do areálu bývalého podniku Osava v ulici K Zámku a při vstupu dovnitř užasli, co zde vyrostlo. Hned u vchodu byli postaveny informační tabule, na kterých se mohli přečíst podrobnou historii květnových dnů roku 1945 v Dolních Počernicích a seznámit se i předměty běžného charakteru, jako třeba osobní dokumenty a peníze z dob Protektorátu Čechy a Morava. A to zdaleka nebylo vše. Po několika krocích se před návštěvníky objevila kulisa ulice z protektorátních dob. V popředí stála prvorepubliková trafika, vedle ní plakátovací ohrada vyzdobená válečnými plakáty a vyhláškami se symbolem německé orlice a za ní byl rozložen vojenský tábor, ve kterém tábořili jednotky povstalců, Rudé armády a Wehrmachtu. Za táborem stála polní kuchyně, nedaleko od stanů se rozkládalo parkoviště historických vojenských vozidel a mohli jsme zde najít i polní obvaziště, samozřejmě s ošetřujícími zdravotními sestrami. Ale to zdaleka nebylo vše – kam jsi se podíval, tak všude jsi spatřil různé vojenské historické artefakty, zbraně, vysílačky, polní telefony a další vojenské vybavení. Ovšem to nejlepší mělo teprve přijít. Úderem jedenácté hodiny odpoledne nejprve všechny návštěvníky přivítal známý historik Eduard Stehlík, který nejdříve povyprávěl o historii válečných květnových dnů v roce 1945 v Dolních Počernicích a poté od něho převzal mikrofon pan Tomáš Král, který se chopil úlohy moderátora následné válečné rekonstrukce. A bylo se na co dívat. Ocitli jsme se v květnu 1945 na ulici Českobrodská, kde jsme byli nejdříve svědky ošetřování raněných z německého lazaretního vlaku. V ulici patrolovala německá hlídka, hlídající protiletadlové stanoviště vyzbrojené protileteckým kulometem. Civilisté povstávají před trafikou, debatují o politické situaci. Děti si mezi nimi sice hrají, nicméně všude je cítit nervozita s blížícím koncem války. Najednou místní četník donese zprávu, že v Praze vypuklou povstávání. Občané vyrazí do akce, ozbrojí německou hlídku, zmocní se zbraní a začnou stavět barikádu. Ale zbraní je málo, naštěstí přijede povstalecké autu z Kyjí, ozdobené československými vlajkami a doveze povstalcům další výzbroj, a i několik pancéřových pěstí. Po jeho odjezdu zaujmou bojovníci z Dolních Počernic místa na vystavěné barikádě. Přišla ale zpráva, že se od Českého Brodu blíží silná německá jednotka. A skutečně – tu se na silnici objeví německé štábní vozidlo. Dojede k barikádě a po krátké hádce s povstalci jeho řidič vůz prudce otočí a vrací se odkud přijel, doprovázen palbou povstalců. Zanedlouho se proti barikádě nastoupí silné útočný oddíl Wehrmachtu, rozvine se do bojové linie a začne prudké přestřelka. Zkušení němečtí vojáci získávají ale čím dál více útočného prostoru, a nakonec donutí povstalce ke kapitulaci. Povstalci jsou odzbrojeni a Němci je chtějí popravit. Naštěstí se za ně přimluví zdravotníci z lazaretního vlaku, jelikož se dolnopočerničtí se ke zraněným, co převážel, dobře chovali a německý velitel od popravy nakonec upustí. Nicméně donutí povstalce rozebrat barikádu. Než se ale Němci znovu zformují do útočné sestavy, objeví se na bojišti jednotka Rudé armády. Wehrmacht je zaskočen a sotva stačí zaujmout bojové pozici. Rozpoutá se znovu prudká přestřelka. Tentokrát se karta obrací a Rudé armáda, i přes silný odpor, oddíl Němců likviduje a slavně vítězí!
Tak tohle všechno mohli návštěvníci na vlastní oči vidět (a na vlastní uši i slyšet) v onu sobotu 25.9. 2021. Rekonstrukce probíhala dokonce dvakrát – jednou v 11,00 hod, podruhé v 14,00 hod.. Úvodní slovo druhé rekonstrukce si vzal plukovník JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D. český právník, policista, historik a spisovatel, specializující se na historii českého četnictva a kriminalistiky (je autorem řady odborných prací i populárně naučných knih z oblasti svého oboru a odborným konzultantem a spoluautorem předloh k seriálům Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy), který divákům vyprávěl zajímavé historické epizody související s odbojem a českými četníky z doby protektorátu Čechy a Morava.
Ale to stále nebylo všechno – po skončení obou ukázek měli návštěvníci možnost vstupu přímo do vojenského ležení, kde si mohli veškeré zbraně, vybavení a bojovou techniku spatřit zblízka, a dokonce si řadů z nich i zapůjčit do vlastních rukou. Účinkující jim rádi vše ukázala, vysvětlili, a navíc připravili výstavu různých vojenských věcí a předmětů. To bylo něco pro kluky všech věkových kategorií! A navíc – kdo chtěl, se mohl i zdarma svést v originálním vojenském historickém vozidlu.
Byla to rozhodně akce, která potěšila obě strany – jak diváctvo, tak účinkující. Je ale nutno přiznat, že by nikdy nevznikla bez obětavé práce ředitele Oázy pana Tomáše Krále, jeho asistentky paní Ivany Radvanové a bez pomoci dalších obětavých pracovníků místního úřadu. A samozřejmě velký dík patří i organizátorům za všechny bojují strany – panu Martinu Macháčkovi, který vše za bojové jednotky organizoval, připravoval výstavu vojenských předmětů a veškeré vystavované historické dokumenty, panu Ladislavu Šílovi, který dovezl ze svých sbírek historické vozy Jeep Willis a KDF 82 a nejen, že s nimi bojově jezdil, ale i poté vozidel děti a návštěvníky až do „úplného padnutí“ a samozřejmě i všech členům historických klubů „Nordböhem a Feldpost nr. I5 8I4, kteří zde svedli onu bitvu o Dolní Počernice.
Všichni, kdo odcházeli z této akci si nesli s sebou určitě zážitky, na které budou dlouho vzpomínat.
Zaznamenal přímo na bojišti válečný dopisovatel Martin Šíla
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 128 zobrazení
ajax1
Tak bylo hezky a chtělo se mi někam. Vyrazil jsem bez cíle a tak nějak mě to táhlo na Vysočinu. Ale první zastavení bylo na Menšíkově rozhledně kousek od Ivančic. Potom jsem se ocitnul až v Křížanově na letišti. Chvíli jsem se tam potuloval, popovídal s piloty, něco málo nafotil a jel jsem dál.
Pocestě jsem se přidal k tlupě motorkářů a ti mě dovedli až do Žďáru. Tam jsem vyjel kopec kde je známý kostel sv. Jana Nepomuckého. Tak zase trochu pofotit a pomalu cestou necestou k domovu.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 26.9.2021
 • 34 zobrazení
hazena-horka
26.9.2021 TJ Sokol Horka nad Moravou – TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou 31:20 (15:11)

