Hledání

135 vyhledaných výsledků
AKCE -30 % s kódem
Valentýnská 30% sleva
Oslavte Valentýn s fotodárky Rajče.
Kód: Valentynska Valentýnská 30% sleva
20102011
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 30.8.2014
 • 89 zobrazení
20102011
více  Zavřít popis alba 
 • 29.8.2014
 • 60 zobrazení
tatra813
HÁDEJ
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
 • 14.7.2014
 • 9 zobrazení
20102011
 • 7.6.2014
 • 29 zobrazení
barca26
 • leden až duben 2014
 • 30 zobrazení
slavek-m
Opět je to album většinou obyčejných cvaků (nehledejte v tom nic uměleckého ani technicky dokonalého) někdy neobyčejných úkazů nad našimi hlavami v zemské atmosféře. Jde o průřez rokem 2016.
Během tohoto roku jsem také měl možnost vidět několik barevně neuvěřitelných západů slunce - opravdu nádherné barewné šou!

Jde o pokračování alb
Obloha a mraky 2015
Obloha a mraky 2014
Obloha a mraky 2013 a
Obloha a mraky 2011 - 2012,
které jsou všechny doplňovány několika dalšími alby jako např.:
Kelvin–Helmholtzova instabilita,
Fotometeory apod. (optické jevy v atmosféře),
Stratocumulus undulatus asperatus a několika dalšími...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
58 komentářů
 • leden až prosinec 2016
 • 90 zobrazení
slavek-m
Letošní Perseidy jsem trávil na poli poblíž obce Bělečko na okraji Královehradeckých lesů. Na poli bylo strniště, které projíždělo karimatkou jako nůž máslem :) Fotky jsou tentokrát pořízené rybím okem na jeho nejširším konci pro zachycené co největší části oblohy. Zaostřeno není úplně dokonale, což se odráží na vzhledu některých meteorů. Během dvou nocí se mi podařilo na nepříliš čisté obloze zachytit přes 30 perseid a dva meteory jiného původu, z čehož jeden byl nejkrásnějším meteorem noci - letěl přes celý výhled - na fotce je to ten nejdelší. Album obsahuje složené snímky nejhezčích a nejjasnějších kousků. Bolid mám jen jeden. Naleznete zde pak dvě timelapsová videa z obou nocí a startrails z noci první...

Starší fotky meteorů:

Perseidy
Perseidy 2014
Perseidy 2013
Perseidy 2012
Perseidy 2011

Další meteorické roje
Kvadrantidy 2014
Lyridy 2012
Orionidy 2011
Draconidy 2011
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • 14.8.2015
 • 209 zobrazení
kastaneklitvinov
Dnes jsme se s předškoláky vydali do mosteckého planetária. Dozvěděli jsme se, co to planetárium vůbec je a podívali jsme se na noční oblohu. Také jsme poznali některá souhvězdí.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.4.2015
 • 56 zobrazení
mysticsmile
Třiďte odpad!

