Hledání: FINISH 1000_17072018

Pro dotaz FINISH 1000_17072018 jsme našli 161 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
yaresh007
Fender Jagstang Red Refin Jag Stang Refinished with gig bag 1995-1996 early model

The good news is that it's of, probably, the first run of the Jagstangs produced and really, the refin would probably get Kurt's seal of punk rock approval. Plays, sounds and feels just like a Jagstang and comes with a Fender gig bag.

roduct Specs
Condition:
Good (Used)
Brand:
Fender
Model:
Jagstang
Finish:
Red Refin
Categories:
Solid Body
Made In:
Japan
Body Shape
Double Cutaway
Number of Strings
6 String
Right / Left Handed
Right Handed
Fretboard Material
Rosewood
Body Features
Offset
Body Type
Solid Body
více  Zavřít popis alba 
 • 2.9.2018
 • 44 zobrazení
1000miles
 • 20.7.2018
 • 970 zobrazení
1000miles
 • 19.7.2018
 • 740 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
1000miles
 • 18.7.2018
 • 665 zobrazení
1000miles
 • 17.7.2018
 • 788 zobrazení
1000miles
 • 16.7.2018
 • 910 zobrazení
1000miles
 • 15.7.2018
 • 1 488 zobrazení
1000miles
1 komentář
 • 14.7.2018
 • 1 221 zobrazení
1000miles
 • 13.7.2018
 • 991 zobrazení
1000miles
 • 12.7.2018
 • 1 089 zobrazení
1000miles
 • 11.7.2018
 • 848 zobrazení
1000miles
 • 10.7.2018
 • 1 859 zobrazení
vlachom
1 komentář
 • 4.5.2018
 • 236 zobrazení
gcck
Nádherné počasí nás už dneska od rána rozmazlovalo a když se k tomu přidalo hřiště a greeny, nebylo mezi námi nikoho komu dneska nebylo veselo i když golf třeba právě nešel. A kdo si dnes odnesl věcné ceny od partnerů turnaje:

Nejdříve jsme předali skleněné trofeje Krumlovským skokanům za rok 2017, kterými se stali: Martin Had Jan Trummer - ten si cenu převzal už včera Radek Pešl a Petr Mojha
Vítězové dnešních kategorií jsou:
kat. 23,1 - 54 netto
1. místo Klára Štěpánková
2. místo Martin Had
3. místo Petr Mojha
kat. 14,0 - 23,0 netto
1. místo Jirka Růžička
2. místo Tomáš Kryl
3. místo Karel Jančík
kat. 0,0 - 13,9
1. místo Marcela Jirková
2. místo Miroslav Codl
3. místo Břetislav Šádek
Nejlepší brutto dnešního dne - 76 ran v podání Aleše Nýdla - ten už se věnoval hráčům na akademii, cenu mu předáme na golfové recepci.
Všem moc gratulujeme a těšíme se za 14 dní na turnaji Spring golf classic.

Nejlepší hráčky v každé kategorii se mohli těšit na dárek od Yves Rocher Česká republika a Simona Vinklerová, od Italskyinterier.cz byli připravené vouchery pro vítěze turnaje i do tomboly, VÍNO Hruška - Vinotéka České Budějovice nám dodal bag-in-boxy s jejich vynikajícím vínem a pak jsou tady slíbené vouchery do tomboly - zážitkový let až pro 4 osoby a balíček Stay & Play na hřiště Černý Most
Welcome drink letošního ročníku Krumlovského skokana - triple blend whiskey Tullamore D.E.W. XO Caribbean Rum Cask Finish - děkujeme Rémy Cointreau a jejich zástupci Petru Stinglovi za podporu
více  Zavřít popis alba 
 • 14.4.2018
 • 90 zobrazení
bobita
Climbing Manitou Springs Incline.
2.744 stairs.
Elevation gain 2.000 Ft - 610 meters.
Finish 6 times in one day. 6 : 44 : 15
více  Zavřít popis alba 
 • 23.2.2018
 • 32 zobrazení
atana
2 - 4.6. 2006
Z Dobříše přes Zlatý důl na Kuchyňku a zpět.
From Dobris via Gold Gold mine on the kitchen and back.

