rostislavgondik
 • červen 2012
 • 44 zobrazení
thebangaloreescort
Our Bangalore Call Girls lady guarantees you the best exciting experience that no other can give you. Bangalore escort is especially lovely and breath-taking. These young ladies are brilliant and provocative. They will make your night experience worth recalling and take you to the shelter. Our Bangalore escort has sufficient ability to satisfy every one of your cravings and requirements. So fail to remember all your pressure and call us presently to get your attractive young lady. Bangalore Escort Agency guarantees total fulfillment for their customers. You won't ever get baffled with our Bangalore escort young girls.
Personal Website : https://www.thebangaloreescort.com/
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 1 675 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
lotusesprit
Husiti na tvrzi 03.07. 2021

Tvrz Malešov - Nejstarší zmínka o tvrzi na Malešově pochází z roku 1303. V druhé polovině 14.století se jejími majiteli stala bohatá měšťanská rodina z Kutné Hory – Ruthardovci. Ti se po svém povýšení do šlechtického stavu začali psát s přídomkem z Malešova. Rudhardovci vlastnili tvrz do roku 1411, kdy ji prodali stoupenci krále Václava Martinu Kladnému z Těchovic. Ten se jako její majitel připomíná do roku 1417, ale jisté je, že její následující majitel byl odpůrcem husitství, jelikož v roce 1421 byla tvrz obléhána husitským vojskem a 19. listopadu se vzdala. 7. června 1424 se nedaleko Malešova odehrála také jedna ze slavných Žižkových bitev proti Pražanům. Po husitských válkách držel Malešov táborský hejtman Ondřej Keřský z Římovic a po něm prešla tvrz a její zboží do majetku příslušníků rodu Mokrovouských z Hustiřan . Prvním z nich byl Beneš (později řečený z Malešova ), který bojoval v bitvě u Lipan na straně panské jednoty. Poté co byl jeho přítel Jan Roháč z Dubé popraven (9.9.1437), vypověděl císaři Zikmundovi válku. Po smrti Zikmunda se přiklonil ke straně, která chtěla na český trůn dosadit polského Kazimíra. Od katolických pánu, kteří tvrz vlatnili na počátku válek se tak tvrz stala sídlem pána se zcela opačným vyznáním. Po Beneši získávají tvrz jeho synové Bavor a Jiřík, byl členem Jednoty zelenohorské a potom patřil k nejhorlivějším přívržencům krále Matyáše Korvína. Když byl roku 1472 byl nejvyšší purkrabí Jan Jenec z Janovic a na Petršpurce pověřen králem aby zbavil některé hrady a tvrze uherských posádek, oblehl i Malešov . Jiřík se vzdal a zboží mu bylo ponecháno. Od té doby věrně sloužil králi Vladislavu Jagelonskému. Naposledy je připomínán roku 1502. Pak prodal Malešov Jiříkovi Hášovi z Újezda. Ten jej roku 1535 odevzdal své dceři Mandaleně, které bylo panství po roce 1541 zapsáno do Desek zemských. Po smrti manžela postoupila Mandalena Malešov strýci Janovi Staršímu Salavovi z Lípy. Ona sama však na tvrzi dál bydlela a od svého nástupce si vymínila 1800 kop gr. na věno a roční plat (60 kop gr., 25 sudů bílého piva, 25 sudů piva řídkého, víno a jídlo). Po smrti Jana St. Salavy z Lípy prodali jeho synové Malešov Jiříkovi Voděradskému z Hrušova, na Suchdole a Dobřeni. V této době je na Malešově zmiňován pivovar, obora, chmelnice a sady. Jiříkovi bylo však panství brzy odebráno, neboť byl roku 1580 odsouzen za lichvářství. Byl popraven a jeho hrdlo, čest a statek propadl. Malešovské zboží si ponechal císař. Od té doby drželi Malešov císařští správci. Posledním správcem Malešova byl Hahibal z Valdštejna (mincmistr