Hledání: 2014 - Prvé.

Pro dotaz 2014 - Prvé. jsme našli 119 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
barn77
Niečo málo z prvého rockového večera....
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2013/2014
 • 230 zobrazení
barn77
A všetko začína odznova,... snád už lepšie.
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2013 až leden 2014
 • 119 zobrazení
dchrastany
 • 30.7.2014
 • 54 zobrazení
piki4
Prvý deň v novej škole zažili gymnazisti - prváci dňa 2.9.2014. Privítal ich riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš. Poprial im v štúdiu veľa úspechov a oznámil im, že ich jedinou úlohou je len chodiť do školy a učiť sa. Predstavil triednych učiteľov v jednotlivých triedach prvého ročníka: 1.A PaedDr. Ivannu Herbstovú,1.B PhDr. Ľubicu Kordaničovú, 1.C Mgr. Veroniku Kriškovú, 1.D MVDr. Danielu Chabovú a 1.E Mgr. Jána Bilíka. Potom zástupca riaditeľa školy RNDr. Marián Hamrák rozdelil študentov do tried a noví triedni učitelia si odviedli svojich študentov na prehliadku školy. foto: Ing. JánKo ©ák
Prosím fotografie nekopírujte na FB, len vložte link danej fotografie. Ďakujem 8)
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • 2.9.2014
 • 3 588 zobrazení
anezkapolivkova
Anezka temer 6let po prve jezdi tobogany
více  Zavřít popis alba 
 • 8.7.2014
 • 1 456 zobrazení
lietava
Prvých pätnásť dní mesiaca november sa niesli v dobrom počasí o ako sme snívali počas hlavnej sezóny kedy len mnoho pršalo. Pokračovalo sa v plánovanej činnosti a to : Bola po odvodnení opätovne prisypaná severná hradba respektíve jej zbytok. Následne sme na dolnom západnom nádvorí začali s odvozom a uprataním kaneňa. jedna skladka sa nechala pod polkruhovou flankovacou baštou a ďalšie kamene sa vozili k pravouhlému bastiónu kde plánujeme vnovej sezóne 2015 vymurovať ďalších 25m3 nového lícneho muriva. Ďalšie práce prebiehali v objekte Kostková prístavba kde sa doložili hranoly stropu a následne na ne sa položila podlaha. Na hlavnom nádvorí prebiehla výroba neskorogotického portálu Kostkovej prístavby a to konkrétne do jej takzvanej kapustnej pivnice. V posledný deň prvých 15 dní novembra bola sobota oddychový deň a tak sme sa dobrovolnícky venovali už aj postupnému uprataniu hradu. Pomocnú ruku nám podali aj žiaci a učiteľky základnej zelenej školy v Brodne ktorí upratali prízemie veže starej brány kde sa nachádza zamestnanecká kuchyňa. Počasie bolo tak priaznivé že sme si ani neuvedomili že za viac ako mesiac tu máme sviatky pokoja a lásky Vianoce :-)
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2011 až listopad 2014
 • 1 278 zobrazení
lietava
V mesiaci Jún sa na hrade Lietava udialo viacej zaujímavých udalostí. Po pracovnej stránke sa stavebne pracovalo na viacerých frontoch - úsekoch ako boli napríklad objekty : Podkovitá veža kde sa špárovala východná fasáda objektu a dokončila sa konzervácia všetkých okenných otvorov. Na Prednej bráne známej pod názvom prvá sa obnovil zaviknutý záklenok západnej steny plus sa začal konzervovať a čiastočne obnovovať podľa návrhu obnovy celý daný úsek. Pravouhlý bastión a jeho nárožie nám pomaly rastie do krásy aj keď