(fotkymspekarska)
Nacházíme se v Opavě - Kateřinkách na Pekařské ulici. Jedná se o jednopodlažní budovu rodinného typu. Součásti MŠ je zahrada. Budova i zahrada byla zrekonstruovány v roce 1997. Zahrada je vysázena stromy a keři, je vybavena průlezkami, pískovišti a brouzdalištěm. Jsme standardní mateřskou školou s výdejnou stravy. Naše škola získala právní subjektivitu 1. 1. 2003 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Mateřská škola má dvě třídy s vybavenými hernami, pracovnami a sociálním zařízením. Třídy jsou věkově smíšené / heterogenní /. Můžeme tak zařazovat sourozence do jedné třídy a upevňovat citovou vazbu. Dětem se nemění každý rok pedagog a tak se mezi nimi vytváří vzájemně propojené vztahy, které jsou nesmírně nutné pro harmonický rozvoj dítěte.
(petr-2003)
 • 0žádné album
 • 2323 zobrazení
KE SPISU OSP4 sp. zn.: 4T163/2019
DŮKAZ O ŽIVOTĚ RODINY PRO SOUD VE VĚCI OBŽALOBY MGR. IVANA JURKY
FOTOGRAFIE DOKUMENTUJÍ OBDOBÍ NEJMÉNĚ OD ROKU 2003 DO 24.9.2016
DLE OBVINĚNÍ A OBŽALOBY SE OBŽALOVANÝ DOPOUŠTĚL ZLOČINŮ TÝRÁNÍ SVÝCH DCER AMJ A MJ NEJMÉNĚ OD ROKU 2003 DO 24.9.2016, ZA COŽ MU HROZÍ TREST ODNĚTÍ SVOBODY AŽ 8 LET.
FOTOGRAFIE POŘÍDIL Z VALNÉ ČÁSTI OBŽALOVANÝ JURKA, RODINNÍ PŘÁTELÉ, NAPŘ. DALIBOR CHRUDINA, TOMÁŠ KVERKA, PETR KUSCHMITZ A DCERY ANNA A MARIANNA, KTERÉ MĚLY K DISPOZICI TECHNIKU K POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIDEA A FOTOGRAFIÍ.
Pozdější informace a fotografie jsou z veřejných zdrojů a některé se netýkají období od nejméně roku 2003 do 24.9.2016, jak je uvedeno v obžalobě.
(morendabrno)
Gymnastická soutěž TeamGym (dříve Euroteam) vznikla na půdě Evropské gymnastické federace UEG v roce 1994. Pochází ze Skandinávie, kde má již dlouholetou tradici. V roce 2003 se z původního názvu Euroteam přešlo k výstižnějšímu pojmenování TeamGym. Cílem bylo rozšířit sport na celosvětovou úroveň a názvem vyjádřit, že jde o týmový gymnastický sport.
TeamGym je určen pro družstva mužů, žen a smíšená (stejný počet žen a mužů). Každý tým je složen z 6 – 12 členů.
KSG Moravská Slavia Brno se od roku 1996 účastní všech soutěží TeamGym. V seniorské i juniorské kategorii je již několikanásobným držitelem titulu Mistr České republiky a byl pravidelným účastníkem mistrovství Evropy.
Naše děvčata jsou pravidelně součástí reprezenatčního týmu České republiky.
 • 66 alb
 • 32403 240 zobrazení
Moje starší fotky, které nechci přidávat na svůj první účet - http://jaromirp.rajce.idnes.cz/ kam se snažím dávat aktuální alba, kterých tam mám už přes 600. Fotky na tomto účtu budou v rozmezí let 2003 - 2007. Pokusím se sem dávat jen ty zajímavější z mého archívu. Dříve byla alba umístěna na portále tiscali.foto,. než byl celý portál s tisíci fotoalby zrušen.
(skp-2003)
 • 0žádné album
 • 122122 zobrazení
atleti ročníku 2003 AK SSK Vítkovice
 • 3333 alb
 • 39413 941 zobrazení
(dhlarchiv1991-2003)
 • 0žádné album
 • 704704 zobrazení
(pakyno)
Motoklub Pakynostra byl založen v roce 2003 a už v té době jsme se rozhodli, že se budeme zabývat navštěvováním dětských domovů a dělat radost těm, kteří ji nejvíce potřebují - dětem. Každou sezónu navštěvujeme dětské domovy, kde vozíme děti na motorkách, děláme pro ně soutěže, různé akce a debatujeme na téma silničního provozu. Jinak jsme parta lidí, která načichla benzínem, miluje motorky a vše kolem nich. Radost z jízdy si nenecháme pokazit pitím alkoholu, ani jinými věcmi, které do silničního provozu nepatří.
 • 33 alba
 • 10851 085 zobrazení
(skolaci-opocno-2003-2004)
 • 1111 alb
 • 966966 zobrazení
(nk-jihlavka-03)
Nohejbalový klub Jihlávka vznikl v roce 2003 v malé obci na Vysočině, jako důstojný pokračovatel dlouholeté tradice nohejbalu ve vísce pod Javořicí. Téhož roku se tým také poprvé zúčastnil nohejbalového turnaje trojic v Dušejově na Jihlavsku. Do roku 2017 NK Jihlávka nehrála žádnou dlouhodobou soutěž a zaměřovala se pouze na jednorázové akce, jako jsou různé turnaje trojic či dvojic. Ve své patnácté aktivní sezóně už se však NK Jihlávka přihlásila do OP PE-TA-J - Oblastního přeboru Pelhřimovska-Táborska-Jihlavska. Na tomto portálu máte možnost shlédnutí fotografií z nemála akcí, jichž se náš amatérský nohejbalový oddíl účastní.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
 • 11 album
 • 325325 zobrazení
ak. mal. Igor Hlavinka
Narozen 18. 3. 1959 v Praze. 1974-78 scénografie,Supš Praha3, 1979 - 1982 studia scenografie na DAMU Praha. 1982- 1985 ateliér malby AVU Praha(prof. František Jiroudek).Během studií nejraději maloval krajinu. V 80.letech cyklus kreseb a maleb na téma holokaustu. V 90. letech následovaly kresby a obrazy inspirované přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Účast na um. symposiích nadace Hermit v klášteře Plasy, kde vytvářel hliněné modely fantasknich biomorfních staveb. V roce 1997 tam též inicioval a spoluorganizoval umělecké symposium „O Počátku“. Několik let se zabýval i restaurováním , navrhováním i realizací zahrad. Od 2003 modeloval z hlíny imaginární hlavy. Od roku 2007 návrat ke krajině. Kresby a malby hor v cyklu Ostrovy v oblacích. Cykly fotografií Proměny, Trávy, Fantomy, Olšanské hřbitovy.. Zučastnil se mnoha společných i samostatných výstav. Zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Od 1996 členem S. V. U. Mánes, žije a pracuje v Praze.
Kontakty: igorhlavinka@seznam.czhttp://igor.czechian.net/index2.htmlhttp://igorhlavinka.rajce.idnes.cz/1_Igor_Hlavinka-paintings

