CheapPanel com is worlds cheapest SMM Panel with Zero Drop smm services since 2013! Reseller's first choice, best quality cheapest wholesale SMM Reseller Panel. SMM Panel best cheapest wholesale smm reseller panel. CheapPanel instagram followers facebook likes tiktok youTube views subscribers Indian main provider
 • 0žádné album
 • 1212 zobrazení
(pbrodan)
Společnost ONE REAL ESTATE, s.r.o., je certifikovanou realitní kanceláří a je součástí ERA Reality Česká republika, která působí v České republice od roku 2013. Společnost byla založena roku 1971 ve Spojených státech amerických. V současné době působí ve 42 zemích světa a ve více než 2400 kancelářích.
ONE REAL ESTATE Vám poskytne zdarma nezávazné konzultace k realitním transakcím, zpracuje analýzy ceny nemovitosti a marketingový plán prodeje nemovitosti. Naším cílem je spokojený klient. V průběhu každého obchodního případu dbáme na maximální bezpečnost transakce a poskytování veškerých služeb na velmi vysoké úrovni.
 • 11 album
 • 4343 zobrazení
(zbrojovka2013)
pro malé Zbrojovacky 2013
 • 11 album
 • 99 zobrazení
KČT Třinec - akce od roku 2013.
 • 1616 alb
 • 20892 089 zobrazení
(fbcpanthersliberec)
Historie klubu

Náš klub byl založen na jaře roku 1999 a na jeho založení se podíleli Michal Honíšek, Václav Tolar, Stanislav Šmolík a Boris Šmolík. Každý ze zakladatelů podal svůj návrh na název klubu a poté se losovalo. Zvítězil název navrhnutý Stanislavem Šmolíkem FBC Orli Liberec, pod kterým jsme působili následujících šest let. Naše první sezóna začala na podzim roku 1999 a umístili jsme se ve středu tabulky.

Na jaře roku 2005 se vedení klubu rozhodlo vstoupit pod organizaci Sokol a od té doby jsme vystupovali pod názvem TJ Sokol Liberec 1 a to až do konce sezóny 2009/10. V roce 2010 jsme se rozhodli vystoupit z TJ Sokol a založili jsme tým FBC Panthers Liberec, při té příležitosti jsme do soutěže přihlásili i náš nově vzniklý B-tým.

V sezóně 2012/13 se „A“ týmu podařilo postoupit do 2.ligy, od sezóny 2013/14 jsme začali spolupracovat s DDM Větrník a přihlásili jsme do soutěže družstvo Elévů.

Od následující sezóny došlo k přeskupení soutěží Českého florbalu a muži se zařadili do nově vzniklé Divize. Hned první ročník této ligy se jim podařilo ovládnout a nadcházejícím play-up dokonce vybojovali historický postup do Národní ligy.

Vzhledem k velmi rozrůstající se mládeži jsme od sezóny 2015/2016 přihlásili již čtyři družstva ve třech kategoriích – přípravka, elévové, mladší žáci a položili tak základ klubové mládeže od těch nejmenších pro další postupný rozvoj klubu. Mužům se navíc při premiérové účasti v Národní lize povedl postup do bojů play-off.

Druhá sezóna v Národní lize již tolik nadšení nepřinesla, spíš naopak. Mužům se po úvodních kolech přestalo dařit, což bohužel vyvrcholilo až konečným sestupem zpět do Divize. Opačný počin se naopak podařil mužům B, kteří si vybojovali premiérový postup do Regionální ligy. Mládeži přibyla čtvrtá věková kategorie – starší žáci.