cieľom tohto roka je obnova 25m3 nového lícneho muriova zo 160m3 chýbajúcich. každopádne už aj týchto 25m3 začína objekt ukazovať v pozitývnom bezpečnejšom a krajšom svetle. Na objekte Veľký delostrelecký rondel sa postavila časť úvodného exteriérového lešenia z ktorého sa začala konzervácia a čiastočná obnova dnes už s časti zaniknutého 2-3 poschodia pod JV stenou paláca. Taktiež sme tento mesiac spustili konzerváciu a čiastočnú obnovu hradnej pekárne kde sa v prvej etape začala riešiť jej východná stena, kde boli zaniknuté z väčšej časti kapsy prvého nadzemného poschodia. Od 20.júna sme zamestnali na hrade 15 vlastných zamestnancov. Zhodov okolností sme zmluvy s nimi podpisovali na Lietavskej hradnej konferencii a tak prvý deň v práci strávili naši zamestnanci na poučnej a informatívne bohatej akcii venovanej 10 rokom stavebnej a výskumnej činnosti. V rámci archeologických prác sme sa začali venovať objektu Kostková prístavba s pivnicou kde sa postupne znižuje suťový zával na takmer pôvodnú niveletu. V mesiaci Jún sme organizovali spoločne s Nadáciou Pontis už tradičnú firemnú dobrovoľnícku akciu Naše mesto kde sme sa počas týchto dvoch dní venovali archeologii pri odvodnení severnej hradby a vytvárala sa pracovná kaskáda pod SV stenou Polygonálneho bastriónu. Práve tam plánujeme jednu zo stien vážne poškodeného bastiónu z lešenia vyčistiť a následne ju našpricovať vápennou maltou nadstavenou metakaolínom. Tento miniatúrny zásah bude po realizácii monitorovaný aby sa zistilo na aký čas dokáže špricované jadro vydržať vo svojej pevnosti bez domurovania jeho lícnej časti. Niežeby sme nechceli danú čas vymurovať ale financie a čas nám to v najbližšom čase nedovolí. Záverom mesiaca sme privítali a hradom previedli nových pomocníkov a to belgických skautov v počte 24 šikovných mladých ľudí ktorí bezplatne prišli a vybrali si hrad Lietavu ako cieľ ich pomoci. O ich činnosti a pracovnom nasedení sa viac dozviete z budúcomesačnej fotogalérie :-)
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2013 až červenec 2014
 • 1 142 zobrazení
lietava
Mesiac apríl roku pána 2014 sa niesol poväčšinou v dobrom počasí a tak sme mohli na hrade spustiť úvodné prípravné práce na sezónu 2014. Udialo sa toho viacej a tak si to trošku zrekapitulujeme. Začiatkom mesiaca sa naša činnosť zamerala na upratanie Kinižiho paláca, kde sme vytvorili prehľadné zastrešené lapidárium. Následne nabehla na dobrovoľnícky víkend partia MORAVA ktorá začala rozoberať lešenie z JV steny paláca kde sa v minulej sezóne riešilo statické zabezpečenie priestoru bývalého gotického dreveného arkiera a priľahlého prasknutého komínového telesa. Rozobrala sa polovica lešenárskej veže, ktorá sa premiestnila samozrejme v rozloženom stave do Podkovitej veže. Rozobrali sme aj lešenie na Orlovej bráne a postavili ho v interiéri zbytku severnej hradby, ktorú sme začistili a pripravili na jej konzerváciu, pretože ju plánujeme v roku 2014 odvodniť. Premazali sa všetky lešenárske žaby a upratali sme interiér veže starej brány. Tento mesiac bol zaujímavý aj tým že sme na hrade spustili oficiálnu prevádzku bufeta-hradnej bašty ktorú