natalka
Natynka jako fanynka
více  Zavřít popis alba 
 • 3 499 zobrazení
natkab
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • červen 2012 až červen 2013
 • 1 602 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
dvakrat
trochu promazáno... ne mnoho

za identifikaci, za poznámky, za všechno budem rádi
více  Zavřít popis alba 
 • 23.6.2007
 • 1 113 zobrazení
ltdraj
Sportovní hry, koupání, k večeři vynikající buchtičky se šodó.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.7.2014
 • 1 034 zobrazení
bobrteam
Říčky v Orlických horách 20.-22.1.2011
Kategorie: lidésport
více  Zavřít popis alba 
 • 21.1.2011
 • 985 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
janovicky2011
 • 13.8.2010
 • 928 zobrazení
dddomino
vystoupení na ZŠ Campanus při trdiční akci "Sportovní hry seniorů", vystupuje Nonstop /Týna, Týna, Kristýna,Terka, Terka, Monča, Kačka/ a 5 angels
více  Zavřít popis alba 
 • 22.5.2008
 • 923 zobrazení
fitart
Sportovní hry
více  Zavřít popis alba 
 • 20.8.2012
 • 863 zobrazení
paml
Kdo by chtěl poslat emilem některé fotky v plné velikosti napište na pavel.mlynar@volny.cz. Sportu zdar! Pafka
více  Zavřít popis alba 
 • září 2007 až září 2008
 • 872 zobrazení
barushinka
Ledeč...
více  Zavřít popis alba 
 • 18.6.2009
 • 769 zobrazení
taborytrnava
Zdravíme z oázy klidu, her a dobré nálady. Dnes jsme byli na výletě. Vydali jsme se pohodovým tempem bez velbloudů na Bunč, kde jsme si s chutí dali první část svačiny a zmrzlinu, a pokračovali na rozhlednu Brdo. Téměř všichni egyptští táborníci se vrhli vstříc 115 schodům rozhledny a odměnou jim byl krásný výhled na hrad Buchlov. Díky výborné viditelnosti byly vidět i Otrokovice. Po cestě se na nás usmívaly kartičky s různými obrázky, slovy, či čísly. Snažili jsme si jich zapamatovat co nejvíce, abychom je v táboře mohli sepsat a získat tak další glyfy a tolik vzácné artefakty.
Do tábora jsme dorazili kolem půl čtvrté a až do večeře jsme měli volný čas. Využili jsme ho opět ke hrám a všemu, co nás na táboře baví. Nejmenší holčičky například využily volnou chvíli po svém a přetvořily svou chatku na strašidelný hrad, kterým postupně provázely skoro všechny táborníky. Větší táborníci hráli softbal a jiné sportovní hry.
Protože Egypťané rádi vyprávějí pohádky, ale ještě raději je poslouchají, před spaním je čekal večer plný pohádek. Osm vedoucích četlo známé pohádky. Strážci museli být ostražití a pozorně poslouchat, aby posléze zvládli odpovědět na otázky týkající se pohádek co nejlépe. Odpočinková hra nás krásně připravila do hajan. Snad se nám dnes budou zdát pohádkové sny.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.7.2018
 • 765 zobrazení
majorettes
40 let ÚSP Tuchořice
více  Zavřít popis alba 
 • 743 zobrazení
knihovnahroznetin
pondělí - seznamovací den (vlakem do Merklína, sportovní hry, návrat pěšky zpět pře vyhlídku Gloriett, panoramatické kino),
úterý - sjezd řeky Ohře na raftech (dopoledne v Lokti, prohlídka města a hradu, na raftech do Svatošských skal, odpoledne, večer a noc v Dětském ráji ve Svatoškách),
středa - sjezd řeky Ohře na raftech (na raftech do Karlových Varů, na meandru pizza, návrat vlakem do Hroznětína)
čtvrtek - animační den s Tomášem Vavřinou (lanové překážky, týmové hry, překážkový parkour)
pátek - celodenní výlet na Hauenštejn (hadí farma, středověké hry)
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2018
 • 666 zobrazení
mysticsmile
V Boskovicích na Blanensku se ve středu 25. srpna 2010 konala malá slavnost po názvem „A jedeme dál“, jež nejlépe vystihuje plány do budoucna. A kdo byl tím oslavencem? Stacionář Betany si připomněl patnácté výročí svého založení. Za velkého zájmu místních se sešla celá řada významných hostů. Moderátorka Pavla Živná, jež celou akci provázela, měla tu čest přivítat ředitele Charity České republiky a ředitele Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřicha Hajčmana, ředitelku Oblastní charity Blansko Mgr. Janu Sedlákovou, poslance Parlamentu České republiky a místopředsedu Hospodářského výboru Ing. Františka Siveru, starostu města Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka, místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou, která zároveň má nad celou oslavou záštitu a jako hostitelku vedoucí zařízení Betany Boskovice Bc. Marii Zouharovou.