Čtvrtek 2. dubna 2014. Obyčejný jarní den, jenž vůbec nepřipomínal toto veselé roční období. Z oblohy se snášely provazy deště se sněhem. Počasí, že by psa ven nevyhnal.
Přesto areál firmy Sita v Boskovicích otevřel své brány veřejnosti, aby se občané mohli podívat, jak se šetrně zachází s biologickým odpadem a co všechno lze znovu zužitkovat.
Několik odvážlivců, kteří i v tomto sychravém počasí dorazilo, přivítala Ing. Michaela Kuchaříková, technicko-provozní manažerka společnosti. „Mám na starosti zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, tedy kompostárny,“ představila se úvodem. Dále seznámila s provozy firmy. Sita má v ČR osm kompostáren a jednu na Slovensku. Největší provoz je v Brně s kapacitou 70 tisíc tun odpadu, boskovická patří k těm menším. Vlastníkem je Město Boskovice, Sita provozovatelem. Areál se nachází na území bývalé skládky a má dvě oddělení. Kompostárnu a centrální sběrný dvůr. V kompostárně končí odpady z hnědých nádob a údržby zeleně. Jsou výhradně rostlinného původu. Původní kapacita 1350 tun za rok je navýšena na 1800 tun díky nové technologii. Odpad se nejprve zváží, zkontroluje se na přítomnost nevhodných příměsí, případně se dotřídí. Při kompostování je důležité perfektní promíchání, aby proces proběhl optimálně. Provádí se mobilním šnekovým zařízením (homogenizérem) poháněným traktorem. Zařízení obsahuje i hvězdicové ostré nože, aby se materiál perfektně rozmělnil. Pomocí hydraulické lžíce se jednotlivé složky zakládají v přesném poměru, stroj směs zamíchá a založí se zakládka. Dřevo se musí podrtit. Proces je aerobní – je třeba dodávat vzduch, aby mikroorganismy mohly pracovat. Provzdušnění se dociluje překopávači nebo nakladačem. V Brně na velké kompostárně se navíc používají ventilátory. Je třeba též zavlažovat, většinou stačí dešťové srážky. Pomocí tyčového teploměru se hlídá teplota cca 55 st. po dobu 21 dní. Ke konci se může zvýšit až na 75 st. Zvýšená teplota ničí semena plevelů, což je žádoucí. Není přípustná teplota nad 85 st., aby se neničily i funkční organismy. Navíc by mohlo dojít k samovznícení. Po ukončení kompostování se provádí ještě sítování pomocí mobilního vysokokapacitního zařízení, jež se přesouvá mezi jednotlivými provozovnami dle potřeby.
K zakládkám se vede výrobní dokumentace s veškerými důležitými údaji a daty procesů. Na závěr se provádí rozbory vzorků. Musí splňovat normy legislativy. Produkty podléhají Zákonu o hnojivech, registraci provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Teprve pak mohou být produkty použity v rostlinné výrobě.
Kompostárny vyrábějí též rekultivační kompost dle Vyhlášky 341, kdy není nutná registrace. Produkt se nevyužívá k pěstování plodin. Lze je aplikovat například v parcích.
Registrovanými produkty jsou: Kompost – hnojivo do půdy a substrát s přídavkem zeminy, minerální hmoty nebo písku.
„A nyní si vše projdeme a podíváme se na běh strojů v praxi,“ zakončila poutavé vyprávění Ing. Michaela Kuchařová.
Ve 13 hodin dorazila delegace Města Boskovice tvořená místostarostkou Ing. Jaromírou Vítkovou, místostarostou Petrem Malachem, DiS, referentkou regionálního rozvoje Ing. Anetou Sedláčkovou a ředitelkou Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalovou. A právě v době, kdy se znovu silně rozpršelo. I když počasí opět ukázalo, že se zima jen tak vzdát nechce, prošli si pozorně celý areál a se zájmem sledovali odborný výklad doprovázený bubnováním kapek do deštníků rozvinutých nad hlavami.
Zastupitelka Jihomoravského kraje a místostarostka Ing. Jaromíra Vítková upřesnila: „Zařízení v Doubravách vzniklo na bývalé skládce komunálního odpadu. Odpad se zde sládkoval neřízeným způsobem od konce druhé světové války. Počátkem 90 tých let zde byly dokonce kalové laguny, jež bylo nutné obehnat plotem, aby do nich nespadly děti, které často do neoplocené lokality chodily. Po roce 1990 docházelo k nápravě. Skládka byla uzavřena, vzniklo překladiště, kde se z „kuka“ vozů předával odpad do velkých kontejnerů a odvážel do Březinky na skládku. Na začátku nového milénia jsme zpracovali Plán odpadového hospodářství. V roce 2005 jsme díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí pořídili kontejnerovou kompostárnu. Výroba kompostu podléhá požadavkům ÚZUSu, musí získat jejich certifikáty, není to nic jednoduchého.“
Zpočátku vznikala řada problémů především s velikostmi částic. Takto zpracovaná hmota se nemohla vrátit do městské zeleně, byla využívána k biologické rekultivaci tělesa skládky po rekultivaci technické. Pokračuje opět místostarostka Ing. Jaromíra Vítková:
„V současné době proběhla další modernizace díky dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 25 milionů korun. Celý sběrný dvůr byl rekonstruován. Moderní buňky, asfaltový povrch, přemístěna váha, nové kontejnery na separovaný odpad. Z dotace jsme v roce 2014 pořídili traktor a homogenizátor, čímž se kompost zkvalitnil. Bohužel o něj není velký zájem kvůli snížení rostlinné výroby a ceně dopravy pro zemědělce. Biologický odpad však musíme likvidovat tímto způsobem, dle legislativy se nesmí objevit v komunálním odpadu. Proto jsou v ulicích u ostatních nádob i hnědé na biologický odpad. Jeho zpracování ve vlastní kompostárně vyjde levněji než odvoz do spalovny v Brně nebo na skládku do Březinky.“
V současné době se ekonomičnost kompostárny v hojné míře projevuje, její vybudování bylo správné rozhodnutí. Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková závěrem popsala historii od roku 1990:
„Zpočátku neměli někteří lidé přihlášeny popelnice, nebyl povinný poplatek. Nyní již každý občan musí poplatek uhradit, diky tomu ubylo divokých skládek v okolí města. Lidé se naučili třídit, vše evidujeme a na základě dobrých výsledků můžeme podat žádost na EkoKom o finanční odměnu. Vzhledem ke zvyšující se propagaci environmentální výchovy se situace neustále zlepšuje. V rámci Zdravého města a Dne Země každoročně pořádáme osvětové akce, zajíždějí sem firmy zabývající se například ekologickou likvidací vysloužilých elektrických zařízení. Tak občanům vštěpujeme výhodnost a potřebnost ekologického zpracování odpadů. Šetrné chováni k přírodě je naší povinností kvůli jejímu zdravému zachování pro budoucí generace.“
Škoda jen toho nevydařeného počasí. Jistě by přišlo více občanů zhlédnout, že odpad může být dále užitečný a že třídit jej má opravdu smysl.