Páteční odpoledne je v plném proudu a Dvojce začíná výprava na Kuchyňku nedaleko Dobříše.
Sice většina z nás dala přednost prožít víkend v teple a bez námahy, ale i tak je nás na uskutečnění výpravy dost.
V přesně daný čas nastupujeme do autobusu a míříme na Dobříš, zde se potkáváme s Veverkou.
Čas na najití směru, kterým se vydáme, netrvá dlouho. Délka cesty je necelých deset kilometrů na západ.
U místního sanatoria se družina Svišťů odpojuje od Bobrů a Ostřížů. Dál postupuje vlastní cestou. Počasí přeje, svítí sluníčko, vítr moc nefouká, batohy těžknou krok za krokem.
Inu kdo si co zabalil, to si nese.
V lesním království potkáváme Daňky, Srny, spoustu ptactva a i jiných živočichů. Někteří bratři poznávají živočichy v osobním kontaktu, to když si sednou na pařez, který je domovem rezavých mravenců.
Než však Svišti dojdou ke Zlatému dolu, brodí se bažinami, bojují se zrádnými výhony Ostružiní a v mnohém hustém houští se zaseknou i s báglem.
V kopcích blíž ke Kuchyňce se rozprostírá Zlatý důl. Sice se zde již mnoho let netěží, ale vstup do štoly a upravené okolí dává tušit občasnou přítomnost lidí, nebo skřítků.
Než však Svišti vystoupí na vrchol Kuchyňky, uplyne ještě mnoho času. Který využijí k nalezení ztracené cesty, vyhledání vhodného tábořiště a pro stavbu bivaku.
Je sobotní ráno, půl šesté, Svišti jsou již na nohou, balí, vaří snídani, uklízí a nakonec zahlazují všechny stopy po táboře. V sedm hodin se již jde dál, po znovu nalezené cestě.
Neuplyne hodina a vrchol Kuchyňky byl nalezen. Krátký odpočinek dodává síly všem.
Vždyť na Sviště čeká setkání s Veverkou.
Na cestě se v příhodný okamžik objevila rezavá Veverka, vítr vál od ní takže nás nezaznamenala. Všichni jsme zůstali nehybně stát. Ze vzdálenosti dvaceti metrů dohopkala až k nám.
Stále o nás nevěděla, pak vyskočila na strom a pomalu mizela v jeho koruně.
Toto velké dobrodružství skončilo.
S družinou Bobrů a Ostřížů se potkáváme před polednem, na jejich tábořišti. Následuje krátká porada jak a kam dál, a kde se zase sejdeme.
Svišti jdou dál, chceme najít památník a setkat se s Dodem v Bukové u Příbrami. Památník jsme nenašli, Dodo již v Bukové nebyl. A tak jdeme po modré značce, za Bukovou u rybníka vaříme oběd. Nalezli jsme zde staré ohniště. Jeho přítomnost využíváme k uvaření jídla.
Polední odpočinek uplynul jak voda. Dvě hodinky kdy se nemuselo šlapat jsou pryč. Jdeme dál. Cesta nás vede k místu setkání s ostatními družinami.
Podvečer je věnován přípravě tábora a podobným činnostem. Máme dokonce vyhlídku na Příbram, náš zítřejší cíl.

Jsou dvě hodiny v noci, začíná pršet. Bobři a Ostříži včera přístřešky nestavěli a tak zmokly, Svišti ráno vstanou a nebudou mokří. Nedělní ráno už jen drobně prší, nastávají obvyklé činorodosti, najíst se, zabalit si, uklidit po sobě všechny stopy a rozloučit se lesem i a dokončit pohodovou výpravou. Ne, však na dlouho.
Ač byla tato výprava trochu náročná, tak byla dobrá.

Altmiov.