chceme prevádzkovať počas víkendov a sviatkov. V rámci prípravných prác sa doviezli nové kvádre na pokračovanie rekonštrukcie SZ nárožie prednej brány, postavili sme technický prístrešok nad takzvanou väznicou kde premiestnime veškerú výrobu malty. Vybudovanie prístrešku má viac významov : Chráni sa ním ešte neotvorená väznica, bude uprataný areál, ktorý nebude vyzerať ako stavenisko, vápno ako aj maltový koláč bude pod strechou čo bude taktiež výhodov pre skladovanie týchto materiálov a v konečnom dôsledku budeme zbierať aj dažďovú vodu potrebnú na konzerváciu objektu. Posledný aprílový deň sme doviezli prvých 5 sudov kusového vápna, z ktorého sme vyrobili prvý vápenný horúci koláč :-) a taktiež sme tento posledný deň spustili uchytávanie vzácnych omietok interiéru Podkovitej veže. Pikoškou mesiaca bolo skenovanie západnej steny pravouhlého bastiónu za účelom výpočtu chýbajúceho muriva. Výsledok je hrôzostrašný - skener ukázal, respektíve vypočítal že na západnej stene chýba 160m3 kamenného muriva :-(
Kategorie: koníčkypráce
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • jaro 2014
 • 1 114 zobrazení
piki4
Dňa 9. 12. 2014 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnil 2. ročník školského kola olympiády z biológie, ktorého sa zúčastnilo spolu 16 žiakov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, pričom boli bodovaní v 3 oblastiach – test, 2 praktické úlohy a príprava natívneho preparátu. V kategórii A (3. a 4. ročník) súťažilo 10 žiakov, ktorí mohli získať spolu maximálne 115 bodov z hodnotených oblastí; na prvých troch miestach sa umiestnili s veľmi tesnými bodovými rozdielmi : 1. Ľuboš Nacko 3.B (89 b), 2. Alexander Burda 3.E (88 b) a 3. Matej Micikáš VII.OA (87 b). V kategórii B (1. a 2. ročník) súťažilo spolu 6 žiakov, ktorí mohli získať maximálne 106 bodov; prvé tri miesta obsadili žiaci : 1. Zuzana Ivaničová 2.B (75 b), Pavol Harvanik (71,5 b) a 3. Jakub Baranský (57,5 b). Do krajského kola biologickej olympiády, ktoré sa každoročne koná v Bardejove, postupujú dvaja najúspešnejší riešitelia z oboch súťažných kategórií. Žiakov na olympiádu pripravoval Mgr. Jozef Vyšin v spolupráci s MVDr. Danielou Chabovou a pedagogický dozor pri riešení jednotlivých úloh vykonávali MVDr. D. Chabová, Mgr. J. Vyšin a Mgr. J. Ščerba. Súťažiacim ďakujeme za účasť a teší nás, že každým rokom postupne pribúdajú záujemcovia o biologickú olympiádu. Výhercom blahoželáme a držíme palce na krajskom kole BIO foto: Ing. JánKo ©ák
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2014 až březen 2015
 • 1 103 zobrazení
piki4
20.6.2014 PK TV organizovala 9.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY. Naša štafeta bola zložená z 22 dievčat a 21 chlapcov. Každý študent odbehol 1 km na čas. Prvých päť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v októbri postaví na štart Medzinárodného maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť maratónskeho diania. foto: Ing. JánKo ©ák
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 20.6.2014
 • 1 040 zobrazení
sachovaskolka
Od roku 2011, čiže tretí rok, sa deti v materskej škole Š. Moyzesa v Ružomberku