1982 – 86 krajinomalba
1986 – 89 figurální malba na téma holokaustu...
1989 – 2006 nefigurální malba: archetypální symboly, struktury, symetrie...
1994 – 97 účast na symposiích nadace Hermit v klášteře Plasy...
1997 – organizace výtvarného symposia „O Počátku“ v klášteře Plasy...
1998 – 99 nástěnná malba ve veřejném prostoru Prosek...
1997 – 2000 restaurování...
2000 – 2008 návrhy a realizace zahrad...
1994 – 95 plastiky: stavby a objekty slučující přírodní a architektonické formy (pokus o syntézu ulity a katedrály)
2003 – 2004 plastiky: hlavy
2007 malba: cyklus abstraktních kompozic „Pocta Františku Kupkovi“...
2007 -2011 kresba, malba: hory v mlze
2011-2015 cykly fotografií Fantomy, Olšanské hřbitovy, Pokušení sv.Antonína
2015- nástěnná malba ve veřejném prostoru. Prosek.
(octaviaclubteplice)
Jsme skupina příznivců automobilů 50. - 70. let. Náš klub vznikl v roce 2003 ze skupiny spolupracovníků, kteří měli stejný zájem a profesi. Všichni jsme výpravčí a máme rádi staré Octavie. Spolu s několika stejně zapálenými přáteli mimo železnici jsme je začali zachraňovat. Z prvních několika kusů se do dnešní doby vytvořila sbírka, která se počítá už na desítky exemplářů.
 • 55 alb
 • 13321 332 zobrazení
(bohemianrapsody)
soukromá fotoalba dnes už neexistujícího hudebního projektu BOHEMIAN RAPSODY aktivního v letech 2003-2011.
 • 0žádné album
 • 250250 zobrazení
(slovanskytyatr)
Studentský divadelní soubor z Olomouce, založen v r. 2003
(atelierg)
Alena Dědicová, česká výtvarnice.
Po roce 1989 vystavuje po celé ČR a je zastoupena v soukromých sbírkách doma i zahraničí.
V letech 1996 až 2003 - galerijní činnost.
2000 až 2002 - účast na projektu Deset století architektury se SPH.