Více: www.boskovice.cz
http://www.sita.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 2.4.2015
 • 303 zobrazení
slavek-m
Opět je to album většinou obyčejných cvaků (nehledejte v tom nic uměleckého ani technicky dokonalého) někdy neobyčejných úkazů nad našimi hlavami v zemské atmosféře. Jde o průřez rokem 2015. Ne vše mám zachyceno a ne vše foťákem - velká část je jen mobilním telefonem. Jaké obrázky jsou čím focené, to je poznat z EXIFu pod snímky, které jsou seřazeny jak byly foceny.

Jde o pokračování alb
Obloha a mraky 2014
Obloha a mraky 2013 a
Obloha a mraky 2011 - 2012,
které jsou všechny doplňovány několika dalšími alby jako např.:
Kelvin–Helmholtzova instabilita,
Fotometeory apod. (optické jevy v atmosféře),
Stratocumulus undulatus asperatus a několika dalšími...
více  Zavřít popis alba 
45 komentářů
 • leden až prosinec 2015
 • 73 zobrazení
tomaskucera
- V sobotu 10. ledna 2015 se od 19: hodin ve Chmelné v kulturním domě „U Pitráků“ konala výroční hasičská schůze okrsku Zdislavice.
Na schůzi bylo mimo jiné informováno o činnost okrsku v roce 2014 a plán činnosti na rok 2015. Byla také přednesena pokladní zpráva a zástupci jednotlivých sborů představili dění ve svých sborech. Proběhly také volby do okrskového výboru na období 2015 - 2020. Starostou okrsku byl opět zvolen Ondřej Ryba ze Zdislavic, zástupce - Petr Chobot (SDH Rataje), jednatel - Ladislav Kopecký (SDH Javorník), pokladník – Vratislav Hrubant (SDH Malovidy). Na starostku OSH Benešov byla navržena Dana Vilímková (SDH Divišov) a její zástupce Petr Vilímek (SDH Divišov). Potom následovala diskuse, ve které vystoupilo se svým projevem několik členů.
Po ukončení jednání a diskusi proběhlo hromadné focení přítomných hasičů z celého okrsku, kterých bylo kolem 40ti. Pak se podávalo občerstvení, sekaná s oblohou a točilo se kácovské pivo Hubertus, kterého se vypili dva velké a dva malé sudy. Po schůzi v průběhu volné zábavy hrála kapela Chmelařinka. Promítaly se také fotky, které byly pořízeny většinou na akcích SDH Chmelná a na soutěžích za posledních několik let a několik snímků historických. O obsluhu se výborně staraly: Iveta, Petra, Eliška a mladí hasiči.
Zúčastnili se zástupci všech sborů okrsku: Chmelná, Javorník, Kuňovice, Zdislavice, Malovidy , Miřetice, Chlum a Rataje. Na schůzi byl též delegát z výkonného výboru OSH Benešov pan Pavel Studnička ze SDH Čechtice.
Ke konci večera se několik hasičů z několika sborů přesunulo na Myslivecký ples do Čechtic.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2015
 • 532 zobrazení
jardadarda
Sluníčko nás před obědem vytáhlo z brlohu ven, ani jsem si nestačil vzít sebou foťák. Tak jsem to nafotil telefonem. Krásný den, obloha modrá jak šmolka, čerstvý sníh a sluníčko hřálo jak na jaře.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2015
 • 73 zobrazení
marselina
Prvních 5 fotek foceno z okna :-) potom začíná zasněžený Zürich, ve středu jsem šli do Bülachu, kde jsme bydleli.... to jsou ty fotečky s krásnou modrou oblohou a taky jediný den kdy svítilo slunce. Poslední den jsme jeli do Rheinfallu kde jsou nádherné vodopády... bohužel pršelo a tak počasí nic moc. No a ke konci jsou fotky, které jsem trošku upravila :-)
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2015
 • 104 zobrazení
sobi22
 • 31.12.2014
 • 52 zobrazení
slavek-m
Poslední slunce 2014 a první slunce roku 2015 které jsem měl možnost fotit. Foceno opět přes speciální solární fólii, která umožňuje bezpečné pozorování i focení našeho slunce. Zobrazuje slunce v celém kontinuu, tzn. nejde o úzkospektrální snímky slunce přes speciální drahé filtry, jako je např. vodík alfa, čára vápníku apod., kde každý ukazuje jiný typ detailů povrchu naší životodárné hvězdy Sol.