môžu prihlásiť do záujmového útvaru IKA-TIKA GYMNASTIKA. Krúžok vedie Mgr. Janka

Brnová, ktorej gymnastika učarovala už v detstve a teraz svoje skúsenosti odovzdáva

najmladšej generácii.

Jedenkrát týždenne sa dievčatá a chlapci stretávajú v telocvični materskej školy, kde

sa venujú základom športovej i modernej gymnastiky. Cieľom cvičení je zvládnuť správne

držanie tela, ovládať základné akrobatické cvičenia a prostredníctvom cvičení a pohybových

hier získať ohybnosť, vytrvalosť, rýchlosť a hlavne radosť z cvičenia. Cvičia

na gymnastickom páse, na kladine, švédskej bedni a rebrinách. K cvičeniu používajú

pomôcky, ako fit lopty, owerbaly, kruhy, stuhy, laná, či riečne kamene na podporu klenby

chodidla.

Deti sa každoročne zúčastňujú gymnastickej súťaže „Memoriál Júliusa Ondečku“, kde

sme boli veľmi úspešní. V roku 2012, 2013 aj 2014 sme získali prvenstvo. V roku 2013 sme

obsadili všetky 3 prvé priečky. Deti sa prezentujú aj pred rodičmi na športovom dni v našej

materskej škole. Usporiadali sme akciu pre rodičov s deťmi „Gymnastická cestička“.

Nielen gymnastika, ale každá pohybová aktivita je veľkým prínosom pre zdravie

dieťaťa a tvorí základy správneho životného štýlu v neskoršom veku.

