Hledání

50 vyhledaných výsledků
AKCE -30 % s kódem
Sleva 30 % na
fotodárky.

Bavte se s rodinou nad fotkami.
Kód: SpoluDoma
Kód: SpoluDoma
Karanténa
bugabooess
27. 9. 2012
Změnou programu jsme získali odpočinkový den. Vstáváme za světla a tak se mi podařilo vyfotografovat tábor vedle zaparkovaných moldavských traktorů ještě dříve, než kamarádi vstali. Fouká a svítí slunce, ideální kombinace, balíme suché věci. Na trase se k nám hlásí další Moldavan. Žil dlouho v Liberci, ale na důchod se vrací se ženou domů. Dcera ale v ČR zůstává.
Jedeme do ženského kláštera Japca, který jsme měli navštívit včera. Před námi je strmý kopec, vede na něj štěrková cesta, tlačíme. Nahoře nám doporučují zajet si na vyhlídku u kříže. Je odtud překrásný výhled na Dněstr. Na druhém břehu je Podněsterská Moldavská Republika (PMR). Sjezd na druhou stranu dolů je stejně krkolomný, jako nahoru. Mnozí kola vedou. Dole jede auto s radlicí a „silnici“ rovná stejným způsobem jako se u nás rovnají sjezdovky nebo odklízí sníh.
Ženský klášter Japca plní svou funkci nepřetržitě od 1. sv. války. Fungoval i za sovětských dob. Je tu letní a zimní kostel, zvonice, hospodářské a ubytovací budovy a meditační zahrada.
Táboříme u Dněstru, koupeme a myjeme se v něm, pereme prádlo, Martin gruntuje ve voze. Tři odvážní jedou nakouknout do PMR. Večer sedíme u ohně, poprvé i naposledy na této cestě.
Japca, 37 km
28. 9. 2012
Doma je svátek všech Vašků i státní. My jedeme do neuznané separatistické části Moldávie, do PMR. Žijí tam Rusové, Ukrajinci a Moldavané mluvící rusky a píšící kyrilicí – azbukou. Mají vlastní ozbrojené a bezpečností složky, měnu - rubl, vlajku a ctí vše, co je sovětské. K tomu, že se odtrhli od Moldávie, pomohlo to, že v roce 1989 byla moldavština uzákoněna jako úřední jazyk a psaná forma jazyka přešla z azbuky na latinku. Moldavané mluví v podstatě rumunštinou ovlivněnou ruštinou. Moldavština a rumunština se má jako čeština a slovenština. Liší se, ale lidé si vzájemně dobře rozumí.
Procedura na hranicích je nepříjemná. Pasová kontrola, lustrace pasů, každý vyplnit dvakrát bumážku, kam jedete, proč, kdy se vrátíte, kdy, jak se jmenuje otec? My otčestvo nemáme. Nevadí, jak se jmenuje otec? Tohle odevzdáte při výjezdu. Jojo.
Všechny hlavní silnice mají jméno Leninova, na každém plácku na vás nějaký Lenin čučí. Boží muka nahradily budovatelské pomníky a hesla. Všude je spousta uniforem, ale také opuštěných provozů, továren i bytovek. Podněsterský úsek Podojma - Rybnica ničím nezaujal. Lidé tu žijí obdobným způsobem jako na druhém břehu Dněstru. Rybnica je větší město, působí evropsky, džíny a žádné tradice. Ale je tu nádherný pravoslavný chrám se zlatými kopulemi a hned vedle katolický kostel.
Cítím se tu stísněně a těším se, až vrátím druhý díl bumážky. Konečně jsme zase u hodných Moldavanů, jdeme nakupovat do jejich mix-marketu a stíháme ještě mužský monastýr Saharna. Pak zase tlačíme do šíleného kopce po prašné štěrkové hrbolaté „silnici“. Tábor stavíme v centru vsi Noua v místním parku pěkně pod stromy. Opět jsme nabrali manko 9 km.
Noua, 67 km
29. 9. 2012
Dnes máme podle plánu ujet 81 km + 9 km ze včerejška a prohlédnout si Trebujeni. Uvidíme. Včera večer pršelo, stany balíme mokré, ochladilo se. Jedeme cca 40 km téměř neobydlenou krajinou. Po obou stranách je úrodná hluboká černozem, lány i sady. Probíhá sklizeň jablek. Česači nám je dávají zdarma.
Dorazili jsme do města Orhei. Náčelník se ptá u benzinového čerpadla na cestu. Z města vyráží první a vůbec nás nešetří. S větrem v zádech nebývale dynamickým tempem se po 15 km ptáme, kudy dál. Místní tatík nás posílá zpět, odkud jsme před necelou hodinou svižně vyrazili. Tak prima, teď kondiční jízda proti větru a 30 km darmo, fuj. Náčelník se omlouvá.
Ve chvíli, kdy už jedeme správnou cestou, nás zastavuje defekt. Ruda využívá pauzy a přehazuje pláště. Ranní plán je v háji. Opět zkracujeme program. U venkovského benzinového čerpadla potkáváme Martina. Ujeli jsme 96 km a nic jsme neviděli. Dnes končíme.
Branesti, 96km
více  Zavřít popis alba 
286 komentářů
 • 25.11.2012
 • 310 zobrazení
jarkajirka
 • 9.11.2012
 • 205 zobrazení
jarkajirka
 • 9.11.2012
 • 285 zobrazení
oabucovice
 • 2.11.2012
 • 168 zobrazení
mcpampeliska
 • 1.11.2012
 • 69 zobrazení
rover
V letošním roce je tomu 110 let, co se v Arnolci u Polné narodil Josef Toufar, pozdější římskokatolický kněz (* 14.7.1902 Arnolec – † 25.2.1950 Praha). V letech 1928–1935 studoval gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a Chotěboři (tam maturita), 1935–1940 bohosloví na Biskupském teologickém učilišti v Hradci Králové a zároveň kněžská formace v tamějším Biskupském semináři. Jeho první farností bylo městečko Zahrádka (1940 – 1948) nedaleko Ledče nad Sázavou, kde se za války projevil jako ryzí vlastenec a pevná osobnost. Aktivně se angažoval v práci s mládeží a pomáhal farníkům se zařizováním řady záležitostí, aktivně podporoval zřízení gymnázia v Ledči nad Sázavou, měšťanské školy v místě atd. Pro svoji oblíbenost a nevšední aktivitu, která překračovala hranice církve, byl trnem v oku činovníků KSČ - jak v Zahrádce, tak i na ONV v Ledči nad Sázavou - kteří se postarali o jeho přeložení do farnosti Číhošť. Josef Toufar se však i tam bezprostředně po svém příchodu aktivně zapojil do života obce a brzy si získal oblibu nejen mladých i starších farníků, ale také široké veřejnosti. Dne 11. 12. 1949 došlo v kostele v Číhošti při dopolední bohoslužbě, kterou celebroval P. Josef Toufar, k dosud neobjasněným pohybům oltářního kříže a jeho následnému trvalému vychýlení mimo jeho těžiště. Tento fenomén vešel ve známost pod označením "číhošťský zázrak". Následně se do rozbíhajícího se církevního objasňování vložila komunistická Státní bezpečnost a pod fyzickým a psychickým tlakem na Toufarovi vymáhala doznání, že vše sestrojil na popud Vatikánu. Byl s ním připravován vykonstruovaný monstrproces, ke kterému však kvůli jeho násilné smrti nedošlo.
Josef Toufar zemřel na perforaci žaludečního vředu a následnou intoxikaci organismu jako důsledek mučení, fyzického násilí a psychického nátlaku během nezákonné vazby. Brzy po Toufarově smrti následovala akce K, kdy komunistický režim násilně obsadil kláštery v celé zemi, řadu kněží a řeholníků odsoudil do vězení a majetek rozkradl či zestátnil.
Na výstavě je řada autentických, nově objevených a poprvé veřejnosti představených předmětů (Toufarův psací stůl, kalamář, osobní hodinky, peněženka a křížek či ornát, ve kterém sloužil v číhošťském kostele) a archiválií, které zapůjčila Jitka Cvetlerová, Roman Cílek, Obecní úřad v Arnolci, SOkA Havlíčkův Brod, P. Josef Pospíšil - současný administrátor farnosti Číhošť a autor výstavy Miloš Doležal.
Autorem výstavy je Mgr. Miloš Doležal - spolupracovali Mgr. Alena Jindrová a MgA. Jiří Jedlička z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. V průběhu výstavy je možné zakoupit novou knihu Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“ (důkladný portrét P. Toufara) a sborník z konference v Číhošti, kterou vydala místní farnost.