Vzhledem ke stále se rozšiřující základně mládeže vstupujeme do sezóny 2017/2018 již s 10 družstvy.
 • 55 alb
 • 745745 zobrazení
(hcenergie2013)
hokejový tým HC energie ročník 2013
Smyčcový orchestr Smiling String Orchestra působí při Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové od roku 2013. Pod vedením pedagoga Mikuláše Ježka si úspěšně buduje vlastní tvář, výraz i pozici mezi ostatními hudebními formacemi školy i regionu.
Orchestr se stal v květnu 2018 absolutním vítězem národního kola celostátní soutěže základních uměleckých škol v oboru smyčcových orchestrů a souborů. Navázal tak na absolutní vítězství v krajském kole, v němž dirigent Mikuláš Ježek obdržel rovněž zvláštní cenu za inspirativní dirigentský výkon.
(vanvictory)
Valach anglického plnkrevníka narozen 29.5.2010

maminka: Vanessa(GER) po (Navarino(GER)
otec: Hamond (GER)

Van Victory ,, Viky" běhal v letech 2013 az 2016

Celkem ma na svém účtu 21 startu
 • 66 alb
 • 491491 zobrazení
(kenosisfoudnationindia)
KENOSIS KF is a non-profit and voluntary organization registered on July 29, 2013 with number 7 of the Indian Evidence Act 1882 (Renewed date: BMH-4-00312-2017-18). The main vision of KF is to allow women, young people and children (especially girls) to receive education to build a better life in India, Nepal and Kathmandu. From its inception, education also focused on medical care, economic preparation for young people, the livelihood of women in rural areas, support for victims of abuse, victims of physical harassment and economically weaker groups in rural communities. The women and children only depend on the help of international volunteers. Its headquarters are located in Bangalore, Karnataka, India. More about us and Application to volunteer, please click here https://kenosisfoundationindia.org/ Contact us at kenosisfoundation@yahoo.com WhatsApp us at +919900724842
 • 0žádné album
 • 427427 zobrazení
(mulacova)
Jaromíra Mulačová byla jednou z žen, které, ač narozeny koncem 19. století, dokázaly o své životní kariéře rozhodovat samostatně, bez ohledu na tehdejší stereotypy.
Otec Václav Mulač pocházel z Buštěhradu ze ševcovské rodiny a byl vojákem pražského dělostřeleckého pluku, matka Eleonora rozená Strnadová byla z Jindřichova Hradce, rovněž z rodiny obuvníků. Rodina žila od roku 1872 na Smíchově, později, v roce 1892, získal otec místo domovníka v Praze Na příkopě 957-1 s temným bytem, jehož okno ústilo do rušné pasáže, kde v těch dobách byl tak zvaný Velký bazar.
Rodiče měli dvě dcery. Je udivující, že se jim podařilo i při nepříliš dobrých majetkových poměrech dopřát oběma dcerám pro tu dobu nadstandardního vzdělání.
Starší, Marie, se narodila v roce 1879, maturovala na Minervě a vystudovala filosofickou fakultu, obor čeština a němčina. Učila na dívčím lyceu v Českých Budějovicích. Provdala se za Václava Šlosara a celý život zasvětila péči o rodinu a podpoře činnosti svého manžela, profesora a ředitele učitelských ústavů v Čechách i na Slovensku, spisovatele a překladatele s uměleckým jménem Václav Šlosar Doubravský, rodem z Újezda u Hořovic.
Jaromíra se narodila na Smíchově 14. 5. 1881.