Je nutné si uvědomit, jako barvu že to naše slunce vlastně má. Je vidět, že se přes den mění. Při západu a východu je nejvíce oranžové až červené a vysoko na obloze zase bíle. Je to dáno tím, že se kratší vlnové délky (modrá oblast VIS) absorbují atmosférou více, kdežto dlouhé vlnové délky (červené oblast VIS, NIR a IR) méně. V poledne je zase chladně bílé, protože atmosféra absorbuje nejméně v celém spektru.

Pravde je však samozřejmě taková, že Slunce produkuje záření v celém elektromagnetickém spektru (více či méně v různých oblastech - retgenové záření, gama, UV, VIS, NIR, IR apod... ale např. velká část záření z jádra slunce je masou samotného tělesa absorbována než ze Slunce vyjde ven apod.).

Z hlediska spektrálních charakteristik je Slunce řazeno jako hvězda kategorie G2V (G = hvězda hlavní posloupnosti). Je to tedy žlutý trpaslík. Patří sem (G skupina) kromě Slunce ze známých hvězd např. Alfa Centauri A, Capella (souhvězdí Vozky) nebo Tau Ceti (souhvězdí Velryby). Tato řada je nejznámější jen díky Slunci. Doopravdy se sem řadí jen něco málo přes 7% všech hvězd.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • zima 2014/2015
 • 194 zobrazení
mexicoliberec
Konec roku na Kristiánově. Sníh napadnul, jeden den byla i krásně modrá slunečná obloha, takže se zimní idylka povedla. 30. večer jsme zafandili čelovkářům při závodech a pak už byl klid. Vystřídali jsme se tu v menších skupinkách a pokecali si příjemně v klidném srdci Jizerek, kde naštěstí nejsou blízko žádné hlučné petardy. Šťastný, klidný a příjemný rok 2015 všem přeje T.O. Mexico Liberec
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2014/2015
 • 92 zobrazení
danabar
Poslední, čtvrtá adventní neděle. Po mnoha pošmourných dnech konečně sluníčko a modrá obloha :-). Prošli jsme se v lednickém zámeckém parku, vánočně se naladili a popřáli si klidné vánoce.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • 21.12.2014
 • 134 zobrazení
mami
Něco k nadcházejícím Velikonocům - odehrálo se před východem slunce 20. 12. 2014. Slunce teprve vychází, ale už přes mrak na obloze osvětluje mlhu na zemi.
Kategorie: ostatnípříroda
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 20.12.2014
 • 125 zobrazení
paj
Dnes jsme s Honzíkem zajeli do Bohumína, kde se konala každoroční tradiční akce posílání balónků s přáníčky dětí Ježíškovi. Celé velké náměstí se postupně zaplnilo těmi nejmenšími i dospělejšími a na povel vydaný rozhlasem hlasem Václava Vydry z Hodonína se tisíce fialových balónků vzneslo ke skoro bezmračné obloze. Jakoby si Ježíšek krásné počasí přímo objednal pro radost dětí.
Kategorie: dětikultura
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 12.12.2014
 • 65 zobrazení
nanyjana
Přehrada se nachází v blízkosti Bílé Třemešné - Dvůr Králové n.Labem (okres Trutnov) - jen škoda, že nepřálo adventní počasí a obloha je taková jaká je
více  Zavřít popis alba 
20 komentářů
 • 30.11.2014
 • 100 zobrazení
borikovo
VI. Noční pochod, 11 borců, cca 53 km a 11 hodin, +1300m, -1400m...

Letos to bylo bez Vojty (Noční pochod uspořádal v Kanadě - viz album níže...). Celá akce dopadla výborně, i přes mlhu a zataženou oblohu to stálo za to. Zdolali jsme pěknou trasu Svratka-Pustá Rybná-Buchťák-Štarkov-Bohdalec-Odranec-Studnice-Rokytno-Lhotka-Žďár. Za rok na viděnou na dalším pochodu...P.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.11.2014
 • 151 zobrazení
tomasis
Nedělní ranní drama na obloze vyloženě svádí k menšímu výletu. Naházet pár prkotin do batůžku a může se vyrazit. V plánu je pramen Lijak a přírodní most Skozno.
http://goo.gl/QnesG7
více  Zavřít popis alba 
 • 16.11.2014
 • 78 zobrazení
mirektengler
V řadě šedivých dní tohoto listopadového týdne byl pátek krásnou výjimkou. Zase jsme po čase viděli modrou oblohu, hřáli se slunečními paprsky, a těšili se z barev podzimu. Těchto pár obrázků jsem vyfotografoval na březích řeky Labe.
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 14.11.2014
 • 48 zobrazení
reklama