Kontakt: atelier.g@seznam.cz
606 437 428
(frantisekkralik)
Malíř František Králík prošel velice krátce výtvarným odborným školením v letech 1952-1954 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze na Hollarově náměstí. Vyjma této krátké zkušenosti se dá prohlásit, že je autodidaktem. Měl ale potřebný talent, píli, vůli i vědomosti, které ho nakonec vedly prostě jen jinými cestami k témuž – k malbě, k tvorbě s vlastní invencí a fantazií.
Od úplných svých počátků malířských, kdy se věnoval krajinomalbě v duchu postimprese a to zejména inspirované okolím Říčan a lomů u Žernovky se dostal poměrně brzy k projevům plným malířské imaginace, snovým obrazům a vizím fantazijní malby realistickou formou se sociálně kritickým obsahem, který si ostatně Králíkova malba udržuje až dodnes.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ho právě tyto malby přivedly do řad surrealistické skupiny soustředěné kolem vůdčí osobnosti poválečného surrealismu Vratislava Effenbergera. Estetik a teoretik surrealismu Effenberger, byl osobností díky svým intelektuálním přednostem schopnou být posledním autentickým vykladačem Teigeho díla, jinou jeho neméně důležitou funkcí bylo, že zajišťoval organizační strukturu surrealistického hnutí v Čechách a vazby s Francií. Kromě něj se František Králík tehdy stýká s řadou dalších postav tohoto hnutí jako byli Eva a Jan Švankmajerovi, Luděk Šváb, Emilie Medková nebo Martin Stejskal.
K názorovému rozchodu se surrealismem dochází u Františka Králíka v polovině sedmdesátých let, a to po kolizi mezi vnitřním světem surrealistů a vnější realitou tehdejších politických tlaků po sovětské invazi, prostou vší surrealistické fantazie. V té době je tvorba Františka Králíka také provázena jistým střídáním figurativního a nefigurativního projevu, ústícím v osmdesátých letech do informelu a obrazů - reliéfů. Stalo se totiž, že v letech 1976-1990 byl František Králík odborným pracovníkem Národní galerie v Praze. Zbraslavský depozitář Národní galerie, kde pracoval jako správce, mu poskytoval nejen spousty vynikajícího studijního materiálu, měl zde také možnost získávat přímé konzultace a znalosti z oboru teorie umění od předních našich kunsthistoriků Jiřího Zeminy nebo Jiřího Kotalíka.
Jak významnou byla zkušenost každodenní konfrontace se sbírkou umění šedesátých let se projevilo Králíkovým paralelním příklonem k informelu, k většímu akcentování struktur (Průnik, 1988), k formálním experimentům, asamblážím a kombinování trojrozměrných objektů s malbou v jednom celku (Společnost, 1989; Oltář, 1989). Není to zas až tak nelogický fakt, když uvážíme obsahové spojitosti informelu jako proudu reagujícího na existenciální pocity ohrožení ve společnosti v 60.letech. Přesně toho, co se udržuje v Králíkově díle neustále. Autor si jen prostě ověřil jiné své výrazové možnosti, aby se po čase vrátil k formám realistickým a jemu vlastním. Větší příležitost prezentovat tyto své práce se mu naskytla souborně na jeho samostatné výstavě v roce 2003 v Galerii F33 v Praze.
Nebyla to Králíkova výstava první. Autor sám považuje za nejvýznamnější své individuální výstavy z celé řady prezentací let šedesátých až osmdesátých dvě výstavy v Ústavu makromolekulární chemie v Praze v roce 1985 a 1988. Také vystavoval v letech 1969-1970 s pražským ARS Klubem, který poskytoval tvůrčí platformu a prostor pro výtvarné umění i tvůrce s jistou volností, nevyžadoval regulí profesionálních ani tématických. Časově na ARS klub navazuje spolupráce Františka Králíka s ART Centrem Praha v letech 1970-1971, díky níž autorovy práce ocitly v několika soukromých zahraničních sbírkách. Byly to práce stále imaginativní, plné sociálně kritických symbolistních obsahů v intencích realismu.
Až po roce 1985 došlo k jiné Králíkově formálně obsahové eskalaci, představované tzv. fyzikálními prostory. Autor v té době vytváří řadu ryze abstraktních kompozic v jemných až pastelových tónech a s citlivým valérováním naprosto mimo rámec svých názorových a formálních pozic.
Po období jistého hledání na počátku devadesátých let se autorova malba vrací k figuraci (Zvěstování, 1995) a v podstatě na těchto pozicích stojí stále. Vyčleníme-li z ní ryze realistické krajiny z Rakovnicka pro uvolnění a malířský trénink práce s plenérem. Nová fáze v autorově díle je představována cyklem prostorů inspirovaných fotodokumentací interiérů zpustošených staveb, evokujících změny mezi novým a starým a experimentuje s přesmyčkami vizuální i významové perspektivy (Vymezený prostor I, 2007; Vymezený prostzor II, 2007).
Nechceme li opomenout celou škálu Králíkovy práce je třeba uvést jeho spolupráci s filmem. V 80. a 90.letech s Krátkým filmem Praha, kdy se podílel na snímcích Maxe Petříka o malíři Adolfovi Kosárkovi „To byl český krajinář“ a o Národním divadle. S Českou televizí pak spolupracoval při realizaci naučně-populárních projektů „Štětcem a dlátem“ a snímku o barokním freskaři Cosmovi Damianovi Asamovi „Mým plátnem byla klenba“. Od roku 1992 do roku 2000 byl ředitelem Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Od roku 2002 je členem Sdružení středočeských výtvarníků a účastní se pravidelně jeho členských výstav.
 • 11 album
 • 12901 290 zobrazení
Ženy dělím vpodstatě na 2 skupiny- z jedněch se mi zvedá penis (třeba Silvia Saint) a z těch druhých žaludek (třeba manželka mého bratra)