Prispela Mgr. Janka Brnová
více  Zavřít popis alba 
 • 12.6.2014
 • 1 017 zobrazení
lietava
V mesiaci máj 2015 sa na hrade Lietava, pracovalo už naplno pod taktovkou hradných zamestnancov ako aj dobrovoľníkov ochotných priložiť ruku k dielu. Práce prebiehali na začiatku mesiaca hlavne na objekte Polygonálny bastión, kde sa konzervovala a čiastočne obnovila spodná základová časť SV steny objektu. Súčasne so stavebnými prácami prebiehala úprava terénu severnej a SZ steny do takzvaných pracovných kaskád. Táto práca sa nezaobišla pri množstve nálezov, aby sa nevykonávala pod archeologickým dozorom. ďalšie práce pokračovali v rámci tohto mesiacu na objekte Hradná kuchyňa-pekáreň kde sa na základe návrhu metodika pokračovalo v čiastočnej obnove a stabilizácii objektu. Práce boli zamerané na etapu obnovy severnej steny dymníka-stedovekého "digestoru" ako aj na stabilizácii tretieho oschodia objektu kde sa obnovil záklenok, vymurovalo murivo až do základu atikovej renesančnej rímsy a nakoniec sa torzo komplet prešpárovalo. V rámci konca tohto mesiaca sa na hrade uskutočnil aj prvý medzinárodný fotografický Workshop, v rámci ktorého sa mnoho fotilo ale aj pracovalo. Taktiež sa v tomto mesiaci začali stabilizačné práce aj na objekte Veľký delostrelecký rondel, kde sa za pooci horolezeckej techniky prešpárovalo a domurovalo chýbajúce lícne murivo exteriérovej časti v šírke lešenia zásahov pod lešením postaveným v roku 2014. Mesiac plný zmien počasia kde sa striedalo slnko aj výdatný dážď nakoniec pre práce na hrad dopadli výsledkovo úspešne.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2015 až leden 2016
 • 957 zobrazení
lietava
V prvej polovici mesiaca september sme sa venovali činnosti ktorá nadväzovala na predchádzajúce obdobie. Zo stavebného hľadiska práce prebiehali hlavne na objekte hradnej pekárne, ale aj na veľkom delostreleckom rondli kde sme práce ukončili obnovou káps prvého poschodia. Archeologicky sa pracovalo na striedačku vo veľkom delostreleckom rondli ako aj pri severnej hradbe. Začiatkom mesiaca v sobotu 6. septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorým sme si pripomenuli okrúhle výročie vzniku združenia pred 15 rokmi. Bohatý program pre návštevníkov pozostával z dobrej hudby - Chmins, Arcus, dobového ako aj brušného tanca - Hereditas Patrum, Lamees, skvelého stredovekého divadla z Ostravy - Divadla bez střechy a nechýbali ani pútavé prehliadky so sprievodcom po hrade. Podávali sme dobrý guláš, klobásy, pečené ryby ako aj dobré nápoje. Akcia sa vydarila a verím že aj návštevníci boli spokojní. Hrad v tomto čase navštívila aj firma Albi zo Žiliny ktorý poctivo už niekoľko rokov chodia na hrad pomáhať v rámci jedného dobrovolníckeho dňa. Venovali sa expedícii kameňa k pravouhlému bastiónu ako aj úprave exteriéru pod Severnou hradbou. Počasie bolo rovnako tak ako v auguste nie moc príjemné, striedali sa slnečné a daždivé dni v pravidelnom intervale. Práve toto počasie nám tento rok robí malý pracovný časový sklz, ktorý veríme že dobehneme počas blížiaceho babieho leta :-)
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2014
 • 924 zobrazení
lietava
Prvých pätnásť dní mesiaca august sa niesli na hrade Lietava v znamení medzinárodnej archeológie ako aj zaujímavej stavebnej činnosti. V rámci archeologie sme na hrade hostili študentov akadémie archeologie z Budapešti ktorý nám ukázali ako prebieha školská prax v reálnom čase na pamiatke. Taktiež sme znižovali suťový zával objektu veľký rondel kde sa kameň a suť triedila podľa druhu použitia. Archeologický výskum prináša aj nejaké pekné nálezy a tak je potrebné ich spracovať od úmývania až po balenie pred odvozom do ústavu v Nitre. Zo stavebnej činnosti na hrade dominovali práce na veľkom delostreleckom rondli a na objekte takzvanej hradnej pekárne. Spustili sa aj prípravné práce na budúcu obnovu východnej steny Kostkovej prístavby kde sa postavilo lešenie a s kamenárskym majstrom prebrali výrobu nového portálu do pivnice suterénu. Počasie nám tento rok akosi nepraje pravidelne sa nám strieda dážď s občasným slnkom.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • srpen 2014
 • 875 zobrazení
lietava
