Hledání: 2002 - 10.-18.08. - Vysoké Tatry

Pro dotaz 2002 - 10.-18.08. - Vysoké Tatry jsme našli 4 071 výsledků.

Náš tip

Stáhněte si Rajče do kapsy!
Rychlejší a jednodušší přístup
k vašim fotkám a videům.

minisail
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 13 zobrazení
minisail
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 9 zobrazení
minisail
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 4 zobrazení
arco4
 • 23.5.2020
 • 13 zobrazení
sebikom
 • 12.5.2020
 • 42 zobrazení
bready
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 12.5.2020
 • 54 zobrazení
atana
Závod Vlčat a Světlušek, Dobříš u Příbrami, 8.5. 2002
Race for the youngest scouts. the town of Dobris near Pribram.

Závod
Vlčat „O putovní totem náčelník “
Světlušek „ O putovní vlajku náčelní “

Byl naplánován a také uskutečněn 8.5. 2002 na Dobříši. Z Příbrami odjíždíme v osm hodin ráno, s námi jedou také Světlušky z oddílu Amazonek. V autobuse se potkáváme s osmým dívčím oddílem, takže jsme zaplnily celý autobus.
Na vlastní místo startu z náměstí na Dobříši jdeme po cestě která je značená šipkami.
Šipky nás dovedly až do areálu zemědělského učiliště kde je naše základna. Před vlastním závodem je slavnostní nástup a krátká řeč pořadatelů. Dozvídáme se kudy povede trať a co na nás čeká. Rovněž jsme se rozlosovali která šestka poběží dřív a která později.
Celkem je dvanáct soutěžních hlídek.
Před vlastním startem nás čeká kontrola krojů a vybavení klídky, za tuto disciplínu jsme ztratily jen dva body.
Potom už zbylo několik minut do startu na trať která povede zámeckým parkem.
Pak už jsme plnily nejrůznější úkoly jako například : poznávání stromů a rostlin, poznávání živočichů, přišití knoflíku, zabalení balíčku, zatlučení hřebíků byla tam i překážková dráha i všeobecné znalosti, šifrování, skautské značky. Jako překvapení bylo před cílem skládání puzzle.
Po návratu jsme trochu odpočívali a dali jsme si menší svačinku z vlastních zásob.
Než se všechno spočítalo a vyhodnotilo tak jsme hrály různé hry. Jak v tělocvičně tak i venku na hřišti.
Nadešel čas slavnostního nástupu a vyhlášení výsledků.
Naše šestka byla až pátá. Ale smíšená šestka, kde byli i naši brášci byla druhá. Je to fajn. Avšak do krajského kola nepostupuje, jelikož tuto hlídku tvořily vlčata ze tří oddílů.
Cesta ze závodu na autobus byla trochu rychlá. On totiž závod skončil půl hodiny před příjezdem autobusu do Příbrami. I tak to byl krásný den.
Po příjezdu do Příbrami zjistil bráška Hlemýžď že na závodě ztratil šátek, turbánek i kšiltovku.
I to se stane.
Altmiov

Race
Wolf "O traveling totem chief"
 Firefly "About the traveling front flag"

It was planned and also carried out on 8.5. 2002 in Dobříš. We leave Příbram at eight o'clock in the morning, with us also the Fireflies from the Amazon squad. We meet the eighth girls' section on the bus, so we filled the entire bus.
To the actual starting point from the square in Dobříš, we follow the path marked by arrows.
The arrows led us to the area of ​​the agricultural school where our base is. Before the race itself, there is a ceremonial start and a short speech by the organizers. We learn where the track will lead and what awaits us. We also drew lots which six will run sooner and which later.
There are a total of twelve competition patrols.
Before the actual start, we have to check the costumes and equipment calm down, we lost only two points for this discipline.
Then there were a few minutes left to start on the track that will lead through the castle park.
Then we performed various tasks such as: getting to know trees and plants, getting to know animals, sewing a button, packing a package, hammering nails, there was also an obstacle course and general knowledge, encryption, scout signs. As a surprise, the goal was to put together a puzzle.
After returning, we rested a bit and had a small snack from our own supplies.
Before everything was calculated and evaluated, we played various games. Both in the gym and outside on the playground.
The time has come for the start of the ceremony and the announcement of the results.
Our six was only fifth. But the mixed six, where our brothers were, was second. Its fine. However, he does not advance to the regional round, as this patrol consisted of wolves from three divisions.
The journey from the bus race was a bit fast. He finished the race half an hour before the bus arrived in Příbram. Even so, it was a beautiful day.
After arriving in Příbram, his brother Hlemýžď ​​found out that he had lost a scarf, a turbo and a cap at the race.
That too will happen.
Altmiov
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2020
 • 57 zobrazení
ssimoncic
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 5.5.2020
 • 16 zobrazení
haufer
 • 27.4.2020
 • 8 zobrazení
jarolinova
21.9.2002 Banská Bystrica
více  Zavřít popis alba 
 • 26.4.2020
 • 7 zobrazení
franta1948
procházka
více  Zavřít popis alba 
 • 26.4.2020
 • 23 zobrazení
gormig
 • letos v dubnu
 • 1 zobrazení
franta475
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 22.4.2020
 • 25 zobrazení
vaclav72
 • 20.4.2020
 • 17 zobrazení
freddyloa
 • 15.4.2020
 • 40 zobrazení
marchelo92
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 10 zobrazení
atana
22 - 24.3. 2002 Výprava na Slivici
Druhý chlapecký skautský oddíl - Dvojka - Příbram
486.v. o. na Slivici