Hor kutných), kterému byl však jeho úřad i tvrz odebrány, protože svou práci nevykonával tak jak měl. Roku 1620 byl Malešov postoupen bratřím Malovcům, ale po bitvě na Bílé hoře přešel opět pod císařskou správu. V této době se připomíná že zde je “většina staveb zpustlých”. Císař zboží malešovské Zastavil Elišce Žerotínské z Valdštejna. Později ho chtěl darovat Jezuitům, aby si zde udělali kolej, ale nakonec byl na opětovnou žádost prodán definitivně Elišce. Roku 1645 dostal Malešov Jindřich Volf Berka z Dubé po němž ho zdědili jeho synové, kteří však statky pro velkou zadluženost musili roku 1666 prodat Janovi ze Šporku (říšskému hraběti, císařskému generálu). Hrabě Špork po smrti (1679) rozdělil svůj majetek mezi své syny. Malešov dostal Antonín. Ten ho roku 1699 prodal říšskému hraběti Antonínovi z Hailleveilu na Pyšelích, Křivsoudově, Jeníkově a Čachticích. Po něm až do 19. století vlastnil Malešov šlechtický rod z Osteina. Ve 20. st. areál tvrze chátral a jen vlastní budova byla udržována v celkem uspokojivém stavu, jelikož sloužila jako sýpka až do roku 1980. V roce 1985 převzal objekt MNV Malešov. Jeho plány na kulturní využití tvze pro obec však ztroskotaly a tvrz si na svou rekosntrukci musela počkat až do roku 2003, na který je naplánována jejím novým majitelem. #architektura#události#dokumenty#zábava#koníčky
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v červenci
 • 434 zobrazení
jardaant
Nejprve mě kamarádi vyzvedli doma ve St. Městě, pak jsme se stavovali v Muzeu kočárů Čechy pod Kosířem, pak srazík a při cestě zpět jsme se setkali s mojí ženou, jak si to hasí z Borotína, tak jukněte:-)) #koníčky#cestování#rodina_přátelé
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 36 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
mois
Brňáci hasí žízeň v zahrádkách hospůdek
více  Zavřít popis alba 
49 komentářů
 • 28.6.2021
 • 96 zobrazení
strfamily
Banská Štiavnica has been our regular destination since last year, and will remain so in the future, given the possibility to go there at any time.
This time we enjoyed swimming in the lake Veľká Vodárenská, visited an exhibition, walked through the unknown streets of the city, rode in a train called Štiavnická Anča, walked through the surrounding hills and visited the Bank of Love.
And none of that we actually planned, this was a very spontaneous weekend.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.6.2021
 • 58 zobrazení
atana
Psal se šestnáctý den měsíce Lovu. Byl to den plný mlhy a deště. Mnozí z nás zůstali ve svých domovech. Jen ti kteří chtěli poznat krásu deštivého lesa, umění rozdělat oheň v dešti a znát tajemství stavby přístřešku, vyrazily z města ven do lesů Brdských.
Cesta příjemně ubíhala, déšť se střídal se slunečními paprsky a po hodině chůze se město Příbram začalo nezadržitelně vzdalovat. Zato Brdské kopce a les se blížili.
První naše kroky po vstupu do lesa a první nadechnutí jiným vzduchem přineslo příjemnou změnu. Nic nás nemůže vrátit zpět. Ani lijavec.
Okolní les a příroda v dešti je krásná. Ze stromů kape voda, v dálce se páří z porostů a je nádherné ticho, žádný zpěv ptáků, žádný hluk civilizace, jen šum větru a šustot kapek deště. Nic víc.
Přicházíme do starého pískovcového lomu, člověk před desítkami let zde těžil a kopal písek, teď je ZELENÝ lom zarostlý stromy, mechem, travou, křovinami. Příroda dala do pořádku opět to, co člověk poničil. Připravila tak pro dobré lidi kouzelný ráj. I v dešti je nádherný.
