hahy
Cyklocesta na Housku, Houska a zpět. To celé za krásného podzimního svitu.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.10.2018
 • 65 zobrazení
maykl
 • minulou neděli
 • 57 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
z-taranky
 • minulé pondělí
 • 13 zobrazení
katkajer
 • 26.4.2021
 • 16 zobrazení
matesintruder
Magická zahrada v obci Lhota-Vlasenice u Kamenice nad Lipou.

Magická zahrada vznikla z lásky k umění pana Milana Houšky a obyvatel vesnice. Skládá se z děl vytvořených během tří Mezinárodních sochařských sympozií konaných v obci v letech 2014 - 2016. Účastníci byli sezváni z celého světa na základě výběru Aleny Matějky, umělkyně z našeho kraje, a jejího manžela Larse Widenfalka. Vytvořili zde unikátní díla inspirovaná především krásou okolní přírody a krajiny.

Dotýkání se děl je povoleno, neboť jak sami sochaři říkají: "Abychom mohli vnímat, jaký příběh nám vypráví, je potřeba kámen vnímat všemi smysly." Mějte při tom však na paměti, že i kámen se dá rozbít.

Není-li v popisu díla uvedeno jinak, nachází se sochy přímo v Magické zahradě.

Naším cílem bylo vytvořit místo, kde může návštěvník relaxovat, kde nalezne klid, inspiraci a možná i něco magického. Jak se nám to povedlo, posuďte sami. Zahrada je volně přístupná veřejnosti.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 25.4.2021
 • 14 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
pbartos
 • 17.4.2021
 • 13 zobrazení
mipalfi
 • 9.3.2021
 • 240 zobrazení
finedays
...do kopců, do nebe, tam nezebe.
Po Klondajku na Yukon, remízky, houštinami do roklí , přes potoky a rozmáčené louky stále šlapou........
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 6.3.2021
 • 60 zobrazení
jlabus
Fota Canon A480;
Lesem pod Para-Hvězdice-kolem Housky a zpět.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.2.2021
 • 16 zobrazení
finedays
Výstup na bukový kopec, dolů k Ostrovu a po Ostrovském potoce na Beránkův mlýn, Dvorecko, pastvinami, březovými houštinami, ledem, blátem, mokřinami....do cíle.
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 5.2.2021
 • 94 zobrazení
waycoo
 • 24.1.2021
 • 16 zobrazení
atana
2 - 4.6. 2006
Z Dobříše přes Zlatý důl na Kuchyňku a zpět.
From Dobris via Gold Gold mine on the kitchen and back.

Páteční odpoledne je v plném proudu a Dvojce začíná výprava na Kuchyňku nedaleko Dobříše.
Sice většina z nás dala přednost prožít víkend v teple a bez námahy, ale i tak je nás na uskutečnění výpravy dost.
V přesně daný čas nastupujeme do autobusu a míříme na Dobříš, zde se potkáváme s Veverkou.
Čas na najití směru, kterým se vydáme, netrvá dlouho. Délka cesty je necelých deset kilometrů na západ.
U místního sanatoria se družina Svišťů odpojuje od Bobrů a Ostřížů. Dál postupuje vlastní cestou. Počasí přeje, svítí sluníčko, vítr moc nefouká, batohy těžknou krok za krokem.
Inu kdo si co zabalil, to si nese.
V lesním království potkáváme Daňky, Srny, spoustu ptactva a i jiných živočichů. Někteří bratři poznávají živočichy v osobním kontaktu, to když si sednou na pařez, který je domovem rezavých mravenců.
Než však Svišti dojdou ke Zlatému dolu, brodí se bažinami, bojují se zrádnými výhony Ostružiní a v mnohém hustém houští se zaseknou i s báglem.
V kopcích blíž ke Kuchyňce se rozprostírá Zlatý důl. Sice se zde již mnoho let netěží, ale vstup do štoly a upravené okolí dává tušit občasnou přítomnost lidí, nebo skřítků.
Než však Svišti vystoupí na vrchol Kuchyňky, uplyne ještě mnoho času. Který využijí k nalezení ztracené cesty, vyhledání vhodného tábořiště a pro stavbu bivaku.
Je sobotní ráno, půl šesté, Svišti jsou již na nohou, balí, vaří snídani, uklízí a nakonec zahlazují všechny stopy po táboře. V sedm hodin se již jde dál, po znovu nalezené cestě.
Neuplyne hodina a vrchol Kuchyňky byl nalezen. Krátký odpočinek dodává síly všem.
Vždyť na Sviště čeká setkání s Veverkou.
Na cestě se v příhodný okamžik objevila rezavá Veverka, vítr vál od ní takže nás nezaznamenala. Všichni jsme zůstali nehybně stát. Ze vzdálenosti dvaceti metrů dohopkala až k nám.
Stále o nás nevěděla, pak vyskočila na strom a pomalu mizela v jeho koruně.
Toto velké dobrodružství skončilo.
S družinou Bobrů a Ostřížů se potkáváme před polednem, na jejich tábořišti. Následuje krátká porada jak a kam dál, a kde se zase sejdeme.
Svišti jdou dál, chceme najít památník a setkat se s Dodem v Bukové u Příbrami. Památník jsme nenašli, Dodo již v Bukové nebyl. A tak jdeme po modré značce, za Bukovou u rybníka vaříme oběd. Nalezli jsme zde staré ohniště. Jeho přítomnost využíváme k uvaření jídla.
Polední odpočinek uplynul jak voda. Dvě hodinky kdy se nemuselo šlapat jsou pryč. Jdeme dál. Cesta nás vede k místu setkání s ostatními družinami.
Podvečer je věnován přípravě tábora a podobným činnostem. Máme dokonce vyhlídku na Příbram, náš zítřejší cíl.