V mírně deštivý pátek 22.3.2002 se scházíme u vchodu do Nováku. Nedlouho před půl šestou se vydáváme pochodem směrem na Padák. Občas nám svítí sluníčko, ale spíš prší a nebo padá sníh. Je zde Klobouček, Houbička, Skřítek, Mráček, Ledňáček, Jezevec, Jezevčík, Golem, Martin a L.H.Ježek.
Naše cesta vede přes les se sportovištěm kde si zkoušíme naše dovednosti a hbitost.
Cestou určujeme stromy i keře. Nedaleko starých šachet u silnice nacházíme Milník s letopočte 1706, je sice již zašlý časem, ale stále dobře čitelný.
Nakonec se brodíme přes rozmáčené louky a hledáme delší dobu mostek přes potok. V jedné chvíli zaznívá historická věta : „A bažiny jsou zdárně za námi“, v ten okamžik však autor tohoto výroku šlápnul do louže a jeho pohled skončil na další rozmáčené louce. V další chvíli již nařídil ústup a vyhledání okliky přes suchou část louky.
Na Slivici přicházíme již mírně za tmy. Vítáme se s Jaroslavem a po krátkém vybalení i ubytování si dáváme svačinovečeři.
Po večeři nás Víťa rozdělil na tři družiny. Dali jsme si názvy KELTI, VIKINGOVÉ a JEZEVČÍCI. Dál jsme po několika měsících opět hráli hru Riskuj. I když otázky zůstali stejné tak jsme občas něco nevěděli. Ale, smíchu se užilo dost.
Riskuj byla dobrá hra, ale naše družina prohrála v prvním kole. Až jsme dohráli první kolo, tak jsme začali hrát druhé kolo a Víťa řekl, že bychom mohli jít spát. Tak jsme se šli umýt a připravit. Podle hodin již bylo něco k půl desáté. Před úplným usnutím nám Víťa četl příběhy z dobrodružné knížky.
Několik brášků si šeptalo i potom, byli však „utišeni“.

Je sobota a počasí za okny nám říká že paní Zima chce stále vládnout. Buď prší a nebo sněží a občas i vysvitne sluníčko. Jeho vzkaz je jasný, Jaro je za dveřmi a já to nevzdám.
Budíček nás tahá ze spacích pytlů a na stole je již vonící kakao i další dobroty. Okusí je však jen ten z nás kdo se umyje a své věci si poskládá. Čekáme proto na všechny. Po společném popřání dobré chuti již pomalu dobrůtky mizí ze stolu.
Dopolední program je zaměřen na procvičení znalostí ze stezky Vlčat a to v nedalekém lese. I pár drobných bojových her přišlo na řadu. Zpět na faru přicházíme před obědem. Jsme zmrzlí a tak je naší snahou se rozehřát horkým čajem i stolním tenisem.
Oběd jsme si nenechali samozřejmě ujít, vždyť nám všem již pořádně vyhládlo.
Polední klid byl absolvován v leže, proč ne. Odpoledne jsme si připravily ohniště a pak každý z nás si připravil ražniči.
Venku za okny se mezitím rozpoutala sněhová vánice a náš Jezevec tvrdil že v ní oheň rozdělat nepůjde. Víťovi se to však podařilo. A opečené Ražniči nám chutnalo.
Na večer přijel táta našeho Kloboučka a povídal nám o Pamíru, své povídání doprovázel promítáním diapozitivů. Při tom jsme kladly nejrůznější otázky.
Večer po večeři hrajeme opět stolní tenis, při něm se Klobouček připletl Ledňáčkovi do cesty a utržil od jeho pálky šrám v obličeji. Nakonec jej Jaroslav odvezl domu.
Je čas jít spát a před usnutím nám Víťa čte další příběhy.

Nedělní ráno na sebe nedalo dlouho čekat. Teď nám zbývá jen pár hodin na zábavu a úklid všech prostor kde jsme pobývali. Domu jdeme před třetí hodinou odpolední. Počasí nám nepřeje, stále sněží a je dosti zima.