Historie Betany Boskovice sahá do 11. srpna roku 1994. Tehdy byla uzavřena desetiletá nájemní smlouva mezi rodinou Menzdorff - Pouilly a Oblastní charitou Blansko. Jednalo se o prostory bývalé fořtovny na ulici Dukelské číslo 12. Proběhla rekonstrukce tak, aby vzniklo zázemí činnosti stacionáře pro mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Rekonstrukce trvala několik měsíců a od 30. března 1995 mohla být zprovozněna jedna polovina objektu. V té době projevilo o služby stacionáře sedm klientů. Po dokončení rekonstrukce zbývající části objektu mohlo proběhnout 20. června 1995 jeho slavnostní uvedení do provozu. Slavnosti se tehdy zúčastnil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který zařízení vysvětil a udělil mu požehnání. V září počátkem školního roku 1995 - 96 se součástí stacionáře stává detašovaná třída základní školy pro děti, které si plní povinnnou školní docházku a jejich zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči. Kapacita byla tímto navýšena na 16 klientů. Počet potřebných se zvyšoval a v současné době využívá služeb stacionáře třicet klientů z Boskovic a okolí, z toho čtyři vozíčkáři. Významným mezníkem v historii Betany je 22. říjen 1998, kdy rodina Menzdorf - Pouilly darovala charitě celý objekt Dukelská 12 včetně zahrad. Tím se otevřela možnost další rekonstrukce. V půdních prostorách byly vybudovány takzvané modelové byty. Rekonstrukce byla ukončena na sklonku roku 1999. Ještě před tím v září dalo Město Boskovice charitě do výpůjčky mateřskou školu, která byla rovněž rekonstruována. V dubnu 2004 dokončili první etapu úprav. Vznikly prostory pro pracovní terapii. Byla zřízena keramická, výtvarná, textilní a pracovní dílna. Pak se přikročilo k rekonstrukci kuchyně. Ta byla předána v roce 2006. Poslední etapa rekonstrukce se započala v roce 2007. Byla vybudována svislá výtahová plošina do půdního prostoru, rozšířen prostor jídelny, celý dům byl zateplen a vybudován alternativní zdroj vytápění. V současné době je již vše hotovo. Stacionář je plně přizpůsoben pro práci a rozvíjení dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením. Komplex služeb Betany zahrnuje denní stacionář, sociální rehabilitaci, kde je poskytována i pobytová forma pro šest klientů a odlehčovací služby s domácí hospicovou službou. Kromě všech těchto činností se Betany zaměřuje též na dramatickou formu. Pověst o Velenovi a ve spolupráci se studenty gymnázia pohadka o Zlatovlásce. Každoročně jsou pracovníky Betany pořádány pro postiženou mládež sportovní hry, kterých se vždy zúčastní přes sto závodníků. Vedle sportu se klienti Betany účastní také mnohých výtvarných soutěží a výstav po celé republice. Obdivována jsou zejména jejich linorytová díla.
Na závěr představení stacionáře poděkovala moderátorka všem sponzorům i prostým občanům za významnou pomoc a trvalou přízeň.
Mgr. Oldřich Hajčman ve svém vystoupení připomenul úlohu diecézní charity v péči o lidi se zdravotním postižením. Na celé jižní Moravě a částečně i v kraji Vysočina provozuje šestnáct obdobných stacionářů, chráněných dílen a bydlení pro asi tři sta klientů. Pak vysoce vyzdvihnul patnáctileté působení Betany a její úlohu v péči o postižené občany. Nakonec vyjádřil přesvědčení, že se Betany dožije i „seniorského“ věku.
Pak přestoupil před mikrofon Ing. František Severa. Pochválil práci celého zařízení Betany, zejména paní ředitelky Zouharové. Připomenul úlohu vlády a parlamentu, které se snaží i v současném ekonomicky nelehkém období každoročně přispívat neziskovým organizacím na tuto činnost. Uvedl, že stát sám nemůže zajistit tuto práci a „neziskovky“ plní nezastupitelnou úlohu v zajištění péče o postižené a sociálně potřebné.