V době, kdy nebylo zvykem, aby ženy studovaly, nebo byla tato výsada spíše přístupna dívkám z bohatých rodin, dokázaly i některé méně situované dívky dosáhnout vzdělání, mnohdy za pomoci stipendií. Jaromíra zaměřila své úsilí ke studiu malířství, ovšem obdařena byla i talentem literárním. Po ukončení docházky do měšťanské školy nastoupila do druhého ročníku Dívčí školy průmyslové v Praze, zároveň absolvovala odborné kurzy umělého vyšívání, paličkování krajek, přípravný kurz pro industriální učitelky a v roce 1900 složila zkoušku způsobilosti z ženských ručních prací pro školy obecné a měšťanské. Soukromě studovala gymnaziální látku. Výtvarné vzdělání získávala soukromým studiem u akad. malířky M. Urbanové – Zahradnické, později u profesora Ferdinanda Herčíka. Jejím rádcem byl i malíř Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský. V roce 1904 zahájila studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, totiž na nedlouho předtím otevřené Všeobecné dámské škole pro kreslení a malbu, kde byli jejími učiteli např. Václav Dědek, Jiří Stibral i Jakub Schikaneder. V letech 1908 – 9 tam pokračovala na Speciální škole pro výzdobu plošnou. V té době už pracovala jako bezplatná asistentka (hospitantka) kreslení při městské průmyslové škole dívčí v Praze, jako výpomoc u ředitele Vildvalda na 6 hod. týdně. V letech 1909 – 10 byla asistentkou kreslení při dívčím lyceu král. města Plzně, od roku 1910 začala pracovat jako zatímní učitelka kreslení při dívčí průmyslové škole spolku Ludmila v Č. Budějovicích, kde pokračovala její učitelská kariéra až do roku 1917. V roce 1911 podstoupila maturitní zkoušku na dívčím lyceu a vydala brožuru O harmonii barev se zvláštním zřetelem k oboru oděvnímu. V roce 2013 absolvovala cestu po Itálii (Římu a Florencii) zřejmě se skupinou či spolkem dívek. Začala pracovat na rukopise učebnice Nauka o krojích, kterou dokončila roku 1914 a předala jej po schválení Ministerstvem kultu a vyučování nakladateli O. Kyprovi v Pardubicích. Po odchodu nakladatele do války se však rukopis ztratil, a tak začala na učebnici pracovat znovu, zatím se však publikaci ani rukopis nepodařilo nalézt. V knihovně muzea v Polné se však nachází její drobná bohatě ilustrovaná publikace bez uvedení data vydání s názvem Ženský kroj všech věků.
V roce 1915 se podle údajů z disertační práce Krajina s nábytkem (M. Suchomelová) účastnila přípravy výstavy svérázu v Praze. V té době už přispívala do časopisu Ženský obzor odbornými články z oboru uměleckého a uměleckoprůmyslového. V roce 1917 založila v Č. Budějovicích časopis Album českého svérázu a redigovala jej do r.1919, později časopis vycházel pod názvem Československý svéráz.
Po přestěhování do Prahy v roce 1917 pracovala v závodě Hospodářské družstvo pro svéráz krojový a bytový v Praze jako vedoucí obchodu a dílny po dobu 10 měsíců, později si v Praze zřídila vlastní umělecko-průmyslový ateliér pro výrobu krojů, dekoračních výšivek a výzdobu oděvní na základě vydaného živnostenského listu.
Od začátku školního roku 1919 pracovala jako učitelka kreslení a vedlejších předmětů na Městské dívčí průmyslové škole ve Slezské Ostravě. Zabývala se též výukou v dětských dílnách zavedených Okresní péčí o mládež: lepenkářství, šití loutek, vyšívání a výzdobné malbě drobných předmětů. V roce 1920 byla jmenována definitivní profesorkou v IX. hodn. třídě a po onemocnění ředitelky školy byla zvolena správkyní této školy. Její současnou činností byla i výuka vyšívání a výchovných prací v doplňovacím kursu industriálních učitelek okresu slezsko-ostravského. Dokončila rukopis Nauky o umění (asi učebnice pro školy) a předložila jej ke schválení. Publikaci ani rukopis se zatím nepodařilo nalézt.