Friday afternoon is in full swing and Dvojka's expedition to the Kitchen near Dobříš begins.
Although most of us preferred to spend the weekend in the heat and effortlessly, there are still enough of us to make the trip.
At the exact given time we get on the bus and head to Dobříš, where we meet the Squirrel.
It doesn't take long to find the direction we're going. The length of the road is less than ten kilometers to the west.
At the local sanatorium, the Svišťů group is disconnected from Bobrů and Ostříž. He continues on his own path. The weather is good, the sun is shining, the wind is not blowing much, the backpacks are heavy step by step.
Well, whoever packed what, bears it.
In the forest kingdom we meet fallow deer, roe deer, lots of birds and other animals. Some brothers get to know the animals in personal contact when they sit on a stump that is home to rusty ants.
But before the Marmots reach the Golden Mine, they wade through the swamps, fight the treacherous shoots of Ostružiní, and in many dense thickets they get stuck with a bagel.
The Zlatý důl stretches in the hills closer to the Kitchen. Although not mined here for many years, the entrance to the gallery and the landscaped surroundings suggests the occasional presence of people or elves.
However, a lot of time will pass before Marmot climbs to the top of the Kitchen. Which they will use to find the lost path, find a suitable camp and to build a bivouac.
It's Saturday morning, half past five, the Marmots are already on their feet, packing, cooking breakfast, cleaning and finally clearing all traces of the camp. At seven o'clock he goes on, on a rediscovered path.
Less than an hour passed and the top of the Kitchen was found. A short rest gives strength to everyone.
After all, a meeting with the Squirrel awaits Marmot.
A rusty Squirrel appeared on the road at an opportune moment, the wind was blowing away from her so she didn't notice us. We all stood motionless. From a distance of twenty meters she jumped to us.
She still didn't know about us, then she jumped on a tree and slowly disappeared in its crown.
This great adventure is over.
We meet a group of Beavers and Ostřížs before noon, at their camp. There is a short meeting on how and where to go next, and where we will meet again.
The marmots go on, we want to find a memorial and meet Dod in Buková near Příbram. We did not find the monument, Dodo was no longer in Buková. And so we follow the blue sign, behind Buková by the pond we cook lunch. We found an old fireplace here. We use his presence to cook food.
The lunch break passed like water. Two watches when you didn't have to pedal are gone. We are going further. The path leads us to a place to meet other companies.
The early evening is dedicated to the preparation of the camp and similar activities. We even have a view of Příbram, our destination tomorrow.
It's two o'clock in the morning, it's starting to rain. The beavers and the Perch did not build shelters yesterday, so they got wet. Sunday morning is only a little raining, the usual activities take place, eat, pack up, clean up all traces and say goodbye to the forest and finish with a relaxing expedition. No, but for a long time.
Although this expedition was a bit demanding, it was good.

Altmiov.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 0 zobrazení
atana
Dvojka a Svojsíkův závod
Okresní kolo 8.5. 2003

Poměrně dobře jsme si vedli před dvěma lety, kdy náš druhý chlapecký oddíl ve své historii poprvé zvítězil v okresním kole Sv. závodu. A tak tomu bylo i po dvou letech.
Na okresní kolo Svojsíkova závodu, konaného dne 8.5. 2003, se náš oddíl moc nepřipravoval.
Soutěžní družina, která mněla reprezentovat "Dvojku", se však přece několikrát sešla a pilně trénovala.
Nadešel ten den kdy devět družin z různých oddílů se schází na Novém rybníce v klubovním domě třetího střediska. Zde na všech účastnících je vidět drobná nervozita a napětí, jak vše dopadne.
Ještě je čas se naučit to či ono, ještě je čas opravit nášivku na kroji i čas na malou svačinku. Po desáté dopolední je slavnostní nástup všech účastníků. Bratr Zmatlík vysvětluje pravidla a vybízí zúčastněné k dobrému výsledku i k zachování skautského slibu i zákona.
Naši Bobři jdou na start první, kontrola krojů, a pár minut na převlečení.
Nadchází čas pro prokázání jejich zdatnosti i znalostí. Jednotlivými kontrolami procházejí s větším i menším úspěchem.
Jak tomu už bývá tak po doběhnutí do cíle by brášci nejraději padli únavou. Stačí jen malá chvilka a jsou opět na nohou. To je ten zázračný dětský organismus, který obnoví síly během několika minut.
Stejně se vede i jiným družinám. A když už je jich v cíli několik jdou hrát poměrně náročnou hru. V podvečer se vyhlašují výsledky závodu. Bobři z Dvojky zvítězily již podruhé, díky brášci. Z děvčat zvítězila družina z Dobříše, na druhých místech se umístily sestry a bratři z Rožmitálu Pod Třemšínem. A tak jedeme společně na krajské kolo do Městce Králové.
Všem se však vedlo dobře. Počasí přálo a pocit z dobře prožitého dne je důležitější.

