luciebonbon
 • 7.5.2008
 • 3 065 zobrazení
baar123
 • 25.2.2018
 • 2 248 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
navojnan
- Ježíš: Ondřej Holba
- Panna Maria: Veronika Holbová
- Pilát/Třetí voják: Marek Kolínek
- Nikodém/Voják: Petr Masař
- Apoštol Jan - Šimon Káňa
- Veronika: Lenka Holbová
- Šimon/Josef z Arimatie: Jakub Naňák
- Druhý voják: Lukáš Holba
- Pilátův sluha: Michal Řehák
- Plačící ženy a dav: Klára Řeháková, Andrea Fojtíková, Adéla Fojtíková, Natálie Fojtíková, Kristýna Fojtíková, Jana Bartošková a Jakub Bartoška

- Průvodní slovo: Tereza Fojtíková a Kamila Ptáčková

Hranou Křížovou cestu s dětmi připravila Mgr. Magdalena Naňáková za pomoci Kláry Šenkeříkové a Bohdany Naňákové.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.3.2015
 • 1 986 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
navojnan
Hraná Křížová cesta v Nedašově - již dvacetiletá tradice v nedašovské farnosti:

- Ježíš: Šimon Káňa
- P. Maria: Veronika Holbová
- Pilát/Sv. Jan: Ondřej Holba
- Nikodém/Voják: Stanislav Novák
- Veronika:Tereza Holbová
- Šimon/Josef z Arimatie: David Patocki
- Druhý voják: Tomáš Fojtík
- Třetí voják: Petr Masař
- Pilátův sluha: Lukáš Holba
- Plačící ženy: Monika Fojtíková, Lenka Holbová, Alexandra Strnadová, Andrea Fojtíková, Veronika Tomečková

- Průvodní slovo: Tereza Fojtíková a Kateřina Ďulíková

Hranou Křížovou cestu s dětmi připravili Petr Káňa a Magdalena Naňáková.

Poděkování patří za hudební doprovod paní varhanici Haně Valčíkové a za podporu otci Řehořovi.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2014
 • 1 165 zobrazení
proudy
Rokokový zámek , křížová cesta, zahrady v Nových Hradech -Pavlovské vrchy, Křivé jezero
více  Zavřít popis alba 
455 komentářů
 • srpen 2014
 • 1 111 zobrazení
tuzr
Nevšední cykloakce KČT Třinec se zúčastnilo 6 cykloturistů na plánované 60 km trase Čadca,Turzovka, Živčáková, Milošová,Mosty u Jablunkova. Navštívili jsme rodný dům herce Jozefa Kronera ve Staškově,za koncem Turzovky jsme 3 km tlačili kola do kopce a přes kořeny a kameny po staré a nové křížové cestě k poutní kapli na Živčákově hoře, pak kolem 4 pramenů k téměř dostavěnému poutnímu kostelu na Živčákově hoře, kam právě v neděli mířilo pěšky, na kole a auty množství poutníků nabrat léčivou vodu, pomodlit se a navštívit známé poutní místo v slovenských Kysucích. Z Živčákové bylo vidět i Lysou horu v Beskydech a to bude ještě líp, až otevřou poutní kostel s rozhlednou ve věži. Poté následoval dlouhý a ostrý sjezd do Korně, pak do Čadce, přes Milošovou, Šance, Mosty u J. a protáhli jsme trasu přes Jablunkov, do Třince a já do Českého Těšína na přímý vlak. Využil jsem zbývajícího času a zvěčnil jsem pěkné historické stavby ve městě a na náměstí hezkou radnici a fotil jsem pěkné a zajímavé hrátky větru s vodou z fontány.
více  Zavřít popis alba 
58 komentářů
 • 2.9.2012
 • 1 078 zobrazení
gurunz
Výlet 9.4.2017 Jiřetín pod Jedlovou, Křížová cesta, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské a Větrný mlýn Světlík, bohužel má již jen 2 lopatky...
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 9.4.2017
 • 941 zobrazení
baar123
 • 21.3.2015
 • 906 zobrazení
zirkon
Byl hezký den a Calgary jsem slibil přiblížit vzpomínky z dětství na Hašlerovu chatu, ne hotel, který je na fotkách ,ale hlavně studánku a Křížovou cestu kam chodívala v dětství.Cesta vedla ze sedla Malíníku přes Webrovu boudu, dále směr Janov Hašlerova chata a zpět domu přes Harcov.
více  Zavřít popis alba 
94 komentářů
 • 2.11.2014
 • 890 zobrazení
dasuch
Křížová cesta nebo také cesta utrpení je známá také jako Via Dolorosa. Vine se úzkými uličkami muslimskou čtvrtí a je lemována stánky se všemi možnými kýči, které se snaží obchodníci prodat.Cesta vede z místa, kde byl odsouzen k místu, kde byl ukřižován až k chrámu Božího hrobu, kde se údajně nachází jeho hrob. Cesta má 14 zastavení a je dlouhá necelých 600 metrů
více  Zavřít popis alba 
54 komentářů
 • prosinec 2012
 • 846 zobrazení
igor-74
kruštík širolistý je nejrozšířenější orchidejí naší přírody. najdeme ho od nížin až po horské stupně. vyskytuje se v lesích a křovinách na čerstvých a živných půdách. často se šíří i na druhotná stanoviště jako např. okraje cest, haldy, bývalé lomy, nebo železniční náspy. je jedinou naší orchidejí, která není vážněji ohrožena. jednou zajímavou lokalitou v lužických horách je křížová cesta ve cvikově...
více  Zavřít popis alba 
175 komentářů
 • červenec 2019
 • 825 zobrazení
babi90
Vycházka do kostela
Sv..Ducha v Ostravě-Zábřehu s prohlídkou a výkladem P.V.Řehulky pro seniory CHS Gabriel v Ostravě - Zábřehu a seniory charitního domu Sv. Alžběty v Ostravě
.
Farnost - Ostrava- Zábřeh / webové stránky /:

Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.

Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.

Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.

S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.

Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.

Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Přístup do objektu je řešen schodištěm i bezbariérově, přístup do pastoračního centra je řešen i vnitřní výtahovou plošinou.

Ještě pár slov k vlastní architektuře, jak ji autor projektu ing. Arch. Marek Štěpán navrhl:

Tělo, ticho a světlo

Vnitřek kostela je prostorem ztišení. Je od okolí chráněn několika vrstvami soustředných prstenců. Vnější vlivy (světlo, zvuk, chlad apod.) jsou tak filtrovány stejně jako vnímání vstupujícího. Vlastní tělo kostela je od okolí odděleno příkopem – do kostela se vchází po mostcích. Jasně je tak odděleno jádro celého areálu – kostel. Vstupování do tohoto kostela je stylizovanou duchovní cestou od vnějšího – profánního k vnitřnímu – sakrálnímu. Uvnitř kostela jsou všichni na jedné shodné základně - dlažba v lodi i presbytáři a vlastně i všech přilehlých prostorech je stejná. Barevnost dlažby je inspirována za tepla válcovaným ocelovým plechem, který je typickým produktem zdejších železáren a válcoven. Její spárořez je však různorodý. Z této základny jako země vyrůstají hranolové hmoty liturgického inventáře - menzy, křtitelnice, ambonu a sedes. Ty jsou v kontrastu k temné podlaze-zemi ze světlého Dunajského vápence, vždy z jednoho monolitního kusu. Jejich tvarování je abstraktně symbolické. Např. hmota menzy je zraňována pěti výřezy obdobně jako Tělo Kristovo na Golgotě. Čtyři výřezy jsou po obvodu, pátý v samém jejím jádru – v něm budou uloženy ostatky Jana Pavla II. Povrch menzy je vyleštěný, kubické výřezy jsou hrubě opracovány. Imaginární prázdný prostor výřezů je naznačen stejným vápencem na podlaze. V celé koncepci vnitřního prostoru chrámu hraje primární roli světlo, které zdůrazňuje symboliku – VY JSTE SVĚTLO SVĚTA (Matouš 5,13-16). Světlo tím modeluje celý vnitřní prostor proraženými otvory v obvodových stěnách.

Křtitelnice stojí uprostřed kostela i celého společenství věřících. Její hmota je napříč proražena paprskem Ducha svatého s odkazem na křest Ježíše v Jordánu. V místě průrazu zde utkvěla nádoba s křestní vodou. Po straně křtitelnice je leštěným kamenem řeka Jordán vyznačena.

Svatostánek není spjat se zemí, „levituje“ na konzole opět ze stejného vápence. Vlastní tělo svatostánku je z tlustého v žáru fůzovaného skla. Na jeho kubické hmotě je na pravé větší části znázorněn Starý Zákon, na levé otvíravé Nový Zákon. Starý Zákon je znázorněn barevným hořícím keřem, ze kterého se ozývá Hospodin slovy „Jsem, který jsem“. Strana Nového Zákona je v přirozených barvách skla s velkými pozlacenými písmeny A a W. Mezi oběmi částmi je modrá spojnice, znázorňující jejich kontinuitu. Za posuvnými dveřmi Nového zákona je trvale umístěna Eucharistie. V místě svatostánku je celá hmota kostela proražena svislým průrazem pro jasné vyznačení jeho polohy.