Happy Birthday Roger Waters! (6.9. 1943)

Pro zjišťování informací o pivovarech netřeba zakládat další web, když již existuje jeden, kterej to má opravdu dobře podchycený a tím je www.pivovary.info

www.plzen.idnes.cz/v-srpnu-zacne-stavba-koridoru-a-tunelu-plzen-rokycany-ppe-/plzen-zpravy.aspx?c=A130718_111111_plzen-zpravy_pp

Můj strýc MILOSLAV JANDA ( NAR.11.4.1924) ZEMŘEL (19.3.2011-sobota večer)
http://www.denik.cz/hudba/miloslav-janda-jubileum-vyroci20090409.html
http://plzensky.denik.cz/kratce/plzen-zemrel-tenorista-miloslav-janda-838396.html
Plzeňský tenorista (nepleťte si to se slovem terorista) byl můj strýc a zemřel necelé 2 roky po tom, co vyšel v Deníku článek-Blahopřání k jeho 85. narozeninám. Zbyla po něm akorát teta, ale ta dost pije a není s ní kloudná řeč.
Co se týče strejdova vztahu k pivu, tak desítky nepil vůbec a z dvanáctek měl nejradši Plzeň. Do hospod nechodil, kupoval si lahváče domů.
Piva nepil moc, tak 1 po obědě a 1 po večeři, ale zato denně. Neměl to s tetou lehký, tak teď už má konečně klid.

Pokud chcete vidět něco hodně divnýho, zadejte si do vyhledávače "záhadná obří stavba na Křivoklátsku v obci Ptyč"

Západní Čechy-železniční přejezdy do Německa
1.) Potůčky (směr Zwickau)
2.) Kraslice (směr Zwickau)
3.) Plesná (směr Plauen)
4.) Pomezí nad Ohří (směr Marktredwitz)
5.) Česká Kubice (směr Furth im Wald)
6.) Žel.Ruda-Alžbětín (směr Deggendorf)

Tři soutoky, ze kterých vzniká Berounka
1.) Doudlevce-Úhlava s Radbuzou
2.) Centrum Plzně u Viktorky-Radbuza s Mží
3.) Doubravka-Úslava s Malou Berounkou

PIVOVARY, VODNÍ PLOCHY, HRADY A ZÁMKY, KTERÉ MAJÍ NA SVÉ POUTI 4 ŘEKY, ZE KTERÝCH SE V PLZNI DÍKY 3 SOUTOKŮM STÁVÁ MOJE MILOVANÁ BEROUNKA

1.) RADBUZA-pramení u obce Pivoň v Českém lese na Tachovsku
Horšovský Týn-zámek
Dobřany-pivovar Modrá Hvězda
České údolí-vodní nádrž
Centrum Plzně-soutok s Mží a pivovary Groll, PU, Gambrihnus