Mezi lety 1922 a 1931 učila na Státním reálném gymnáziu Hviezdoslavově v Dolném Kubíně. Seznámila se s neblahou sociální situací v regionu a pokoušela se řešit problémy žáků, kteří do školy dojížděli nebo docházeli ze vzdálenějších obcí. Zjistila, že mnohé děti nemají vzhledem k chudobě možnost se po celý den strávený ve škole najíst. Sháněla sponzory a vybudovala systém společného stravování pro žáky z nemajetných rodin. Studovala místní etnografii a folkloristiku. S žáky podnikala školní výlety, na příklad do Tater. Přátelila se s vdovou po básníku Hviezdoslavovi, stýkala se s významnými osobnostmi města, např. s Jégé Nádašim. Publikovala články zabývající se sociální tématikou území.
Období mezi léty 1931 až 1935 není zmapováno. Zřejmě ještě existovalo nějaké spojení se Slovenskem, ale zřejmě již byla Jaromíra Mulačová vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu v invalidním důchodu.
V roce 1931 zakoupila dům č. p. 404 v Dobropolské ulici v Kouřimi , součást bloku tří domů postavených podle návrhu Dušana Jurkoviče. Obydlí mělo specifickou atmosféru danou osobitým Jurkovičovým stylem, navazujícím na Arts and Crafts, s typickou halou s dřevěným schodištěm do podkroví, štíty s bosáží a verandou. Ovšem osobnost Jaromíry Mulačové doplnila ráz interiéru praktickým nábytkem a množstvím děl lidového umění včetně vyřezávaných madon či keramiky, sbírkou pocházející ze Slovenska. Ze sbírky se bohužel nic nedochovalo a dům, ač v oblasti s památkovou ochranou, byl po roce 89 k nepoznání nevkusně přestavěn.
V Kouřimi se Jaromíra pozvolna začala zúčastňovat veřejného života. Byla členkou bytové komise, iniciátorkou založení Osvobozené domácnosti. Díky jejím snahám vznikla v Kouřimi veřejná prádelna, jejíž byla potom dlouhá léta jednatelkou. Dokázala sehnat peníze na její vybudování a zakoupení vybavení, ušetřit na stavbu nové budovy. Až do pozdního věku jezdila vyřizovat agendu do Prahy. V tehdejší době byla existence prádelny velkou pomocí pro domácnosti, praní prádla bývalo velkou zátěží pro ženy.
Z dobové kroniky je možno se dozvědět o její účasti ve volbách do národního výboru v roce 1946. Jako kandidátka za Československou stranu národně socialistickou ve volbách uspěla.
Během celého života byla literárně činná, ať už publikacemi z oblasti užitého umění, tak i články se sociální tématikou. Byla stálou přispěvatelkou do Národních listů a Ženských obzorů. Do jakési soutěže zaslala později dvě humoresky ze života prostých lidí na Slovensku a získala čestné uznání. V její pozůstalosti se podle tvrzení její přítelkyně kouřimské spisovatelky Žofie Pohorecké vyskytoval i rozepsaný detektivní román.
Pokoušela se i o komponování. Její vánoční ukolébavka byla v roce 1959 provedena s neobvyklým doprovodem v kouřimském kostele a po jejím úmrtí opět o Vánocích v roce 1960.
Jaromíra Mulačová zemřela 22. 12. 1960. Je pochována v Chrudimi v rodinném hrobě.