V neděli odpoledne nás čekal další duel, tentokrát na domácí půdě, kdy jsme přivítali družstvo ze Suchdola.

Začátek utkání byl z naší strany trošku rozpačitý. Nemohli jsme se dostat pořádně do tempa, nicméně i přesto jsme si dokázali vybudovat menší náskok. Vypadalo to, že utkání máme pod kontrolou, ale opak byl bohužel pravdou. Během pěti minut jsme nechali soupeře, aby se vrátil do zápasu a to zejména, kdy nám přestala fungovat obrana a v útoku to nebylo o moc lepší. Přesto jsme dokázali udržet náskok do poločasu o čtyři branky.

Druhá polovina bohužel navázala na konec první a soupeř se opět dotáhl na rozdíl dvou branek. Naštěstí zahřívání trvalo deset minut a kluci se opět opřeli do zápasu jak je známe. Zpřesněnou obranou jsme toho moc soupeři nedovolili a naopak v útoku se nám začalo více dařit. Co více dodat k naší obraně, když jsme od sedmnácté minuty do konce utkání povolili soupeři vstřelit pouze tři branky. Nezbývá nic jiného, než smeknout a pochválit celý tým za předvedenou obrannou hrou. A když jsme to podpořili v útoku i střelecky, kdy jsme dokázali nasázet soupeři devět branek bylo tzv. vymalováno a zápas jsme dotáhli do vítězného konce.

Dnešní utkání můžeme prohlásit za vydařené a to hlavně za hru ve druhém poločase. Kluci, klobouček dolů, dnes si zasloužíte pochvalu, předvedli jste kolektivní hru a všichni do zápasu dali maximum. Děkujeme a pojďme nadále pokračovat v dnešních výkonech.

Obrovské poděkování patří i našim fandům a příznivcům horecké házené, za jejich podporu a fandění během utkání. Děkujeme byli jste výborní.

Sestava a branky: Malý Patrik 4, Dvořák František 4, Zgabaj Matěj 3, Kubeček Jiří 3, Klvaňa Filip 3, Ochmann Petr 3, Foukal Tomáš 3, Hruda Jiří 3, Smahel Adam 3, Pulkrábek Jan 2, Dokoupil Josef 0, Halouzka Roman 0, Přikryl Matěj 0, brankáři a úspěšnost : Kostorek Jan 50 % , Vodička Štěpán 50 %
více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 73 zobrazení
Reklama