V čele eliptického prostoru se vznáší obrazový svatodušní triptych Jakuba Špaňhela. Jednotlivá témata triptychu jsou křest vodou, křest duchem a posvěcení kříže.

V adorační kapli po levé straně lodi je umístěno ve své Božské osamocenosti Jezulátko a křehké Placzkovy dřevořezby křížové cesty. Práce na křížové cestě probíhala po dobu 23 měsíců. Je z dubového masivu a nerezové oceli.

V Mariánské kapli na opačné straně kostela je obraz Panny Marie Guadalupské z Mexika ukotvený v pozemsky ocelovém rámu stylizované louky. Tento obraz jsme dostali darem od Mexické malířky Laury Morales a byl požehnán otcem biskupem 8. 9. 2005.

Ostatní mobiliář kostela je dřevěný – dubový. Lavice tvoří jakési horizontální přízemní trámce.

Kostel je zasvěcen Duchu Svatému, který osvěcuje, posiluje a naplňuje každého z nás.

V současnosti máme hotovy dvě vitráže. První v sobě nese biblický příběh Jákobova žebříku. Toto téma předznamenal tvar okna, který je úzký a vysoký. Vitráž je společným dílem firmy Vitral servis ze Zábřehu na Moravě a Jakuba Špaňhela, autora oltářního obrazu. Biblický verš najdeme v 1. knize Mojžíšově 28 kap., 10-19 verš. Celá vitráž jakoby podpořila oltářní obraz.

Druhá vitráž - okno z fúzovaného skla váží necelé dvě tuny a řadí se k největším na světě zpracované touto technologií. Ústředním motivem je beránek. Ve vitráži se odrážejí všechna biblická témata spojená s beránkem.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • jaro 2005
 • 800 zobrazení
annie14
Navsteva rodinneho pivovaru v Melnickem Vtelne s ochutnávkou jidla a piva no a pak navsteva zriceniny hradu Jestrebi - zdejsi krajiny a obcerstveni ve starobyle rychte a skanzenu ....navsteva hřbitova,kde je podle zdi krizova cesta ,která se prave opravovala a mariansky sloup... hezky vylet na jedno odpoledne , který potesil nejen oko , ducha ale i zaludek ...:-)) :-))
více  Zavřít popis alba 
 • 14.7.2014
 • 734 zobrazení
zofanvrchlabi
Kamenjak je chráněná přírodní památka , prachy jsou prachy, takže denně tam proudí ( 80Kun/den) stovky aut. Takže pokud tento poloostrov je něčím vzácný, tak po letní sezoně už asi ne!
Krásná je nová "Křížová cesta" nedaleko města Premantura.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2018
 • 743 zobrazení
bejaro
Mladějovice,Křížová cesta,nádraží,Regiojet,památná lípa,Bladowitz
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • květen 2009 až srpen 2015
 • 717 zobrazení
hostisova
Dne 26.9.2009 byla slavnostně představena Křížová cesta podél lesa nad Hostišovou. Hlavním iniciátorem této myšlenky byl místní rodák Oldřich Vojáček,který také vyrobil dřevěné ,,kapličky", koordinaci všech prací vzal na svá bedra předseda obč.sdružení Horizont Michal Mynář.Keramické kachle vyrobil otrokovický výtvarník Emil Sláma, texty je doplnila Jarmila Moosová.Na tomto projektu spolupracovalo více místních lidí a sponzorů, obec Hostišová věnovala dřevo,členové o.s.Horizont pomohli s instalací v terénu.Všechno se stihlo v termínu a poslední slunečnou sobotu v září se sešlo spousta místních i přespolních, aby se zúčastnili slavnostní vernisáže.Zazpívaly Bábinky i necelý Hostband, o duchovních souvislostech promluvil p.Vavřinec Černý,který také konal pobožnost Křížové cesty.Snad bude toto místo v budoucnu pozitivně působit na všechny kolemjdoucí bez rozdílu vyznání, i na úplné ateisty. Foto:Hana a Ruda Karlíkovi
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2009
 • 715 zobrazení
zajimavosti
Skalka je původní poutní místo s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou a křížovou cestou. Umístěn na vyvýšeném ostrohu nad Mníškem pod Brdy, 27 km jihozápadně od Prahy
Kategorie: městapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2003 až leden 2007
 • 678 zobrazení
Reklama