Výstava: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 27. 9. 2012 – 2. 12. 2012.
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • 8.10.2012
 • 486 zobrazení
femar2
6 komentářů
 • 6.10.2012
 • 40 zobrazení
donado
 • 6.10.2012
 • 34 zobrazení
skolkasidliste836
27. září 2012 jsme byli přizváni na Módní přehlídku návrhářky Marie Zelené. Přehlídka probíhala ve Zlíně v hotelu Baltaci ve dvou programech – v 17:00 a v 20:00 hod. Děti z naší Mateřské školy na Sídlišti, vystoupily v pásmu Mravenečci a andílci pod vedením paní učitelky Svatavy Blahové a paní ředitelky Světly Mitáčkové. Jolanka Klaudová si vyzkoušela roli modelky a předvedla šaty pro družičku. Jolance šaty velmi slušely a moc hezky se jí vystoupení povedlo. Všechny děti sklidily za vystoupení velký úspěch a potlesk.

Příjemným setkáním bylo pro nás všechny setkání s Eliškou Bučkovou. Byl to slavnostní a neobyčejný den.

Děkuji všem rodičům za ochotu a spolupráci!!!!!!!!!
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2012
 • 172 zobrazení
rover
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod se letošní podzim rozhodlo nezůstat vůbec při zemi a uspořádat výstavu o letcích a letectví na Havlíčkobrodsku, kterou návštěvníci budou moci spatřit mezi 27. 9. a 2. 12. 2012. Jejím obsahem je připomenutí nejzajímavějších pilotů, kteří odsud vzešli či zde působili, jako Bedřich Starý, Karel Kuttelwascher, Jan Klán, Václav Fuksa nebo Tomáš Holenda. Dále bude možné se dozvědět o prvním letu v kraji vůbec, leteckém dopravním koridoru nad Havlíčkobrodskem, vojenském významu místních letišť jak pro ČSR, tak pro nacisty, leteckých tragédiích, bombardování a nebude chybět minulost a současnost regionálních aeroklubů.
Výstava má tedy za cíl návštěvníkům přiblížit fascinující historii a současnost letectví, které k Havlíčkobrodsku neodmyslitelně posledních sto let patří. Součástí výstavy budou i tématické přednášky. Vernisáž proběhla v budově Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod (zvané Havlíčkův dům) 27. 9. 2012 od 16 hodin.
více  Zavřít popis alba 
20 komentářů
 • 4.10.2012
 • 466 zobrazení
tvglouny
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 4.10.2012
 • 151 zobrazení
verapav
Jedna čtvrteční tancovačka v Táboře v podání parádních dj´s v čele s TC.V albu je na 30 minikrátkých videí,ať si vzpomenete na to peklíčko :) Plzeň děkuje!
více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2012
 • 150 zobrazení
oblacna
 • 3.10.2012
 • 149 zobrazení