Přestalo pršet, pohled na oblohu říká, že na stavbu přístřešku nemáme moc času. A tak se rozdělujeme na dvě skupiny, jedna staví z celt přístřešek a ta druhá má za úkol přinést suché dřevo z okolí. SŮCHÉ. Věděli kde hledat a přinesli.
Stavba našeho dočasného obydlí je hotova. Právě včas. Zase začalo pršet, teď jsme všichni v suchu, vybalujeme torny – připravujeme se na večeři a noc.
Tma přichází v těchto dnech velmi brzo. Večerka nastává po dvacáté hodině denní, drobně prší. Šum deště na plachtu nás brzo zavedl do bájné země Nangílie.
Je ráno, již neprší. A dokonce na nás ukazuje sluníčko. Oblačná obloha nás vytáhla z teplých spacáků a nastávají drobné ranní rituály. Mytí, příprava snídaně.
Oheň již plápolá a ohřívá vodu z nedaleké studánky. Drobně mrholí, teplý čaj je však příjemnější společník než pláštěnka. A u ohně to rychle uschne.
Dopoledne se rozdělujeme opět na dvě skupinky. Každá vyhledává v kraji určené a popsané útvary. Jedněm se daří více a druzí hledají déle. Oběd. Vaření na ohni je v našem oddíle oblíbená činnost. I když to občas k jídlu nevypadá, tak je to s chutí snědeno. Hlad si nevybírá.
Odpolední program věnujeme překážkovým drahám a hodům na cíl a přesnost. Silnější déšť nás zahání do našeho přístřešku. Čas vyplňujeme kvízy a v přístřešku jsme, až do okamžiku kdy nastává čas se zabalit a jít zpět do civilizace. Balíme napřed vše co je okolo nás. A po chvilce přestalo pršet. Balíme celty a uklízíme naše dočasné tábořiště. Odnášíme navíc igelitku odpadků, které, se zde před námi vyskytli.
Cesta vede již v západu slunce. Oblačná obloha kouzlí a je se stále na co dívat. Barva slunce západu měnící se v nekonečnou krásu.
Výpravy se zúčastnily: Štístko, Pikolka, Dodo a Plaváček
Kdo s námi nebyl o mnoho přišel.
Altmiov

Expedition to the Green Quarry near Bohutín.
It was written on the sixteenth day of the month of the Hunt. It was a day full of fog and rain. Many of us stayed in our homes. Only those who wanted to know the beauty of the rainforest, the art of lighting a fire in the rain and knowing the secrets of building a shelter, set out from the city out into the forests of Brdy.
The journey passed pleasantly, the rain alternated with the sun's rays and after an hour's walk the town of Příbram began to recede unstoppably. But the Brdy hills and forest were approaching.
Our first steps after entering the forest and our first breath of other air brought a pleasant change. Nothing can bring us back. Not even a downpour.
The surrounding forest and nature in the rain is beautiful. Water drips from the trees, in the distance it steams from the vegetation and there is a wonderful silence, no birdsong, no noise of civilization, only the sound of wind and the rustle of raindrops. Nothing more.
We come to an old sandstone quarry, a person decades ago mined and dug sand, now the GREEN quarry is overgrown with trees, moss, grass, bushes. Nature has put right back what man has destroyed. She thus prepared a magical paradise for good people. Even in the rain it is beautiful.
It's raining, the view of the sky says we don't have much time to build a shelter. And so we divide into two groups, one builds a shelter from the tent and the other has the task of bringing dry wood from the area. DRY. They knew where to look and brought it.
The construction of our temporary dwelling is complete. Just in time. It's starting to rain again, now we're all dry, unpacking the tornadoes - getting ready for dinner and night.
Darkness is coming very soon these days. The party takes place after 8 pm daily, it rains a little. The sound of the rain on the sail soon led us to the mythical land of Nangilia.
It's morning, it's not raining anymore. And the sun even points at us. The cloudy sky has pulled us out of our warm sleeping bags and small morning rituals are taking place. Washing, preparing breakfast.
The fire is already blazing and heating the water from a nearby well. It drizzles a little, but warm tea is a more pleasant companion than a raincoat. And it dries quickly by the fire.