Jsou dvě hodiny v noci, začíná pršet. Bobři a Ostříži včera přístřešky nestavěli a tak zmokly, Svišti ráno vstanou a nebudou mokří. Nedělní ráno už jen drobně prší, nastávají obvyklé činorodosti, najíst se, zabalit si, uklidit po sobě všechny stopy a rozloučit se lesem i a dokončit pohodovou výpravou. Ne, však na dlouho.
Ač byla tato výprava trochu náročná, tak byla dobrá.

Altmiov.

Friday afternoon is in full swing and Dvojka's expedition to the Kitchen near Dobříš begins.
Although most of us preferred to spend the weekend in the heat and effortlessly, there are still enough of us to make the trip.
At the exact given time we get on the bus and head to Dobříš, where we meet the Squirrel.
It doesn't take long to find the direction we're going. The length of the road is less than ten kilometers to the west.
At the local sanatorium, the Svišťů group is disconnected from Bobrů and Ostříž. He continues on his own path. The weather is good, the sun is shining, the wind is not blowing much, the backpacks are heavy step by step.
Well, whoever packed what, bears it.
In the forest kingdom we meet fallow deer, roe deer, lots of birds and other animals. Some brothers get to know the animals in personal contact when they sit on a stump that is home to rusty ants.
But before the Marmots reach the Golden Mine, they wade through the swamps, fight the treacherous shoots of Ostružiní, and in many dense thickets they get stuck with a bagel.
The Zlatý důl stretches in the hills closer to the Kitchen. Although not mined here for many years, the entrance to the gallery and the landscaped surroundings suggests the occasional presence of people or elves.
However, a lot of time will pass before Marmot climbs to the top of the Kitchen. Which they will use to find the lost path, find a suitable camp and to build a bivouac.
It's Saturday morning, half past five, the Marmots are already on their feet, packing, cooking breakfast, cleaning and finally clearing all traces of the camp. At seven o'clock he goes on, on a rediscovered path.
Less than an hour passed and the top of the Kitchen was found. A short rest gives strength to everyone.
After all, a meeting with the Squirrel awaits Marmot.
A rusty Squirrel appeared on the road at an opportune moment, the wind was blowing away from her so she didn't notice us. We all stood motionless. From a distance of twenty meters she jumped to us.
She still didn't know about us, then she jumped on a tree and slowly disappeared in its crown.
This great adventure is over.
We meet a group of Beavers and Ostřížs before noon, at their camp. There is a short meeting on how and where to go next, and where we will meet again.
The marmots go on, we want to find a memorial and meet Dod in Buková near Příbram. We did not find the monument, Dodo was no longer in Buková. And so we follow the blue sign, behind Buková by the pond we cook lunch. We found an old fireplace here. We use his presence to cook food.
The lunch break passed like water. Two watches when you didn't have to pedal are gone. We are going further. The path leads us to a place to meet other companies.
The early evening is dedicated to the preparation of the camp and similar activities. We even have a view of Příbram, our destination tomorrow.
It's two o'clock in the morning, it's starting to rain. The beavers and the Perch did not build shelters yesterday, so they got wet. Sunday morning is only a little raining, the usual activities take place, eat, pack up, clean up all traces and say goodbye to the forest and finish with a relaxing expedition. No, but for a long time.
Although this expedition was a bit demanding, it was good.