Lesní Hlodavec Ježek - Víťa

Dvojka and Svojsikuv sports race - basic
District round 8.5. 2003

We did quite well two years ago, when our second boys' division won the district round of Sv. race. And so it was after two years.
For the district round of the Svojsík plant, held on 8.5. 2003, our unit was not preparing much.
However, the competition team, which was supposed to represent "Dvojka", met several times and trained diligently.
The day has come when nine groups from different divisions meet at Nový rybník in the clubhouse of the third center. Here, all the participants can see a little nervousness and tension, how everything will turn out.
It's still time to learn this or that, it's still time to fix the applique on the costume and time for a small snack. After ten in the morning there is a ceremonial arrival of all participants. Brother Zmatlík explains the rules and encourages the participants to a good result and to keep the Scout promise and the law.
Our Beavers go to the start first, check the costumes, and a few minutes to change.
The time has come to prove their ability and knowledge. They go through the individual inspections with greater and lesser success.
As usual, after reaching the finish line, the brothers would prefer to fall tired. Just a little while and they are on their feet again. This is the miraculous child's body that restores strength within minutes.
Other groups are doing the same. And when there are several of them in the goal, they go to play a relatively challenging game. The results of the race are announced in the early evening. The beavers from Dvojka won for the second time, thanks to their brother. The girls from Dobříš won the girls, and the sisters and brothers from Rožmitál Pod Třemšínem took second place. And so we go together on a regional bike to Městec Králové.
However, everyone did well. The weather was nice and the feeling of a good day is more important.

Forest Rodent Hedgehog - Víťa
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2020
 • 38 zobrazení
sultana
Design and Cleaning finish, rims, etc.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2020
 • 60 zobrazení
dziambel
 • 3.1.2020
 • 7 zobrazení
svecka99
 • 22.11.2019
 • 83 zobrazení
borinazborislavky
Zámecký nábytek z kolekce Versaille
Vytvořen ve stylu krále Ludvíka XV. (rok1765) a Napoleona Bonaparte (1810)
Rokoko a empír

Vyrobeno z tvrdého lipového dřeva v kombinaci s dýhou. Ručně vyřezávané skulptury. Pro stolové desky, vrchní desky příborníků a dveřní výplně se používá ořechový základ, do nějž je ručně intarzována dýha z třešně. Moření ořech, u masivních dílů ve stylu empír třešeň. Polyuretanový lak.

Výrobcem je tradiční továrna založená v rumunské Transylvánii již v r. 1890 , viz http://www.imar-sa.ro/eng/index.php.

Castle furniture from collection Versaille
Created in LUIS XVth style and Napoleon Bonaparte style
Rococo and Empire style

Made of linden hardwood and veneered construction natural plywood sheets. Hand carved sculptures. For table tops, sideboard tops and door panels, walnut essence and cherry tree plywood intarsia are used. Finish: walnut and cherry tree for empire parts.The lacquers used are polyurethane lacquers. The upholstered parts are made of textile.

Products made since 1890 in a traditional factory in Romanian Transylvania , viz http://www.imar-sa.ro/eng/index.php.
Kategorie: bydlení
více  Zavřít popis alba 
 • 25.9.2019
 • 30 zobrazení
atana
Stavba tábora Vystrkov 29.6. až 3.7.2019

V sobotu 29.6.2019 proběhla další úspěšná stavba letního tábora pro mnoho dětí a jejich vedoucí.
Tábořiště je na Orlické přehradě v lese, obklopené jezerní vodou ze tří stran.
Děkuji tímto všem účastníkům stavění, každý se zapojil do práce, tak jak mohl a uměl.
Letos jsme pořídili nový stan pro kuchyni. A šest nových celt na podsadové stany.
Stavba samotná byla poměrně rychlá a už v sobotu odpoledne mohli přijet první táborníci. Drobné dodělávky se uskutečňovali tak jak bylo potřeba.
Počasí je ideální na koupání v Orlické přehradě, teplota vzduchu ve stínu se pohybuje od 25°C do 37°C.
V tuto chvíli tam táboří vodní skauti z přístavu Dub – Všenory.

Atana

Vystrkov Camp Construction 29.6. to 3.7.2019.

Another successful summer camp construction for many children and their leaders took place on Saturday, June 29, 2019.
The camp is on the Orlík Dam in the forest, surrounded by lake water on three sides.
Thank you to all the builders, everyone has been involved in the work as he could and could.
This year we bought a new tent for the kitchen. And six new tarpaulins for the tents.
The building itself was quite fast and the first campers could arrive on Saturday afternoon. Minor finishes were done as needed.
The weather is ideal for swimming in the Orlík Dam, the air temperature in the shade is between 25 ° C and 37 ° C.
At this point, water scouts from the port of Dub - Všenory camp there.

Atana
více  Zavřít popis alba 
 • 3.7.2019
 • 288 zobrazení
Reklama