Jaromíra Mulačová, ‘Šperky a ženy’, Ženský obzor 18/7
(1922): p. 97
M. Suchomelová: Krajina s nábytkem: file:///C:/Users/evaze/Downloads/IPTX_2010_1_11210_0_289366_0_104546.pdf

Profil spravuje Eva Zemanová, praneteř Jaromíry Mulačové, evaze@centrum.cz.
(obrazyforstova)
Malování obrazů je mým koníčkem. Maluji převážně olejovými barvami reálné náměty z přírody a ze života kolem nás, které mě zaujmou obsahem, nebo barvami. Navtěvuji různé malířské kurzy, kde se učím technice malování.

V roce 2013 jsem oslovila pražskou malířku Jolanu Čechovou, kde se doposud stále zdokonaluji v technice malování.

Zúčastnila jsem se kurzu malování tužkou pod vedením malíře Zdeňka Trse a u malíře Ing. Jana Matějáka-kurz vrstvená technika.

Dosud jsem vystavovala v Červené galerii Mělník, v galerii Templ Mladá Boleslav 2016, 2017, dále na výstavě Letňany 2016, 2017 . V současné době vystavuji obrazy v kostele Českých bratří v Mladá Boleslavi.
 • 22 alba
 • 452452 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
(cantabo)
Cantabo Orlová je smíšený pěvecký sbor, který vznikl v roce 2013 a tvoří jej 16 stálých členů a klavíristka. Jeho sbormistryní je Ing. Markéta Kubicová.

Repertoár sboru je pestrý, tvoří jej písně klasických autorů hudby od středověku až po současnost. Skladby máme v úpravě a capella, ale zpíváme i s klavírním doprovodem, či jinými nástroji.
Sbor vystupuje v koncertních sálech i kostelích.
 • 1212 alb
 • 16461 646 zobrazení
(mravenci2012)
Album fotek od 1. - 5. třídy
Mravenci, Loupežníci, Strašidla, Piráti
školní rok: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 • 77 alb
 • 798798 zobrazení
(ltmh-klenoty)
Všechny (skoro) fotky a videa z Klenot konečně na jednom místě :)

Za posledních pár let patří velké díky naší dvorní fotografce Zuzce Šafrové :)http://zuzanasafrova.rajce.net

Některé fotky (především před rokem 2013) bohužel nejsou v přesném pořadí, ale snad to nebude moc vadit. Pokud byla natočena videa, jsou vždy na konci poslední části.
 • 2626 alb
 • 27052 705 zobrazení
(dantilly)
*29.4. 2013
Labrador retriever
Tiffany z dánčí stráně x Rising Sun Tankaram
 • 2121 alb
 • 14021 402 zobrazení
(miradorpol)
Valach anglického plnkrevníka narozena 28.4.2008

maminka: Marea(POL) po (Vilnius(POL)
otec: Jape ( USA)

Mirador ,, Miroušek" běhal v roce 2013 a 2014

Celkem ma na svém účtu 3 starty.

Chovatel: SK Krasne
(bartosuvdetskysoubor)
Bartošův dětský soubor byl založen v lednu 2004 jako součást dospělého Bartošova souboru, který působí ve Zlíně již od roku 1952. Už na velikonoce roku 2004 vystupoval Bartošův dětský soubor ve Zlíně a rychle za sebou následovala vystoupení na festivalech v Rožnově pod Radhoštěm, Mezinárodním festivalu v Luhačovicích, zúčastnil se Mezinárodního festivalu Kunovské léto a Rožnovských slavností. K úspěchům souboru patří v letech 2009 a 2011 účast na Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě.
V roce 2013 jsme navštívili Mezinárodní festival „ Licidersko srce“ v Srbsku. V lonském roce
postoupila naše střední skupina do Krajské přehlídky dětských souborů do Rožnova pod Radhoštěm.
 • 1111 alb
 • 10431 043 zobrazení
 • 1515 alb
 • 697697 zobrazení
Chtěli byste mít krásnou zahradu, kde byste mohli relaxovat? Chtěli byste oživit svoji stávající zahradu okrasným zahradním jezírkem s barevnými rybkami a květinami? Potřebujete poradit s péčí o Vaší „oázu klidu“ u domu? Pak jste u nás správně!

Zahrada Bosu s.r.o. je zahradní centrum poskytující široké spektrum služeb v oblasti zahradnictví. Náš tým tvoří takoví lidé, pro které je zahradničení, stavba jezírek a péče o zahrady nejen prací, ale především koníčkem.

Vše, co naše společnost nabízí, jsme si sami vyzkoušeli na našich soukromých zahradách, abychom Vám mohli nabídnout 100% kvalitu a spolehlivost. A vlastně na našich zahradách se v roce 2013 zrodila i myšlenka, založit si profesionální zahradní centrum, které by lidem pomohlo plnit jejich přání, sny a realizovat představy o vlastní zahradě, pokud k tomu sami nemají odvahu nebo čas.