Altmiov.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.1.2021
 • 67 zobrazení
kajdule
Ráno jsem nemohla dospat. Jako když jedete na setkání se svou láskou.. Také, že ano. Příroda je má láska. Domluvily jsme si s Yvonkou silvestrovský výlet. Začátek v Kobylisích, přes Velkou skálu v Bohnicích, menhiry na Palírce, údolím potoka Haltýře a Pustou vinici, do Tróji a zpět do Kobylis. Obědváme housku a toast, svačíme cukroví. Paprsky sluníčka nás šimrají na tváři a Yvonka poutavě povídá o krocích dětství těmito místy.. Zcela znavena po 13 kilometrovém výletě městem i lesem se vracím domů, kde zmizím v teple peřiny. Až v 18 h přijdou sousedi, povídáme, připijeme na nový rok, děláme malý ohňostroj holkám a zmizíme zas v teple domova. O půlnoci si připijeme a z terasy pozorujeme zářící Prahu. Byl to vážně neobyčejný rok. Mnohé nám vzal, mnohé dal..
více  Zavřít popis alba 
 • 2.1.2021
 • 66 zobrazení
bogo79
1 komentář
 • 6.12.2020
 • 24 zobrazení
kesyl-foto
Každoročně se snažíme aspoň jednou navštívit památnou hrušeň v Míkovicích, tentokrát jsme si zvolili pro návštěvu podzim. K hrušni jsme se vydali od přehrady, bohužel naše známé chodníčky nám poničila těžební činnost a tak se složitě prodíráme lesem a houštím směr hruška. Hrušni prospěla letošní vláha a daří se jí dobře, pastviny kolem začínají být přehnojené a zajímavá květena postupně mizí. Od hrušky pokračujeme na Hluboček a pak lesem zpět k přehradě.
více  Zavřít popis alba 
116 komentářů
 • 3.12.2020
 • 101 zobrazení
vkkh
Dobrý den.
Tak se mi konečně podařilo dohledat a zkrotit fotografie z výstupů a cílů
"Koruny Krušných hor 2020".
Vše jsme absolvovali společně s vnukem částečně na jaře a zbytek jsme
doháněli v říjnu a listopadu 2020.
Já se jmenuji Petr Šíma, nar. 23.2.1953 a bydlím v Nové Roli, Jiráskova
132/12, PSČ 36225.
Vnuk je David Šíma, nar. 12.1.2011, bytem tamtéž.
Hory a cíle jsme dobývali pěšky s větším či menším úsilím. Krásné zážitky
byly na Hadí hoře při západu slunce a sestupu po tmě. Nejhezčí vyhlídkou je
podle nás vyhlídka u Vikmanova, to údolí je úžasné. Nejtěžší výstup byl na
Jelení horu, jelikož jsem zvolil vlastní cestu, a to přímo do kopce. Z
počátku to šlo lesní cestou, pak cestičkou, pěšinkou, pak přes klády,
houštím, trním, najednou se les rozjasnil, začala tráva, pak mokrá tráva s
kameny, pak mokro, tůňky, močál, když ustoupil močál přišlo husté mlází a na
konec skála skládající se z velikých kamenných nepravidelných bloků
naskládaných do výšky. Zpátky to nešlo, ani jsem nevěděl kudy, tak jsme to
vylezli. Obdivoval jsem Davida, že tak trpělivě snášel tento můj (další)
geniální nápad. Měli jsme toho "plné kecky", ale spokojeni. Dolu jsme šli už
jako normální lidé. Děkujeme za výběr krásných míst v Krušných horách a za
to, to děláte!!!!
Zdravím Vás. Petr Šíma
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2020
 • 51 zobrazení
finedays
První adventní neděle, plni očekávání příchodu slunovratu. Ze Želivce na vrch Babka 501m.n.m. , téměř neprostupnou březinou, návštěva na Lipině, a zpět dolů roklemi a bažinami rozlitých potoků, všude trní, houštiny, dubiny a bučiny......
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 29.11.2020
 • 73 zobrazení
sunkacek
Zkamenělý zámek u Konradova - údolí Bíllých skal a trampská osada - vesnická památková rezervace Olešno = 13km
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 8.11.2020
 • 9 zobrazení
Reklama