Místostarostka Ing. Jaromíra Vitková se zmínila o roce 2006, kdy byla odstraněna nevyhovující klubovna a místo ní byl postaven nový objekt, který slouží další aktivitě Oblastní charity Blansko a tím je Azylový dům pro matky a děti v tísni. Poté pohovořila o úloze města, jež se neustále snaží pomáhat Betany nejen finančně, ale i po stránce kultury zejména organizováním koncertů. Vyzdvihla velmi úzkou oboustrannou spolupráci, které si sama osobně velmi váží. Nakonec poděkovala paní vedoucí Bc. Zouharové, všem pracovníků a klientům, protože všechna setkání se nesou ve velmi přátelském a srdečném duchu. Popřála celému zařízení hodně pohody, radosti a spokojenosti do dalších let.
Závěrečné vystoupení patřilo hostitelce slavnostního setkání a vedoucí Betany Bc. Marii Zouharové. Znovu připomenula prvotní impuls, ke vzniku Betany, který vzešel od rodiny Menzdorff - Pouilly. Vysoce zhodnotila neustále trvající krásný a vzorový přístup této rodiny k lidem s postižením. Poté vzpomněla všech, kteří se podíleli po celých patnáct let na budování a provozu Betany. Jsou to sponzoři, firmy, charita, nadace, obyčejní občané a v neposlední řadě i přízeň politiků na místní, krajské i celostátní úrovni. Ovšem nejdůležitější je duch, který v Betany vládne. Vedení Oblastní charity Blansko, pracovnicí a přátelé Betany se snaží vytvořit podmínky, aby se klienti zde cítili dobře a mohli i přes své zdravotní problémy naplno žít. Na závěr řekla: „Věřím, že Betany pojede dál, nezanikne a bude i v dalších letech plnit svou roli, která je nejen pro občany Boskovic, ale i pro celý region důležitou součástí sociální sítě.“ Ve svém emotivním projevu pak poděkovala všem, kteří patnáct let v zařízení pracovali, zajišťovali provozní servis nutný pro jeho činnost, podporovali Betany finančně, materiálně i morálně. „Byl by to dlouhý seznam lidí, kteří nás mají rádi,“ Neopomenula zmínit současné spolupracovníky. Nakonec poděkovala všem, kteří se na této slavnosti sešli. „Vaše přítomnost nás velmi těší, vážíme si jí, protože ji vnímáme jako projev úcty k naší práci.“
Nádherný pečlivě připravený zábavný program doprovázela svými písněmi Cimbálová muzika Vojenského uměleckého souboru Ondráš Brno s primášem Jožkou Imrichem. Pro děti byly připraveny soutěže, ukázky výcviku psů Kynologického klubu Boskovice, pro dospělé pak prohlídky areálu, promítání filmů, a výstavka fotografií z patnáctileté historie Betany. Pro všechny pak malé občerstvení.
Slavnost se i díky pěknému letnímu počasí vydařila. Zbývá popřát Betany do dalších patnácti let činnosti mnoho spokojených klientů a skvělých přátel.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 25.8.2010
 • 659 zobrazení
bobrteam
Nové Město nad Metují 10.-12.6.
Kategorie: lidésport
více  Zavřít popis alba 
 • 658 zobrazení
zsamsdolniolesnice
Prázdninový provoz v naší mateřské školce jsme začali tématicky. Seznamovali jsme se se životem Indiánů - jak žijí, kde bydlí, co si oblékají, jejich kulturou ap. Celé tři týdny jsme vyráběli indiánské oblečky, čelenky, teepee, talismany, totemy a koně abychom si mohli vyzkoušet, jaké to je být Indiánem. Naučili jsme se desatero správného Indiána, Šamanovo zaříkávadlo a pozdrav Slunci. Hráli jsme Indiánské sportovní hry (hod na cíl, střelba lukem a prakem, jízda na koních, slepá stezka odvahy, nebo lovení jablíček). Jako Indiáni jsme nakonec poseděli v kruhu okolo ohně, svolali jsme všechny mocné síly a zažehli oheň na kterém jsme si společně opekli buřtíky.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2013
 • 627 zobrazení
svcvcelin
 • srpen 2015
 • 623 zobrazení
bobrteam
Zimní sportovní hry v Říčkách 15.1.2010
Kategorie: lidésportzábava
více  Zavřít popis alba 
 • 15.1.2010
 • 585 zobrazení
dvakrat
Dostali jsme fotky, trochu jsme je přetřídili -- a doufáme, že jsme vybrali ty hezčí. Jestli ne, omlouváme se.
