(23jakub23)
HK Kroměříž
  • 0žádné album
  • 6666 zobrazení
(apartmankromeriz)
fotografie apartmán s garáží a terasou, Kroměříž
  • 11 album
  • 150150 zobrazení
(riseloutekkromeriz)
Občanské sdružení Říše loutek Kroměříž
  • 66 alb
  • 26912 691 zobrazení
(vytvarkakromeriz)
fotogalerie výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž
výtvarné akce, soustředění, výstavy a fotky z výuky
(leavitkova)
Operní pěvkyně - mladodramatický soprán.
Sólistka Moravského divadla v Olomouci.
Hlasový pedagog, vedoucí pěveckého oddělení, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž.
Fotogalerie Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž
sbormistr Jiří Jablunka (od 2013), Jan Štěpánek (1983-2012)
(dluhosky1317)
Třída "A" SPgŠ Kroměříž
2013 - 2017
třídní učitelka: Mgr. Romana Dluhošová
zástupce tř. uč. a sbormistr: Mgr. Jiří Jablunka
(hudebkapajda)
Fotogalerie z výuky předmětů SPgŠ Kroměříž: Hudební výchova s metodikou a Hra na hudební nástroj; dále z třídních, školních i mimoškolních akcí zaměřených na hudební činnosti a projekty.
Vyučující: Mgr. Jiří Jablunka
Sbor dobrovolných hasičů Vítonice působí v obci Vítonice,která má necelých 500 obyvatel a nachází se ve Zlínském kraji, okres Kroměříž.

První písemné záznamy o organizaci nazvané „Hasičský spolek“, která pomáhala spoluobčanům při likvidaci požárů, jsou v kronice obce Vítonice. Od roku 1893 vlastní „Hasičský spolek“ čtyřkolovou vozní stříkačku a jednu berlovku s dostatečným počtem hadic,savic a jiného potřebného nářadí a výzbroje, jakož i oděvu pro mužstvo.

V květnu 2008 uspořádali vítoničtí hasiči oslavy 115. výročí založení „Sboru dobrovolných hasičů ve Vítonicích“

Život vítonických hasičů za 115 let trvání jejich hasičského sboru byl velmi pestrý a bohatý na události, při nichž mnohdy rozhodovala nesmírná obětavost, odvaha a nezištná pomoc bližnímu.

Sbor pořádá každoročně několik soutěží pro mládež i pro dospělé hasiče a rovněž se účastní soutěží v širokém okolí.

Více o sboru a soutěžích naleznete na: www.sweb.cz/sdh-vitonice
(ps-psohlavci)
Pionýrská skupina PSOHLAVCI vznikla v roce 1971, z počátku společně s kroužkem červeného kříže. V roce 1972 se osamostatnila mimo základní školu a pracuje až do dnešní doby. Všichni vedoucí a instruktoři vždy pracovali a pracují dobrovolně. Prvním a zakládajícím hlavním vedoucím byl pan Rudolf Fusko, když se odstěhoval do pohraničí stal se hl. vedoucím až do roku 1990 p. František Gregor. Po něm tuto funkci vykonával p. Pavel Selecký, který shodou okolností skládal na PS PSOHLAVCI jako první slib. Nyní tuto funkci zastává p. Jakub Volanský. Po dobu své činnosti PSOHLAVCI spolupracovali s klubem potápěčů Alvin. Na PS nějakou dobu fungoval i rybářský oddíl. V této době se PS zaměřuje zejména na táborovou činnost po řadě míst má od roku 1979 táborovou základnu v Rajnochovicích v oblasti Hostýnských vrchů. Mimo dětské letní tábory organizuje akce nejen pro své členy, ale i děti mimo PS, ale i pro velké podniky a organizace.

Vážení rodiče, táborníci

již s dlouholetou tradicí pořádáme i letos letní tábor v překrásné oblasti Hostýnských vrchů v Rajnochovicích okr. Kroměříž. Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 15 let. Ubytování je po dvou ve stanech s podsadami, kuchyň a sociální zařízení je ve srubových stavbách. Stravování je zajištěno 5 x denně zkušeným kuchařským personálem. V místě je zajištěn kvalifikovaný zdravotní dozor včetně ošetřovny a izolace pro nemocné. O děti na táboře se stará zkušený tým pracovníků proškolený dle požadavků MŠMT a MZdr. Hlavní vedoucí je držitelem odborné kvalifikace vedoucího zotavovacích akcí pro děti a mládež.
Reklama