Hledání: 27.8.2016 Vřeskovice

Pro dotaz 27.8.2016 Vřeskovice jsme našli 180 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
simulky
Teri modelka na lavičce
Domi na Soustředění ve Vřeskovicích
Aquapark v Horažďovicích
Zadov, Kobyla
Krokodýlí farma v Protivíně
Písek - nábřeží
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2012
 • 1 340 zobrazení
elleonora
 • 14.11.2008
 • 698 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
vreskovice
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 9.4.2011
 • 328 zobrazení
lotusesprit
Červené Poříčí - Roku 1547 koupil panství Poříčí Jindřich Mladota z Jimanic a ve vsi postavil tvrz, která přiléhala k řece Úhlavě. Části těchto staveb jsou dosud zachovány. Roku 1569 prodal Jindřich Mladota tvrz, která se tehdy poprvé uvádí, dvůr a ves Poříčí Mikuláši Šicovi z Drahenic za 2300 kop grošů míšeňských. Po jeho smrti získali statek MIkulášovi bratři Albrecht a Adam. Byli to dobří hospodáři a poříčské panství rozšířili. V r. 1601 zdědil Poříčí Albrechtův syn Mikuláš. Mikuláš Šic dal postavit ve vsi zámek, do něhož byla pojata i stará tvrz. Od vysoké červené zámecké střechy dostalo Poříčí název Červené. Zámek byl dostavěn ve stylu saské renerance v r. 1611, jak o tom svědčí letopočet vtesaný do desky nad vchodem. Vlastní zámek je jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s vysokou střechou na bocích zakončenou čtyřpatrovými štíty, členěnými římsami a pilastry. Okna mají kamenné ostění a jsou zdůrazněna nadokenními římsami. Dvorní fasádu oživuje v patře arkýř na malebné špičaté konsole. Střechu zpestřuje několik renesančních komínů. K severozápadnímu rohu budovy je přistavěna mohutná polygonální věž, zakončená zvonovitou bání s cibulovitou lucernou. Při pozdějších úpravách byl odstraněn portik s balkónem a renesančním vikýřem. Vnitřní místnosti jsou jednoduché byly po zestátnění upravené jako byty a kanceláře zaměstnanců lesní správy. Po celé západní straně budovy probíhá mohutná, valeně sklenutá chodba ozdobená štukem; dnes je však přepažena moderní zdí a zúžena. K severní straně budovy přiléhá další křídlo, jež je pozůstatkem původní tvrze. Nádvoří uzavírá jednopatrové stavení, rovněž v podstatě renesanční, které bylo součástí tvrze. Z ní ještě v druhé polovině 18. století vycházela dřevěná chodba ve výši prvního patra do oratoře kaple, jež stojí pře zámkem. Chodba je zřetelně zachycena na starých vyobrazeních, například v urbáři panství z r. 1760. Mikuláš Šic jako stoupenec českých stavů a krále Fridricha Falckého byl r. 1623 odsouzen ke ztrátě dvou třetin jmění a statek připadl královské komoře. Skládal se z Poříčí, Kokšína, Borové, Vřeskovic, Dolního Třebetína, Vosího, Oplotu, Horního Třebetína, Nedanic, Nedaniček, Kbel, Jína, Zeleného, Kaliště a krčmy v Nezdicích. Statek byl odhadnut na 87 127 kop grošů míšeňských a r. 1623 jej koupil plukovník Filip Adam z Konberku. Po něm se také Poříčí jmenovalo Korunní. V r. 1709 je koupil od Filipových dcer Jan Jiří z Haubenu, který přikoupil ještě Roupov, ale v r. 1716 padl jako císařský generál ve válce s Turky. Panství zdědila dcera Františka Augusta provdaná za hraběte Törringa z Jettenbachu. Nový majitel se sice snažil panství zvelebit, postavil tu i vysokou pec, ale nakonec je musel jeho syn Norbert prodat v dražbě. Koupil je bavorský vévoda Kliment František. Za něho byla přední zámecká budova v r. 1776 upravena v bránu s dekorativní výzdobou. V rozeklaném štítě její pilastrové edikuly stojí sochy, lev s prázdným štítem a vpravo Minerva držící štít se znakem bavorských vévodů. Na architrávu je nápis s chronogramem: Porta hoC sVb gratIos IosIsIMo praesIDII CLYpeo renoVata. Zámek byl obklopen rozsáhlou zahradou, nejbližší část byla upraveny ve frncouzském slohu, jak o tom svědčí stará vyobrazení; od ostatního prostoru byla oddělena hradbou, na níž jsou poprsí 23 českých panovníků. Vznikla po r. 1765. Bavorský vévoda František Kliment odkázal v r. 1795 poříčské panství svému bratru Maxmiliánu Josefovi. Ten je r. 1805 postoupil arciknížeti Ferdinandovi, pozdějšímu velkovévodovi toskánskému, od něhož je r. 1824 získal velkovévoda Leopold II. a po něm císař Ferdinand V. Tím se Poříčí dostalo do rukou rakouských císařů Františka Josefa I. a Karla I. Po vzniku ČSR připadlo státu. Nyní je přístupný a vzpamatovává se z bytových přestaveb miulého režimu.
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • 5.8.2017
 • 292 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
ivetka82
 • 27.8.2016
 • 319 zobrazení
alkospolek
Na rozmazané fotky použijte 3D brýle.. :)
více  Zavřít popis alba 
 • 27.11.2010
 • 247 zobrazení
volejbal1
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2010
 • 247 zobrazení
dysi
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 18.7.2013
 • 240 zobrazení
alkospolek
Škopina slavila plnoletot... ale jen do 23:30.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.1.2009
 • 239 zobrazení
alkospolek
 • listopad 2008
 • 238 zobrazení
vreskovice
Krásný podvečer připravili členové Válkova kočovného divadla Praha všem, kteří se v pátak přišli podívat na jejich dvě představení do Vřeskovic. Vše proběhlo v přátelském duchu. Po úvodní pohádce se děti rozhodli, že si půjdou zahrát fotbal, tak stačilo pouze přejít na druhou stranu hřiště. Divadlo pokračovalo a každý se bavil po svém.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.6.2012
 • 266 zobrazení
skopina
 • 28.2.2009
 • 230 zobrazení
vreskovice
Tento výstup organizuje starosta obce Borovy. My z okolních obcí se jen zúčastňujeme, každý vystupujeme ze své strany. Soutěž o nejlépe namalovaný kámen se také povedla. Poděkování patří hlavně organizátorům, ale i těm, kteří opustili svůj domov a přišli se setkat s ostatními na vrch Stramchyně.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.1.2013
 • 235 zobrazení
brufen
Kategorie: dokumentyzábava
více  Zavřít popis alba 
 • 26.12.2008
 • 206 zobrazení
vmarcus
 • 1.9.2010
 • 203 zobrazení
volejbal1
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2012
 • 200 zobrazení
vreskovice
Silvestr s kapelami Kup rum a Žužlan z Lužan
více  Zavřít popis alba 
 • 1.1.2015
 • 225 zobrazení
mery71
teďka už by fotky měly být v pořádku ...
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2012
 • 182 zobrazení
Reklama