In the morning we divide again into two groups. Each searches for designated and described departments in the region. One is doing more well and others are looking longer. Lunch. Cooking on fire is a popular activity in our section. Even though it sometimes doesn't look like eating, it's eaten with gusto. Hunger does not choose.
We dedicate the afternoon program to obstacle courses and throws to the goal and accuracy. Heavy rain will drive us to our shelter. We fill time with quizzes and we are in the shelter until the time comes to pack up and go back to civilization. We pack everything around us first. And after a while it stopped raining. We pack the tents and clean up our temporary campground. In addition, we take away a plastic bag of rubbish that appeared here in front of us.
The road leads already at sunset. The cloudy sky enchants and there is still something to look at. The color of the sunset sun changing into infinite beauty.
The expedition was attended by: Štístko, Pikolka, Dodo and Plaváček
Whoever was not with us lost a lot.
Altmiov #děti#koníčky#rodina_přátelé#kultura#lidé#příroda#dokumenty#umělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 24.5.2021
 • 43 zobrazení
juliaann9682
Carters Coupon Code Carter's is the most trusted brand of parents for kids shopping .It has been the biggest name in children’s apparel since 1865 and continues its mission to provide the best children’s clothing, gifts and accessories internationally. Find discounts on more than 10,000 quirky graphic tees for toddlers, sweaters and hoodies, shoes, outerwear and much more for your little ones at the lowest prices online and hassle-free. We have the latest coupons on new arrivals, gifts and cutest kid’s accessories.Shop now and save upto 50% on your purchase with utter coupons. Avail exciting deals on free shipping, new arrivals, clearance sales and much more!
carters coupon code

https://couponsagent.com/front/store-profile/carters-coupon-codes
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2021
 • 0 zobrazení
superfotograf
Dear music lover,
as you probably know, CDs and LPs are released and re-relased in many many different versions.
Most of them are originals, even if they look different by publisher and year.
Some old editions became expensive, so pirates caught their chance for easy money, making and selling their faithful FACTORY MADE fake copies.
There is no secret, pirates are mostly based in Russia and Greece, not in Caribic.
THIS ALBUM SHOWING DIFFERENCES BETWEEN ORIGINAL AND FAKE OF THE SAME EDITION.
There is almost no chance when you buying one of them to recognize which is which.
But if you can compare them directly, there is easy to find many differences. Look below pictures for explanation.

Main differences:
-Weight - original has 115 grams, fake has 91 grams (depends mostly of jewel case, it means if somebody inserts fake into old heavy case, it can deceive you. Disc itself has 16 grams (original) respectively 15 grams (fake).
-Case details (round vs. flat stoppers)
-Sharpness and colors of artwork
-Disc (front side - colors, logos, edges, playing side - edge of disc and martix number (even if they copy martix number too, they use printer with different resolution.
Original has 8x7 dots, fake has 7x5 dots).
-Booklet is very very similar to original, slightly grainier and less sharp, but you must hold original in other hand to compare. If you open, original has "Thank you..." section (white on black), fake has lyrics (black on white)
-Musical content is faithful copy 1:1.
-Even if the original has been made in 1992, the fake has a CD text !!! This feature was introduced in late 90´s, lets say five or more years after original release. Pirates make a big mistake here. This is a easiest way how to recognize original and fake in this specific case.

THIS RESEARCH IS VALID ONLY FOR THIS ONE AND ONLY SPECIFIC CASE.

Fake copies of other releases can be made by different way.
I did this investigation in hope that other collectors do the same if they catch some fake, to warn us and to combat piracy.
Please put your knowledge under specific page of original or fake release at discogs.
Thank you for your attention, happy collecting!