2.) ÚHLAVA-pramení v blízkosti pivovaru Belveder na Železnorudsku na západním svahu Pancíře
Nýrsko-vodní nádrž
Švihov-vodní hrad
Čižice-pivovar U Bizona
Štěnovice-zámek
Plzeň Černice-pivovar Purkmistr

3.) MŽE-pramení v pohoří Český les na německé straně
Lučina-vodní nádrž (6 km západně od Tachova)
Tachov-hrad, později přestavěný na zámek
Svojšín-zámek
Stříbro-pivovar U Rybiček-dle jejich webu mimo provoz
Hracholusky-vodní nádrž
Centrum plzně-soutok s Radbuzou a pivovary Groll, PU, Gambrihnus

4.) ÚSLAVA-pramení pod názvem BRADLAVA v Lukovišti na Klatovsku
Žinkovy-zámek
Nepomuk-zámek Zelená Hora
Blovice-zámek Hradiště
Šťáhlavy-zámek Kozel
Šťáhlavy-pivovar Radouš

7 světových osobností, o kterých sem během svého života natolik intenzivně přemýšlel, že si troufám říct, že mě nějakym způsobem ovlivnili-řazeno dle data jejich narození:
1.) hádejte kdo...
2.) MŮJ DĚDA, ARCHITEKT, KTEREJ PROJEKTOVAL HOSPODY A KULTURÁKY NA SEVERNIM PLZEŇSKU---8.2.1907 (1.7.1992)
3.) MICHAIL GORBAČOV-------------------2.3. 1931
4.) JEAN-PAUL BELMONDO----------------9.4. 1933
5.) KAREL KRYL-----------------------------12.4. 1944 (3.3. 1994)
6.) TOMÁŠ VANDAS------------------------3.3. 1969 www.tomasvandas.cz
ironie osudu-v den 25. narozenin Tomáše Vandase, měsíc před svými 50. narozeninami, náhle umírá Karel Kryl...
7.) SILVIA SAINT---------------------------12.2. 1976
Z tohoto seznamu sem nabyl dojmu, že významní lidé se rodí v časovém rozmezí od února do dubna-asi ňáká magická konstalace hvězd.

Bohužel za posledních 20 let v tomto státě nebylo zdaleka vše tak idylické jako moje manželství, mám na mysli hlavně naše politiky, kteří tuto zemi systematicky a cíleně ženou do záhuby. Dovolte mi zde od roku 1996 informovat národ o růstu státního dluhu i o tom, která vláda kdy zrovna byla u moci. Částky do roku 2007 jsou v miliardách KČ a v říjnu 2012, kdy jsem psal tyto řádky, státní dluh dosahoval šílených 1,652 BILIONU KČ !!!!!!!!!!!
1996 - 155 mld KČ ( Klausova vláda-až do roku 1998 )
1997 - 173 mld KČ
1998 - 195 mld KČ
1999 - 228 mld KČ ( Zemanova vláda-až do roku 2002 )
2000 - 289 mld KČ
2001 - 345 mld KČ
2002 - 396 mld KČ
2003 - 493 mld KČ ( Špidlova vláda-do roku 2004 )
2004 - 593 mld KČ
2005 - 691 mld KČ ( Grossova vláda )
2006 - 803 mld KČ ( Paroubkova vláda )
2007 - 892 mld KČ ( Topolánkova vláda-do roku 2009 )

2008 - 1 BILION KČ !!!

2009 - 1,178
2010 - 1,344 ( v 1. polovině roku Fišerova úřednická vláda-po pádu vlády a po nešťastných květnových volbách nám zde začly vládnout ODS+TOP 09+VĚCI VEŘEJNÉ+LIDEM )
2011 - 1,499
2012 - v říjnu - 1,652

28.7. 1914-11.11. 1918 byla 1. světová válka
1.9. 1939-2.9. 1945 byla 2. světová válka
6. a 9.8. 1945 Američané spáchali největší zločin v dějinách lidstva-svrhli 2 atomové bomby na Japonsko
Rok 1948 byl rokem SATANA-u nás se dostali k moci Komoušové a v Asii vznikl za podivných okolností izraelský stát-TO SE NIKDY NEMĚLO STÁT!

pan.w.2013@seznam.cz
FC Smíšené 2003 NC-LINE - futsalový klub
 • 11 album
 • 515515 zobrazení
(spartakpruhonice)
Starší přípravka 2002 - 2003 a mladší

http://podolaci2003.rajce.idnes.cz/
Reklama