více  Zavřít popis alba 
 • 573 zobrazení
zsamskladnonorska2014-15
Ve čtvrtek 12. února 2015 dopoledne dorazila do naší základní školy Městská policie Kladno. Nepřijela však vyšetřovat žádný přestupek, ale měla pro žáky pátých tříd připraven zajímavý program. Konal se totiž 3. ročník sportovní hry Desetiboj mladého strážníka. V tělocvičně naší školy proběhlo základní kolo, ve kterém soutěžily čtyři smíšené dvojice. Třídy 5. A a 5. C zastupovali: Adam Ježek, Anna Kováčová, Davyd Leshanych a Karolína Zámečníková, Kryštof Mirčevský, Tereza Lamačová, Andreas Jůza a Karolína Lupačová. Soutěž se skládala z následujících disciplín: 1. sestava s tyčí, 2. dřepy s výskoky, 3. hod na lahve, 4. trakař, 5. slalom, 6. hod míčem, 7. běh v přilbě, 8. sed-leh, 9. skok z místa do dálky, 10. tarantule. Všichni soutěžící podávali skvělé výsledky, ale nejvíce bodů získala dvojice Kryštof Mirčevský a Tereza Lamačová. Tito žáci nás také budou reprezentovat 24. června 2015 na Sletišti, kde proběhne finále. Foto a text Jana Chmelařová.
Kategorie: dětisport
více  Zavřít popis alba 
 • 12.2.2015
 • 565 zobrazení
zsruska
Dnes dopoledne si po chvilce učení děti odnesly své věci ze tříd a ještě naposledy využívaly prostor areálu k různým sportovním aktivitám. Po obědě se za pomoci p. učitelek balilo, snad máme vše - co nenajdete v kufru, to bude mít spolubydlící :-) . Odpoledne byla vyhodnocena celopobytová hra, vítězné družstvo dostalo dort. Odměněni byli i vítězové v úklidu chatek a bungalovů. Před večeří děti využily lezeckou stěnu, jezdily na motokárách a koloběžkách, hrály různé sportovní hry, šly do lesa. Večer si ještě zatančí na závěrečné diskotéce.
Zítra přijedeme kolem poledne. Kufry nebudou ve stejných autobusech jako děti, proto Vás prosíme o shovívavost, toleranci a případně pomoc při vykládání a odnášení kufrů stranou od autobusů.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2015
 • 510 zobrazení
zsdetska
První den jsme si po příjezdu do našeho ubytování v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele vybalili kufry a zabydleli se. Nezaháleli jsme a chvíli po obědě jsme si všichni udělali procházku po okolí až na vyhlídku, kde jsme udělali pár skupinových fotografií. Další zastavení bylo u restaurace Bílá holubice, ve které prodávají výborné nanuky. Po cestě zpátky děti lesním zvířátkům postavily domečky z přírodnin. Všem se moc povedly.

V úterý dopoledne jsme podnikli fáborkový závod s otázkami a odpoledne jsme si udělali dlouhou túru až k přehradě Kružberk. U skal, kousek od přehrady, jsme se osvěžili nanuky a limonádami a pak jsme se šli podívat na dračí jeskyni. U jeskyně jsme překvapili horolezeckou skupinu vojáků, kteří nám ukázali i svoji sanitku! Když jsme se vrátili, 4. B čekala po večeři oslava narozenin spolužáků, a pak jsme všichni opékali buřty :)

Třetí dopoledne nás čekaly sportovní turnaje a po obědě jsme lezli na horolezeckou stěnu, kterou jsme si zkusili skoro všichni, a na základě toho jsme usoudili, že by z nás byli skvělí Tarzani :). Po horolezectví na nás už čekali hasiči s výjezdovým autem, které jsme si mohli celé prohlédnout ze všech možných stran. Po večeři si někteří dobrovolníci připravili kulturní představení show Jánské Koupele mají talent. Všichni ze zúčastněných sklidili veliké ovace a sladké odměny za odvahu. Večer nám paní učitelky nachystaly stezku odvahy, které se zúčastnili téměř všichni. Jsme prostě jedničky. Fotky ze stezky bohužel nemáme žádné, protože ve tmě nebylo nic vidět. : D

Ve čtvrtek ráno jsme se po snídani vydali na výšlap na Břidličnou stezku do krásné vesničky Zálužné. Po cestě jsme měli zastávku na vyhlídce na břidličné haldě, ze které máme krásné fotky. Odpoledne nám paní učitelky přichystaly netradiční olympiádu, která se skládala z neobvyklých úkolů, zahrnujících například zdolání slalomu v hasičských holinách, hod šišek na cíl atd. Po olympiádě jsme měli možnost si zahrát sportovní hry. Po večeři jsme se krásně nalíčili a oblékli do kostýmů. Čekala nás totiž karnevalová diskotéka, kterou jsme si všichni náramně užili.
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2017
 • 509 zobrazení
Reklama