Dan (from Hudba-Brno crew)
více  Zavřít popis alba 
 • 7.4.2021
 • 764 zobrazení
teebags
Each photo outside the marked album has a price after opening. Just download the photo you are interested in tea and send it to me at teebagsworld@seznam.cz. Postage by registered mail is 7, - to 9, - €
více  Zavřít popis alba 
 • únor až červen
 • 80 zobrazení
alpinhorse
 • 16.12.2020
 • 41 zobrazení
taibakuwait
Trust can't be undermined with regards to medical services. At Taiba clinic, we present with the mission to guarantee a patient's trust with persistent sympathy delivered by the guardians, alongside the creative clinical innovations. With the unswerving practice to keep up the excellent administrations, the organization has arisen as the main multispecialty medical hospital in Kuwait throughout the long term. With foresightful vision and experience of more than forty years in the medical care framework, Dr.Sanad Al Fadala set up Taiba Clinic in the mid 2000s as the first day medical procedure community in Kuwait. Dr.Sanad named Taiba center in recognition of his late mother, Mrs.Taiba Sayed Yaseen Al Tabtabai, to serve patients with empathy, regard and trustworthiness which he procured from his mom. With a professional arrangement and consistent endeavor to defeat the difficulties; the Taiba facility became Taiba medical clinic in 2006 to turn into the main private clinic in the Mubarak Al-Kabeer Governorate .Giving a-list medicines and medical services administrations, today Taiba is a multispecialty clinic growing in 10 stories with 113 beds and medical services experts who are equipped (incomparable) in their claims to fame. We have 24 offices which reach out from Dermatology, Emergency to General Surgery. Dermatology and laser office in Taiba clinic centers around diagnosing skin, hair, nail, mucous film related illnesses and diseases. Our administrations incorporate laser medicines, Botox infusions, miniature needling, synthetic strips, dermatoscopy, skin biopsy and skin medical procedure. We follow the Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) while conceding patients in the crisis division, which framework organizes on observing more broken down patients first. Our profoundly qualified guardians in the division are distinctly prepared and prepared in giving procedural sedation when needed for the prosperity of the patients. We likewise make a point to execute the most recent methods in the crisis division by directing a few quality improvement studies to guarantee best patient administrations. The General Surgery office in the emergency clinic has a proficient group of specialists and staff who are prepared in the most recent surgeries. Anyway convoluted the cases are, the parental figures are effective with unmatched skill to give proof based medication. A portion of our administrations in the General Surgery division are Laparoscopic cholecystectomy, appendectomy, hiatal hernia systems, stomach divider hernia fix, Thyroidectomy, Oncologic medical procedure and favorable protuberances extraction Etc. The steady endeavors on keeping up positive greatness in medical care administration have lead Taiba emergency clinic to a few public and worldwide acknowledgments. We are the primary medical clinic to certify with Lumbar Decompression and Fixation Program universally, and the Knee Replacement Program in the Middle East. With our proceeded with tries, we are lucky to get the accreditation for Baby-accommodating emergency clinic by the Ministry of Health, UNICEF and WHO. At the point when our capable guardians meet the most recent innovation, our patients are furnished with exhaustive confirmation in their medical services venture. Incorporating computerized innovation to its medical care administration range, Taiba clinic has prepared to contact patients the whole way across GCC.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.12.2020
 • 38 zobrazení
aaw12
We have provided and introduced our items at numerous top of the line offices and can gladly say that we are at the head of the game.Anything that a family unit or business kitchen need, and so on, we have it.Customer reliability is our most significant need and improving our customers lifestyle has been our legacy. Our exhibiting specialists will help you with getting everything no matter what you would need to think about your requirements.We are presented to you an arrangement of elite things from basically in excess of 100 overall brands of which Campingaz, Kelvinator, Siemens, Bosch steam iron online are a few them. We are the official assistant of the German brand Nolte in Kuwait.Off chance to buy new machines for your kitchen or overhaul more seasoned ones we furnish you with the best arrangements accessible in the market. The products incorporate kitchenware, proficient dinnerware, little apparatuses, worked in machines like hobs, stoves, cooker hoods and dish washers.
Kategorie: jídlobydlení
více  Zavřít popis alba 
 • 19.11.2020
 • 16 zobrazení
Reklama