Altmiov
více  Zavřít popis alba 
 • 3.4.2020
 • 43 zobrazení
atana
Čtrnáctý boj o vrch Ostrý – 25.5. 2002

Již čtrnáctý ročník BOJE O VRCH OSTRÝ se uskutečnil v krásnou slunečnou sobotu - 25.5. 2002.
Pár týdnů předem jsme připravovali papírové koule a různé druhy brnění nebo kyrysy.
V den bitvy o Ostrý se nás část přišla brzo ráno do klubovny, aby si vzala sebou oddílový štít. Ti nám dobře sloužily na loňském táboře LAM.
V šest čtyřicet pět se jinak scházíme na vlakovém nádraží a s námi je tam i spousta bojovníků z jiných oddílů.
Celkem nás z Příbrami odjíždí okolo sedmdesáti.
Do Rejkovic přijíždíme za několik minut. Výstup na vrch Ostrý je pro brášky kteří zde ještě nebyli zajímavou a náročnou zkouškou před vlastním bojem.
Na hradišti je již od včerejška rozložený tábor obránců a stavitelů pevnosti. Vyhledáváme svůj plac a připravujeme se na vlastní bitvu.
Stále přicházejí další a další skupiny bojovníků. Celkový počet dosáhnul nakonec 180 účastníků.
Přichází také čas na prohlídku pevnosti a rozmlouvání s obránci. Letošní opevnění je vylepšené a slabá místa zpevněna.
Před vlastní bitvou nám Náčelník opětovně zopakoval pravidla boje a v půl jedenácté dopoledne bitva začala.
Zpočátku byl vývoj velmi příznivý pro obranu, avšak postupem času a ubývajících sil se štěstí obracelo na stranu útočníků. Ti také využívali nejrůznějších dobývacích strojů, jako jsou beranidla a katapulty.
V závěru 120 minutového limitu pro boj, padla na severní straně pevnosti část zdi a na jižní straně byla ukořistěna, útočníky věž.
Při vlastním boji panoval pro nezasvěceného laika v pevnosti dokonalý chaos a zmatek, avšak opak byl pravdou. Zasažení bojovníci se museli jít rychle oživit a čerstvé síly nastupovali na jejich místo. Tentýž systém platil i pro útočníky.
Přibližně 40 minut před koncem bitvy se nápor útočníků stupňoval do té míry až se dokázali přehoupnout přes hradby a zahájit řež směrem k vlajce pevnosti.
Na jejich štíty mezitím dopadali stovky střel a z jejich řad mnohokrát bojovníci utíkali k oživovacímu stromu.
Linie útočníků se však nezadržitelně probíjela vpřed a obránci zoufale přihlíželi jak jejich pevnost pustoší hordy cizích bojovníků ve snaze strhnout na zem vlajku pevnosti a ve čtrnáctém ročníku opět zvítězit. I tak se také stalo.
A kdo z Dvojky byl na Ostrým letos ? Bobo, Hraboš, Skřítek, Pete, Mikulda, Klaun, Rudá Liška, Vrubi, Jezevčík, Jezevec, Dodo, Jerry, Houbička, Klobouček, Jožin a Lesní Hlodavec Ježek.

Fourteenth Battle for Ostrý Hill - 25.5. 2002

The fourteenth year of the fight for top OSTRA took place on a beautiful sunny Saturday - 25.5. 2002.
A few weeks in advance we prepared paper balls and various types of armor or cuirass.
On the day of the Battle of Sharp, a part of us came to the clubhouse early in the morning to take a troop shield. They served us well at last year's LAM camp.
At sixty-five, otherwise we meet at the train station and with us there are a lot of fighters from other sections.
About 70 of us leave Pribram.
We arrive in Rejkovice in a few minutes. Climbing the hill Ostrý is for bro, who have not been an interesting and difficult test before the fight.
The yard has been spread since yesterday camp of defenders and builders of the fortress. We look for our set and prepare for our own battle.
Still more and more groups of fighters are coming. The total number reached 180 participants.
It is also time to explore the fortress and talk to the defenders. This year's fortifications are improved and weak points strengthened.
Before the battle, the Chief repeated the rules of the battle and at half past eleven in the morning the battle began.
Initially, the development was very favorable for defense, but over time and diminishing forces luck turned to the attackers. They also used a variety of mining machines, such as pile drivers and catapults.
At the end of the 120 minute limit for combat, fell on the north side of the fort part of the wall and on the south side was captured by the invaders tower.
In his own struggle there was complete chaos and confusion for the uninitiated layman in the fort, but the opposite was true. The affected fighters had to be quick to revive, and fresh forces took their place. The same system applied to the attackers.
Approximately 40 minutes before the end of the battle, the onslaught of the invaders escalated to the point where they were able to swing over the walls and start cutting toward the fortress flag.
Meanwhile, hundreds of missiles had fallen on their shields, and many of them had fled to the recovery tree.
The line of invaders, however, unstoppably pushed forward, and the defenders desperately watched as their fortress ravaged hordes of alien warriors in an attempt to tear down the fortress flag and win the 14th year. Even so, it happened.
And who from Dvojka was on Ostrý this year? Bobo, Vole, Leprechaun, Pete, Mikulda, Clown, Red Fox, Vrubi, Dachshund, Badger, Dodo, Jerry, Sponge, Hat, Jozin and Forest Rodent Hedgehog.
více  Zavřít popis alba 
 • 31.3.2020
 • 53 zobrazení
krtekjoe
 • 22.3.2020
 • 29 zobrazení
Reklama