vorona
 • leden 2008 až říjen 2016
 • 111 zobrazení
beaujolais
 • 27.6.2011
 • 27 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
ondrusdouble
3.3.2007 - Mlýnská Kavárna - 20:07
- Hormony Brothers uvedli svou novou píseň: Zimní vločky jsou ty tam - nezbyl po nich ani gram.

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti….
dovolte mi , abych tuto neobyčejnou vernisáž zahájil krátkým veršem :
C G C
Postavíme sněhuláka,
F C
kterej v noci nehuláká,
F C
kterej děti nebije,
G C
nekouří a nepije.

..vítejte na vernisáži Jirky Lauterkrance zvaného "Géčko"…Jsme zde , abychom odkryli vše, jakoukoli banální slupku.Poněvadž, jak jistě víte slovo vernisáž jest z francouzského VERNIS - odkrytí, odkrytí , ale pozor Vernisáž znamená i tzv. "Lakování obrazů", tudíž, než se všichni zlakujete , dovolte několik slov k otevření této nevšední výstavy.
Jak patrno slovy pana Lauba - Některé obrazy stojí za pověšení - máme tu možnost shlédnout 12 originálů a dvě reprodukce….
více  Zavřít popis alba 
 • 3.3.2007
 • 341 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
jevisovak
V jevišovické lokalitě opět vykvetl koniklec velkovětý. Loni jsem zde fotografování vynechal. Byl jsem v tu dobu nemocen, navíc pršelo a byla zima. Nyní si můžete prohlédnout tu letošní krásu květů