Mesiac máj sa na hrade Lietava niesol od začiatku v mierne dusnej atmosfére pretože sme očakávali že už tento mesiac budeme pracovať naplno spoločne s našimi vlastnými zamestnancami. Bohužiaľ štátna administratíva nám to neumožnila a tak sme pracovali kombinačne na princípe dobrovoľníkov a profesionálnych remeselníkov. Počas tohto mesiaca sa pracovalo na viacerých úsekoch. Bolo zastabilizované torzo zbytku severnej hradby ktoré chceme tento rok odvodniť, začalo sa murovať aj na pravouhlom bastióne kde tento rok je v pláne vymurovať prvých 25m3 nového muriva hlavne v časti nárožia kde výška nového muriva dosiahne 4,1 metra. Zaizolovali sme strechu technického prístrešku, vykonali petrografickú analízu kamennej hmoty hradu, uchytávali sme omietky v interiéri podkovitej veže a výškový špecialisti začali konzervovať okenné otvory a špárovať za pomoci horolezeckej techniky exterérovú fasádu podkovitej veže. V tento mesiac sa nám v Lietave objavilo ložisko žltého pieskovca a tak sme sa s majiteľmi dohodli že nás budú týmto kameňom sponzorovať a tým pádom máme z čoho rekonštruovať nárožie pravouhlého bastiónu. Na hrade prebiehali aj ďalšie pracovné aktivity spojené so zveľaďovaním objektu a taktiež už celý mesiac počas víkendov fungoval hradný bufet v suteréne veže starej brány. Koncom mesiaca sme začali pripravovať terén severnej hradby na odvodnenie s pomocou zamestnancov Kia Motor Slovakia v rámci projektu "Spolu to dokážeme". Počasie bolo bohaté na dážď, takže všetky zásobníky sú na hrade plno naplnené - 4000 litrov. Týchto more kvapiek, ani neefektívnosť štátnych úradníkov nás však tento mesiac neodradilo, aby sme sa naplno nevenovali nášmu cieľu ktorým je tohtoročný plán konzervácie hradu ktorý chceme splniť v plánovanom rozsahu :-)
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2014
 • 864 zobrazení
piki4
Študenti našej školy vytvorili dve družstvá a dňa 24. 10. 2014 v Košiciach zabojujú o prvé miesta v matematickej súťaži študentov stredných škôl s názvom Košický Matboj. Prvé družstvo (družstvo žiakov prvého a druhého ročníka) je v zložení: Daniela Pittnerová (II. A), Erika Krivjanská (I. A), Peter Belcák (I. A) a Radoslav Laškody (I. B). Druhé družstvo (družstvo žiakov tretieho a štvrtého ročníka) tvoria: Simona Ihnatová (IV. A), Peter Jevčák (IV. A), Antónia Ihnatová (III.E) a Marek Burdeľ (III.E). Všetci im držíme palce. foto: Ing. JánKo ©ák
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2014
 • 870 zobrazení
barn77
Prvý motoples v tomto roku...Plesová sezona začala.
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2013/2014
 • 813 zobrazení
hricov
Počas prvej polovice augusta práce pokračovali na murovaní klenby východného okna Predného paláca. Kvôli nedostatku klenbového kameňa na hrade sme museli pristúpiť k jeho zberu v lese v Krásne nad Kysucou a následne kameň prenášať do Hričovské Podhradia. Počas dvoch dní sa pokračovalo aj v čistení hradnej cisterny v predhradí. Počasie nám tak ako celé leto neprialo a neustále nám pršalo, no aj napriek tomu sme úspešne dokončili klenbu východného okna Predného paláca, zahasili sme vápno pre ďalšie murárske aktivity a pristavili sme lešenie k strieľni v Strednom paláci, kde plánujeme najbližší murársky zásah. Počas tohto mesiaca nás na hrade navštívil aj detský tábor zo Žiliny.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • srpen 2014
 • 781 zobrazení
trempoviny
O prodlouženém listopadovém víkendu se uskutečnily tři příjemné události. Za prvé: kamarád Chemo, s kterým vandruju téměř 35 roků, oslavil své padesátiny; za druhé: jenom jsme nejedli a nepili, ale prolezli zajímavá místa Novoborska; a za třetí: viděli jsme v útulné rybářské hospodě, jak fotbalisté Česka převálcovali Island. Na Chemovu oslavu jsme dorazili jak trampové, tak netrampové a pohoda byla velice dobrá. Listopadové počasí se opět překonalo, takže chvílemi si člověk myslel, že už je jaro. Tentokrát se omlouvám, že neprozradím, kde se navštívené převisy přesně nacházejí. Kdo ví, ten ví, kdo neví, možná mu je prozradím při nějakém osobním setkání. Co ti, Chemo, ještě popřát ? Snad, abys byl stále fit, abys měl hodně štěstí, abys měl hodně peněz, abys měl hodně ... Ovšem, pak by ti řada lidí záviděla a neměla by tě ráda. Tak ti raději přeju, abys žil spokojeně, jako dosud, se svou rodinou a občas vyrazil na nějaký dobrý vandr.
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2014
 • 680 zobrazení
piki4
48. ročník Biologickej olympiády
Dňa 10. 1. 2014 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Študenti súťažili v teoreticko-praktickej časti, ktorej sa spolu zúčastnilo 11 študentov. V kategórii A sa na 1. mieste umiestnil Adrián Slobodník (3. E), na 2. mieste končila Otília Otavková(3.E) a tretie miesto získala Angelika Mergová(3.A). V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil Ľuboš Nacko (1.B), na 2. Mieste skončila Zuzana Ivaničová (1.) a tretie miesto obsadil Šimon Diškanec (VI.OA). Všetkým žiakom ďakujeme za
účasť v školskom kole a prvým dvom žiakom v oboch kategóriách blahoželáme a prajeme veľa úspechov a úspešné reprezentovanie našej školy v krajskom kole biologickej olympiády. foto Ing. JánKo cák
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2014
 • 678 zobrazení
Reklama