Pro naši práci jste nejdůležitější VY, naši zákazníci, pro které se snažíme realizovat zahrady dle Vašeho přání. Vy budete mít zahradu každý den na očích, Vám bude dělat desítky let radost a bude pro Vás místem pro setkání s rodinou a přáteli. Proto je pro nás důležité, aby se Vaše osobnost promítla do zahrady, kterou pro Vás vybudujeme nebo zrekonstruujeme. A tak se sami svými myšlenkami budete podílet na návrhu Vaší zahrady. Její realizaci dle Vašich představ, pak už necháte na nás, na profesionálech.

Původní plán zaměřit se pouze na realizaci a rekonstrukci zahrad se posléze rozrostl o myšlenku otevření kamenné prodejny, kde by naši klienti měli možnost zakoupit si rostliny i zahradnické potřeby. Prodejna vznikla v obci Buštěhrad nedaleko Kladna.

Kromě kvalitní profesionální zahradní techniky a potřeb pro zahrádkaření u nás naleznete i rostliny k výsadbě do zahrad. Stromy, které si u nás můžete zakoupit, si sami vybíráme ve školkách, protože jen tak jsme schopni zajistit, že daný kus je kvalitní a především zdravý.

K zahradám a prodejně si přidaly i realizace okrasných zahradních a koupacích jezírek, které pro Vás také rádi zrealizujeme. I zde bude záležet na Vás a Vašich představách, jak by mělo Vaše jezírko vypadat.

I krása zahrad tkví v detailech, proto je pro nás velmi důležité, aby Vaše zahrada byla dokonalá. Pohledové natočení vysazovaných rostlin, skládání kamenů na okraji jezírek tak, aby co nejvíce připomínaly přirozený vzhled v naší přírodě… To všechno je práce pro nás, profesionály, kterou pro Vás rádi uděláme.

Chceme, aby značka Bosu pro Vás byla synonymem vysoké kvality, spolehlivosti a zárukou spokojenosti.

Každá zahrada může jedinečná a my chceme, aby jedinečná byla právě i ta Vaše!
 • 2222 alb
 • 18701 870 zobrazení
(capvylety)
Alba jsou určena především pro aktivní účastníky programů pro osmičkové seniory, ať už od Centra aktivizačních programů, Pražské osmy, Gema - burzy seniorů, OÚSS Bulovka a dalších organizátorů, kteří nám akce a zájezdy nabídnou. Ostatním mohou alba sloužit jako inspirace na cesty.
Senioři v Praze 8 se nemusejí nudit, protože je tu hodně schopných dobrovolníků, kteří nás kromě mnoha kurzů, provázejí několikrát týdně po Praze i jejím širším okolí. Vybere si každý - Nordic Walking vedou Hela Šandová a Luděk Čipera, na poznávací výlety zve RNDr. Míla Štulc, který zná každou rostlinu a kámen, vyzná se v krajině a ekologii... Dendrolog Mgr. Karel Pinkas nás učí znát stromy na krátkých i delších vycházkách.
CAP je Centrum aktivizačních programů pro seniory, a tak capeme s Capem a kdybychom byli trampové, mohli bychom se nazývat T.O. Capáci.
Tady jsme v srpnové Osmičce z roku 2013 na straně 18.http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2013/082013/files/pdf/pageflip.pdf
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2013/082013/
Méně náročné vycházky pořádá Gema Burza seniorů Šimůnkova
http://burzasenioru.galerie.cz
Fotky od Sváti Dvořáčka: http://svdvo.rajce.idnes.cz
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy patří mezi nejmladší regionální muzem.
Mnohaleté úsilí dobrovolných vlastivědných pracovníků vyústilo v roce 1953 ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě. V roce 1961 byly zámecké prostory po generální rekonstrukci zámku a úpravě okolí poprvé zpřístupněny veřejnosti. Od roku 1975 mluvíme o Středočeském muzeu…
Od 20. června 2014 je k vidění rekonstruovaný zámek (uzavřen povodní v roce 2002) a od 13. června Ateliér Zdenky Braunerové (uzavřen povodní v roce 2013).
 • 11 album
 • 361361 zobrazení
Reklama