Celá rostlina, mimo vnitřní plochy květu, je pokrytá bělavými, nebo zpočátku i narezlými chloupky. Z holé země v březnu vyrůstají mezi loňskými rozpadajícími se suchými listy květy. Lodyha dorůstá v době květu dosahuje stěží 3–15 cm po odkvětu do vývinu plodenství doroste 13-40cm výšky. Koniklec je jednou z prvních, velkým fialovým květem velmi nápadných kvetoucích rostlin a proto bývá označován i jako posel jara, podobně jako třeba prvosenka jarní (Primula vernis), který „odemyká zem“. Pozorovatele upoutá kalich plný zlatožlutých tyčinek, stejně jako později vlasaté květenství se semeny které rozšiřuje vítr. Fialové květy zvonkovitého tvaru, jsou zpočátku vždy vzpřímené, později mohou být i převisající. Prašníky jsou fialové, okvětních lístků je šest. Typická pro koniklece je srostlá koruna listenů na stonku nedaleko pod květem. Plodem je nažka, přenášená na nové místo větrem (anemochorie). Čepel listu je 2krát až 4krát peřenosečná, dělená na úkrojky listů. Pod zemí vytváří oddenek.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 25.3.2017
 • 172 zobrazení
spiritsoulizm
DUŠAN CHALOUPKA
VÝSTAVA OBRAZŮ V GALERII OTAKARA KUBÍNA V BOSKOVICÍCH
VERNISÁŽ 8. KVĚTNA 2012 V 16:00 hod.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 27.5. 2012
Úvodní slovo přednese starosta Ing. JAROSLAV DOHNÁLEK
Kulturní program: Zpěv LUDMILA DOHNÁLKOVÁ ,klavírní doprovod Mgr.. TOMÁŠ PLÉHA
Dušan Chaloupka se narodil v Boskovicích .
Umělecký směr DuChaism (Spiritsoulizm) je odvozený nejen od jména Dušan Chaloupka, ale spojuje myšlenku, že by obraz měl navozovat dobrou náladu mysli, skrývat něco tajemného, mít Duši a DuCha. Navazuje částečně na naivní malířství a ranný kubismus.
Stručný životopis je zachycen na jeho obraze, kde ztvárňuje historický průchod prostředím a časem. Začíná originálním dobovým kočárkem se sudičkami. První sudička (matka) dává do vínku lásku, druhá spravedlnost jako symbol narození ve znamení vah, třetí, drží v ruce světlo-lucernu a přesně neví co věštit, tak proto dává do vínku X.
Relativní filozofické hodiny času , kde namísto číslic jsou dopravní prostředky od nejpomalejšího (kočárek) po nejrychlejší (raketa) mají znázornit, že čas s přibývajícím věkem ubíhá stále rychleji. Hodiny jsou nastaveny na 75 (věk v době tvorby obrazu) a zvýrazněná čísla 3 a 5 letopočet roku narození. Koloběh času je podbarven znameními zvěrokruhu. Dominantou obrazu jsou pyramidy jako symbol Egypta, kde strávil značnou část pěkného pracovního i soukromého života a kde obdivoval slohovou čistotu staroegypského umění.
Historická řada zaznamenává předválečné období, válku- hákový a rozlomený hákový kříž (1939-45), krátké období nadějí (45-48), kdy byl jeho otec starostou města, ,dále Brno, socializmus znázorněný srpem a kladivem rozlomeným v roce 68, cinkání klíčů 89 a různobarevné pokračování vývoje pro další generace.
Následující řada znázorňuje záliby: lyžování, cyklistika (do kopce), turistika, práce, běžky, setkání s přáteli, lukostřelba, cyklistika (s kopce) .
Charakteristickými místy jsou Boskovická radnice a kostel, Brno - Petrov, Moskva - chrám Vasila Blaženého a Kreml, NY - socha Svobody a návrat do místa činu Boskovice - chata.
Další námět ponechává fantazii. Sv. Petr vítá s otevřenou náručí u nebeské brány duše a na ruce má klíč života.
Nad tím všechno dění přepečlivě sleduje Boží oko.
Náměty obrazů měl v mysli dlouho při poznávání světa a zamýšlel se nad tím, jak by je ztvárnil on.
Při cestách měl možnost navštívit hodně zemí a seznámit se tak s různými kulturami a kulturními památkami. K systematickému malování se dostává ale až shodou náhod ve svých 75ti letech.
Osobní vztah k světu vyjadřuje tím, že je třeba pozitivně myslet a jeho obrazy vytvářejí kladný náboj. Nad obrazy je třeba přemýšlet a hledat v jejich imaginaci skrytého Ducha a Duši.
Dušan Chaloupka was born in Boskovice, Czech Republic.
  The art style DuChaism (Spiritsoulizm) is derived not only from the name Dusan Chaloupka, but it is closely associated with his idea, that the picture should evoke a positive frame of mind, hide something mysterious and manifest spirit (Duch)
and Soul (Duše). This style follows partly the naive painting as well as early cubism.
A brief biography is described in one of his pictures. It shows his course of life through various environments and time.
First you can see period of baby carriage surrounded by Weird Sisters. The first Sister (mother) endows him with love, the second one with justice as a symbol of his birth in the sign Libra. The third Sister holding a lit lantern in his hand hesitates what to endow him with. And so you can find a letter X above her head. On the relative philosophic clock of time you can find various means of transport from the slovest one (pram) to the fastest (a rocket), instead of digits. They illustrate that time is moving faster as we get older. The clock is set to 75 - the age of the author creating this picture. Wheel of life is tinged by the signs of Zodiac. .The dominant part of this picture are pyramids - symbol of Egypt, where the author spent a considerable part of his working and private life and where he could admire the style purity of the ancient Egyptian art.
In close historical succession you can note the pre-war period, the years of war - Nazis and and a broken swastika (1939 – 1945), a short period of hope (1945 – 1948) ), where his father was Mayor of Boskovice , then Brno with years of socialism typified by the hammer and sickle broken down in 1968.followed by , jingling keys in 1989 leading to further progression for the coming generations.
The following part shows the number of hobbies: Skiing, biking (uphill), walking, working, cross country skiing, meeting with friends, archery, biking (downhill). Characteristic places for his life points are Boskovice the town Hall and the church, Brno –the Cathedral of Petrov, Moscow – with the Basil's Cathedral and the Kremlin, NY –the Statue of Liberty and then his return back to Boskovice to his cottage.
The next theme lets fly your fantasy. At the heaven gate St. Peter welcomes Souls with open arms holding the key of life in his hand. All this events are over - carefully watched by the God’s eye.
For a long time he bore this themes in his mind and he often thought above the way of expressing them. His travelling offered him many possibilities of getting acquainted with culture and cultural monuments of the countries he visited.
But systematic painting it is only now by a coincidence of 75th year of his age. He tries to express his personal relation to the world by reflecting the necessity of positive thinking and the purpose of his activity is creating a positive energy.When looking at his pictures it is necessary to think about them and to analyze their hidden Spirit and Soul in their imagination.
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2010 až květen 2012
 • 463 zobrazení
humanitas
 • září 2015 až prosinec 2018
 • 225 zobrazení
sklene-sss
 • 17.6.2018
 • 31 zobrazení
elbephotos
 • 3.5.2018
 • 195 zobrazení
humanitas
 • 15.5.2019
 • 322 zobrazení
sombrik
 • září 2019
 • 36 zobrazení
pierre76
 • duben 2019
 • 60 zobrazení
skvoru
 • květen 2010
 • 40 zobrazení
humanitas
2005_11_28-Vernisáž-Jandl,Michelová
více  Zavřít popis alba 
 • 28.11.2005
 • 37 zobrazení
humanitas
2005_11_08-Řezbáři ze Šumavy
více  Zavřít popis alba 
 • 8.11.2005
 • 37 zobrazení
humanitas
Krásy vody
více  Zavřít popis alba 
 • 22.3.2005
 • 32 zobrazení
humanitas
 • 3.6.2004
 • 38 zobrazení
humanitas
2005_05_11-Vernisáž fotografií Švýcarsko
více  Zavřít popis alba 
 • 11.5.2005
 • 48 zobrazení
humanitas
2005_09_13-Vernisáž Sokotra
více  Zavřít popis alba 
 • 13.9.2005
 • 37 zobrazení
humanitas
2005_03_08-Vernisáž Stavba a Fasáda
více  Zavřít popis alba 
 • 8.3.2005
 • 34 zobrazení
humanitas
 • 5.4.2004
 • 42 zobrazení
humanitas
 • září 2015 až červen 2018
 • 90 zobrazení
Reklama